JUNI 2007

Terug naar de homepage
 

JUNI 2007
M
D
W
D
V
Z
Z
3
8
17
23
24

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZATERDAG 30 JUNI

Historici vóór verlenging missie Uruzgan

In de Volkskrant een dubbelinterview met de historici Martin van Crefeld en Niall Ferguson. Beiden hebben zojuist een nieuw boek gepubliceerd, beiden zijn het er over eens: “Nederlanders moeten in Uruzgan blijven”.

Van Van Crefeld (Rotterdam, 1946) verscheen ‘De evolutie van de oorlog. Van de Marne tot Irak’, van Ferguson (Glasgow, 1964) ‘De grote oorlogen. De honderdjarige oorlog en de ondergang van het Westen’.

Volgens Ferguson zullen de NAVO-troepen nog “zeker 30 jaar” in Afghanistan moeten blijven om het land te stabiliseren: “Hoewel, het is een heel moeilijk land, op velerlei gebied: het fysieke terrein, de diverse bevolkingsgroepen en het bestuur. Het is ook een moeilijk land om militair te domineren. […] Als je als leger kort, te kort in Afghanistan blijft, heb je weinig aan zo’n missie om je eigen krijgsmacht ervaring op te laten doen.”

In zijn boek schrijft Van Crefeld over de Nederlandse inzet in gebieden als Afghanistan: “Op zijn best kunnen we spreken van schamele maar goedbedoelde pogingen om de wereld te verbeteren, op z’n slechtst van een enorme verspilling van belastinggeld.” Wat Martin van Crefeld betreft kunnen de Nederlanders na 2008 in Uruzgan blijven, “zolang er niet te veel slachtoffers vallen”.Ferguson vindt ook dat de Nederlanders in Uruzgan moeten blijven: “Iedereen moet er aan wennen dat dit soort uitzendingen jaren en jaren gaan duren. En als de Nederlanders gedemoraliseerd mochten raken door een paar dode soldaten dan kunnen ze zich beter op het voetballen blijven richten.”

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 29 JUNI

Onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid

De Tweede Kamer is door het kabinet op de hoogte gesteld dat er een formeel onderzoek is gestart naar de mogelijkheid en wenselijkheid door te gaan met de missie in Uruzgan ná augustus 2008. Maar volgens Minister van Defensie Eimert van Middelkoop– na afloop van het kabinetsberaad – zou stoppen met de missie kapitaalvernietiging zijn. Van Middelkoop ging in zijn uitlatingen wat verder dan het formele kabinetsbesluit rechtvaardigt, al zouden zij de sfeer in de ministerraad wél goed hebben weergegeven, aldus insiders.

Aan het einde van de zomer zal het kabinet een definitief besluit nemen over een mogelijk langer verblijf moeten nemen. Als Nederland blijft, dan wil het kabinet wel dat Nederland een lead nation blijft, aldus Van Middelkoop.

Premier Jan Peter Balkenende was tijdens zijn wekelijkse persconferentie voorzichtiger dan de Defensieminister. Hij onderstreepte dat er drie mogelijkheden zijn: doorgaan, doorgaan in een andere vorm en terugtrekken.

Terug naar Boven

Veteranendag: 'Praat eens met een veteraan'

Onder het motto ‘Praat eens met een veteraan’ is vandaag de 3de Veteranendag gevierd. Het is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, van de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog tot de veteranen die zijn ingezet bij de recente vredesmissies. Nederland telt ruim 140.000 veteranen.

De Veteranendag is geopend met een korte plechtigheid in de Ridderzaal in Den Haag, waarbij naast Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en premier Jan Peter Balkenende, ruim 300 veteranen aanwezig waren. Hoewel de belangrijkste gast, kroonprins Willem-Alexander, het uniform van brigadegeneraal van het Garderegiment Grenadiers van de Koninklijke Landmacht droeg, tooide hij zich óók met een anjer. Militairen in uniform mogen dat eigenlijk niet, maar de prins kreeg dispensatie. Het Comité Nederlandse Veteranendag helpt en groep Libanon-veteranen uit te vinden of de anjer het nationaal symbool kan worden voor de veteranen en de waardering die zij verdienen. Daartoe zijn in totaal bijna 12.000 anjers uitgedeeld.

Foto-impressie van de derde Veteranendag

Tijdens de viering in de Ridderzaal bleef één stoel leeg. De lege stoel, met daarop een boeket, stond symbool voor allen die tijdens hun militaire inzet zijn gevallen.

Na de ceremonie in de Ridderzaal zijn op het Malieveld ± 200 militairen onderscheiden met de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Enkele militairen kregen de medailles opgespeld van prins Willem-Alexander, Minister van Defensie Eimert van Middelkoop of de Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 28 JUNI

Brokkelt de steun voor de missie Uruzgan af?

In NOVA een gesprek met drie deskundigen over het al dan niet afbrokkelen van de steun voor de missie Uruzgan.

In Uruzgan is de afgelopen weken ongekend zwaar gevochten. Minister van Defensie Eimert van Middelkoop erkent dat het hoge aantal burgerslachtoffers de steun voor de missie doet afbrokkelen, zowel in Afghanistan als in Nederland. Hoe komt het dat er zoveel burgerslachtoffers vallen?

In de studio een gesprek met journaliste Deedee Derksen van de Volkskrant, die zojuist is teruggekeerd uit het gebied; Tweede Kamerlid Hans van Baalen, Defensiewoordvoerder van de VVD; en Anja de Beer van de overkoepelende NGO-organisatie Agency Coordinating Body For Afghan Relief (ACBAR) in Kabul.

Derksen houdt op haar weblog van de Volkskrant de belevenissen op haar reizen naar Afghanistan bij. Zij publiceert in deze krant regelmatig bijdragen uit Afghanistan. ACBAR vertegenwoordigt tientallen hulporganisaties in Afghanistan.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 27 JUNI

Contract voor 127 nieuwe MB's ondertekend

In Vught hebben kolonel Ron C. Nulkes, Hoofd Afdeling Verwerving Projecten, en Boudewijn Heilijgers, directeur bedrijfswagens DaimlerChrysler Nederland BV, het contract getekend voor 127 Mercedes-Benz G-Klasse terreinwagens. De voertuigen zullen wereldwijd worden ingezet ten behoeve van uitzendingen van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine. Daarom voldoen de voertuigen, die door Mercedes-Benz worden opgebouwd volgens de eisen van de Nederlandse krijgsmacht, aan strenge normen en kwaliteitszorgeisen.

De Mercedes-Benz G-Klasse V6 CDI, zoals de Koninklijke Landmacht daar 88 exemplaren van uitgeleverd zal krijgen.

Inmiddels rijden er al ± 5.500 Mercedes-Benz voertuigen binnen Defensie. Van de 127 G-Klasse worden er 88 stuks door de Koninklijke Landmacht en 39 stuks door de Koninklijke Marine in gebruik genomen.

De G-Klasse is uitgerust met een 185 pk (138 kW) sterke V6 CDI-motor. De Common-rail Diesel Injectie-krachtbron is gekoppeld aan een volautomatische 5-traps versnellingsbak met permanente 4-wielaandrijving. De carrosserie is voorzien van bepantsering en mijnbescherming. Daarnaast zijn er diverse voorzieningen geïntegreerd voor militaire uitrusting, hebben de voertuigen een verzwaard onderstel en is de G-Klasse uitgerust met een groot bagagerek aan de achterzijde. Het netto laadvermogen van de voertuigen is hierdoor bijzonder hoog. Daarbij is ook het voertuig zelf gemakkelijk te transporteren. Dankzij een versterkt chassis kan de G-Klasse als under slung load (USL) onder een transporthelikopter worden gehangen.

De eerste compleet afgebouwde G-Klasses zullen naar verwachting al in december a.s. worden afgeleverd. De rest van de order rolt tot en met april 2008 van de band.

Terug naar Boven

Liet Nederland een Taliban-topman lopen?

Weekblad Elsevier onthult deze week dat Nederland in Uruzgan, uit angst voor gedoe in de media en de Tweede Kamer, een topman van de Taliban kort na zijn aanhouding weer op vrije voeten heeft gesteld. De naam van de man, die begin juni jl. in Tarin Kowt is opgepakt, staat volgens informanten van Elsevier in de rapportages van westerse inlichtingendiensten. De man bezat een mobiele telefoon met de contactgegevens van andere Taliban-leiders.

Op last van secretaris-generaal Ton Annink en generaal-majoor Jouke Eijkelboom op het Defensie Operatiecentrum (DOC) in Den Haag, is de arrestant onmiddellijk op vrije voeten gesteld. Annink is de ambtelijke leidinggevende op het departement van Defensie, Eijkelboom Directeur Operatiën.

Na het nieuws over de vermeende martelingen van Nederlandse mariniers in Irak, wilden zij geen gedoe met inlichtingenwerk rond arrestanten in Afghanistan. Bovendien verhoort de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in Afghanistan geen mensen. Of zoals een zeer ervaren militair in Elsevier zegt: “Ze willen geen gedonder in de pers en de Tweede Kamer. Ze vinden dat we in Uruzgan volgens de regeltjes van het ganzenbord moeten spelen. Alsof we bezig zijn op de kermis van Abbekerk.”

Volgens Elsevier heeft de beslissing om de Taliban-leider te laten lopen binnen de MIVD tot grote frustraties geleid, omdat met de vrijlating een schat aan informatie verloren zou zijn gegaan. Of Minister van Defensie Eimert van Middelkoop op de hoogte is gesteld van de vrijlating, is onbekend.

Generaal b.d. Frank van Kappen, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, spreekt in Elsevier van een “foute beslissing”. Volgens Van Kappen stelt Defensie, om de minister uit de wind te houden, de levens van de eigen militairen én de Afghanen in de waagschaal.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 26 JUNI

Amerikanen landden in Europa op 26 juni 1917

Precies 90 jaar geleden landden de eerste Amerikaanse troepen in Frankrijk om te helpen een einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog.

Al op 13 juni 1917 was generaal John Pershing, de opperbevelhebber van de American Expeditionary Forces (AEF), met 150 kwartiermakers van de 1st (US) Infantry Division onder leiding van haar generaal-majoor William L. Sibert in Boulogne-sur-mer aan land gegaan. Maar op de 26 ste juni kwamen werden eerste 14.750 Amerikaanse troepen, vertrokken uit New York, in Saint-Nazaire ontscheept.

Pas in november 1917 zouden de Amerikanen aan het front verschijnen, maar vervolgens maakten de ‘F ighting First’ de weg vrij voor de overige Amerikaanse eenheden in de Eerste Wereldoorlog.

Terug naar Boven

Gebruik clustermunitie opgeschort

Het kabinet heeft het gebruik van clustermunitie met onmiddellijke ingang opgeschort. Er wordt echter géén moratorium ingesteld. Met de opschorting geeft Nederland een signaal aan andere landen om hetzelfde te doen. De Koninklijke Luchtmacht mag de munitiesoort tot nader order niet meer gebruiken. Het gaat om in totaal 2.172 clusterbommen. Het kabinet informeert de Tweede Kamer tijdig als er toch clustermunitie wordt gebruikt.

Volgens Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen houdt het besluit niet in dat Nederland afstand doet van het gebruik van twee typen clustermunitie waarover de Koninklijke Luchtmacht beschikt. In de praktijk is deze clustermunitie zeer geschikt om vijandige vliegvelden onklaar te maken.

Terug naar Boven

2 van de 4 Defensiebonden tegen verlenging

De Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) en Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) zijn tegen verlenging van de missie in Uruzgan. Beide vakbonden vinden dat de Nederlandse krijgsmacht daar de mensen noch de middelen voor heeft.

Er wordt onder andere gewezen op de huidige reorganisatie, wervingsproblemen, snelle slijtage van materieel in Afghanistan én het tekort aan mensen voor specialistisch functies.

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV, met 30.000 leden de grootste militaire vakbond, is eveneens tegen, tenzij er € 400 miljoen per jaar bijkomt voor extra personeel en materieel. Of dat geld er komt, is de vraag. De kosten van de missie in Uruzgan zijn nu al veel hoger dan gepland. Defensie gaat uit van € 600 miljoen in augustus 2008, terwijl € 380 miljoen was begroot. Daar bovenop komen de kosten van de wederopbouw in Afghanistan, waarvoor tot op heden € 14 miljoen is uitgetrokken.

De grootste Defensievakbond stelt 4 voorwaarden. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan kan verlenging van de Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan verantwoord zijn. De voorwaarden zijn:

1. Er is tenminste € 400 miljoen extra geld nodig ten behoeve van aanschaf van munitie voor zowel de missie als voor het opleidings- en trainingsprogramma in Nederland; aanschaf van reservedelen ten behoeve van het onderhoud van voertuigen, jachtvliegtuigen, helikopters, verbindingsmiddelen en andere essentiële apparatuur; inhuur van medische specialisten; behoud van monteurs; extra formatieplaatsen voor schaars personeel; inhuur van strategisch luchttransport.

 

2. Er moeten garanties zijn voor de beschikbaarheid van gevechtshelikopters, van jachtvliegtuigen, van transporthelikopters en van heli's voor gewondentransport.

 

3. De Afghaanse regering moet de toegezegde extra Afghaanse troepen leveren.

 

4. De Navo zorgt voor een harde toezegging voor de aflossing van Nederlandse eenheden na de verlengingsperiode.

De Federatie van Nederlandse Officieren (FVNO) is niet tegen verlenging. De bond denkt dat de huidige problemen kunnen worden opgelost door meer samen te werken met andere landen.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 25 JUNI

Karskens ontmaskert SS'er Klaas Faber

In het actualiteitenprogramma Een Vandaag confronteert oorlogsverslaggever Arnold Karskens de voormalige SS’er Klaas Faber met zijn oorlogsverleden. Faber vocht voor de Waffen SS, was lijfwacht van NSB-leider Anton Mussert en lid van doodseskaders die jaagden op joden en verzetsmensen.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Klaas Carel Faber de doodstraf, maar die werd omgezet in levenslang. Op Tweede Kerstdag 1952 wisten hij en 6 medegedetineerden te ontsnappen uit de Koepelgevangenis te Breda. Zij reden naar Duitsland, waar zij met open armen werden ontvangen.

Al meer dan 55 jaar woont Faber nu in het Beierse Ingolstadt, noordelijk van München. De Duitse justitie is ervan op de hoogte maar weigert hem uit te leveren; ook zou er te weinig bewijs zijn om hem in Duitsland te vervolgen.

Arnold Karkens

Karskens, die de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden heeft opgericht om feiten en gegevens van Nederlandse oorlogsmisdaden te verzamelen, vindt het schandalig.

In Eén Vandaag doet Tweede Kamerlid Fred Teeven (VVD), oud-officier van justitie én lid van het comité van aanbeveling van Karskens’ stichting, een oproep aan de Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Teeven vindt dat Nederland diplomatieke druk moet uitoefenen op de Duitse autoriteiten om Faber uit te leveren of alsnog strafrechtelijk te vervolgen.

Klaas Faber (Haarlem, 1922) was lid van de Sicherheitsdienst (SD) in Groningen en maakte deel uit van het executiepeloton in Kamp Westerbork. Faber behoorde, volgens de website Red Skins, tot een groep van 30.000 (!) Nederlanders die voor Duitsland in de SS vochten.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 22 JUNI

C-Battle Group vertelt over strijd om Chora

In het Algemeen Dagblad vertelt luitenant-kolonel Rob Querido, commandant van de Battle Group (BG) van de Task Force Uruzgan (TFU), over de recente strijd in de vallei rond Chora, een kruispunt van handelswegen in Uruzgan. Volgens Querido vochten zo’n 1.000 Nederlandse militairen samen met 100 militairen van de Afghan National Army (ANA) tegen ± 1.500 Taliban-strijders.

Het waren de Nederlanders die de zwaarste gevechten voor hun rekening namen: “Op anderhalf peloton na hebben we de hele Battle Group in de strijd geworpen.” Volgens Querido stond het water de Nederlanders aan de lippen: “Onze laatste oorlogshelden waren de mannen die in Korea een heuvel veroverden. Nu hebben we er flink wat helden bij.”

In de nacht van zondag 17 op maandag 18 juni (om 04.00 uur) zetten de Taliban een massale aanval in; politieposten werden onder de voet gelopen. De Nederlanders in de Chora-vallei raakten omsingeld in een gebied van 2 bij 2 km. Mogelijkheden de eenheid te evacueren ontbraken. De enige kans was zich een weg naar buiten te vechten: “Wij besloten toen dat Chora niet mocht vallen. Als Chora valt, is dat het einde van de missie.”

Dat liet slechts één optie over voor de Nederlanders: zij zouden de aanval inzetten. Dinsdagochtend 19 juni om 10.00 uur begonnen de Nederlanders de grootste tegenaanval in de naoorlogse vaderlandse geschiedenis. Het dodental onder de Taliban wordt geschat op 4à 500. Chora was gered van de Taliban.

Zie ook: Chora en de vergelijking met heuvel 325

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 21 JUNI

Besluit verlenging 'Uruzgan' pas in september

Vanuit de regeringscoalitie hebben de leden van de Tweede Kamer informeel te horen gekregen dat het kabinet pas na het zomerreces komt met een besluit over eventuele verlenging van de missie in Uruzgan. Omdat het zomerreces van de Tweede Kamer van 6 juli tot en met 3 september duurt, komt het erop neer dat op zijn vroegst in september een beslissing zal worden genomen over Uruzgan.

Tot nu toe wilde het kabinet in de zomervakantie knopen doorhakken, maar dat was tegen het zere been van de Tweede Kamer.

Het CDA heeft erop gewezen dat Defensie niet te lang in onzekerheid mag worden gehouden. De krijgsmacht moet ruim op tijd weten of en, zo ja, in welke vorm er een vervolgmissie komt, om niet tegen praktische en logistieke problemen aan te lopen.

De SP is tegen een verlenging van ‘Uruzgan’, maar sluit een missie in Afrika niet uit. De VVD staat zeer gereserveerd tegenover verlenging van het verblijf in Afghanistan. “Het kabinet moet zeer sterke argumenten aandragen en de missie zal hoe dan ook kleiner zijn dan nu. Onze krijgsmacht eet zichzelf nu op”, aldus Tweede Kamelid Hans van Baalen van de VVD.

Terug naar Boven

Ook Canada aangespoord tot verlenging ISAF

In Montreal heeft Jaap de Hoop Scheffer, Secretaris-Generaal van de NAVO, Canada aangespoord om ook na februari 2009 in Afghanistan te blijven. Canada heeft met 2.500 van de 40.000 sterke International Security Assistance Force (ISAF) een belangrijke rol in de provincie Kandahar het zuiden van het land.

De boodschap van De Hoop Scheffer geldt alle partners: “Dit is een bericht aan Canadezen, maar evenzeer aan de Nederlanders, of aan de Denen of aan de Noren.” Hij verdedigde de noodzaak om door te gaan met de missie in Afghanistan.

Sinds 2002 heeft Canada al 61 militairen in Afghanistan verloren. De publieke opinie keert zich tegen de missiee. Volgens een enquête in de tabloid Le Journal de Montreal is nu 70% van de Canadezen tegen de ISAF-missie; maar liefst 62% wil dat de Canadezen zich onmiddellijk terugtrekken uit Afghanistan.

Terug naar Boven

CDA vóór verlenging 'Uruzgan' met 2 jaar

De missie in Uruzgan moet met 2 jaar worden verlengd, vinden de meeste CDA-bewindslieden in het kabinet. Minister van Defensie Eimert van Middelkoop geeft de voorkeur aan een nieuwe vredesmissie, ergens in Afrika; hij probeert de gevaarlijke operatie in Uruzgan aan een ander land over te dragen en is daarvoor voortdurend over in onderhandeling met verschillende landen.

Formeel neemt het kabinet deze zomer een definitief besluit over 'Uruzgan', mogelijk al op vrijdag 13 juli, wanneer de laatste kabinetsvergadering voor de zomervakantie is gepland.

Verlenging met nog 2 jaar is één van de scenario's die op tafel liggen. De kosten daarvan kunnen oplopen van € 400 tot 700 miljoen per jaar. Afgesproken is dat Defensie dat geld uit de eigen begroting moet putten. Van Middelkoop twijfelt ernstig of hij dat geld kan vrijmaken. Met het oog op de veiligheid voor de militairen wil de minister het budget niet uithollen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 20 JUNI

Afscheidsbrief van vriendin Timo Smeehuijzen

In de Panorama van deze week (nummer 25, 20 t/m 27 juni 2007) staat 'Een laatste groet' van Melody Klaver, de vriendin van de 20-jarige Nederlandse militair Timo Smeehuijzen.

De soldaat kwam op 15 juni jl. bij een zelfmoordaanslag in Tarin Kowt, Uruzgan, om het leven.

Terug naar Boven

Chora: 146 doden en 1.500 strijders?

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken en Defensie, respectievelijk Bert Koenders, Maxime Verhagen en Eimert van Middelkoop, dat op 18 juni jl. de Afghaanse veiligheidstroepen bij Chora in Uruzgan extra versterking hebben gekregen van Nederlandse en Australische eenheden. Hierna zijn de Taliban vrij snel de bergen in verdwenen.

Het hoofd van de provinciale raad van Uruzgan, Mulvi Hamdullah, schatte gisteren het aantal doden op 146. Ook meldde hij dat de aanval was uitgevoerd door ± 1.500 strijders, waaronder Arabieren, Tsjetsjenen en Pakistanen. Volgens woordvoerder John Thomas van de International Security Assistance Force (ISAF) is dat aantal overdreven.

Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Defensie lijkt de situatie bij Chora zich na 5 dagen strijd te stabiliseren. Vandaag bracht ook de commandant van de Task Force Uruzgan, kolonel Hans van Griensven, met een cameraploeg van RTL Nieuws een kort bezoek aan Chora. De Taliban zou wraak hebben genomen op de lokale bevolking. Van Griensven zei verhalen gehoord te hebben over het doorsnijden van kelen en het in brand steken van vrouwen en kinderen.

Hoewel er volgens de bewindslieden géén sprake is van een voorjaarsoffensief van de Taliban, blijkt uit de brief dat ook de vooruitgeschoven post Poentjak met enige regelmatig wordt bestookt en dat de Taliban in andere gebieden actief zijn met geïmproviseerde mijnen of bommen. Ook blijft er sprake van een verhoogde dreiging van zelfmoordaanslagen in en om Tarin Kowt. Niettemin is de Taliban er volgens de ministers niet in geslaagd de greep op de provincie te versterken.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 19 JUNI

Netwerk: interview ouders Timo Smeehuijzen

In Netwerk een exclusief vraaggesprek met de ouders van de 20-jarige Nederlandse militair Timo Smeehuijzen, die 15 juni jl. bij een zelfmoordaanslag in Tarin Kowt, Uruzgan, om het leven kwam. De ouders van Timo staan nog steeds achter de Nederlandse missie in het zuiden van Afghanistan. Karin en Ruud Smeehuijzen voelen zich enorm gesteund door de vele blijken van medeleven.

Alleen vragen zij zich af wie zich om de nabestaanden van de bij de aanslag omgekomen 7 Afghaanse kinderen bekommert: “Timo is dood, maar er zijn nog zeven andere kindertjes ook dood. Dat is net zo verschrikkelijk”, stelt moeder Smeehuijzen. “Die mensen krijgen de steun niet. Dat is zo dubbel en ongelijk. Ik zou er het liefst zelf heen gaan”, vult vader Ruud aan.

Verder zeggen de ouders dat als de Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan ertoe leidt dat Afghaanse meisjes de kans krijgen naar school te gaan, de missie geslaagd is.

Soldaat der eerste klasse Timo Smeehuijzen wordt zaterdag in Abcoude herdacht en daarna in besloten kring gecremeerd.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 18 JUNI

Sergeant-majoor 13 Infbat Lumbl omgekomen

Bij gevechtshandelingen rond het oord Chora in Uruzgan is vanochtend de 44-jarige sergeant-majoor Jos Leunissen om het leven gekomen. Drie van zijn collega’s van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Stoottroepen Prins Bernhard raakten gewond.

De gewonden zijn allen in stabiele toestand en bevinden zich in het militair hospitaal op Kamp Holland in Tarin Kowt.

Chora is een middelgrote stad aan het einde van de Baluchi-pas ten noorden van Tarin Kowt. Bijna twee maanden geleden, op 26 april jl., ontstond hier onrust toen de politiepost Kala Kala ten westen van de stad tijdelijk in handen viel van vijandelijke strijders. Daarna is de post heroverd door de coalitietroepen, maar de Taliban heeft opnieuw de strijd ingezet. De geallieerden strijdmachten proberen de post weer in handen te krijgen.

Omdat de gevechten nog steeds gaande zijn, gaat het Ministrie van Defensie niet verder in op de details, het aantal omgekomen Taliban-strijders of de voortgang van de operatie.

Terug naar Boven

Ruim 70% enqûete: Uruzgan niet verlengen

Uit een enquête in opdracht van de Wegener Dagbladen – onder andere Brabants Dagblad, De Gelderlander en Provinciale Zeeuwse Courant – onder 1.000 Nederlanders blijkt dat ruim 70% vindt dat de missie in Uruzgan niet moet worden verlengd. Bijna 25% vindt dat de troepen nu moeten worden teruggetrokken en b ijna de helft (47,6%) v indt dat pas mag worden teruggetrokken wanneer de missie in 2008 is voltooid.

De enquête is gehouden naar aanleiding van de dood van de 20-jarige soldaat der eerste klasse Timo Smeehuijzen bij een zelfmoordaanslag op 15 juni jl. Dat er Nederlanders sneuvelen blijkt voor 55,8% géén reden om de militairen terug te halen.

Volgens de enquête vindt 63% van de ondervraagden dat de troepen echt iets kunnen bijdragen aan de wederopbouw in Uruzgan.

Terug naar Boven

'Afghanistan' in gevaar door gebrek aan heli's

In een interview met het dagblad Trouw stelt de Nederlandse generaal-majoor Freek Meulman dat de militaire missie in Afghanistan in gevaar komt door een tekort aan helikopters.

Momenteel heeft de NAVO-troepenmacht al te weinig helikopters, maar door de naderende terugtrekking van tientallen Amerikaanse transporttoestellen uit het zuiden van het land, dreigt het probleem nog nijpender te worden. Transporthelikopters zijn in het bergachtige Afghanistan essentieel.

Als plaatsvervangend commandant van de International Security Assistance Force (ISAF) - onder de Amerikaanse generaal Dan McNeill – is Meulman verantwoordelijk voor alle luchtoperaties in Afghanistan. De Amerikaanse krijgsmacht haalt eind juli 24 transporthelikopters weg uit Afghanistan, omdat de toestellen dienst moeten gaan doen in buurland Irak.

Op 15 juni jl. pleitte de Amerikaanse Defence Secretary Robert Gates ook al voor het behoud van de helikopters in Afghanistan voor tenminste 6 maanden, omdat geen enkele coalitiepartner met vervangende heli’s op de proppen kan komen.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 16 JUNI

Nederland vuurt met panzerhaubitze

In het RTL Nieuws zegt een woordvoerder van Defensie op Kamp Holland in Tarin Kowt, dat de Nederlandse militairen vandaag het zwaarste geschut dat zij bij zich hebben, hebben ingezet. Dit is gebeurd ter ondersteuning van Afghaanse eenheden die met de Taliban vechten in de buurt van het oord Chora, ± 40 km ten noordoosten van de compound. Er is verschillende malen geschoten met de panzerhaubitze 2000.

Volgens Defensie is de pantserhouwitser een paardenmiddel waarbij slachtoffers kunnen vallen, maar de Nederlandse troepen zouden daarbij geen gevaar lopen.

Op 7 en 10 juni jl. waren in de omgeving van Chora ook al diverse schietpartijen tussen Nederlandse eenheden en opposing militant forces (OMF). Deze onrust was het gevolg van de mislukte inname van een politiepost door de Taliban, eind april jl.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 15 JUNI

Nederlandse soldaat gesneuveld in Uruzgan

Bij de zelfmoordaanslag met een autobom in Uruzgan is vanochtend een 20-jarige Nederlandse militair gesneuveld. Verder zijn 3 militairen gewond geraakt. Het dodelijke slachtoffer is soldaat der eerste klasse Timo Smeehuijzen van 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers uit Oirschot. Het incident met de autobom deed zich voor in het centrum van Tarin Kowt, vlakbij de Nederlandse basis. Ook 5 Afghaanse kinderen vonden de dood.

Commandant der Strijdkrachten generaal Dick Berlijn sprak van een “laffe aanslag”. Minister van Defensie Eimert van Middelkoop is “diep geraakt” door de gebeurtenis; het kabinet reageerde geschokt.

De soldaat is de zevende Nederlander die in Afghanistan om het leven komt.

Terug naar Boven

7,65% méér salaris in nieuwe Defensie-CAO

Al het Defensiepersoneel krijgt de komende 2 jaar 7,65% meer salaris. Het burgerpersoneel bij het Ministerie van Defensie krijgt daar nog eens 0,8% extra loon bovenop. Verder wordt de eindejaarsuitkering opgetrokken naar 3,5%. Dit is het resultaat van het akkoord dat de S taatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap, en de Centrales van Overheidspersoneel hebben bereikt in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de sector Defensie.

De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2007.

Terug naar Boven

Re-enactment festival Santa Fe in Roermond

In Roermond begint voor de 3de maal het Santa Fe Event, het grootste re-enactment evenement van Europa. Re-enactment is het zo realistisch mogelijk naspelen van historische gebeurtenissen, zoals belegeringen en veldslagen.

Santa Fe, dat duurt tot en met 17 juni, is een jaarlijks terugkerende festiviteit, waarbij ± 250 geallieerde vaar-, vlieg- en voertuigen, luchtdoelgeschut en ander materieel uit de Tweede Wereldoorlog bij elkaar zijn gebracht. Eén van de hoogtepunten is een parade die vanaf 13.00 uur door het centrum van Roermond trekt en wordt afgesloten met een static show op de markt voor het gemeentehuis.

Verschillende binnen- en buitenlandse re-enactment groepen zullen complete legeronderdelen uitbeelden. Omstreden is het optreden van 3. Kompanie, PanzerGrenadierRegiment 60, 116. Panzerdivisie, bijgenaamd ‘Der Windhund’. Deze re-enactmentgroep uit Lisse zal een Duits kampement aan het westelijk front uitbeelden waarin de Duitse Panzergrenadier centraal staat.

De re-enactmentgroep ‘Der Windhund’ heeft alles geschiedkundig verantwoord en vrijwaart zich van welke politieke inslag dan ook. De Panzergrenadiers lopen bijvoorbeeld rond met afgeplakte adelaars en zonder hakenkruisen.

De entree van het Santa Fe Event bedraagt € 3,00

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 14 JUNI

Inzet onder moeilijke omstandigheden

Het kabinet-Balkenende IV presenteert haar beleidsprogramma ‘Samen werken, samen leven’ dat na 100 dagen in het land én op basis van het regeerakkoord tot stand is gekomen. Het programma telt 74 doelstellingen en in totaal 84 pagina’s.

Doelstelling 4 betreft Defensie: “Een moderne krijgsmacht die wereldwijd maatwerk kan leveren in grotere en kleinere crisisbeheersingsoperaties en bij het opbouwen van veiligheidsorganisaties in landen die we daarin willen ondersteunen.” In de uitwerking van het gestelde doel wordt geschreven over een krijgsmacht “die modern, mobiel en goed opgeleid is.” Maar er dient gemoderniseerd en geïnvesteerd te worden om maatwerk “te kunnen blijven leveren” […] opdat Nederland “zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.”

Specifiek met betrekking tot Afghanistan meldt het beleidsprogramma: Inzet in moeilijke omstandigheden, zoals in Afghanistan, hoeft […] niet uit de weg te worden gegaan. Maar dan willen mensen wel zeker weten dat de doelstellingen realistisch en haalbaar zijn. Ze willen zien dat onze inspanningen ook echt tot opbouw en stabiliteit leiden.”

Terug naar Boven

NAVO-top over Afghanistan en Kosovo

Vandaag en morgen wordt door de Ministers van Defensie van de NAVO-lidstaten op het NAVO-hoofdkwartier te Evere (Brussel) een formele bijeenkomst gehouden van de Noord-Atlantische Raad (NAR).

De belangrijkste agendaonderwerpen zijn de missies in Afghanistan en Kosovo en de voortgang van het transformatieproces van de NAVO. De International Security Assistance Force (ISAF) is het belangrijkste gespreksonderwerp. Aan bod zullen komen de voortgang van de missies én de de factoren die het welslagen van de missies beïnvloeden. Naar verluidt zal Secretaris-Generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO 3 onderwerpen centraal stellen:

 

 

 

  • de geïntegreerde aanpak met betrekking tot de CIMIC tussen gouvernementele en non-gouvernementele partners (“comprehensive approach”)
  • de aanpak van de drugsproblematiek
  • het beschikbaar stellen van meer troepen in het zuiden

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 13 JUNI

Ventilatievest in beproeving in Uruzgan

De commandant van de Task Force Uruzgan-III, kolonel Nico Geerts, heeft het eerste exemplaar van het zgn. ventilatievest in ontvangst genomen. Het vest is bedoeld om de warmtebelasting onder scherfwerende vesten te verminderen. “Uit proeven in de klimaatkamer bij TNO weten we dat het vest werkt”, vertelt de programmaleider van het Soldier Modernisation Programme (SMP), luitenant-kolonel Jan Kerkhof.

Deze zomer worden 170 ventilatievesten van verschillende typen beproefd. Naast de commandant TFU-III, krijgen ook de eenheden van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Stoottroepen Prins Bernhard een vest tegen de hitte.

De ‘buikairco’ of ‘koelkastjacks’, zoals het vest nu al wordt genoemd, is een absolute wereldprimeur op gebied van militaire uniformtechnologie . Zij worden gedragen onder de scherfwerende vesten en gevoed door 4 oplaadbare batterijen die genoeg energie leveren voor 24 uur lichaamskoeling. Naast ongemak veroorzaakt het moderne scherfwerende vest ook huidirritaties.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 12 JUNI

Vik Franke niet vervolgd voor schietincident

De Nederlandse filmmaker Vik Franke, die vorig jaar schoot op vijandelijke strijders in Uruzgan, wordt niet vervolgd. Naar aanleiding van een feitenonderzoek van de Koninklijke Marechaussee ziet het Openbaar Ministerie (OM) géén reden Franke te vervolgen.

Op 11 oktober 2006 reed een patrouille van het Korps Commandotroepen, met daarin de filmmaker, op 6 km van de Nederlandse basis in Tarin Kowt op een improvised explosive device (IED). In het daaropvolgende vuurgevecht vielen meerdere doden. Franke heeft volgens Defensie op eigen initiatief het persoonlijk wapen van een schutter gepakt, die op dat moment met een groepswapen schoot. Dat gebeurde echter toen zij in een goed voorbereide hinderlaag terechtkwamen en lang onder vuur lagen. Franke zelf sprak later ook van een “duidelijk geval van zelfverdediging.”

Volgens het OM ging het om een kwetsbare situatie en onder deze omstandigheden valt zijn handelen onder noodweerexces. In een reactie zegt Franke niet verbaasd te zijn over het besluit van het OM. Volgens Franke was het van meet af aan duidelijk dat de KMar destijds op Kamp Holland de kwestie ook zag als zelfverdediging. Het ging om een grote overmacht van Taliban-strijders tegenover ± 20 militairen.

Terug naar Boven

Vaderregeling leidt tot problemen Defensie

Uit een onderzoek van het Ministerie van Defensie blijkt dat wanneer vaders met jonge kinderen worden vrijgesteld van missies in het buitenland, dat tot grote financiële en operationele problemen zal leiden. Door zo'n vrijstelling zijn 5 à 6.000 extra functies nodig. Bovendien zijn er nog allerlei praktische moeilijkheden, aldus Defensie. Het lukt Defensie bijvoorbeeld slecht om nieuw personeel te werven.

Eerder pleitte de Tweede Kamer ervoor om ook jonge vaders de mogelijkheid te geven om buitenlandse missies te weigeren, omdat voor vrouwelijke militairen met jonge kinderen die mogelijkheid al bestaat. Vrouwen met jonge kinderen tot en met vier jaar worden niet uitgezonden naar het buitenland.

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap praat er de komende tijd over met de vakbonden; vanavond overlegt de Tweede Kamer over het personeelsbeleid met de bewindsman.

Terug naar Boven

Landweer uit Tachtigjarige Oorlog blootgelegd

Archeologen hebben in het Oost-Brabantse Gemert de overblijfselen van een grote landweer blootgelegd. Het lange verdedigingswerk dateert vermoedelijk uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Voor zover bekend is het de eerste maal dat in Nederland op deze schaal een landweer is opgegraven.

De landweer – een opgeworpen wal ter verdediging van het land tegen de vijand, met aan beide kanten een greppel – is zeker 120 en mogelijk zelfs 300 meter lang. De wal was vermoedelijk begroeid met stekelig struikgewas, zoals egelantier, hondsroos, meidoorn en sleedoorn.

Landweren dienden ten tijde van oorlog als bescherming van bewoonde gebieden. De landweer van Gemert lag pal ten zuiden van de Peelse Loop. Tijdens een aanval zou de vijand eerst het riviertje moeten oversteken om uit te komen bij een aarden wal. De verdedigingswal is vermoedelijk nog voor 1800 geëgaliseerd voor de landbouw.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 11 JUNI

Nederlandse militairen inzetten in Afrika

In de Volkskrant zegt Minister van Defensie Eimert van Middelkoop Nederlandse militairen te willen inzetten voor de training van leger en politie in Afrikaanse landen. Hiermee wil hij voorkomen dat er slachtpartijen als in Rwanda worden aangericht.

Van Middelkoop: “Met alleen ontwikkelingsgeld kunnen we niet de basis leggen voor stabiliteit. We moeten onze politieke inspanning voor Afrika verbreden naar militaire inspanningen. Een van de problemen is dat veel landen slecht in staat zijn een eigen veiligheidscapaciteit op te bouwen. We moeten daarbij helpen. Dat zijn we zelf aan het leren in Uruzgan, waar we politiemensen en militairen opleiden.”

 

Volgens de bewindsman is het "militair een fluitje van een cent" om in een Afrikaans land het gezag over te nemen: "Een van de lessen van Afghanistan is: probeer een land zo veel mogelijk in staat te stellen voor de eigen veiligheid te zorgen."

De bewindsman denkt niet aan grootscheepse operaties. Het gaat om kleine aantallen militairen. "Slachtpartijen zoals in Rwanda hadden zeer waarschijnlijk kunnen worden voorkomen met bescheiden middelen."

Terug naar Boven

 

ZONDAG 10 JUNI

Oplopende discussie n.a.v. DVD '09:11 Zulu'

Volgens de krant De Pers is de recent verschenen DVD ’09.11 Zulu. Onze commandos in Uruzgan’ van documentairemaker Vik Franke in opspraak geraakt. Op de DVD is onder meer een discussie te zien over het al dan niet toestaan van liquidaties volgens de Rules of Engagement (ROE) door de Special Forces (SF). De discussie wordt, in aanwezigheid van een aantal anderen, gevoerd tussen een officier van justitie, een krijgsmachtjurist én de commandant van de SF.

Waar de officier van justitie betwijfelt of de ROE liquidaties toestaan, is dit volgens de legerjurist wél het geval en is het gewoon een zaak van het hoofdkwartier. De leider van de commando’s verzoekt om duidelijkheid, zodat hij zijn mannen met een heldere opdracht het veld in kan sturen. De commando’s zelf willen wel vaker in actie komen, zo zeggen ze in de documentaire van Franke.

De officier van justitie zegt op de DVD toe om dat nader uit te zoeken, maar het Openbaar Ministerie wilde gisteren niet reageren op de vraag wat daaruit is gekomen.

Volgens het SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel gaat dat in tegen de afspraken in die met de Tweede Kamer zijn gemaakt: “Alleen wanneer ze aangevallen worden, mogen de Nederlandse militairen geweld gebruiken. Ik ga minister Van Middelkoop zeker om opheldering vragen.” Ook CDA’er Raymond Knops heeft zijn twijfels: “Dat je er een arrestatieteam op afstuurt, prima, maar iemand van afstand omleggen? Ik weet niet of dat mag binnen het mandaat.” VVD’er Hans van Baalen heeft er geen moeite mee: “Het is beter om ze te arresteren, maar als dat te veel risico oplevert, dan mag je ze uit de roulatie nemen. Anders word je zelf een schietschijf.”

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 9 JUNI

Invasie met mariniers gepland in 1986

Naar blijkt uit de eind mei jl. verschenen The Reagan Diaries van de 40ste president van de Verenigde Staten blijkt dat pas eind 1986 voor Nederland de maat vol was in haar voormalige kolonie Suriname. De spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen was de moord op 39 inwoners van het bosnegerdorp Moiwana op 29 november 1986. Het leger van Desi Bouterse was hier op zoek geweest naar het junglecommando van Ronnie Brunswijk.

Anderhalve week later kwam het idee voor een invasie van Suriname aan de orde in een tête-à-tête tussen de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek – van het kabinet Lubbers-II – en zijn Amerikaanse ambtsgenoot George Shultz. Nederland polste de Amerikanen voor logistieke steun (luchttransport). De Amerikanen zouden het transport van 700 Nederlandse mariniers naar Suriname op zich nemen. Hoewel de Amerikanen het verzoek van Nederland serieus in overweging namen, meldde Reagan maanden later, in 1987, in zijn dagboeken dat Nederland het verzoek had ingetrokken. De regering onder leiding van premier Ruud Lubbers zag af van de operatie.

 

Al eerder, in 1982 en ’83, hadden in kringen van de CIA plannen gecirculeerd om met huurlingen een coup te organiseren. Hoewel Bouterse flirtte met Cuba, Grenada en Libië én hij onder Reagan persona non grata was in de Verenigde Staten, stuitten de plannen op verzet in het Senate Intelligence Committee. Ook daarna zijn Surinaamse ballingen onder leiding van oud-president Henk Chin A Sen onder andere vanuit Nederland blijven zoeken naar steun om tegenstand te bieden aan het bewind van Boutserse.

Terug naar Boven

Tweede zaterdag Landmachtdagen

Net als in voorgaaVandaag vindt de tweede dag plaats van de Landmachtdagen 2007 op de Prinses Margrietkazerne te Wezep.

De Landmachtdagen staan in het teken van nationale taken. Hoewel het accent ligt op de groeiende bijdrage van de Koninklijke Landmacht aan de binnenlandse veiligheid, is er ook aandacht voor de expeditionaire missies in onder andere Uruzgan. Onder meer live demonstraties worden afgewisseld met static shows van tentoongesteld materieel.

De entree van de Landmachtdagen is gratis. Op deze tweede dag zal, op verzoek van de familie, op gepaste wijze worden stilgestaan bij het verongelukken van sergeant der eerste klasse Michiel Meijers op de eerste Landmachtdag. Na afloop van de demonstratie van 11 Luchtmobiele Brigade zal een minuut stilte worden gehouden.

Terug naar Boven

40 jaar NAVO-hoofdkwartier Brunssum

Vanaf het middaguur vindt in het Vijverpark te Brunssum een publieksfestijn plaats om het 40-jarig bestaan van het NAVO-hoofdkwartier in Limburg te vieren. De Duitse generaal Egon Ramms, commandant van het HQ Brunssum, en Clemens Brocken, burgemeester van Brunssum, zullen de festiviteiten officieel openen met het planten van een eik in het Vijverpark.

Op 1 juni 1967 werd het Allied Joint Force Command Brunssum gevestigd in het voormalig gebouwencomplex van de voormalige staatsmijnen Hendrik, toen AFCENT (Allied Forces Central Europe) geheten. Sinds 2004 draagt het hoofdkwartier haar huidige naam.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 7 JUNI

Sgt¹ Michiel Meijers begraven

In de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch, in de West-Brabantse gemeente Halderberge, is vandaag de uitvaartplechtigheid gehouden voor de 32-jarige sergeant der eerste klasse Michiel Meijers.

Meijers kwam jl. zaterdag, op de eerste dag van de Landmachtdagen 2007, voor de ogen van ± 2.000 toeschouwers om het leven als gevolg van de verwondingen die hij opliep bij een ongeval tijdens een demonstratie abseilen uit een helikopter op de Prinses Margrietkazerne in Wezep.

De tweede dag van de Landmachtdagen 2007, a.s. zaterdag 9 juni, gaat definitief door. Op verzoek van de familie zal op gepaste wijze worden stilgestaan bij het verongelukken van sergeant Meijers. Na afloop van de demonstratie van 11 Luchtmobiele Brigade zal een minuut stilte worden gehouden.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 6 JUNI

Defensie gaat rekruteren op ROC's

In het actualiteitenprogramma Netwerk zegt generaal Hans Leijh dat Defensie gaat rekruteren op scholen om het huidige personeelstekort tegen te gaan. De huidige wervingscijfers vallen dusdanig tegen dat het toekomstige missies in gevaar kan brengen. Leijh, commandant van het Personeelscommando (Persco), is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

Elk jaar zijn 7.200 rekruten nodig. De afgelopen jaren zijn die aantallen niet gehaald, en ook in 2006 werden 2.000 militairen te weinig geworven: de uitstroom is groter dan de instroom. Volgens generaal Leijh heeft Defensie elk jaar ruim 20.000 sollicitanten nodig: “Maar die zijn er niet. Dat betekent voor delen dat je niet meer op missie kunt.”

Defensie verwacht binnen 3 jaar in problemen te komen. Daarom willen zij op scholen gaan rekruteren, waarbij ook eigen militairen voor de klas moeten staan: “Het is ook mogelijk instructeurs voor de klas te zetten. Vakken als maatschappijleer, vorming, sport en beweging, daar zijn onze instructeurs voor opgeleid.”

Er is inmiddels al contact met zo’n 30 Regionale Opleidings Centra (ROC’s). In het schooljaar 2008 moet de samenwerking beginnen. In de toekomst hoopt Defensie op deze manier 75% van de rekruten te werven.

Terug naar Boven

Overdracht Ede-Oost aan gemeente

Vandaag tekent burgemeester Roel Robbertsen (namens het gemeentebestuur van Ede) samen met de staatssecretarissen Cees van der Knaap (Defensie) en Jan Kees de Jager (Financiën) de overeenkomst waardoor 104 hectare kazerneterrein aan de oostzijde van Ede op 1 januari 2010 van eigenaar verandert.

De gemeente Ede heeft vergevorderde plannen om van de kazerneterreinen een nieuwe woonwijk van bijzondere allure te maken met in totaal ± 5.000 woningen. Over de aankoopprijs willen de partijen niets kwijt, wél dat Defensie de sanering van de kazerneterreinen op zich neemt.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 5 JUNI

Registratie Wet BIG door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft een wetswijzigingsvoorstel inzake de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel, om de periodieke registratie van ingeschreven beroepsbeoefenaren te wijzigen, is daarmee zonder stemming aanvaard. Het voorstel wijzigt artikel 8 van de Wet BIG, dat de periodieke registratie regelt. De registratie heeft ten doel te waarborgen dat de deskundigheid van de in het BIG-register ingeschreven (titelgerechtigde) beroepsbeoefenaren op peil blijft.

Met de wijziging wordt nagestreefd dat de uitvoering van de periodieke registratie versimpelt én artikel 8 met zo min mogelijk administratieve lasten in werking treedt. Hiermee is de eerste stap gezet om te komen tot een 5-jaarlijkse registratie in het BIG-register.

Voor iedereen die zich na het van kracht worden van wet van artikel 8 – dit is: ná plaatsing van de wet in de Staatscourant – inschrijft in het BIG-register zal de termijn van 5 jaar gaan lopen vanaf het moment dat hij/zij zijn getuigschrift van de opleiding heeft gekregen. Uiteraard geldt de regel óók voor de zelfstandig bevoegden (Algemeen Militair Artsen en tandartsen) én niet-zelfstandig bevoegden (Algemeen Militair Verpleegkundigen) binnen Defensie. Naar verwachting zullen in 2012 de eerste verlengingen én doorhalingen op grond van het systeem van periodieke registratie plaatsvinden.

Terug naar Boven

Zesdaagse Oorlog begon 40 jaar geleden

Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat Israël besloot de aanval te openen op zijn buurlanden. Na het door Egypte gedwongen vertrek van de Verenigde Naties uit de Sinaï-woestijn én door vijandelijke troepensamentrekkingen langs de grenzen met Jordanië, Libanon en Syrië, voelde Israël zich bedreigd. In de vroege ochtend van 5 juni 1967 opende Israël een bliksemoffensief, waarbij Israëlische piloten binnen enkele uren het overgrote deel van de Egyptische luchtmacht uitschakelde. In enkele dagen werden vervolgens de krijgsmachten van Egypte, Jordanië en Syrië verpletterd. Ook Israël’s tanks (gemoderniseerde AMX, Centurions en Super Shermans) waren superieur aan die van hun Arabische buurlanden. De Israëlische krijgsmacht veroverde op Egypte de Sinaï-woestijn, op Syrië de Golan-hoogvlakte en op Jordanië de oude stad van Jeruzalem.

De euforie in Israël was ongekend. In een mum van tijd kreeg de oorlog mythische proporties: de Israeli Defence Force bleek onoverwinnelijk.

Pas ná de Zesdaagse Oorlog, op 14 juni 1967, besprak de Noord-Atlantische Raad van de NAVO – bijeen in Luxemburg – de situatie in het Midden-Oosten.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 4 juni

Géén gesjoemel met selectie-eisen Defensie

In het Brabants Dagblad geeft majoor Sander Dalenberg aan dat bij de krijgsmacht niet wordt gesjoemeld met de selectie-eisen om maar zo veel mogelijk mensen te werven: “We stellen de eisen die nodig zijn. Dat wil niet zeggen dat wij een garantie geven. Wij geven een basisgeschiktheid aan. Jongeren zijn vormbaar. Voor hoe het verder gaat na de selectie, is ook hun omgeving verantwoordelijk.” Ook zegt hij: “Ik durf wel te zeggen dat ons werk de krijgsmacht behoedt voor veel grotere problemen.”

Dalenberg is psycholoog/teamleider bij het Dienstencentrum Psychologisch Advies en Selectie (PAS), waar de psychologische selectie voor alle krijgsmachtdelen plaatsvindt. Dienstencentrum PAS, in Amsterdam, is een onderdeel van Defensie Personele Diensten. Dalenberg geeft hier leiding aan een team van 14 psychologisch medewerkers. De in totaal 60 psychologisch medewerkers onderwerpen sollicitanten aan een psychologisch onderzoek. Wie de test niet met een positief advies afsluit, gaat niet door naar de medische keuring en valt af.

Problemen met militairen binnen en buiten de kazerne hebben twijfels opgeroepen over het selectiebeleid van de krijgsmacht. Het meest recente voorbeeld is de mishandeling van een zwerver in Eindhoven, waarvan 5 militairen uit Oirschot worden verdacht. Dalenberg bestrijdt dat niet streng genoeg wordt geselecteerd aan de poort. ”Wij stellen de eisen die nodig zijn. Dat wil niet zeggen dat wij een garantie geven. Wij geven een basisgeschiktheid aan. Jongeren zijn vormbaar. Voor hoe het verder gaat na de selectie, is ook hun omgeving verantwoordelijk.”

Tot slot geeft de majoor Dalenberg aan niet bang te zijn dat kandidaten erin slagen om hem of zijn medewerkers iets op de mouw te spelden: “Wij zijn erin getraind om mensen te observeren en om na te gaan of iemand een consistent verhaal heeft. Natuurlijk kan iemand proberen om anderhalf uur lang gestructureerd te liegen, maar dat is echt heel moeilijk, want wij zijn goed in ons werk.”

Terug naar Boven

Belgische krijgsmacht op rupsenjacht

Vanaf vandaag worden militairen van de Belgische krijgsmacht ingezet in de strijd tegen de eikenprocessierups in Belgisch Limburg. Het gaat om het gebied ten zuiden van Weert en ten westen van Sittard. In eerste instantie gaat het om 24 militairen van het garnizoen van Leopoldsburg van de Landcomponent. De plaag is al zover dat bestrijden met biologische middelen niet meer mogelijk is. De effectieve bestrijding bestaat uit het wegbranden van de rupsen.

De brandharen van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea), de rups van de nachtvlinder, zorgen als gevolg van het almaar warmer wordende klimaat ieder jaar voor meer problemen voor de volksgezondheid. Het insekt veroorzaakt met name irritatie en huid, ogen en bovenste luchtwegen. Ademhalingsmoeilijkheden, huiduitslag, zwellingen, rode ogen en hevige jeuk kunnen wekenlang aanhouden.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 2 juni

Sergeant overleden na demo air manoeuvre

Tijdens de air manoeuvre-demonstratie op de Landmachtdagen op de Prinses Margrietkazerne in Wezep is vanmiddag een 32-jarige sergeant der eerste klasse van 11 Luchtmobiele Brigade zwaargewond geraakt bij het abseilen vanuit een Westland Lynx-helikopter van de Koninklijke Marine. Het slachtoffer is per traumahelikopter overgebracht naar het Sophia-ziekenhuis in Zwolle, waar de militair later aan zijn verwondingen is overleden.

De verkenner daalde als laatste via een lijn af uit de helikopter, waarna de helikopter snel en laag wegvloog. Hoewel de sergeant een zgn. personal escape-systeem gebruikte, kwam hij na de afdaling niet goed los van de lijn, waarna hij 100 à 200 meterdoor de lucht werd meegetrokken. In het zijterrein sloeg hij enkele malen tegen de grond.

Normaal gesproken maakt de laatste abseiler zich zo snel mogelijk los van de lijn en steekt twee duimen op (thumbs-up), waarna de loadmaster van de helikopter de lijnen afgooit; een heli die rondvliegt met heen en weer slingerende lijnen is levensgevaarlijk.

Het Ministerie van Defensie heeft een hulplijn geopend voor ooggetuigen van het noodlottige ongeval. De hulplijn, 0900-0767, is 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend.

Terug naar Boven

Landmachtdagen in kader van nationale taken

Net als in voorgaande jaren opent de Koninklijke Landmacht haar deuren voor de Nederlandse bevolking. 1 Logistieke Brigade is dit jaar organisator van de Landmachtdagen 2007 op de Prinses Margrietkazerne te Wezep.

De Landmachtdagen staan in het teken van nationale taken. Hoewel het accent ligt op de groeiende bijdrage van de Koninklijke Landmacht aan de binnenlandse veiligheid, is er ook aandacht voor de expeditionaire missies in onder andere Uruzgan. Onder meer live demonstraties worden afgewisseld met static shows van tentoongesteld materieel.

De entree van de Landmachtdagen is gratis. Ook volgende week zaterdag, 9 juni a.s., is nog een mogelijkheid tot het bezoeken van de Landmachtdagen.

Terug naar Boven

 

vrijdag 1 juni

NAVO nog zeker 3 jaar in Afghanistan

In een interview met het Nederlands Dagblad zegt Minister van Defensie Eimert van Middelkoop dat Nederland zijn verwachtingen van wederopbouwmissies, zoals die in Uruzgan, moet temperen: “De verwachtingen zijn nu te hoog gespannen. Wij moeten niet denken dat wij als westerlingen zomaar een democratie kunnen invoeren. Wederopbouw gaat stapje voor stapje.” De bewindsman vindt dat de krijgsmacht zich bij vredesmissies vooral moet beperken tot het brengen van veiligheid.

De wederopbouw moet worden overgelaten aan hulporganisaties en plaatselijke autoriteiten. Ook wijst hij erop dat de politieke discussie te veel gaat over de rechtvaardiging van een troepenuitzending: “We dreigen de doelstellingen van de operatie en de tijd die je moet uittrekken om een operatie te laten slagen te vergeten.”

Van Middelkoop wil niet zeggen of Nederland daarom langer in Uruzgan moet blijven. Wél denkt hij dat de NAVO nog minstens 3 jaar nodig heeft voor ze over een vertrek uit Afghanistan kan gaan nadenken.

Terug naar Boven

Van Osch vertegenwoordiger NAVO en EU

Vanaf vandaag is generaal-majoor Ton van Osch, de vorige commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), het nieuwe Hoofd Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO Militaire Comitées en de Europese Unie.

Van Osch is de opvolger van luitenant-generaal Jo Godderij van de Koninklijke Luchtmacht.

Terug naar Boven