Inhoudsopgave Q
Terug naar de homepage
 

Maak uw keuze uit de hieronder getoonde lijst

 

QUAD, SUZUKI KING, 750 AXI 4x4

De quad wordt tot op heden alleen binnen het Korps Commandotroepen (KCT) gebruikt. Het betreft twaalf stuks van de Suzuki King Quad 750 AXI 4 x 4, een terreinvoertuig met benzinemotor dat militair is aangepast ten behoeve van de Special Forces, in eerste instantie voor operaties in Afghanistan. De quad kost Ä 9.500.

De quad is een vierwielig, all-terrain motorvoertuig waarvoor in Nederland een rijbewijs B benodigd is. Het voertuig is een perfectionering van de trike en heeft kenmerken van een motorfiets, zoals motorophanging, stuur en zithouding.

De grote terreinvaardigheid vergroot de mobiliteit, met name ten behoeve van de inzet van enkele militairen op specifieke plaatsen (FAC'ers, sluipschutters, waarnemers). Daarnaast is de quad geschikt voor bevoorrading, gewondentransport en verkenningen.

Het voertuig kan ook gemakkelijk worden vervoerd in een middelgrote helikopter, zoals de CH-47 Chinook, waardoor het een ideaal middel is om uitgestegen operaties te ondersteunen.

Specificaties:

bodemvrijheid

27 cm

brandstoftank

17½ liter

brandstoftoevoer

injectie

breedte

1 meter 21

gewicht

355 kg

lengte

2 meter 48

motor

4 tact 1-cilinder, vloeistofgekoelde dubbele bovenliggende nokkenas, cilinder inhoud 722 cm³

motorvermogen

50 pk (37 kW) bij 6.000 toeren per minuut

startsysteem

elektrisch

transmissie

automaat (CVT) 2 WD & 4 WD sperdifferentieel voor

wielbasis

1 meter 28

zithoogte

88 cm


Leden van de Special Forces tijdens de missie MINUSMA in Mali op quads.

Terug naar Boven

 

QUA PATET ORBIS

Betekenis: "Zo wijd de wereld strekt".

Lijfspreuk van het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine, die betekent dat het Korps Mariniers te allen tijde waar ook ter wereld inzetbaar dient te zijn.

De mariniers zelf hebben hierop een grappig bedoelde correctie toegepast: "Qua Patet Orbis, Semper Penis"("Zo wijdt de wereld strekt, altijd de lul"). Mariniers kunnen dan ook werken in en onder alle omstandigheden: in de lucht, koud en warm weer, te land en ter zee.

Hoewel Michiel de Ruyter feitelijk de eerste zeesoldaten ter wereld introduceerde toen hij als vice-commandeur onder vlootvoogd Witte de With op 23 augustus 1652 de Britse admiraal George Ayscue versloeg in de Slag bij Plymouth in de 1e Engels-Nederlandse Oorlog, geldt als oprichtingsdatum van het Korps Mariniers 10 december 1665.

Zie ook: Korps Mariniers.

Terug naar Boven

 

QUICK IMPACT PROJECTS

Afgekort: QIP’s. Ook genoemd: Quick Implementation Projects - met name door het United Nations Development Programme (UNDP) en de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) van de Verenigde Naties.

Kenmerken van QIP’s zijn:

er is om verzocht door de lokale gemeenschap

hebben op korte termijn een zo groot mogelijke positieve impact op de lokale bevolking

kosten relatief weinig geld

ondersteunen de regio bij herstel- en wederopbouwactiviteiten

worden begeleid door Information Operations voor de lokale bevolking

zijn kortlopend

zijn op korte termijn uitvoerbaar

QIP’s worden met name uitgevoerd in het kader van CIMIC om bij te dragen aan hearts & minds en hebben als positief neveneffect dat potentiële gevaar voor de stabiliteit en dus de veiligheid van de eigen militairen kan worden weggenomen

Voorbeelden van QIP’s zijn:

aanleggen of herstellen van drinkwatervoorzieningen

onderhoud en herstel van rioleringen

opruimen van zwerfvuil in de straten

repareren van bruggen

In 2000 en 2001, tijdens de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE), hebben Nederlandse militairen van het Korps Mariniers voor het eerst met naamgegeven Quick Impact Projects gewerkt.

QIP's moeten niet worden verward met Quick and Visible Projects (QVP's). Hiervoor is in Uruzgan een relatief klein bedrag gereserveerd, althans ten opzichte van de Quick Impact Projects. Er zijn worden hiertoe door militairen die op patrouille gaan – dankzij een financiële bijdrage van de Nederlandse ambassade in Kabul (Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking) – ter plaatse contracten gesloten met lokale NGO’s. De namen van die organisaties blijven geheim omdat er anders het risico van represaille ontstaat. Humanitaire organisaties lopen in Afghanistan ernstig het risico te worden gezien als het verlengstuk van de militairen wat direct mensenlevens in gevaar kan brengen.

Deze projecten richten zich vooral op herstel van dorpsweggetjes, irrigatiekanalen (opdat andere gewassen kunnen worden verbouwd als papaver), waterputten, reparaties van huizen na een overstroming en verbetering en uitbreiding van gezondheidsdiensten: kleine projecten die in eerste instantie een zichtbare verbetering verschaffen in de leefomstandigheden en vervolgens de voorwaarden scheppen voor wederopbouw op termijn. De projecten worden zo nodig contant afgerekend.

Het is de bedoeling dat de projecten ook worden uitgevoerd daar waar de International Security Assistance Force (ISAF) (nog) geen volledige controle heeft. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de werkkracht van de lokale bevolking via het “cash for work”-principe en de aanbesteding bij lokale uitvoerders. Daarnaast is steun in voorbereiding aan de opleiding van onderwijzers en voor het verzekeren van beschikbaarheid van middelen voor de landbouw, zoals het uitdelen van zaden en kunstmest en het verspreiden van fruitbomen.

Terug naar Boven

 

QUICK REACTION FORCE

Afgekort: QRF. Snelle reactiemacht. Tegenwoordig ook wel genoemd (onder andere in de European Union Force in Bosnië-Hercegovina): Emergency Response Force (ERF).

Tactische reserve-eenheid die zéér snel, zo niet onmiddellijk, op te roepen en in te zetten is na een vraag om ondersteuning van de moedereenheid of eenheden van bondgenootschappelijke of bevriende landen.

De Q.R.F., die deel uitmaakt van de Normal Framework Operations (NFO), moet binnen de kaders van de Rules of Engagement gewapenderhand kunnen optreden. Ook moet de Q.R.F. as soon as possible de compound kunnen verlaten om te assisteren bij calamiteiten, zoals verkeersongevallen of op elke andere locatie waar assistentie in welke vorm dan ook wordt gevraagd. Belangwekkend voor de Q.R.F. is de Notice To Move (NTM) – meestal 10 à 15 minuten – en het golden hour (eerste uur van een trauma). Normaal gesproken is de NTM afgestemd op de meest gedisloceerde locatie binnen de Area of Responsibility (AOR) en dientengevolge de daaruit voortkomende omlooptijden.

Een Q.R.F. staat te allen tijde gereed voor eventuele inzet en kan zijn dienst (24/7) bijvoorbeeld beginnen/beŽindigen met een patrouille om te controleren of er al dan niet bijzonderheden zijn in de AOR, respectievelijk na zonsopkomst (BNMS) en vůůr zonsondergang (ENAS).

Als voertuigen van de eigen missie betrokken zijn bij een verkeersongeval, rukt de Q.R.F. standaard uit, evenals bij het afkondigen van Plan Alfa – het calamiteitenplan van de moedereenheid. Een Q.R.F. heeft een eigen verblijf op de compound, waardoor de NTM om de eenheid in te kunnen zetten aanzienlijk wordt verkort en de Q.R.F.-commandant iedereen direct bijeen heeft voor een bevelsuitgifte/briefing.

Meestal is de Q.R.F. ter grootte van een groep of peloton, welke op wekelijkse dienstbasis wordt gerouleerd, maar kan bij een grotere moedereenheid evengoed van compagniesgrootte zijn.

Mogelijke opdrachten kunnen zijn:

inrichten van (tijdelijke) checkpoints of observatieposten

optreden bij openbare orde-verstoringen, rellen of samenscholingen, die de opdracht / veiligheid (force protection) van de eenheid in gevaar brengen (Crowd and Riot Control)

uitvoeren van extra beveiligingstaken

uitvoeren van extra patrouilles

versterken van een andere eenheid

Een Q.R.F. bestaat uit verscheidene specialisten, van wie de werkwijzen op elkaar moeten zijn afgestemd om onder tijdsdruk veilig te kunnen blijven werken. Deelnemers aan een Q.R.F. kunnen zijn:

WIE

TAAKSTELLING

Algemeen Militair Verpleegkundigen

behandelen van gewonden

artilleriewaarnemers

aanvragen en leiden van vuursteun

bergers

wegslepen van autowrakken

commandant

Commander on scene (COS)

leiden van de Q.R.F.

leiden van de operatie op de locatie

genisten

mijnenvrij maken van de omgeving

infanteristen

beveiligen van locatie, eigen personeel en eigen materieel

marechaussees

derouteren van het verkeer

Zie ook: M.I.M.M.S.

Terug naar Boven

Laatste update:03.10.2015