JULI 2007

Terug naar de homepage
 

Altijd het laatste Defensienieuws het meest compleet

JULI 2007
M
D
W
D
V
Z
Z
22
24
25
29

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DINSDAG 31 JULI

54% wil einde missie Uruzgan na 2 jaar

Uit een peilingvan de Wereldomroep onder ruim 2.000 respondenten van een onderzoekspanel blijkt dat 54% van de Nederlanders vindt dat de militaire missie in Uruzgan niet langer moet duren dan de geplande 2 jaar. Nederland heeft zich tot augustus 2008 gecommitteerd aan de missie. Het kabinet zal naar verwachting na het zomerreces beslissen over een eventuele voortgang van de missie.

De algemene verwachting van de ondervraagden (65%) is dat de missie na 1 augustus 2008 met minimaal 1 jaar zal worden verlengd. Bijna tweederde van de ondervraagden denkt niet dat het imago van Nederland schade zal oplopen, als het kabinet de missie niet verlengt; 48% denkt dat de missie leidt tot betere levensomstandigheden voor de Afghaanse bevolking.

Uit de peiling blijkt verder dat 45% deze missie “veel gevaarlijker” inschat dan vorige operaties in Libanon en Bosnië-Hercegovina. Een ander verschil met vorige uitzendingen is de grote aandacht die de media besteden aan de Nederlanders in Uruzgan, zeggen veel ondervraagden. Maar aan die aandacht zitten ook haken en ogen: bijna 60% meent dat de informatie onvoldoende objectief is. Mogelijk houdt dat verband met het feit dat de meeste journalisten embedded zijn: zij hebben weinig bewegingsvrijheid en hun bijdragen worden gescreend door Defensie. En van overheidswege wordt zeker niet onafhankelijk verslag gedaan over de ISAF-missie, zegt 63% van de ondervraagden.

Opmerkelijk is tenslotte dat driekwart van de ondervraagden vindt dat bezuinigingen op Defensie onacceptabel zijn. De hoge kosten van ‘Uruzgan’ mogen niet leiden tot grote financiële ingrepen voor de Nederlandse krijgsmacht.

Terug naar Boven

Operaties Britten in Noord-Ierland ten einde

Operation Banner van de Britse krijgsmacht in Noord-Ierland is vanaf vanacht 24.00 uur (23.00 uur GMT) na 38 jaar ten einde. Operation Banner was de langst durende militaire campagne aller tijden. Meer dan 300.000 militairen hebben in Noord-Ierland gediend, 6.000 raakten er gewond en 763 werden er gedood als gevolg van paramilitaire activiteiten tussen beide bevolkingsgroepen.

Op het hoogtepunt patrouilleerden maar liefst 30.000 militairen in de Noord-Ierse straten. In augustus 1969 werden de Britse militairen in eerste instantie verwelkomd, maar toen twijfel ontstond over hun onpartijdigheid deed de Irish Republican Army (IRA) haar intrede. De meest geruchtmakende actie vond plaats op 30 januari 1972: Bloody Sunday. In Derry schoten Britse para’s 13 ongewapende mannen dood.

In Noord-Ierland blijft slechts een klein garnizoen van 5.000 militairen blijft achter. De laatste operationele eenheid in de Britse provincie is 39 Infantry Brigade.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 30 JULI

Minder zware bommen tegen Taliban

In een interview met de Financial Times geeft de Secretaris-Generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, aan dat de NAVO in de strijd tegen de Taliban in Afghanistan minder zware bommen gaat gebruiken. Het bondgenootschap hoopt dat daardoor het aantal burgerslachtoffers zal afnemen.

Een richtlijn hiervoor is verspreid door de Amerikaanse generaal Dan McNeill, commandant van de International Security Assistance Force (ISAF).

De nieuwe tactiek lijkt een reactie op de groeiende kritiek, onder meer van de Afghaanse president Hamid Karzai en buitenlandse hulporganistaies, op het grote aantal burgers dat omkomt of gewond raakt bij bombardementen. Volgens De Hoop Scheffer heeft de reputatie van de NAVO daardoor schade opgelopen. De NAVO is voortaan ook terughoudend bij aanvallen op de Taliban als er veel Afghaanse burgers in de buurt zijn; zo zal de NAVO een aanval op Taliban-strijders opschorten als burgers in gevaar worden gebracht.

Het uitsluiten van burgerslachtoffers (collateral damage) is onmogelijk, aldus de NAVO-baas: “We realiseren ons dat, als we de vijand vandaag niet kunnen neutraliseren zonder burgers schade te berokkenen, die vijand ons die kans morgen niet nog eens zal bieden.”

Volgens de hulporganisaties zijn in 2007 tot op heden al tenminste 230 Afghaanse burgers gedood door buitenlandse troepen.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 28 JULI

Bendes in opmars in Amerikaans leger

CBS News meldt dat criminele straatbendes steeds meer invloed krijgen binnen de Amerikaanse krijgsmacht. Volgens de Amerikaanse nieuwszender stijgt het aantal bendeleden in de landmacht ‘en bij het Korps Mariniers sterk.

De bewijzen voor bendecultuur en -activiteiten stapelen zich zo snel op dat het Federal Bureau of Investigation (FBI) al spreekt van “een bedreiging voor de ordehandhaving en de nationale veiligheid”. Volgens CBS News zijn de tekenen huiveringwekkend. Mariniers op Paris Island dossen zich uit in bendekleding, luchtlandingstroepen wisselen bendegroeten uit in een nachtclub bij Fort Bragg en infanteristen tonen bendetatoeages in Fort Hood.

Zelfs in Irak en Afghanistan duiken aanwijzingen op voor bendeactiviteiten. Bendegraffiti wordt op muren en voertuigen gespoten. "Kilroy was here" – beroemd gemaakt door Amerikaanse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog – is evenzeer aanwezig als het sterembleem van de uit Chicago afkomstige straatbende Gangster Disciples. De toegenomen bendeactiviteit in de krijgsmacht hangt samen met een stijging van het aantal nieuwe rekruten met een crimineel verleden: sinds 2003 zijn er 125.000 rekruten met een crimineel verleden opgenomen.

In 2006 noteerde het U.S. Army Criminal Investigation Command 61 onderzoeken naar bendes. In 2004 waren dat er nog slechts 9. Defensie-autoriteiten geven niettemin aan dat minder dan 1% van criminele onderzoeken bende-gerelateerd is.

Terug naar Boven

Onrust in Nuristan en zuiden Afghanistan

Gevechten in Afghanistan hebben gisteren tenminste aan 3 NAVO-militairen het leven gekost. Twee Amerikanen sneuvelden in gevecht met opstandelingen in de oostelijke provincie Nuristan.

De International Security Assistance Force (ISAF) maakte bekend dat 13 collega’s gewond raakten. De Taliban verloren zeker 24 strijders in het treffen. Volgens de gouverneur van Nuristan gingen de gevechten vanochtend nog door.

In het zuiden van Afghanistan kwam een Britse ISAF-militair om het leven. Het was de derde Brit die in drie dagen sneuvelde in het gebied. In het zuiden van Afghanistan zijn voornamelijk Australische, Britse, Canadese en Nederlandse militairen gelegerd.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 27 JULI

Wargames 'hot item' binnen krijgsmacht

Volgens De Telegraaf gebruikt Defensie oorlogsspelletjes op de computer om militairen beter voor te bereiden op uiteenlopende gevechtssituaties.

In het kader van een onderzoek naar het best mogelijke gebruik van de oorlogsanimaties binnen de krijgsmacht, organiseert TNO Defensie en Veiligheid op 13 september a.s. een spelwedstrijd: 5 deskundige burgers nemen het dan op tegen militairen die het computerspel spelen volgens door de krijgsmacht opgelegde doctrines. Het onderzoeksinstituut werft hiervoor momenteel vrijwilligers via het internet. De onderzoekers willen de strategische zetten van beide groepen met elkaar vergelijken om te bezien of er wezenlijk andere keuzes worden gemaakt en hieruit lering trekken.

Het inzetten van voor de consumentenmarkt ontwikkelde computergames als Steel Beasts en Virtual Battle Space zijn binnen de opleidingen van Defensie een 'hot item'. Bestaande games worden zodanig aangepast dat zij een realistisch beeld geven van de omgeving waarin Nederlandse strijdkrachten terecht kunnen komen. Zo werkt het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMAN) op de Bernhardkazerne in Amersfoort al met dergelijke wargames, waarbij de militairen ook specifiek Nederlands wapentuig zoals Apachegevechtshelikopters en de Boxer-pantserwielvoertuigen kunnen inzetten.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 26 JULI

15 burgers gedood bij CAS in Uruzgan

Bij een close air support-missie ter ondersteuning van de troepen van de International Security Assistance Force (ISAF) en de Afghaanse regeringstroepen, zijn vandaag naar verluidt 15 burgers om het leven gekomen in het district Char Cheno in het zuiden van Uruzgan. Een A-10 Thunderbolt II gooide een 500-ponder bom op een waarnemer die informatie doorspeelde aan de vijand in Uruzgan.

Ook voerde de piloot een show of force uit in het gebied. In total zijn vandaag 48 CAS-missies gevlogen, ook ten behoeve van wederopbouwactiviteiten en patrouilles.

Terug naar Boven

2 KSOO-onderofficiersschool dicht

Met een militair defilé en het uitreiken van de laatste diploma’s aan 22 leerlingen is vandaag na bijna 100 jaar een einde gekomen aan aanwezigheid van de Belgische krijgsmacht in Zedelgem. Met de sluiting van de Koninklijke School voor Onderofficieren Nr. 2 (2 KSOO in militair jargon) , gevestigd in het Kwartier Kapitein Stevens, verhuizen de bijna 150 militairen die er werken naar andere kazernes, met name de Campus Saffraanberg in Sint-Truiden.

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog was er in Zedelgem een militair depot; in 1951 kwamen de eerste kandidaat-onderofficieren er les volgen. Vanaf 1 september a.s. zullen alle opleidingen aan kandidaat-onderofficieren worden gegeven op de Campus.

Terug naar Boven

Verhuist 105 Brugcompagnie naar Hedel?

Het Brabants Dagblad meldt dat 105 Brugcompagnie van de Prinses Margrietkazerne in Wezep verhuist naar oefenterrein bij het Engelense Gat ten noorden van ’s Hertogenbosch. Op de Pontonniersschool bij het Engelense Gat leren militairen al het bouwen en leggen van vouwbruggen en overige bruggen, duiken en varen.

Het is met name een financiële kwestie of de in Hedel gevestigde Pontonniersschool gezelschap krijgt van ‘105’. Ook heeft de compagnie, bestaande uit ± 140 militairen, meer grond nodig, aldus m ajoor Leo Saes van het Opleidings en Trainingscentrum Genie (OTGenie) in Vught, waar ook de Pontonniersschool onder valt.

Het is waarschijnlijk dat in het najaar een definitieve beslissing over de verhuizing volgt.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 23 JULI

Zaak tegen 5 militaire verdachten aangehouden

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem roept getuigen op in de zaak tegen 5 militairen die verdacht worden van zware mishandeling van een 28-jarige zwerver uit Eindhoven. De militairen, die primair verdacht worden van “poging tot doodslag in vereniging”, zouden de man na een avondje stappen zonder aanleiding hebben achtervolgd, omsingeld en onder andere hard tegen het hoofd geschopt. Subsidiair is de militairen poging tot zware mishandeling ten laste gelegd en meer subsidiair openlijke geweldpleging, zo meldt de rechtbank.

Het incident vond plaats in de vroege ochtend van 16 mei jl. in de nabijheid van het Centraal Station van Eindhoven. De advocaten spraken de versie van de zwerver tegen: zij stelden dat de zwerver een militair met een gebroken fles in zijn been probeerde te steken.

De zaak wordt nu terugverwezen naar de rechter-commissaris, waar op verzoek van de advocaten en officier van justitie mr. I.V. Monsma 12 getuigen en één getuige-deskundige zullen worden gehoord. De advocaten van de verdachten vinden dat er veel onduidelijkheid is over de toedracht van de mishandeling. Getuigen zouden elkaar tegenspreken en de militairen zouden door ondeskundige wachtmeesters van de marechaussee zijn verhoord.

Onder de getuigen bevindt zich naast het slachtoffer en drie wachtmeesters, ook ene Jan uit Nijmegen. Laatstgenoemde zou via internet hebben laten weten dat hij op 16 mei jl. alles heeft gezien. Nadere vragen zullen worden gesteld aan getuige-deskundige A. Valkenburg, de neuroloog uit het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven die de zwerver onderzocht toen hij in comateuze toestand werd binnengebracht. Niet geheel duidelijk is of de zwerver in coma is geraakt door de mishandeling of dat ook het gebruik van drugs en alcohol hierbij een rol hebben gespeeld. De man werd 6 dagen later uit het ziekenhuis ontslagen.

De militairen, die allen zijn gelegerd op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot, zijn sinds het gebeuren op non-actief gesteld. De advocaten van het vijftal hebben Defensie gevraagd of zij hun werkzaamheden mogen hervatten tot aan de inhoudelijke behandeling van hun zaak op 12 november a.s.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 21 JULI

Britse krijgsmacht nagenoeg uitgeput

De opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten, generaal Sir Richard Dannatt, heeft gewaarschuwd dat de troepenreserves van de krijgsmacht door de inzet in Afghanistan en Irak nagenoeg zijn uitgeput. Dit is althans de inhoud van een ‘restricted’ memo van Dannatt dat op de website van het Britse dagblad The Daily Telegraph is gepubliceerd.

De Chief of the General Staff heeft zijn directe ondercommandanten aangegeven dat versterkingen voor onvoorziene gebeurtenissen óf voor operaties in Afghanistan en Irak “vrijwel non-existent” zijn. Met name de infanterie en de artillerie zijn zwaar onderbezet.

Zo is er slecht één bataljon van 500 militairen – het Spearhead Lead Element – beschikbaar voor eventualiteiten, zoals een grote terroristische aanval op het Britse vasteland. De tweede Britse ‘back-up’ eenheid – de Airborne Task Force die is geformeerd in het Parachute Regiment, is niet beschikbaar als gevolg van tekorten in manschappen, uitrusting en voorraden.

Groot-Brittannië heeft in Afghanistan ± 6.000 militairen, tegen 5.000 in Irak; uit dat laatste land worden er 500 teruggetrokken, terwijl er 1.700 extra in Afghanistan worden ontplooid vóór eind 2007. De inzet van militairen in Bosnië en Noord-Ierland zal worden beëindigd.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 20 JULI

Via Gladiola einddoel laatste dag Vierdaagse

Vandaag is de laatste dag van de Vierdaagse van Nijmegen, waaraan de resterende 34.307 wandelaars in alle vroegte beginnen.

Gisteren, tijdens de Koninginnenroute, zijn 1.087 wandelaars niet gestart of onderweg uitgevallen. De 4de dag voert traditiegetrouw naar en door Cuijk: via Nijmegen wordt gewandeld naar Sint Walrick, Overasselt, Grave, Gassel en Beers.

Na Cuijk volgt de brugslag van 105 Brugcompagnie in de vorm van een pontonbrug over de Maas en de drie M’s: Mook, Molenhoek en Malden. Na de befaamde bocht naar rechts komen de lopers via de langgerekte rijksweg N 271 uiteindelijk op het asfalt van de Sint Annastraat terecht – voor de Vierdaagse omgedoopt in Via Gladiola.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 19 JULI

Pleidooi voor inzet Leopard-tank in Uruzgan

In het artikel ‘De toekomst van de tank. Vervangen, aanpassen of afschrijven’ in het juli/augustus-nummer van het tijdschrift Militaire Spectator van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK) schrijft luitenant-kolonel der cavalerie Duco Brongers dat Defensie tanks zou moeten inzetten in Uruzgan. Dat onthult het Reformatorisch Dagblad.

De Leopard 2A6 main battle tank is door zijn afschrikwekkend effect bij uitstek geschikt voor inzet in dat gebied. De zeer terreinvaardige tank is tot een afstand van 4.000 meter in staat precisiebeschietingen uit te voeren, kent een hoge mobiliteit, rijdend schieten is ook mogelijk en de tank is 24 uur per dag inzetbaar.

Door deelname aan missies met een hoog geweldsgehalte lijkt de tank in het buitenland weer een prominentere rol te krijgen, stelt de overste. In Nederland is deze rol nog onduidelijk.

Het is hoog tijd daarop zicht te krijgen, vindt de luitenant-kolonel, die commandant is van het Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre van het OTCMAN in Amersfoort. De Leopard 2A6 nadert het einde van zijn technische levensduur omstreeks 2015.

Terug naar Boven

Dag van Groesbeek in Vierdaagse

Vanochtend zijn 35.394 wandelaars gestart voor de 3de dag in de Vierdaagse van Nijmegen. Gisteren zijn 1.726 lopers uitgevallen.

De route gaat traditiegetrouw naar en door Groesbeek, waarbij de geaccidenteerde Zevenheuvelenweg voor velen als scherprechter zal optreden. Via Malden en Mook loopt de wandelroute naar Plasmolen, Milsbeek en Aaldonk. De eerste heuvels duiken op bij Grafwegen en Bredeweg, maar pas in Groesbeek zelf begint de werkelijke Zevenheuvelenweg richting Berg en Dal en de finish in Nijmegen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 18 JULI

Dag van Wijchen in Vierdaagse van Nijmegen

Vandaag is de tweede dag van de Vierdaagse van Nijmegen. De route voert traditiegetrouw door Wijchen. De eerste dag zijn 385 wandelaars uitgevallen; vanochtend zijn 37.120 lopers van start gegaan.

De route begint vanaf de Wedren in Nijmegen naar de Hatertse vennen, waarna het via het kerkdorp Alverna - tussen Grave en Nijmegen - naar Wijchen gaat.

Vanuit Wijchen wordt door Beuningen en Weurt gewandeld. De finish is op de Wedren in Nijmegen.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 17 JULI

Nieuwe commandant TFU naar Uruzgan

Vanaf de Vliegbasis Eindhoven is vanmiddag de nieuwe commandant van de Task Force Uruzgan (TFU), kolonel Nico Geerts, naar Afghanistan vertrokken.

Hij zal daar op 1 augustus a.s. het commando overnemen van kolonel Hans van Griensven, die sinds januari de leiding heeft over de troepen in Uruzgan.

Onder leiding van Van Griensven leverden de Nederlanders in juni strijd om het strategische oord Chora.

Kolonel Geerts zal vasthouden aan de huidige Nederlandse strategie, die nog steeds gericht is op contact met de bevolking en is zich bewust van de risico's. Geerts zei de tactiek te zullen aanpassen op momenten dat de vijand zich anders gaat gedragen.

Kolonel Geerts was in het dagelijks leven chef-staf van 11 Luchtmobiele Brigade, d.w.z. plaatsvervangend brigadecommandant.

Terug naar Boven

Particuliere beveiligers naar oorlogsgebieden?

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om advies gevraagd over het sturen van pa rticuliere beveiligers en monteurs naar oorlogsgebieden. De bewindsman wil nog in 2007 een rapport met aanbevelingen van de AIV.

In een brief aan de voorzitter, Frits Korthals Altes, schrijft Van Middelkoop: Het internationale oorlogsrecht staat de inzet van huurlingen zeer duidelijk niet toe. Er is echter een grijs gebied waarin varianten denkbaar zijn, zoals monteurs en beveiligingsbedrijven die kunnen optreden in het achtergebied of dicht bij de frontlijn.” Daarnaast denkt de minister aan het inhuren van schepen en vliegtuigen. De krijgsmachten van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten maken al veel gebruik van civiele dienstverleners. De Nederlanders in Uruzgan huren weliswaar lokale Afghanen in, maar maken amper gebruik van Nederlandse burgers.

Van Middelkoop wil van de Adviesraad weten welke diensten door Defensie kunnen worden ingehuurd. Ook moet duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor burgerpersoneel in oorlogsgebieden. Volgens de minister is militaire bescherming lastig, omdat dat ten koste zou kunnen gaan van de schaarse operationele capaciteiten” . Een ander risico is dat de vijand een land onder druk kan zetten door civiele dienstverleners te gijzelen of zelfs te doden.

Terug naar Boven

91ste Vierdaagse van Nijmegen van start

38.171 wandelaars zijn vanochtend in Nijmegen gestart voor de 91ste editie van de Vierdaagse van Nijmegen. Onder de deelnemers zijn 4.896 militairen uit 19 landen. De eerste dag gaat traditiegetrouw over Elst.

In 2006 gingen ruim 44.000 lopers van start, maar het evenement werd toen vanwege de tropische temperaturen van 32 à 33 graden Celsius én het overlijden van twee deelnemers afgelast.

Marsleider Wim Jansen en het Vierdaagsebestuur hebben een aantal maatregelen genomen:

 • Bij calamiteiten zal de organisatie de wandelaars onderweg een SMS-bericht sturen.
 • Langs de route worden plaatsen ingericht waar wandelaars water kunnen krijgen.
 • Meteoroloog Jules Geirnaerdt is aangesteld als adviseur; hij brengt onderweg 3 mobiele meetstations uit.
 • Op grote informatieborden langs de route worden de weerberichten geprojecteerd.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 16 JULI

Vrouwelijke militair moet onderbeen missen

Defensie maakt bekend dat de vrouwelijke militair die vorige week gewond raakte bij de zelfmoordaanslag op de bazaar in Deh Rawood, een onderbeen moet missen. Zij werd 12 juli jl. samen met drie gewonde collega's naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht overgebracht. Tot op heden is zij de enige vrouwelijke militair die in Uruzgan door geweld gewond is geraakt.

De zelfmoordaanslag op een drukke bazaar in het oord kostte tenminste 18 Afghaanse burgers het leven, onder wie 12 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten raakten zeker 50 mensen gewond.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 15 JULI

Hercules-ramp 1996 herdacht

Op de Vliegbasis Eindhoven vindt de jaarlijkse herdenking van de Hercules-ramp plaats. Op 15 juli 1996 stortte een Belgisch Hercules C-130 transportvliegtuig met 41 inzittenden neer op het vliegveld; 34 inzittenden kwamen daarbij om het leven. De 7 anderen raakten zwaar gewond. Behalve de 4 Belgische bemanningsleden, waren de passagiers allen leden van het Fanfare Korps van de Koninklijke Landmacht, op de terugreis na een optreden in het Italiaanse Villafranca.

De 15de juli om 18.02 uur mislukte de landing van de Hercules, belandde deze naast de baan en kwam zij brandend tot stilstand. Opvallend is dat niet de oorzaak van de ramp de aandacht trok, maar dat de hulpverleners niet wisten dat er een militair fanfarekorps aan boord was.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 14 JULI

Achtergrondartikel Uruzgan in NRC

In NRC Handelsblad het achtergrondartikel ‘Speedboot wordt olietanker. De Nederlandse missie in Uruzgan verloopt moeizamer dan gedacht’.

Het artikel gaat bijvoorbeeld in op de dood van één van de twee “belangrijke Taliban-commandanten” in de Chora-vallei, mullah Abdul Mutalib.

Hoe Mutalib na gesprekken met het oppercommando van de Taliban in Quetta (Pakistan) beloofde Centraal-Uruzgan in handen te houden én de Chora-vallei af te knijpen, hoe hij in het voorjaar terugkwam naar de provincie Uruzgan en dat generaal Dick Berlijn, de Commandant der Strijdkrachten, op 22 juni jl. zijn dood bekendmaakte.

Het artikel geeft de verzachtende omschrijvingen aan die de krijgsmacht gebruikt in haar berichtgeving: Opposing Militant Forces (OMF) in plaats van Taliban, “vuurcontacten met de tegenstander” i.p.v. gevechten, auxiliaries i.p.v. hulptroepen.

Nog op 12 juli jl. typeerde generaal-majoor Freek Meulman de Taliban als “een geduchte tegenstander” die “schier eindeloos nieuwe strijders kunnen rekruteren”. Maar, volgens de krant, schreef de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) al op 19 oktober 2005 – tijdens de voorbereidingen van de missie – dat Uruzgan in feite als één grote safe haven van de Taliban diende te worden beschouwd.

Terug naar Boven

Nieuwe C-BG, overste Groen, geïnterviewd

In de GPD-bladen een interview met luitenant-kolonel Jelte Groen, de bataljonscommandant van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. De overste, die op 20 juli vorig jaar het commando over het 13de aanvaardde, verwierf naam als de toenmalige commandant van de Bravo-compagnie van Dutchbat-III in de enclave Srebrenica.

De overste Groen leidt vanaf halverwege juli de gevechtsgroep in Uruzgan, officieel Battle Group (BG) Task Force Uruzgan geheten.

Daarmee krijgt hij ± 600 militairen onder zijn bevel. De taken van de BG zijn het zorgen voor de veiligheid buiten de twee Nederlandse bases in Tarin Kowt en Deh Rawood, terrein verkennen en het bewaken van de Provincial Reconstruction Teams (PRT’s).

Volgens Groen zijn de westerse troepen militair gezien in het voordeel: “We hebben geavanceerde wapens en kunnen rekenen op luchtsteun van F-16’s en Apache-gevechtshelikopters.” Groen hoopt na 4 maanden natuurlijk met al zijn 600 manschappen huiswaarts te keren: “Je grote angst is dat er slachtoffers vallen. Maar als je geen risico wilt lopen, moet je niet gaan.”

Terug naar Boven

Parade Quatorze Juillet met 42 Tkbat RHPO

Bijna 30 militairen van 42 Tankbataljon Regiment Huzaren Prins van Oranje uit Havelte - én 10 marechaussees - lopen mee in de parade op de Champs Elysées ter gelegenheid van de viering van de nationale feestdag Quatorze Juillet. Het is voor het eerst dat Nederlandse militairen meedoen aan de traditionele militaire parade. Commandant van 42 Tankbataljon is luitenant-kolonel Anthony Leuvering.

De in ceremonieel tenue gestoken militairen van 42 Tankbataljon Regiment Huzaren Prins van Oranje tijdens het vooroefenen gisteren. Uiterst rechts de overste Leuvering.

Daarmee geven de tankers gehoor aan een oproep van president Nicolas Sarkozy (tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten) dat militairen van alle 27 lidstaten van de Europese Unie meelopen.

Frankrijk viert de 14de juli traditiegetrouw de nationale feestdag. De Fransen herdenken dan de bestorming van de Bastille-staatsgevangenis te Parijs tijdens het bewind van Lodewijk XVI, die in 1789 de Franse revolutie inleidde. Door de omwenteling werd de monarchie vervangen door een republiek.

Brigadegeneraal van de Marechaussee Rob Veltman heeft namens de Commandant der Strijdkrachten het defilé bijgewoond. Veltman is Sous-Chef Internationale Militaire Samenwerking.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 13 JULI

Kapel in 't Zand bedevaartsoord militairen

Hoofdlegeraalmoezenier Jan van Lieverloo meldt dat militairen die in Afghanistan dienen een eigen bedevaartsoord krijgen. Het gaat om de Kapel in 't Zand in Roermond.

Kapel in 't Zand, waarvan de oorsprong ligt in de 15de eeuw, ligt aan de Parklaan in het zuidwesten van Roermond

Ook militairen die al langer afgezwaaid zijn en in oorlogsgebieden hebben gediend, kunnen naar de aan Maria opgedragen kapel in Roermond. Bovendien komen er bedevaarten voor familieleden. Zij kunnen in de kapel kaarsjes opsteken en de moeder van Christus om een behouden terugkeer van hun familieleden verzoeken.

Op 4 juli jl. namen 18 militairen van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene deel aan een 'proefbedevaart'. Deze militairen, die in Uruzgan hebben gediend, waren enthousiast.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 12 JULI

Luitenant Krist overleden; gewonden terug

Omstreeks 17.30 uur is de eerste luitenant Tom Krist uit Berkel-Enschot overleden. Na de zelfmoordaanslag op 10 juli jl. op de bazaar in Deh Rawood bleken zijn verwondingen zeer ernstig. Ook drie andere gewonde militairen kwamen vandaag aan in het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te Utrecht. De medische behandeling van de militairen van 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers (42 BLJ) wordt hier voortgezet.

Defensie doet geen mededelingen over de aard van de verwondingen, maar noemt de toestand van de betrokkenen onveranderd.

De 42-jarige Tom Krist was pelotonscommandant van het anti-tankpeloton van de Charlie-compagnie van 42 BLJ. Door de aanslag had hij ernstig hoofdletsel opgelopen. Hij is de 9de Nederlander die in Afghanistan om het leven komt, van wie 4 als gevolg van aanslagen of gevechtshandelingen.

Terug naar Boven

6 Zwitserse militair-alpinisten omgekomen

Zes Zwitserse militair-alpinisten die in het kader van hun opleiding de zuidflank van de Jungfrau in de Alpen beklommen, zijn bij een lawine om het leven gekomen. Het zestal werd kort voor 10.00 uur op een hoogte van 3.800 meter getroffen door losgeraakte sneeuw en stortte verscheidene honderden meters naar beneden. De Jungrau ligt ± 90 km ten zuidoosten van de hoofdstad Bern in het Bernse Oberland.

De 6 maakten deel uit van een patrouille van 14 man, van wie de overige 8 ongedeerd bleven; zij werden per helikopter van de 4.158 meter hoge berg gehaald. De rekruten, 20 tot 23 jaar oud, waren in opleiding om deel uit te maken van het Kompetenzzentrum Gebirgsdienst van de Zwitserse krijgsmacht uit Andermatt.

Terug naar Boven

Slag om Passendale 90 jaar geleden

In het West-Vlaamse Passendale vindt de 90 ste internationale herdenking plaats van de Derde Slag bij Ieper, ofwel de Battle of Passchendaele. Aanwezig zijn zowel Queen Elisabeth en de Duke of Edinburgh als de Belgische kroonprins Filip en zijn echtgenote prinses Mathilde.

De Battle of Passchendaele was één van de bloedigste en meest gruwelijke veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog: in 1917 werden in 103 dagen ± 250.000 Britse militairen gedood in gevechten om met water gevulde loopgraven. De gevechten leiden tot een terreinwinst van slecht 8 km.

De herdenkingsceremonie vindt plaats op Tyne Cot Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats op het Europese vasteland met bijna 12.000 graven.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 11 JULI

Eerste vrouwelijke militair in Uruzgan gewond

Volgens De Telegraaf is één van de militairen die gisteren bij de bomaanslag in Uruzgan zwaargewond raakte, de nu 19-jarige Jaaike Brandsma. Volgens de krant is Brandsma “de eerste vrouwelijke Nederlandse militair die gewond raakte in Uruzgan”.

Zij is in het hospitaal van Kamp Holland opgenomen met scherfverwondingen over haar lichaam.

Bij de aanslag liep zij daarnaast een gebroken arm en been op. Brandsma maakt als lid van de Battle Group van de Task Force Uruzgan (TFU) deel uit van de gevechtseenheden in Uruzgan.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 10 JULI

7 Nederlandse militairen gewond bij aanslag

Bij een zelfmoordaanslag in Uruzgan zijn 7 Nederlandse militairen gewond geraakt, van wie één ernstig. De aanslag vond plaats rond 10.15 uur lokale tijd (07.45 uur in Nederland) op de drukke bazaar in de plaats Deh Rawood. Iemand blies zichzelf op, terwijl zich op de markt onder meer een voetpatrouille van pelotonsgrootte bevond. Bij de aanslag op de bazaar zijn tenminste 6 Afghaanse burgers gedood en 15 à 20 gewond geraakt, onder wie veel vrouwen en kinderen.

De aanslag vond niet ver van het Nederlandse Camp Hadrian plaats. Volgens De Telegraaf was er gisteren in Tarin Kowt ook een aanslag met een bermbom op een Nederlands konvooi. Daarbij vielen géén gewonden.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 9 JULI

LiveLeak brengt de oorlog beeldend thuis

Op de voorpagina van NRC Next een reportage over de Britse website LiveLeak (met de punchline ‘Redefining the media’). Dit is een vergelijkbare site als MySpace en YouTube, waarop ongecensureerde filmpjes en afbeeldingen te zien zijn van vuurgevechten in de Afghaanse woestijn tot aanslagen met IED's in Bagdad.

De militaire censor van het Pentagon is niet blij met de website, omdat niet alleen de Amerikanen ook Taliban-strijders plaatsen hun filmpjes. Overigens is het voor Nederlandse militairen verboden om filmpjes van gevechten in Uruzgan op internet te zetten.

Volgens het officiële communicatieplan dat Defensie voor de NAVO-missie ISAF-III in Afghanistan opstelde, is het gebruik van mobiele telefoons en e-mailverkeer aan strenge regels gebonden.het uitgangspunt is: “Nederlandse militairen moeten open kunnen communiceren, in woord en beeld. Maar we zeggen wel: pas op met de operationele veiligheid én heb, ook op de weblogs, respect voor de Afghaanse bevolking."

Beeldmateriaal van bijvoorbeeld de hevige gevechten bij Chora of elders in Uruzgan waarbij Nederlandse troepen waren betrokken, mag niet op internet verschijnen: “Dat soort filmpjes beschouwen wij toch als informatie over gevechtshandelingen en dat valt dus onder die operationele veiligheid.”

Terug naar Boven

 

ZONDAG 8 JULI

Defensiebudget koppelen aan groei economie

In een interview met De Telegraaf zegt Minister van Defensie Eimert van Middelkoop dat het defensiebudget zou moeten meestijgen met de economische groei van Nederland. Alleen door een koppeling kunnen de strijdkrachten op langere termijn de huidige ambities met peperdure operaties zoals in Afghanistan blijven waarmaken: We lopen op onze tenen. Als je niet terecht wilt komen in een situatie waar de Nederlandse krijgsmacht dezelfde allure heeft als de Belgische, dan moet je gaan nadenken welke financiële middelen nodig zijn om deze krijgsmacht in stand te houden.”

Van Middelkoop denkt daarbij aan de formule, zoals die al jaren voor het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking wordt toegepast. Dat departement krijgt standaard 0,81% van het bruto nationaal product (BNP). “Een grote zorg die ik heb is dat voor de langere termijn de uitgaven voor defensie, en dat gebeurt al sinds 1990, als percentage van het BNP steeds meer zakken. Dat moet echt een keer stoppen.”

Volgens de minister is Nederland het aan zijn stand verplicht meer geld aan de strijdkrachten uit te geven: “Ik vind dat een land als Nederland, met z'n bevolkingsomvang, met z'n enorme welvaart en z'n enorme internationale oriëntatie, bereid moet blijven inspanningen te verrichten zoals hier in Afghanistan. Dat betekent dat je niet mag afdoen aan je ambitieniveau. Dat moet een deel van de politieke eer van Nederland zijn.”

De bewindsman verwacht in het kabinet een gewillig oor te vinden voor zijn financiële problemen, die deels voortvloeien uit de NAVO-operatie in Uruzgan, waarvan de kosten de spuigaten uitlopen: “Ik merk in alles dat er van al mijn collega's in het kabinet serieuze betrokkenheid is bij wat we hier doen. Ook van de PvdA. Het vorige kabinet zei: wij sturen die mensen op expeditie, maken een raming, en is dat onvoldoende, dan lappen we bij. Fantastisch. Ik hoop dat die houding een duurzame is. Dan hoeft Defensie zichzelf niet op te eten.”

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 7 JULI

Loyaliteit gouverneur Uruzgan betwijfeld

Volgens NRC Handelsblad maakt de Nederlandse regering zich zorgen over de betrouwbaarheid en het functioneren van de huidige gouverneur van Uruzgan, Abdul Hakim Munib. Onder zijn leiding “stagneert” de opbouw van het bestuur in de provincie. Volgens een vertrouwelijke interdepartementale notitie zou Den Haag ook over inlichtingen beschikken dat Munib corrupt is en banden onderhoudt met de Taliban.

In de notitie staat dat Munib “aan daadkracht en hervormingswil heeft ingeboet”. Bovendien zijn de “bestuurshervormingen” die onder Munib plaatsvonden “teleurstellend”, is het ambtelijk apparaat in Uruzgan “zwak” en functioneren de bestuurlijke instituties “nog mondjesmaat”.

De krant schrijft dat er volgens betrouwbare bronnen op Buitenlandse Zaken en Defensie inmiddels twijfels zijn gerezen over Munib. Er zijn berichten dat hij geld van de regering-Karzai in eigen zak steekt of, erger nog, doorsluist naar de Taliban. Ook is meermaals gemeld dat Munib contacten zou onderhouden met de Taliban in Uruzgan. Een onderzoek van de Afghaanse geheime dienst National Directorate for Security (NDS) hiernaar leidde in september 2006 tot hoog oplopende spanningen.

Vóórdat de missie in Uruzgan begon, benadrukte Nederland dat de vorige gouverneur, Jan Mohammed Khan, moest worden vervangen. Hij werd weggepromoveerd naar Kabul en opgevolgd door Munib. Zonder Nederland had Munib nooit zijn intrek kunnen nemen in de compound van het gouvernement in Tarin Kowt.

De invloed van de afgezette Jan Mohammed Khan is nog groot. De afgelopen maanden is er een verbeten machtsstrijd gevoerd tussen Munib en kolonel Matiullah Khan, familie én zetbaas van Jan Mohammed. Matiullah Khan is de politiechef die primair de weg tussen Kandahar en Uruzgan (Tarin Kowt) moet beveiligen: de Kandak Amniante Uruzgan (KAU). De KAU valt rechtstreeks onder de politiechef van de gehele zuidelijke regio en heeft dus geen verantwoordelijkheid af te leggen aan Munib. Matiullah wil commandant van de politie in Uruzgan worden (wat Munib tot op heden heeft weten te voorkomen) en is één van de mensen die Munib regelmatig beschuldigt van banden met de Taliban.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 6 JULI

Bezoek Van Middelkoop aan Uruzgan

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop heeft vandaag de Nederlandse militairen van de Task Force Uruzgan (TFU) op Kamp Holland in Tarin Kowt bezocht. Van Middelkoop sprak met tientallen militairen, onder meer met de directe collega's van de omgekomen militairen soldaat der eerste klasse Timo Smeehuijzen en sergeant-majoor Jos Leunissen. De bewindsman vernam uit de eerste hand hoe de eenheden hebben gevochten in de Slag om Chora.

Die strijd kwam tot een climax tussen 16 en 19 juni jl., toen nagenoeg alle Nederlandse gevechtseenheden van Kamp Holland werden ingezet om een massale aanval af te slaan. Tijdens een bijzonder appel prees Van Middelkoop de aangetreden troepen voor hun moed en inzet bij de strijd tegen de Taliban bij de plaats Chora:“Ik heb daar geweldig respect voor. U hebt een verhaal te vertellen, u hebt hier krijgsgeschiedenis geschreven.”

Overigens is er ook kritiek op het optreden, omdat onder de lokale bevolking enkele tientallen slachtoffers zijn gevallen. In totaal zijn 4 onderzoeken ingesteld naar het verloop van de strijd: door de Afghanen, het Ministerie van Defensie, de Verenigde Naties en de International Security Assistance Force (ISAF). Van Middelkoop heeft het volste vertrouwen in het professionele handelen van de militairen in Afghanistan, zo zei hij in zijn eerste toespraak tot de troepen op Kamp Holland.

Hierna is de minister afgereisd naar Kandahar; morgen sluit hij zijn bezoek in Kabul af met een kerkdienst voor de Nederlandse militairen én een gesprek met de Afghaanse president Hamid Karzai.

Terug naar Boven

Rode baretten uitgereikt op 'Hartenstein'

± 65 nieuwe luchtmobiele militairen hebben in een inspirerende omgeving hun rode baret in ontvangst genomen.

De baretten werden uitgereikt door de commandant van 11 Luchtmobiele Brigade, brigadegeneraal Marc van Uhm, en de commandant van het Schoolbataljon Luchtmobiele Brigade, luitenant-kolonel Hans van der Sanden.

De instructeurs rapen de 'gewone' baretten op van de ± 65 militairen die even later met het commando "Baretten. Baretten op" de rode baret op het hoofd plaaten (© ANP / Vincent Jannink, Leeuwarder Courant)

De luchtmobiele militairen kregen hun rode baret feestelijke uitgereikt bij het Airborne Museum 'Hartenstein' in Oosterbeek. Tijdens de Slag om Arnhem – operatie Market Garden – in september 1944 was Hotel Hartenstein het hoofdkwartier van generaal-majoor Roy Urquhart, de bevelhebber van de Britse 1st Airborne Division.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 5 JULI

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

In Hilversum heeft de Staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap, de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek geïnstalleerd. Dit is een onafhankelijke raad die gaat toezien op de veteranenzorg. Onder leiding van het voormalige Eerste Kamerlid voor D’66 Marie-Louise Tiesinga-Autsema zal de raad toezicht houden op en de kwaliteit bewaken van het civiel-militair zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen.

Verder bevordert de raad de samenwerking tussen betrokken partijen en adviseert zij over wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen die een relatie hebben met uitzendingen. Tot slot kan de raad aanwijzingen geven en adviseert zij gevraagd en ongevraagd de Staatssecretaris van Defensie. Oud-senator Tiesinga-Autsema heeft ruime ervaring met militairen in het algemeen en veteranenzaken in het bijzonder: zij was van 1986 tot '94 lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger'. In dezelfde periode was zij tevens lid van het College van Curatoren voor de bijzondere leerstoel krijgsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Vanaf april 1996 heeft zij bekendheid verworven als voorzitter van de begeleidingscommissie Onderzoek Veteranenzorg.

Terug naar Boven

Australische Defensieminister maakt faux pas

De Australische Defence Minister Brendan Nelson heeft op de nationale omroep ABC toegegeven dat Australië zijn troepen in Irak houdt om de olieproductie van en de leveranties door dat land veilig te stellen. Volgens Nelson is “resource security” (“veiligheid van energievoorraden”) in het Midden-Oosten prioriteit voor de Australische regering. Letterlijk zei hij dat Irak een “belangrijke leverancier van energie, olie in het bijzonder, voor de rest van de wereld en de Australiërs is… je moet er niet aan denken wat er gebeurt als je overhaast zou terugtrekken uit Irak.”

Nog belangrijker dan olie is volgens de bewindsman het voorkomen van een humanitaire crisis tussen Soennieten en Sji’ieten, aangespoord door Al Qaida. De ontboezemingen van Nelson hebben premier John Howard ernstig in verlegenheid gebracht. Hij deed in een radio-interview afstand van de uitlatingen van Nelson.

Australië heeft momenteel ± 1.500 militairen in Irak: de Australian Defence Force (ADF) draagt in haar Operation Catalyst bij aan de rehabilitatie en wederopbouw van Irak.

Terug naar Boven

Dader moord 10 Belgische para's 20 jaar in cel

Het Hof van Assisen in Brussel veroordeelt de Rwandese ex-majoor Bernard Ntuyahaga tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor de moord op 10 Belgische blauwhelmen op 7 april 1994 in Rwanda. Volgens de jury is Ntuyahaga tevens schuldig aan de moord op een niet nader bepaald aantal Rwandese burgers, maar niet schuldig aan de moord op de toenmalige premier Agathe Uwilingiyimana.

Ntuyahaga liet de 10 Belgische militairen op 7 april 1994 doden tijdens de genocide op Tutsi's en gematigde Hutu's in Rwanda. De Belgische blauwhelmen, die instonden voor de veiligheid van de Rwandese premier Agathe Uwilingiyimana, werden ontwapend door Ntuyahaga en naar een militair kamp in Kigali gebracht. Daar werden zij doodgeslagen met geweerkolven.

De Belgische VN-militairen waren van het peloton mortieren onder leiding van luitenant Thierry Lotin van het 2de Bataljon Paracommando (2Cdo) . Ter nagedachtenis aan de gesneuvelde paracommando’s is in de kazerne van 2Cdo in Flawinne (Namen) een monument opgericht. Intussen is 7 april voor de Belgische krijgsmacht uitgegroeid tot de dag waarop alle Belgische militairen worden herdacht die sinds 1945 in dienst van de vrede zijn gesneuveld.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 4 JULI

Vals bomalarm NAVO-hoofdkwartier SHAPE

Het bomalarm bij het gebouw van het militair commandocentrum van de NAVO – het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – is vals gebleken.

De brandweer ontdekte even vóór 17.00 uur vanavond onder een officieel voertuig bij het SHAPE-gebouw in de deelgemeente Maisières in het Belgische Bergen (Mons) een verdacht pakketje.

Bij nader onderzoek door 3 de-miners van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) van de Belgische krijgsmacht bleek het te gaan om twee lege dozen. De ontmijningsoperatie is beëindigd om 19.15 uur.

Terug naar Boven

6 Canadese militairen gesneuveld in Kandahar

In het district Panjwayii in de Afghaanse provincie Kandahar zijn bij een aanslag met een improvised explosive device (IED) vanochtend omstreeks 11.00 uur lokale tijd 6 Canadese militairen en een Afghaanse tolk om het leven gekomen.

De aanslag vond plaats op ± 20 km ten zuidwesten van Kandahar-Stad.

In het district waar de bomaanslag plaatsvond, leveren eenheden van de International Security Assistance Force (ISAF) én de Afghan National Army (ANA) in Operation Luger slag met Taliban-strijders. Volgens de gouverneur van Kandahar kwamen daarbij gisteren alleen al 33 strijders om het leven.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 3 JULI

Japanse Defensieminister opgestapt

De Japanse Minister van Defensie Fumio Kyuma stapt op vanwege zijn uitspraak dat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki onvermijdelijk waren om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Japan capituleerde op 15 augustus. Het officiële Japanse standpunt is dat het gebruik van kernwapens nooit te rechtvaardigen is.

Kyuma, lid van de regerende liberaal-democratische partij, heeft vanochtend zijn ontslag aangeboden aan premier Shinzo Abe. Op 30 juni jl. zei Kyuma tijdens een speech aan de Reitaku-universiteit in Kashiwa: “Ik ben gesterkt in mijn mening dat om de oorlog te beëindigen het nodig was een atoombom op Nagasaki te laten vallen en talloze mensen onder deze grote tragedie te laten lijden.” […] Ik denk dat het iets was waar niets aan te doen was.”

Ondanks de excuses die hij een dag later maakte, bleven overlevenden van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, de oppositie én zijn eigen partij furieus en weigerden zijn uitglijder te vergeven. Eerder in 2007 kwam Kyuma onder vuur te liggen omdat hij de Amerikaanse invasie in Irak een vergissing had genoemd.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 2 JULI

Presentatie ‘Het defensiebeleid op hoofdlijnen’

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop en zijn Staatssecretaris Cees van der Knaap bieden de Tweede Kamer de brief ‘Het defensiebeleid op hoofdlijnen’ aan.

Hierin staat onder andere dat Defensie meer aandacht voor wil logistiek, inlichtingen, zelfbescherming, informatiesystemen en bevelvoering.

Eén van de doelstellingen van het personeelsbeleid is een verdere vergroting van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Daarnaast moet de werkdruk worden verlicht van personeel waarop de laatste jaren een soms onevenredig zwaar beroep is gedaan. Tegen deze achtergrond zal de vermindering van operationele middelen die in de brief aan de orde zijn, niet gepaard gaan met het ontslag van het betrokken personeel. Deze maatregelen met betrekking tot operationele capaciteiten zijn:

 • De opheffing van de compagnie mariniers op Curaçao en, in plaats daarvan, de inzet van compagnieën van het Commando Landstrijdkrachten op roulatiebasis zullen hiervoor worden ingezet. De militaire verplichtingen in de West blijven ongewijzigd en de aanwezigheid van de compagnie mariniers op Aruba wordt voortgezet.
 • De vermindering met 18 F-16 jachtvliegtuigen. Hierdoor neemt het aantal operationele F-16’s af van 90 naar 72. De 5 squadrons worden kleiner van omvang.
 • De vermindering van 2 tankeskadrons – één bij 11 Tankbataljon en één bij 42 Tankbataljon – met in totaal 28 Leopard 2A6 tanks. Hierdoor neemt het aantal operationele Leopard II tanks af van 88 naar 60.
 • De vermindering van 2 vuurmondbatterijen – één bij 14 Afdeling Rijdende Artillerie en één bij 14 Afdeling Veldartillerie – met in totaal 12 pantserhouwitsers. Hierdoor neemt het aantal operationele pantserhouwitsers af van 36 naar 24;
 • Er wordt niet langer geld gereserveerd voor een nieuw type verkenningsvliegtuigen voor grondwaarnemingscapaciteit : Alliance Ground Surveillance (AGS).
 • Het Frans-Nederlandse samenwerkingsproject MALE Unmanned Aerial Vehicle (UAV ) wordt gestaakt.
 • Het project Tactical Tomahawk om de Luchtverdedigings- en Commandofregatten van de Koninklijke Marine te voorzien van lange afstand land attack-wapens wordt gestaakt.
 • Verkleining van het formatiebestand van de Koninklijke Marechaussee met 70 functies.

m de taken in en buiten Nederland goed te kunnen blijven uitvoeren, wil Defensie eerst bestaande, structurele problemen oplossen. Zo staat in de brief: “De krijgsmacht is in de Afghaanse provincie Uruzgan actief om de veiligheid en de stabiliteit zodanig te verbeteren dat wederopbouw en de bestuurlijke ontwikkeling goed op gang komen. Onder het motto "zo civiel als mogelijk en zo militair als nodig" leveren ongeveer 1.500 militairen een belangrijke bijdrage aan de geïntegreerde aanpak die Nederland voorstaat en waarvan diplomatieke en ontwikkelingsinspanningen eveneens deel uitmaken.”

Met de maatregelen komt Defensie tevens tegemoet aan de wens van de NAVO, namelijk het concentreren op de meest waarschijnlijke scenario's. Op Prinsjesdag wordt de Defensiebegroting voor 2008 gepresenteerd, waarin meer in detail het voornemen voor de toekomst van Defensie staat beschreven.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 1 JULI

TV-serie 'Gajes geef acht' op Tien

Op tv-zender Tien is vanavond om 19.00 uur de eerste aflevering van de serie ‘Gajes geef acht’ te zien. De serie is een mix van reality en re-enactment: 30 probleemjongeren tussen 18 en 24 jaar worden op vrijwillige basis aangepakt met een authentieke dienstplichttraining uit de jaren '50.

De verwende jongelui hebben een grote mond en zijn allergisch voor discipline en regels. Een fysieke én mentale beproeving in combinatie met een opgelegde ijzeren discipline en eindeloze fysieke training staan garant voor een 4 weken durende slijtageslag met hoog oplopende emoties, knallende confrontaties én humor.

De jeugdige criminelen worden op de legerbasis opgewacht door pelotonssergeant Alastair - “Always be punctual when meeting an officer” – Rae en zijn groepscommandanten korporaal Joe - "It's mind over matter: we don’t mind, you don’t matter!” - Murray en korporaal Richard Nauyokas.

Platoon sergeant Alastair Rae

De serie is op de Britse zender ITV uitgezonden als ‘Bad Lad’s Army ‘.

Terug naar Boven

Logistiek coördinatiecentrum in Eindhoven

Vandaag opent op de Vliegbasis Eindhoven het Movement Coordination Centre Europe (MCCE). Het MCCE coördineert strategisch militair-logistiek transport te land, door de lucht en over zee binnen de landen van de NAVO en de EU, waardoor de toch al schaarse transportcapaciteit beter kan worden benut. Het doel van het MCCE is de nationale en gezamenlijke planningen van de transportbewegingen te coördineren en te bevorderen.

Daarnaast coördineert het MCCE het bijtanken van vliegtuigen in de lucht ( air-to-air refuelling). Het nieuwe centrum is een samenvoeging van twee, sinds 2002, eveneens in Eindhoven gevestigde organisaties: het European Airlift Centre (EAC)en het Sealift Coordination Centre (SCC). Het EAC en SCC zijn ontstaan als resultaat van het NATO Defence Capability Initiative, vastgesteld in 1999. Hierin werken vijftien NAVO en/of EU-lidstaten samen. Op 1 januari 2008 komen er nog eens zes bij.

Het MCCE gaat ook steun leveren aan EU & NATO missies. De deelnemende landen in het MCCE zijn België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Spanje, Turkije en Zweden. Tijdens het eerste jaar zal het MCCE geleid worden door de Noorse commandeur Gunnar Borch.

Terug naar Boven