MAART 2007

Terug naar de homepage
 

MAART 2007
M
D
W
D
V
Z
Z
18
25

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZATERDAG 31MAART

Couzy in NOVA: "afdekcultuur" krijgsmacht

In het actualiteitenprogramma NOVA beweert generaal b.d. Hans Couzy dat binnen de krijgsmacht sprake is van een “afdekcultuur”. Er heerst angst om met de waarheid naar buiten te komen. Couzy was in de jaren ’90, ten tijde van de crisis rondom Srebrenica, Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

Volgens Couzy, nu voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren (FVNO), is deze zwijgcultuur het sterkst aanwezig bij elitetroepen als het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Juist deze militairen, die vaak de moeilijke opdrachten krijgen, stellen alles in het belang van het korps en doen er sneller het zwijgen toe. Daarbij stelde de generaal buitendienst dat deze houding ook komt, doordat de reactie van hogerhand vaak verkeerd is zodra bekend wordt dat iets is fout gegaan en “de politiek op tilt slaat”.

De legerleiding zou rustiger moeten reageren wanneer er dingen fout gaan.

Op 29 maart jl. vertelden twee mariniers in NOVA dat zij onder dwang moesten zwijgen over het schietincident rond Eric O. Superieuren zouden beide mariniers hebben gemanipuleerd en bedreigd.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 30 MAART

Nieuwe commandanten BG en PRT van TFU

Sinds vandaag is het commando over de battlegroup van de Task Force Uruzgan (TFU-3) in handen van 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. Zij hebben de taakstelling overgenomen 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Het commando ligt sinds vandaag in handen van luitenant-kolonel Rob Querido. De overste van de Limburgse Jagers volgde luitenant-kolonel Tim Luiten van de fuseliers op.

Luitenant-kolonel Rob Querido, commandant van de Battle Group van TFU-3

 

Het commando van het Provincial Reconstruction Team (PRT) werd van luitenant-kolonel Gerard Koot overgedragen aan luitenant-kolonel Gino van der Voet.

Overste Van der Voet, in het dagelijks leven commandant van 41 Pantsergeniebataljon te Oirschot, houdt op de website van Planet een dagboek in columns bij én op de website van het Brabants Dagblad een weblog.

Luitenant-kolonel Gino van der Voeten, commandant van het PRT van TFU-3

Terug naar Boven

Eric O. ontkent aantijgingen uit NOVA

De tegenwoordige adjudant Eric O. noemt in De Telegraaf de beschuldigingen dat mariniers door officieren van het Korps Mariniers zouden zijn gemanipuleerd om hun mond te houden over het schietincident in 2003 in Zuid-Irak “onthutsend en pertinent niet waar”. Ook de aantijging dat hij een collega zou hebben bedreigd, wordt door Eric O. met klem ontkend. De adjudant, die van Defensie niet met de pers mag praten, laat dat via zijn advocaat Geert-Jan Knoops weten.

In het tv-programma NOVA verklaarde oud-korporaal Ripson gisteravond dat mariniers “net moesten doen of hun neus bloedt” en moesten zwijgen tegen de Koninklijke Marechaussee. Sergeant-majoor Hoekendijk, die helemaal niet bij de gebeurtenissen destijds aanwezig was maar in een kantine kilometers verderop zat te eten, heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. In Nova vertelde Hoekendijk gisteravond dat er wel degelijk foto's in het ziekenhuis zijn gemaakt van de gedode Irakees “met inschot en uitschot”.

Mr. Knoops zegt in een reactie: “Het lijk, waar deze man over praat, bestond inderdaad. Maar het bleek te zijn doorboord met kogels van kaliber 7.7, een kalashnikov. Eric vuurde twee waarschuwingsschoten af met zijn Diemaco, kaliber 5.56! Het was dus een heel ander lijk.”

Terug naar Boven

Expositie oorlogsfotograaf James Nachtwey

In Foam Fotografiemuseum te Amsterdam is vanaf vandaag t/m 20 juni de overzichtstentoonstelling Testimony van het oeuvre van de Amerikaanse oorlogsfotograaf James Nachtwey te zien.

Nachtwey (New York, 1948) staat bekend als één van de meest invloedrijke fotojournalisten. In 1994 was hij de winnaar van de World Press Photo of the Year met een foto waarop een jongen uit Rwanda is afgebeeld wiens gezicht is bewerkt met een machete.

Nachtwey fotografeert al tientallen jaren in crisisgebieden. Hij bezocht onder meer Afghanistan, Bosnië, Irak, Kosovo, Rwanda, Somalië en Sudan. In 2001 was hij medeoprichter van het fotoagentschap VII.

Nachtwey noemt zichzelf een “anti-oorlogsfotograaf”: een fotograaf die niet alleen documenteert, maar een getuige is en een stem wil geven aan de slachtoffers. H ij hoopt dat door zijn foto's de oorlogen niet vergeten worden en dat herhaling wordt voorkomen.

Foam Fotografiemuseum bevindt zich aan de Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam. De entree voor de tentoonstelling bedraagt € 7,00.

Terug naar Boven

Nieuwe Patriot PAC-III voor luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht beschikt sinds vandaag over nieuwe luchtverdedigingsraketten. Het gaat om de Patriot Advance Capability Phase-III (PAC-3) raketten die behoren tot de zgn. grond-luchtgeleide wapensystemen (ground based air defence).

De PAC-3 is beter dan de huidige Patriots in staat om militairen te beschermen tegen aanvallen met ballistische raketten. De PAC-3 – die een groter bereik heeft dan de huidige Patriots, sneller is én kleiner – zoekt met behulp van een geïntegreerd radarsysteem de explosieve lading van een raket op en kan doelen op grotere hoogte onderscheppen.

De Koninklijke Luchtmacht beschikt over 4 Patriot-eenheden, die elk 2 PAC-3 lanceerinrichtingen hebben. In elke lanceerinrichting passen 16 PAC-3’s in plaats van 4 ‘oude’ Patriots.

De huidige Patriots zijn onder meer tijdens de Golfoorlog in 1991 ingezet vanuit Israël en Turkije. Zij troffen weliswaar doel, maar dat de lading van de onderschepte, inkomende raketten bleef intact en explodeerde alsnog op het maaiveld.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 29 MAART

Mariniers gemanipuleerd in zaak Eric O.

Het actualiteitenprogramma NOVA meldt vanavond dat mariniers die aanwezig waren bij het schietincident rond Eric O. in Irak onder dwang van superieuren hun verklaringen hebben aangepast. Bepaalde officieren zouden onder geen beding de ware toedracht rond het incident boven water willen hebben. Eric O. loste op 27 december 2003 waarschuwingsschoten op een groep Irakezen die een container wilde plunderen. Daardoor zou een Irakees zijn gedood.

De betrokken mariniers zouden zijn gemanipuleerd en voelden zich bedreigd, zoals oud-korporaal Ripson, de plaatsvervanger van Eric O., die aanwezig was bij het schietincident. Kort na het incident moest hij zich bij zijn leidinggevenden melden: “Door een officier van de mariniers werden we bij elkaar geroepen. Die vertelde ons: wat de marechaussee ook vraagt zegt: dat weet ik niet meer. Doe alsof je neus bloedt. Vertel ze niks. Want het gaat ze toch niks aan. De fout vind ik gewoon het manipuleren van de mariniers om niet de waarheid naar boven te kunnen laten brengen, dat vind ik heel erg fout.”

Sergeant-majoor Hoekendijk zou vlak voor de rechtszaak door Eric O. zélf zijn bedreigd: “Het was niet bepaald prettig hoe hij me benaderde: Een tik op mijn borst, een priemende vinger, keek me doordringend aan en het was, waar ben jij in godsnaam mee bezig, vuile verrader, ik heb alle verklaringen in mogen zien, en dat gaat nergens over wat jij verklaart.” Ook vertelt Hoekendijk in de reportage dat er door een inlichtingenofficier wel degelijk foto's van de gedode Irakees in het ziekenhuis zijn gemaakt: “Op de foto stond dus het lijk met inschot, uitschot… Vervolgens moet hij de foto's bij zijn commandant afgeven. Maar daar is nooit wat van gebleken in de stukken. Dan vraag ik me af wat de rechtsgang is.”

Advocaat John Peters heeft van middag namens Hoekendijk aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie voor het plegen van strafbare feiten: dwang, bedreiging en het achterhouden van belastend bewijsmateriaal.

Terug naar Boven

Taakstraf geëist tegen Uruzgan-weigeraar

De 24-jarige Jacob L. uit het Groningse Warffum, die weigerde met zijn bataljon af te reizen naar Uruzgan, heeft vandaag in hoger beroep een taakstraf van 60 uur tegen zich horen eisen. In december veroordeelde de rechtbank L. conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) nog tot 2 maanden gevangenisstraf. De advocaat-generaal betoogde vandaag echter voor de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem: “Maar gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte vind ik een vrijheidsstraf te zwaar”.

Het OM doelde daarmee op de relatieproblemen die L. vlak voor de uitzending met zijn toenmalige vriendin had. Bij de lagere strafeis hield justitie ook rekening met het feit dat deskundigen de militair verminderd toerekeningsvatbaar achten als gevolg van de stoornis ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit); hierdoor zou L. de consequenties van zijn gedrag niet goed overzien.

De advocaat van L. bepleitte vrijspraak voor haar cliënt. Zij betoogde opnieuw dat Defensie ernstig heeft gefaald bij de nazorg. Volgens haar is L. niet onderzocht op dienstgeschiktheid.

Het gerechtshof in Arnhem doet op 12 april a.s uitspraak in de zaak tegen Jacob L.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 28 MAART

Generaal-majoor b.d. Nico Tack overleden

In zijn woonplaats Dordrecht is generaal-majoor titulair der infanterie b.d. Nico Tack overleden. Tack was de op één na oudste nog in leven zijnde officier van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) dat in de Korea-oorlog heeft meegevochten. De toenmalige kapitein en – later majoor – Tack was in Korea de stafofficier operaties (Hoofd Sectie 3) bij het Nederlandse bataljon.

Na zijn diensttijd verwierf generaal Tack met name bekendheid als voorzitter van de Vereniging van Oud-Korea Strijders (VOKS), die tweemaal per jaar acte de présence gaf bij herdenkingen van het Korearegiment Van Heutsz op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Bij die herdenkingen hield Tack steevast gloedvolle redevoeringen, waarin hij liet horen het hart op de tong te hebben.

Generaal-majoor titulair der infanterie b.d. Nico Tack op archieffoto bij een medaille-uitreiking

 

Gerrit Nicolaas Tack, geboren op 23 september 1918, was in de jaren ’60 onder andere commandant van 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers in de Legerplaats Seedorf. Tot slot was hij ook adjudant in bijzondere dienst (i.b.d.) van Hare Majesteit.

Generaal Tack, prototype van een militair in hart en nieren, was onder andere drager van de Chungmu Distinguished Military Service Medal with Silver Star (Korea), Silver Star (VS) en Bronzen Kruis. Daarnaast was hij Officier in de Huisorde van Oranje.

Terug naar Boven

Uruzgan-gangers op bezoek bij premier

Vier militairen die hebben gediend in Uruzgan zijn vandaag in het Torentje aan het Binnenhof ontvangen door premier Jan Peter Balkenende. De minister-president benadrukte in het gesprek dat de Afghanistan-missie niet alleen op militair vlak, maar ook op diplomatiek en humanitair niveau moet worden gewonnen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst had het gesprek verder een informeel karakter: “De militairen hebben hun ervaringen en indrukken kunnen delen met de minister-president.”

De militairen waren kolonel Theo Vleugels, de eerste commandant van de Task Force Uruzgan (TFU), Nico Tak, die het commando voerde over het Provincial Reconstruction Team (PRT), luitenant-kolonel Bertil van Geel, oud-commandant van het F16-detachement, en korporaal Aram van der Heijden, groepscommandant.

Ook aanwezig waren Ine van der Linden, voorzitter van de thuisfrontafdelingen, en Minister van Defensie Eimert van Middelkoop.

Terug naar Boven

Uitkering nabestaanden Nadia ingetrokken

Het Ministerie van Defensie heeft vandaag bevestigd dat zij de uitkering aan de nabestaanden van de vermoorde Nadia van de Ven (25) intrekt. Op 1 oktober 2002 werd zij met een UZI doodgeschoten door haar huisbaas, de toen 29-jarige Bosnië-veteraan Pascal F. Het ministerie had de familie op 26 maart jl. nog in een brief toegezegd ruim € 11.000 uit te keren als tegemoetkoming in de begrafeniskosten.

De rechtbank had Pascal F. tot het betalen van de begrafeniskosten veroordeeld, maar de nabestaanden hebben tot op heden geen cent ontvangen. De toezegging was bij hoge uitzondering gedaan, waarbij “persoonlijke overwegingen” een rol speelden. Dat er nu alsnog van de uitkering wordt afgezien is volgens Defensie uit angst voor een precedentwerking.

Moeder Minke Van de Ven-De Jong houdt Defensie medeverantwoordelijk voor de daden van Pascal F. Volgens haar was Pascal F. al niet in orde voor hij werd uitgezonden, of is het in Bosnië misgegaan. De meest gehoorde lezing, ook die van F’s advocaat Willem-Jan Ausma, is dat hij een posttraumatisch stresssyndroom heeft.

Voorzitter Jan Kleian van de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) – die de zaken van moeder Minke Van de Ven-De Jong behartigt – betreurt de gang van zaken, maar zegt toe dat de begrafeniskosten nu door de vakbond wordt betaald.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 27 MAART

Uitbreiding NAVO-troepen in Kosovo

De Finse speciaal VN-gezant Martti Ahtisaari heeft gisteren aangekondigd aan dat de Servische provincie onafhankelijk zou moeten worden. De door de NAVO geleide vredesmacht Kosovo Force (KFOR) houdt rekening met mogelijke onrust in Kosovo na deze bekendmaking. Het eindrapport van Ahtisaari, waarin hij voor het eerst voor een onafhankelijk Kosovo pleit, werd gisteren aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gepresenteerd.

Vandaag heeft de Duitse kolonel Michael Knop, woordvoerder van KFOR, laten weten dat de vredesmacht haar troepen in het gehele gebied aanzienlijk zal uitbreiden.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 26 MAART

Verslag mislukte zelfmoordaanslag in Netwerk

In het actualiteitenprogramma Netwerk (Nederland 2, 20.25 uur) een ooggetuigenverslag van de mislukte zelfmoordaanslag op 20 maart jl. op een Nederlands konvooi in Uruzgan. De militairen kropen door het oog van de naald. Netwerk-verslaggever Herman Vijlbrief en cameraman Bram Haas zaten in het konvooi en maakte op locatie een reportage.

Bij de aanslag liet een man een explosief van dichtbij afgaan op het moment dat de militairen passeerden. Het konvooi met het tweede peloton van de A-Compagnie was onderweg van de vooruitgeschoven post Poentjak naar Kamp Holland.

Terug naar Boven

Cammaert pleit voor missies naar Afrika

In een interview met de Volkskrant pleit generaal-majoor der mariniers Patrick Cammaert, die 2 jaar lang het bevel voerde over 15.000 VN-militairen in de Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) in Congo, ervoor dat westerse landen troepen uitzenden naar onrustige regio's in Afrika. Landen als Nederland zouden onder meer Special Forces moeten leveren: “ Het zou fantastisch zijn als westerse landen troepen naar Afrika sturen en het werk niet overlaten aan landen als India, Pakistan, Nepal en Zuid-Afrika.”

Cammaert – die verwacht dat de VN-missie de komende 10 jaar nog niet weg kan uit Congo – wil dat meer landen ”delen in de risico’s”, die volgens hem overigens geringer zijn dan in Afghanistan: “Tot op heden hebben we in Afrika geen zelfmoordaanslagen gehad en kennen we geen bermbommen, die in Afghanistan tot de grootste verliezen hebben geleid.”

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders is een verklaard voorstander van militair optreden in Afrika, maar zijn collega Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) staat huiverig tegenover operaties op dat continent onder VN-vlag. Generaal Cammaert noemt de VN “de enige organisatie die in Afrika kan optreden”. Volgens Cammaert hebben de VN een grote behoefte aan genie, elitetroepen, medische deskundigen e.d.: “Kleinere groepen westerse militairen kunnen absoluut het verschil maken”. Special Forces zouden kunnen worden ingezet om “notoire leiders op te pakken die hele bevolkingsgroepen terroriseren.”

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 24 MAART

Hoogleraar over 'Het temmen van de militair'

Op 30 maart a.s. begint de maand van de filosofie. Het thema voor 2007 is ‘Het Redelijke Beest’. De bijlage Opinie & Debat van NRC Handelsblad is vandaag gewijd aan deze maand van de filosofie: “Kan het beest in de mens worden getemd? Verlangen mensen naar de puur-natuurlijke staat van het dier? Is er eigenlijk wel verschil tussen mens en dier? En kan de rede leiden tot beestachtigheid?”

In de krant gaan verschillende filosofen op zoek naar de antwoorden; één van de filosofen is Desirée Verweij, hoogleraar militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda, met de bijdrage Het temmen van de militair.

Terug naar Boven

Druk op Nederland om missie Uruzgan

Op Radio 1 geeft Minister van Defensie Eimert van Middelkoop aan dat de druk op Nederland toeneemt om langer in Uruzgan te blijven.Volgens de bewindsman dringen de NAVO en andere landen die in Afghanistan actief zijn, er bij Nederland op aan om de missie in Afghanistan te verlengen. Het vertrek van de Nederlandse soldaten staat gepland voor 1 augustus 2008. Het kabinet zal hierover deze zomer beslissen.

Jaap de Hoop Scheffer, Secretaris-Generaal van de NAVO, was 22 maart jl. op bezoek bij Van Middelkoop. Behalve dat hij de de Nederlandse militairen complimenteerde voor hun professionele werkwijze in het zuiden van Afghanistan, polste hij de minister informeel over verlenging van de missie. Maar een concreet verzoek heeft De Hoop Scheffer niet gedaan, aldus Van Middelkoop. Volgens De Hoop Scheffer is de Nederlandse 3D-doctrine is exemplarisch voor de NAVO-aanpak.

Terug naar Boven

Cadeau voor KCT op 65ste verjaardag

Het Korps Commandotroepen (KTC) viert vandaag haar 65ste verjaardag met een grote reünie. Vanochtend hebben de groene baretten zich verzameld op de Engelbrecht van Nassaukazerne. Daarvandaan volgde een mars door Roosendaal met aansluitend om 12.15 uur een defilé van ± 4.000 oud-commando’s op de Oude Markt, afgenomen door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn. Ook de huidige commando's lopen mee en dragen daarbij uniformen die worden gebruikt bij hun missies in het buitenland, zoals nu in Uruzgan. Verder rijden ± 50 oude militaire voertuigen van de vereniging Keep them Rolling mee.

Sinds de oprichting van het KTC hebben 9.500 Nederlandse commando's hun opleiding met succes afgerond.

De commando-opleiding in Roosendaal kampt met een tekort aan rekruten. Er is weliswaar voldoende animo, maar velen haken op het laatste moment af of komen niet door de strenge keuring. Het Korps Commandotroepen zou jaarlijks tweemaal 80 militairen moeten opleiden, maar de laatste lichting telde slechts 25 man; daarvan haalden er maar 6 de groene baret. Het tekort aan opgeleide commando's zorgt voor verhoogde werkdruk bij de parate troepen.

Op de verjaardag van het KCT is bekendgemaakt dat er in mei a.s. een nieuwe compagnie, 103 Commandotroepencompagnie, wordt heropgericht. Hieraan zullen ook een aantal leden van het Korps Mariniers worden toegevoegd. Het gaat in totaal om ± 80 militairen.

103 wordt hiermee - naast 104, 105 en 108 Commandotroepencompagnie (Cotrcie) - de 4de compagnie van de Special Forces. Vóór 1975 bestond de eenheid al; toen waren de militairen gelegerd in Suriname (destijds nog een Nederlandse kolonie). In 1952 werd 103 Commando Compagnie naar Suriname gedirigeerd. Deze ‘Suriname-compagnie’ keerde, na overdracht van de taken aan de nieuw opgerichte TRIS, in 1953 terug naar Nederland.

Terug naar Boven

"Nederland te klein voor rol in Afghanistan"

In de Volkskrant stelt Brice de Ruyver, veiligheidsadviseur van de Belgische premier Guy Verhofstadt, dat kleine landen als Nederland en België "niets te zoeken hebben bij grootschalige conflicten". Hij vervolgt: "MIsschien doet een klein land er beter aan uit Afghanistan weg te blijven."

Volgens De Ruyver heeft België, een land met veel internationale instellingen, er verstandig aan gedaan weg te blijven uit Irak: "Kleine landen moeten bescheiden keuzen maken. Ze dienen rekening te houden met hun eigen kwetsbaarheid." Zo hebben België en Nederland beide te maken met islamitische radicalisering. Tot slot poneert de Belg: "Welk verschil kunnen een paar honderd militairen daar maken?" De Belgische veiligheidsadviseur vergeet voor het gemak dat Nederland momenteel met 2.122 militairen in Afghanistan is.

Terug naar Boven

 

 

 

VRIJDAG 23 MAART

Mogelijk 4 Afghanen gedood bij friendly fire

Nederlandse militairen in Afghanistan hebben gisteren mogelijk 4 Afghaanse bondgenoten hebben gedood bij de verdediging van een politiepost tegen de Taliban. Ook vielen 8 gewonden, die nu worden behandeld in het ziekenhuis op Kamp Holland. Twee Nederlandse Apache AH-64D gevechtshelikopters verleenden steun aan de Afghaanse politie, maar achteraf bleek dat bij het vuurgevecht enkele strijders waren gesneuveld die nu juist de zijde van de Afghaanse politie hadden gekozen.

Het friendly fire-incident vond plaats in het oord Chenar Tu op 35 km van Tarin Kowt. De Nederlanders kwamen in actie op verzoek van de Afghaanse politie, die in gevecht waren geraakt met de Taliban, kwamen de Nederlanders in actie.

Terug naar Boven

Defensie Duikschool vanaf vandaag formeel

Vanaf vandaag werken de Duikschool van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTGenie) van de Koninklijke Landmacht én de Duik- en Demonteerschool ‘Thetis’ van de Koninklijke Marine officieel samen. In Den Helder hebben de KL en de KM hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ‘Defensie Duikschool’ ondertekend. Met de ondertekening krijgt de informele samenwerking een formele status. De samenwerking wordt over 2 jaar geëvalueerd. Bij de Defensie Duikschool worden de specifieke duikopleidingen van de KL en de KM verzorgd.

Daarnaast blijft het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine hét expertisecentrum voor duikersziekten. Hier wordt onder meer de opleiding verzorgd tot duikerarts en duikziekenverpleger (Medische Aspecten Duiken). Daarnaast blijft het DMC zich richten op het verlenen van medische bijstand bij duikongevallen, het behandelen van decompressieziekte bij duikers en hyperbare zuurstoftherapie voor andere medische indicaties.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 22 MAART

Discussie Uruzgan speelt vijand in de kaart

Volgens de woordvoerder van de commandant van de International Security Assistance Force (ISAF), de Amerikaanse generaal Dan McNeill, is de publieke discussie over de onduidelijke toekomst van Uruzgan niet prettig voor de Afghanen en speelt zij de vijand in de kaart.

Nederland blijft formeel tot 1 augustus 2008 in Uruzgan. Er zijn echter nog géén NAVO-partners gevonden die bereid zijn de provincie over te nemen.

Zolang onduidelijk is wat er in Uruzgan gaat gebeuren, kunnen de vijandige strijders op de angst van de bevolking inspelen en haar voorhouden dat ook ISAF hen zal verlaten en hen in de steek laat, terwijl ISAF er juist op gericht is om de bevolking los te weken van krijgsheren en extremistische Taliban-strijders.

Terug naar Boven

Conferentie over Koude Oorlog in Münster

Vandaag en morgen vindt in de Freiherr vom Stein-Saal in het Duitse Münster de conferentie Warfare in the Central Sector, 1948 - 1968 over de Koude Oorlog plaats. De bijeenkomst is georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) én het Duitse Militärgeschichtliches Forschungsamt (MGFA).

Tijdens de Koude Oorlog was de Centrale Sector het belangrijkste potentiële strijdtoneel in Europa. Alle voorbereidingen in Oost en West waren gericht op het gezamenlijk voeren van een oorlog. Ook in Nederland was alles gericht op de bondgenootschappelijk georganiseerde algemene verdedigingstaak (AVT).

Opzet van de conferentie is te beginnen met het vullen van een lacune in de militaire geschiedschrijving. Tijdens de meeting zal het operationele niveau centraal staan. Vele internationaal bekende militaire historici zullen aandacht besteden aan zaken als vijandbeelden, inlichtingen, operatieplannen, logistieke planning, oefeningen en mobilisatie.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 21 MAART

700 à 1.000 huizen verwoest in westen Uruzgan

Bij de wateroverlast die het westen van Uruzgan sinds 19 maart jl. teistert, zijn intussen 700 à 1.000 huizen verwoest. De rivier Helmand is volledig buiten zijn oevers getreden. De akkers in de uiterwaarden staan onder water en zijn onbruikbaar geworden; hiermee zijn ook papavervelden vernietigd.

Onder de ruim 400 mensen die de 3 pelotons van de Task Force Uruzgan naar veiliger gebied hebben gekregen, zaten ook hevig onderkoelde mannen, vrouwen en kinderen. De lokale autoriteiten hebben de hulpactie inmiddels volledig van de Nederlanders overgenomen.

Op Camp Hadrian in Deh Rawood zijn intussen 170 paar schoenen, 50 paar rubberlaarzen, dekens en dekzeilen ingezameld voor de slachtoffers. Gouverneur Hamid Munib van Uruzgan heeft de Nederlandse militairen bedankt voor hun hulp tijdens de watersnood. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders beloofde Munib € 100.000 aan noodhulp voor de slachtoffers. Koenders en zijn collega-bewindslieden van Defensie, Eimert van Middelkoop, en Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, bezochten Deh Rawood.

Jaarlijks zijn er overstromingen in het zuiden van Afghanistan, als de sneeuw van het Hindu Kush-gebergte smelt. Naar verwachting eind april is alle sneeuw gesmolten. Door het smeltwater is het peil in de tweede rivier van Uruzgan, Tiri Rud, inmiddels ook aan het stijgen. In Deh Rawood komen Helmand en Tiri Rud tezamen.

Terug naar Boven

Interview met gelauwerde Kruis van Verdienste

De Leeuwarder Courant interviewt de 21-jarige soldaat der eerste klasse Erik van der Meijde, die op 4 september 2006 op de FOB Martello in Kandahar onder vuur zijn dekking verliet en vanuit een YPR-pantserrupsvoertuig handmatig het vuur opende op de Taliban met het 25 mm-boordkanon.

Voor de actie is Van der Meijde op 16 februari jl. door toenmalig Minister van Defensie Henk Kamp onderscheiden met het Kruis van Verdienste.

Soldaat der eerste klasse Erik van der Meijde, onderscheiden met het Kruis van Verdienste (© foto: Leeuwarder Courant & Jan de Vries)

Toen de talrijke Taliban-strijders de Nederlanders op de bewuste avond in het vizier hadden, bedacht Van der Meijde zich geen moment, sprintte naar de YPR, die ± 15 meter van hem verwijderd was. Hij hoorde de kogels langs hem heen fluiten. Hij vertelt: “Voordat ik naar binnen ging, heb ik mijn helm afgezet en mijn beschermvest uitgetrokken. […] Achteraf denk je: dat was niet zo handig. Dat had andersom gemoeten.” Handmatig en deels boven pantser richtte Van der Meijde vervolgens z’n lichte mitrailleur eerst op de vijandelijke schutters vlakbij zijn wachtpost. Van der Meijde: “Of ik mensen geraakt heb, weet ik niet, maar het schieten hield wel op.”

De rust was daarmee echter niet terug: “Boven het pantser zag ik dat de post rechts van mij nog heviger onder vuur lag. Ik heb toen besloten om hen te ondersteunen.” Dat moest wél met het zwaardere 25mm-boordkanon, omdat de Taliban buiten het bereik van de lichte mitrailleur stonden opgesteld. Omdat Van der Meijde forse salvo’s op de strijders in de bergen afvuurde, kregen zijn maten de gelegenheid hun stellingen te betrekken. Zonder dat er slachtoffers aan Nederlandse zijde vielen, kon de aanval worden afgeslagen.

Terug naar Boven

Videobeelden Apache's in Uruzgan vrijgegeven

Volgens Omroep Brabant heeft de Koninklijke Luchtmacht voor het eerst bewegende beelden vrijgegeven van de missie in Afghanistan. Het gaat om video’s die zijn gemaakt door de Apache AH-64D gevechtshelikopters van de Vliegbasis Gilze-Rijen.

Op de beelden is onder meer te zien hoe met een raket een huis met Taliban-strijders wordt opgeblazen. De inslag zelf is niet openbaar gemaakt. Wél zijn er zijn beelden getoond van Taliban-strijders met geweren en raketwerpers die zich verbergen. De Koninklijke Luchtmacht wil met de video's laten zien wat het werk in Afghanistan inhoudt.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 20 MAART

Onbemande MB te water tijdens oefening

Dagblad De Gelderlander bericht dat tijdens een oefening van 105 Brugcompagnie uit Wezep in Rhenen (provincie Utrecht) een on bemande Mercedes-Benz terreinwagen rond 16.30 uur ’s middags door de handrem is gebroken en spontaan de Rijn is in gereden. Het voertuig stond geparkeerd op de veerstoep.

© Foto: De Gelderlander, Peter Kühl

Een takelwagen van de Koninklijke Landmacht én een duikploeg van de brandweer hadden 1½ uur werk om de auto weer op de kade te krijgen. De bruggenbouwers van de genie oefenen deze week op en langs de Rijn.

Terug naar Boven

Mislukte aanslag op Nederlands konvooi

Bij een zelfmoordaanslag op een Nederlands konvooi in Uruzgan, van middag om 15.00 uur lokale tijd (in Nederland 11.30 uur), is niemand gewond geraakt en ontstond géén materiele schade. De zelfmoordenaar, die zijn explosief vanuit een auto tot ontploffing bracht, kwam wél om het leven.

De aanslag vond plaats toen het konvooi bezig was met het uitvoeren van een personeels- en materieelwisseling tussen Kamp Holland en de vooruitgeschoven post Poentjak, dichtbij het oord Sorkh Morghab op ± 15 km ten noordoosten van Tarin Kowt.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 19 MAART

Kennismaking 3 ministers met Afghanistan

Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen, Minister van Defensie Eimert van Middelkoop en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders zijn vandaag begonnen aan een kennismakingsbezoek aan Afghanistan.

Het is de eerste keer dat Nederland drie bewindspersonen gezamenlijk een bezoek brengt aan Afghanistan. Nederland onderstreept daarmee het belang dat wordt gehecht aan een geïntegreerde aanpak van Defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking.

De drie ministers zullen zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in het land en daarnaast de betrokkenheid van de nieuwe Nederlandse regering aan de Afghaanse autoriteiten en de NAVO-partners kenbaar maken.

Terug naar Boven

3 pelotons bieden hulp bij regenoverlast

In Afghanistan zijn door aardverschuivingen en overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval, gisteren 17 mensen om het leven gekomen. In Uruzgan zijn Nederlandse militairen de lokale bevolking vandaag te hulp geschoten bij de overstromingen. Door de hevige regenval is ter hoogte van het plaatsje Deh Rawood de rivier de Helmand buiten haar oevers getreden. Het gaat om een slecht bereikbare, langgerekte strook tussen Tsekzay, 12 km ten zuiden van Deh Rawood, tot Kakrakah, 10 km noordelijk van Deh Rawood.

De militairen hebben mensen op daken van ommuurde woningen gezien, in toppen van bomen en in het wassende water. Drie pelotons van de Task Force Uruzgan (TFU) verlenen eerste hulp: zij brengen bewoners in veiligheid en verstrekken dekens en voedselpakketten.

Bij de hulpverlening zijn ook 3 Nederlandse Cougar-transporthelikopters en 5 Amerikaanse Black Hawks ingezet, die de mensen naar een verzamelplek aan de oostkant van de Helmand-rivier hebben gebracht.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 17 MAART

Eerste shura ANP en PRT in Uruzgan

Het Provincial Reconstruction Team (PRT) van de Task Force Uruzgan (TFU) heeft vandaag alle commandanten van checkpoints van de Afghaanse politie in de districten Tarin Kowt en Chora in Uruzgan ontvangen in het PRT-huis op Kamp Holland in Tarin Kowt.

Het is voor het eerst dat álle commandanten in een shura – een vergadering van dorpsoudsten – zijn bijeengekomen onder leiding van generaal Mohammad Qasum, commandant van de Afghan National Police in Uruzgan, en luitenant-kolonel Gerard Koot, commandant van het PRT.

De belangrijkste knelpunten – verbetering van de communicatie, toegenomen joint operaties en patrouilles én salariëring en logistiek – en mogelijke oplossingen kwamen aan de orde.

Overste Koot sprak zijn waardering uit voor de wil van de commandanten om te bouwen aan een veilig Uruzgan. De volgende shura zal in april plaatsvinden.

Terug naar Boven

COM-ISAF onder vuur vanuit Berlijn

Volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel zijn zowel de Duitse regering als Jaap de Hoop Scheffer, Secretaris-Generaal van de NAVO, ontevreden over de nieuwe commandant van de International Security Assistance Force, de Amerikaanse generaal Dan McNeill.

Reden voor de wrevel zouden het eigenmachtige optreden én het krachtige taalgebruik van McNeill zijn. Zo begon de Amerikaanse bevelhebber recent in het zuiden van Afghanistan Operation Achilles met 4.500 militairen zonder de NAVO-Raad in Brussel of de coalitiegenoten vooraf te informeren.

Generaal Dan McNeill, commandant van ISAF (COM-ISAF)

Overigens is het tamelijk onvoorstelbaar dat McNeill de operatie gestart zou zijn zonder dat daarbij vooraf afspraken te hebben gemaakt. Toch zou het de regering in Berlijn met name een doorn in het oog zijn dat McNeill niets schijnt te voelen voor de combinatie van civiele en militaire wederopbouwhulp die Duitsland – en Nederland – propageren.

Terug naar Boven

Een Vandaag live vanuit Amersfoort

Het nieuws- en actualiteitenprogramma Een Vandaag op Nederland 1 komt vanavond vanaf 18.20 uur live vanaf de Bernhardkazerne te Amersfoort. Tijdens de uitzending zal de uitslag van een enquête onder 1.930 (oud-)militairen over de positieve en negatieve effecten van militaire missies worden bekendgemaakt. Het gaat dan om de missies vanaf U.N.I.F.I.L. tot en met de huidige Task Force Uruzgan (TFU).

Uit de enquête blijkt in elk geval dat van alle ondervraagden 90% gemotiveerd was om mee te gaan op zijn of haar laatste uitzending.

Over de uitslag wordt verder gediscussieerd in aanwezigheid van onder andere kolonel Theo Vleugels, commandant van de TFU-1, en generaal-majoor Ton van Ede van het Korps Mariniers, plaatsvervangend hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie.

Het debat gaat over de voorbereiding op een uitzending, de nazorg en de gevolgen van missies op het privéleven van militairen.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 16 MAART

Aanslag met chloorgas in Irakese stad Fallujah

Bij een aanslag met chloorgas in het westen van Irak zijn tenminste 8 mensen om het leven gekomen; ± 350 mensen raakten gewond. Terroristen hebben 2 met chloorgas gevulde vuilniswagens opgeblazen temidden van het drukke verkeer in de stad Fallujah.

In Irak wordt chloorgas gebruikt om het drinkwater te zuiveren van bacteriën. Bij inademing veroorzaakt chloorgas ernstige brandwonden aan de slijmvliezen van de bovenste en onderste luchtwegen. In februari jl. vonden er in Irak ook al aanslagen plaats met chloorgas.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd chloorgas al als strijdgas ingezet, als eerste door de Duitse troepen in het Belgische Ieper op 22 april 1915 tegen Algerijnse en Franse troepen. Chloorgas als chemisch strijdmiddel is een uitvinding van de Duitse chemicus Fritz Haber.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 15 MAART

Na 15 jaar afscheid van Bosnië-Hercegovina

Op de ‘Metal Factory’ in Banja Luka heeft Minister van Defensie Eimert van Middelkoop ruim 230 militairen de herinneringsmedaille vredesoperaties opgespeld. Met de ceremonie is een einde gekomen aan 15 jaar militaire aanwezigheid in Bosnië-Hercegovina.

De Nederlandse bijdrage begon in 1992 met het sturen van VN-troepen naar United Nations Protected Areas (UNPA’s) in Kroatië, maar culmineerde met het zenden van een infanteriebataljon – Dutchbat 1 t/m IV – naar Srebrenica en Simin Han.

Na de val van Srebrenica én het Dayton Peace Agreement in 1995 ontstond de Implementation Force (IFOR) die geruisloos overging in de Stabilisation Force (SFOR). In 2004 nam de Europese Unie de NAVO-taak over met de European Force (EUFOR). Die laatste wordt nu gereduceerd van de huidige 6.000 naar 2.500 militairen. Niet alleen Nederland trekt nagenoeg al haar troepen terug, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Groot-Brittannië.

Een klein Nederlands contingent zal achterblijven in de aangehouden huizen van de Liaison Observation Teams (LOT-huizen), die nu in regio’s worden ondergebracht.

Terug naar Boven

Satellietgrondstation Zoutkamp in 2008 dicht

Het Ministerie van Defensie heeft besloten dat het grondstation voor satellietspionage in het Groningse Zoutkamp per 1 januari 2008 zal worden gesloten.

Met de sluiting verdwijnen twee afluisterschotels van de Nationale Signals Intelligence Organisatie (NSO) én is de bouw van 22 nieuwe afluisterschotels definitief van de baan. Defensie kiest voor het Friese Burum. Buurtbewoners in Zoutkamp hebben jarenlang actie gevoerd tegen de schotels uit angst voor aanslagen.

De locatie in Burum

Defensie gaat de afluistercapaciteit van de NSO bundelen in het Friese Burum. Daar wordt satellietinterceptie uitgevoerd voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 14 MAART

Stoffelijk overschot KCT'er terug in Nederland

Van middag is het stoffelijke overschot van de 27-jarige kapitein Björn Peterse van het Korps Commandotroepen op de Vliegbasis Eindhoven gearriveerd. De militair verongelukte op 9 maart jl. in de Verenigde Staten. Tijdens een parachutesprong kwam hij in botsing met de 50-jarige Canadese parachutist Edward Petersen, die eveneens het leven liet. Het ongeluk gebeurde volgens de krant Edmonton Sun op 150 meter hoogte.

Kapitein Peterse was een ervaren parachutist en behoorde tot een selecte groep die is getraind om met zuurstofmasker, volle bepakking en wapen van grote hoogte te springen, de zgn. HAHO’s en HALO’s. Kapitein Peterse en zijn collega’s waren aan het oefenen op het grootste paracentrum ter wereld in Eloy, Arizona: “In Arizona kun je 360 dagen per jaar springen. In Europa kan dat niet in verband met het weer. Zeker in de winter kun je in Europa niet springen”, legt een Defensiewoordvoerder uit.

Het was in 1983 voor het laatst dat een militair van het Korps Commandotroepen om het leven kwam tijdens een parachutesprong.

De uitvaart van kapitein Peterse zal plaatsvinden met militaire eer.

Terug naar Boven

"Nederland langer dan 2 jaar in Uruzgan"

De Afghaanse parlementsvoorzitter Yunus Qanuni zegt na afloop van zijn ontmoeting met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders, dat hij wenst dat Nederland langer bij Afghanistan (Uruzgan) betrokken blijft dan de voorgenomen 2 jaar.

De voorzitter van de Wolesi Jirga sprak tijdens zijn eendaagse bezoek met leden van zowel de regering als de oppositie. Qanuni zei onder meer de Nederlandse aanpak van de opiumproblematiek te respeceteren doordat eerst naar alternatieven voor de boeren wordt gezocht.

Terug naar Boven

Generaal Berlijn: nog hooguit 1 jaar in Uruzgan

In een interview met het Algemeen Dagblad geeft de Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn, aan dat Nederland nog hooguit 1 jaar in Uruzgan zal blijven. De hoogste militair van Nederland vertelt dat met name de helikoptergroep en de genie het zwaar hebben: zij hebben relatief weinig personeel in vergelijking met de infanterie, terwijl hun taken even onmisbaar zijn.

De generaal gelooft in de aanpak die Nederland in Uruzgan toepast: "Het gebied heeft een lage prioriteit bij de regering-Karzai, er zijn stammenconflicten en het terrein is zwaar."

Ook pareert een geïrriteerde generaal de opmerking van zijn Canadese collega-generaal David Fraser die vindt dat de Nederlanders maar weinig de confrontatie met de rebellen aangaan: "Ik vind dat coalitiegenoten elkaar niet moeten afvallen. We gingen er aanvankelijk van uit dat Uruzgan de gevaarlijkste provincie zou zijn. Dat is meegevallen. Daardoor hebben wij niet zoals de Britten en Canadezen ruim 40 dodelijke slachtoffers."

Tot slot geeft generaal Berlijn aan dat de missie in deze vorm niet langer kan duren, omdat Uruzgan zwaar drukt op de hele krijgsmacht. Vooral kleinere eenheden zoals de genie en de helikoptergroep raken uitgeput, omdat hun mensen vaker naar Afghanistan moeten: "Die taken zullen na 1 augustus 2008 door een NAVO-partner moeten worden overgenomen."

Nederland staat met een aantal van 2.200 op de 5de plaats wat de inzet van militairen betreft, weliswaar achter de Verenigde Staten (15.000), Groot-Brittannië (7.700), Duitsland (3.000) en Canada (2.500), maar vóór landen als Italië en Frankrijk.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 13 MAART

Generaal Pace: homoseksualiteit immoreel

De Amerikaanse generaal Peter Pace, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, heeft 11 maart jl. in een vraaggesprek met de Amerikaanse krant Chicago Tribune homoseksualiteit als immoreel bestempeld.

Homo-organisatie COC Nederland heeft daarom in een brief aan Minister van Defensie Eimert van Middelkoop aangedrongen op een protest hierover bij zijn Amerikaanse ambtsgenoot Robert Gates.

Generaal Pace vindt dat het Ministerie van Defensie “immoreel gedrag niet moet vergoelijken” door homoseksuele militairen openlijk te laten uitkomen voor hun seksuele geaardheid. Pace vindt homoseksualiteit overigens net zo verwerpelijk als vreemdgaan.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Peter Pace

De bevelhebber maakt in het interview duidelijk dat hij wil vasthouden aan het beleid “Don’t Ask, Don’t Tell” van het Pentagon, volgens welke homoseksuelen alleen in de krijgsmacht mogen dienen als zij hun seksuele voorkeur verzwijgen en hun commandanten daar niet naar vragen.

Overigens heeft generaal Pace het gisteren in dezelfde krant betreurd dat hij homoseksualiteit “immoreel” heeft genoemd, zonder hiervoor verontschuldigingen aan te bieden.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 12 MAART

Al 2 Sperwers verongelukt in Uruzgan

Volgens NRC Handelsblad zijn sinds eind vorig jaar al 2 van de onbemande Sperwer-verkenningsvliegtuigen in Uruzgan verongelukt. Desgevraagd heeft een woordvoerder van het Ministerie van Defensie dat bevestigd. De Sperwers zijn gestationeerd in Tarin Kowt.

De toestellen kunnen met dag- en nachtcamera’s, infrarood en warmtebeeldcamera doelen opsporen voor bijvoorbeeld zelfrijdend geschut (Panzerhaubitze 2000).

De opgevangen beelden worden doorgegeven aan een mobiel grondstation.

Volgens een betrokkene zou een slecht functionerende parachute de oorzaak zijn geweest van in elk geval één van de crashes, maar de woordvoerder kon niets vertellen over de oorzaak van de ongelukken. Het vliegtuig, dat op 31 december 2006 de eerste operationele vlucht uitvoerde in Uruzgan, wordt met een grote katapult de lucht ingeschoten en door drie mensen op de grond bestuurd.

De Sperwer landt met een parachute en opblaasbare stootkussens. Eind jaren ’90 heeft de Koninklijke Landmacht 34 Sperwers in Frankrijk aangekocht. De toestellen zijn ingedeeld bij 101 Remote Piloted Vehicle-batterij in ’t Harde.

Ook Canadese Sperwers zijn onbetrouwbaar gebleken. Het Canadese contingent in Afghanistan zette de vliegende robots vanaf 2003 in bij vredesoperaties in Afghanistan. Al begin 2004 was de gehele luchtvloot van 6 exemplaren langdurig buiten gebruik verklaard door harde landingen of doordat de vliegtuigen in het bergachtige terrein te pletter waren gevlogen.

Terug naar Boven

Géén twijfel aan loyaliteit moslims in leger

Volgens de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) zijn moslims in de Nederlandse krijgsmacht niet gelukkig met de discussie over de dubbele nationaliteit. Moslims zeggen het vooral pijnlijk te vinden dat hun loyaliteit in twijfel wordt getrokken. Veel islamitische militairen hebben gesproken met vertrouwenspersonen.

ACOM-vakbondsvoorzitter Jan Kleian heeft een aantal jongeren gesproken die een dubbele nationaliteit hebben. Sommige hebben ook in Uruzgan gediend: “Zij vinden de discussie over de dubbele nationaliteit niet erg, maar het daaraan gekoppelde loyaliteitsdebat vinden zij misplaatst”. In het Radio 1 Journaal zei Kleian dat ook Defensie klip en klaar moet laten weten “dat er niet getwijfeld wordt aan de loyaliteit van krijgsmachtpersoneel dat in het bezit is van twee paspoorten”.

Volgens ACOM leeft de discussie bij ruim 3.000 allochtone militairen, waarvan er op dit moment ± 120 op uitzending in Uruzgan zijn.

De discussie over de dubbele nationaliteit kwam aan het rollen door de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Volgens Wilders hebben de nieuwe PvdA-bewindslieden Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak, respectievelijk Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris van Justitie, de schijn van belangenverstrengeling tegen vanwege hun dubbele paspoort. De motie van wantrouwen die hierover was ingediend tégen de bewindslieden werd verworpen.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 11 MAART

Speuren naar militairen 104 GGVE bij KRO

In het KRO-televisieprogramma Het zesde zintuig moeten de 8 ‘paragnosten’ twee in het bos verscholen militairen vinden aan de hand van petten, polaroidfoto's van de verborgen verkenners én hun zesde zintuig. Het zesde zintuig is te zien om 21.20 uur op Nederland 1.

De test vindt plaats op een militaire oefenterrein van de Koninklijke Landmacht. Een aantal militairen van 104 Grondgebonden Verkenningseskadron (104 GGVE) heeft een waarnemingsput gegraven en twee van de verkenners hebben zich hierin de gehele dag schuilgehouden.

Als eerste ging een collega-verkenner naar het tweetal op zoek. Met zijn militaire expertise vond hij de verkenners in 6 minuten en 40 seconden. Vervolgens ging een speurhond zoeken, die de verkenners in 3 minuten en 40 seconden terugvond. Waarnemer van deze aflevering is voormalig hoofdcommissaris van politie te Amsterdam Joop van Riessen.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 10 MAART

COM-ISAF Dan McNeill: "Taliban zijn beesten"

Op zijn weblog schrijft Tweede kamerlid Harry van Bommel (SP) dat een delegatie van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken vlak voor het vertrek naar Nederland nog een gesprek heeft met de Amerikaanse viersterrengeneraal Dan K. McNeill, commandant van de International Security Assistance Force (COM-ISAF): “Wat hem betreft, ligt de zaak eenvoudig. Beeldend zegt hij het volgende. De militairen hebben in hun rechterhand een spade. Daar kunnen ze mee opbouwen. In hun linkerhand hebben ze een geweer. Daar kunnen ze mee schieten. De Afghanen mogen zeggen welke hand de militairen moeten gebruiken.

Generaal Dan McNeill, commandant van ISAF (COM-ISAF)

Een lid van onze delegatie vraag aan de generaal of hij ook van mening is dat er onderhandeld moet worden. Dat blijkt niet het specialisme van deze generaal. Hij vraagt zich hardop af met wie hij dan zou moeten onderhandelen. Hij vertelt over een Taliban-propagandafilm die hij heeft gezien. Daar werd iemand de keel afgesneden waardoor het bloed eruit spoot. ´Het zijn beesten´ zegt hij. Deze mensen zijn “beyond modification” meent hij. Daar is niets meer aan te veranderen.”

Naast Van Bommel bestond de delegatie uit Chantal Gill'ard (PvdA), Hans van Baalen (VVD), Henk Jan Ormel (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Mariko Peters (GroenLinks) en Roland Kortenhorst (CDA).

De generaal is niet onderhandelingsgezind, stelt Van Bommel op zijn weblog. Desgevraagd gaf hij aan niet te weten met wie hij zou moeten onderhandelen. De internationale aanwezigheid in Afghanistan moet volgens MacNeill maximaal 10 jaar duren. Als de militaire aanwezigheid net zo ruim zou zijn als op de Balkan, zou hij 800.000 militairen nodig hebben. Hierover schrijft Van Bommel op zijn weblog: “Het zal dus in belangrijke mate van het Afghaanse leger en de politie zelf moeten komen.”

Terug naar Boven

Commando om het leven gekomen in Arizona

Naar vandaag is bekendgemaakt door het Ministerie van Defensie is gisteren een 27-jarige kapitein van het Korps Commandotroepen (KCT) om het leven gekomen bij een parachuteongeval. Het ongeluk gebeurde tijdens een reguliere oefensprong in de staat Arizona in de Verenigde Staten.

Het KCT doet in de VS met 30 para's internationaal ervaring op met parachutespringen.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 9 MAART

Nederlandse grondtroepen ingezet in Helmand

Volgens Defensie doen Nederlandse grondtroepen mee aan Operation Achilles in de Afghaanse provincie Helmand, die op 6 maart jl. is begonnen. Daarnaast is de Alfa (‘Tijgercompagnie’) van 17 Pantserinfanteriebataljon Garde Fuseliers Prinses Irene ingezet in de Panjwaj-vallei ten westen van Kandahar-Stad in de provincie Kandahar. De ‘Tijgercompagnie’ bestaat uit ± 80 militairen en ondersteunt Canadese ISAF-troepen.

De Nederlanders voeren gezamenlijk patrouilles en trainingen uit met het Afghaanse leger. In september van 2006 is in dezelfde vallei al Operation Medusa uitgevoerd tegen de Taliban.

Het gaat uiteindelijk om Nederlandse militairen van drie verschillende eenheden. Géén van de eenheden komt uit de 'Nederlandse' provincie Uruzgan, allen zijn zij gestationeerd in Kandahar. De twee andere eenheden zijn een force protection-eenheid en een CIMIC-team, beiden toegevoegd aan een Amerikaans bataljon.

Naast Operation Achilles is de ondersteunende Operation Rakhman ingezet, waaraan ook Nederlandse militairen in Uruzgan meedoen. Samen met Afghaanse militairen houden zij vanuit Uruzgan toezicht op het grensverkeer met Helmand, wat ertoe moet leiden dat vijandelijke strijders zich minder goed kunnen verplaatsen in het gebied.

Terug naar Boven

Belgische Defensieminister per heli naar film

De Belgische krant La Libre Belgique onthult dat de Belgische Minister van Defensie André Flahaut een legerhelikopter heeft gecharterd om tijdig de film An Inconvenient Truth van de voormalige vice-president Al Gore te kunnen bezoeken.

Hij vloog met de Agusta A-109 helikopter van de Wing Heli uit Bierset van Evere bij Brussel naar Hasselt. De vlucht van 2 uur kostte 12 à 20 maal zoveel kooldioxide (CO2) dan dezelfde afstand per auto. Volgens de krant stoot een Agusta A-109 per kilometer ongeveer 250 kg CO2 uit. De vliegkosten per uur worden daarnaast geschat op € 2.500.

De onthulling is het zoveelste schandaal rond de Belgische bewindsman. Een week geleden beloofde hij de Congolese president Joseph Kabila zomaar een eredoctoraat, een belofte die hij moest intrekken.

Terug naar Boven

F-16's onderscheppen Belgische Hercules

Twee F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht hebben vanmiddag een Belgisch Hercules-transportvliegtuig onderschept waarmee geen radiocontact kon worden gemaakt. De F16's gingen daarbij boven het midden van Noord-Holland (Hoorn en Purmerend) door de geluidsbarrière en veroorzaakten daarbij enkele harde knallen (sonic booms).

Bij de politie Noord-Holland Noord kwamen wegens de knallen een stuk of tien telefoontjes binnen van verontruste mensen.

Foto-impressie van het Lockheed Hercules C-130 middelzwaar transportvliegtuig

De F16's stegen om 13.05 uur onder begeleiding van het Air Operations and Control Station (militair verkeers- en gevechtleidingscentrum) in Nieuw Milligen vanaf de Vliegbasis Leeuwarden op om het toestel te identificeren en contact te maken met de bemanning. Nadat het radiocontact was hersteld keerden zij terug naar de thuisbasis. De Hercules van de 15 de Wing Luchttransport van de Belgische krijgsmacht was op weg van zijn thuisbasis, Melsbroek, naar de Noorse hoofdstad Oslo, maar keerde wegens motorproblemen onaangekondigd over Nederland terug.

Waarom het niet mogelijk was om radiocontact te maken, wordt nog onderzocht. Het vliegtuig is veilig in België geland.

Terug naar Boven

Wangedrag buiten diensttijd beter aanpakken

Volgens De Telegraaf gaat Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap onderzoeken hoe hij binnen de huidige wet- en regelgeving wangedrag van militairen buiten diensttijd beter kan aanpakken. Hij bepleit overigens nog géén aanpassing van de wet.

Een militair die in zijn vrije tijd wordt aangehouden en niet zegt dat hij militair is, wordt nu als burger behandeld. Dat betekent dat hij kan worden veroordeeld zonder dat Defensie daarvan op de hoogte is. Zegt hij wél dat hij militair is, dan neemt de Koninklijke Marechaussee het onderzoek over. Indien dat tot een veroordeling leidt, wordt die alleen aan Defensie doorgegeven, als er een duidelijke relatie is tussen het misdrijf en de functie van de militair.

Het nieuws over verkeerd gedrag of eventuele misdrijven komt alleen binnen via het personeel zelf, berichten in de media of andere bronnen.

Voordat iemand wordt aangesteld, controleert Defensie of een nieuwe medewerker een strafblad heeft, maar dat gebeurt daarna niet meer. Defensiepersoneel met een vertrouwensfunctie wordt overigens wel elke vijf jaar gescreend door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 8 MAART

Amerikaanse homo-veteranen eisen eerherstel

Homoseksuele veteranen uit de Amerikaanse krijgsmacht zijn een nieuwe strijd begonnen tegen discriminatie. Zij vechten het officiële beleid van de strijdkrachten aan, dat homo's verbiedt voor hun geaardheid uit te komen.

Een groep van 12 ex-militairen wil eerherstel en opnieuw in de krijgsmacht dienen. Zij stellen dat het tegen de grondwet indruist als homo's en lesbiennes niet openlijk in het leger mogen dienen. De veteranen kaartten hun zaak aan voor het federaal hof van beroep in Boston, nadat een rechter hun klacht een jaar geleden had afgewezen. De rechter heeft nu gesteld dat het parlement verantwoordelijk is.

Volgens de veteranen is het officiële beleid van ‘Don't Ask, Don’t Tell’ (DADT) - die in 1993 is geïntroduceerd door de regering van de Democratische president Bill Clinton - discriminerend. Niemand mag een militair naar zijn of haar seksuele geaardheid vragen, maar homoseksuele soldaten mogen het ook niet vertellen of openlijk zijn. Volgens de Amerikaanse regering beschermt de regeling de onderlinge samenhang binnen een eenheid en zou het seksuele spanning verminderen. De afgelopen 10 jaar zijn ± 11.000 militairen ontslagen omdat zij de bestaande regeling schonden.

De zaak komt op een moment dat het parlement zich buigt over de consequenties van ‘Don't Ask, Don’t Tell’. Op 2 maart jl. diende het Democratisch Congreslid Marty Meehan uit Massachusetts een wetsvoorstel in om de omstreden wet te herroepen. Zowel Republikeinen als Democraten spraken hun steun uit voor Meehan.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 7 MAART

Twee Belgen in Libanon gedood bij ongeval

Twee Belgische UNIFIL-militairen zijn in de Zuid-Libanese regio Kfar Chuba om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Twee collega’s raakten gewond.

De militairen kwamen om het leven toen hun Pandur-pantserwielvoertuig om nog onduidelijke reden in een ravijn terechtkwam op de weg naar Sheeba. De slachtoffers zijn met een helikopter naar het hoofdkwartier van UNIFIL in Naqura gebracht.

In oktober 2006 stuurde België 370 militairen naar Libanon, waar zij deel uitmaken van de 14.000 militairen tellende United Nations Interim Force in Lebanon. De Belgische militairen zijn gelegerd vlakbij de Zuid-Libanese stad Tibnin.

Terug naar Boven

Veiligheidscursus voor journalisten Uruzgan

Journalisten die binnenkort naar Afghanistan afreizen, bereiden zich vandaag en morgen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen én op het Infanterie Schietkamp (ISK in Harskamp voor tijdens een cursus waar zij leren te functioneren onder moeilijke omstandigheden. De veiligheidscursus is een gezamenlijk initiatief van Defensie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

In het theoretische deel komen onder meer de impact van gevechtsstress, juridische aspecten en interculturele aspecten aan de orde. Ook vindt er een gedachtewisseling plaats over embedded journalism. Oud-commandant van de Task Force Uruzgan, kolonel Theo Vleugels, is daarbij aanwezig.

In het praktische gedeelte wordt uitgelegd hoe diverse militaire drills werken en hoe de journalist in verschillende situaties moet handelen. Een aantal mogelijke scenario’s wordt nagebootst en beoefend.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 6 MAART

Operation Achilles gelanceerd tegen Taliban

Op verzoek van de Afghaanse regering zijn militairen van de International Security Assistance Force (ISAF) én de Afghan National Security Forces (ANSF) in het noorden van de provincie Helmand Operation Achilles gestart. Helmand is het centrum van de Afghaanse drugsproductie en grenst aan Pakistan. In totaal zijn er 5.500 militairen bij betrokken.

De operatie, die vanochtend om 00.30 uur GMT (05.00 uur lokale tijd) is begonnen, richt zich op “het verbeteren van de veiligheid in gebieden waar Taliban-extremisten, drugssmokkelaars en andere elementen proberen de regering van Afghanistan te destabiliseren”, aldus generaal-majoor Ton van Loon van het Regional Command South in een verklaring.

 

Al maandenlang zijn Britse mariniers van 42 Commando Royal Marines in de slag met de Taliban rond de Kajaki dam. Dit is een strategisch belangrijke waterkrachtcentrale die door de NAVO wordt beveiligd, opdat die kan worden gerepareerd en opnieuw in werking kan treden.

Ook voor de Taliban is de Kajaki dam blijkbaar zó belangrijk, dat zij halverwege februari voor het eerst kinderen als menselijk schild gebruikten om te ontkomen aan hevige gevechten met de Britten. Op 1 februari jl. pikte de Taliban het oord Musa Qala weer in, vlakbij de dam.

De Taliban-aanwezigheid heeft de wederopbouwwerkzaamheden aan de dam en de waterkrachtcentrale danig vertraagd. De dam levert nu elektriciteit aan 300.000 Afghanen – onder andere de steden Kandahar en Lashkargah – maar zal in de nabije toekomst aan bijna 2 miljoen Afghanen stroom moeten leveren.

Het strategische doel van Operation Achilles is dan wel het veiligstellen van de Kajaki dam, maar volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN heeft het voorjaarsoffensief van de NAVO daarnaast tot doel de controle over een gebied te krijgen ter grootte van “8,650 square miles” (ruim 22.000 km², ofwel 15 maal zo groot als de provincie Utrecht.

Naar het zich laat aanzien is Operation Achilles zowel door omvang, gedemonstreerde westerse militaire overmacht als mogelijke gevolgen een belangrijke gebeurtenis voor de NAVO én de Nederlandse krijgsgeschiedenis.

Terug naar Boven

NRF-10 telt 3.100 Nederlandse militairen

Uit een Kamerbrief met antwoorden van Minister van Defensie Eimert van Middelkoop en Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen op schriftelijke vragen die zijn gesteld door de vaste commissies, blijkt dat Nederland in de eerste helft van 2008 ruim 3.100 militairen levert aan de NATO Response Force (NRF). Het Nederlandse aanbod hiervoor is door de Supreme Allied Commander (SACEUR) van de NAVO geaccepteerd.

Van januari t/m juni 2008 (NRF-10) voert het High Readiness Forces (Land) Headquarters van het 1ste Duits-Nederlandse legerkorps het commando over één van de 6 hoofdkwartieren van de snelle reactiemacht en zal daarom gedurende zes maanden meer eenheden leveren dan de gebruikelijke 500 van de afgelopen jaren.

Het grootste deel, 2.400 militairen, zal worden geleverd door de Koninklijke Landmacht: een geniebataljon, een ISTAR-bataljon, veldartillerie en een veldhospitaal aan de snelle reactiemacht. Het NAVO-hoofdkwartier van het Allied Joint Force Command (JFC) in Napels heeft in 2008 de leiding over de totale NRF, die bestaat uit ± 25.000 militairen.

Voor oefeningen zullen de militairen al vanaf medio 2007 beschikbaar moeten zijn.

Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Slowakije, Turkije, Roemenië, Polen, Denemarken, Hongarije, Portugal en Italië een bijdrage aan de reactiemacht toegezegd.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 5 MAART

'Cold Response' gestart met ISTAR-bataljon

Vanaf vandaag tot en met 15 maart ’07 oefent 103 (NLD) ISTAR-bataljon samen met collega's van het Noorse ISTAR-bataljon op het gebied van verkenningen en het verzamelen van inlichtingen in Bardufoss in de Noorse provincie Troms.

De provincies Nordland en Troms in Noorwegen, beiden op óf boven de breedtegraad van de Noordpoolcirkel, zijn 2 weken lang het decor voor de grootschalige oefening Cold Response 2007. Maar liefst 8.200 militairen uit 18 landen komen op uitnodiging van de Noorse krijgsmacht samen. Het belangrijkste oefendoel is het Deployed Forces Concept met alle aspecten van out-of-area operaties.

Voor een deel van het Nederlandse ISTAR-bataljon is de oefening in barkoude weersomstandigheden een voorbereiding op de uitzending naar Uruzgan met de Task Force Uruzgan-IV.

De Koninklijke Marine is met een onderzeeër aanwezig, de Koninklijke Luchtmacht met een F16-detachement. De Nederlandse luchtmacht levert, samen met die van België, Denemarken, Noorwegen en Portugal, ± 30 gevechtstoestellen in het kader van een Europese F-16 strijdmacht: de European Expeditionary Air Wing (EEAW).

Terug naar Boven

Enquête seksleven militair getoetst aan ethiek

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (Defensie) schrijft vandaag in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Mariko Peters (Groen Links) dat Defensie laat onderzoeken of een enquête onder partners van militairen die zijn uitgezonden naar Afghanistan wel door de beugel kan.

Een onafhankelijk onderzoeker toetst de enquêtevragen aan ethisch-wetenschappelijke criteria. Van der Knaap schrijft dat een procedure in gang is gezet om de anonimiteit van de ondervraagden te garanderen. Peters had daar twijfels over, omdat de vragenlijsten een uniek nummer zouden hebben en partners die niet meededen een herinnering kregen.

Defensie wil met het onderzoek, dat op 25 januari jl. via De De Telegraaf in de openbaarheid kwam, te weten komen welke invloed de uitzending naar Uruzgan heeft op de relatie en het gezinsleven van de militairen. De vragen gaan onder meer over het liefdesleven en de relatie van de militairen en hun partners. De resultaten worden gebruikt voor een proefschrift en kunnen te pas komen bij het personeelsbeleid van Defensie.

Terug naar Boven

Herintrede bios én meer controle op kazerne

Volgens De Telegraaf bepleit Staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap, de herintrede van de traditionele kazernebioscoop om de verveling buiten werktijd te doden. Om dezelfde reden keren de hobby- en sleutelclubs terug om militairen ná het werk afleiding te bieden.

De bewindsman wil bovendien meer toezicht door leidinggevenden op de veelal jeugdige militairen in de avonduren.

“Om vijf uur de poort uitrijden en de jongelui zomaar achterlaten, kan niet meer. Ik kan me in de tijdgeest van weleer wel voorstellen dat de controlefuncties destijds zijn geschrapt, maar we moeten dat nu met rente terugbetalen”, zo verwijst Van der Knaap naar de talloze recente ontsporingen van militairen.

 

Net als in de tijd van de dienstplicht moeten militairen weer ontspanning en toezicht kunnen vinden op de kazernes. Voor de maatregelen, die een uitvloeisel zijn van de nieuwe gedragscode die in april a.s. definitief van kracht wordt, is structureel € 80 miljoen per jaar nodig.

Terug naar Boven

Rusland kondigt nieuwe militaire doctrine aan

De Russische Veiligheidsraad kondigt aan dat zij een “nieuwe militaire doctrine” gaat aannemen om het hoofd te bieden aan de “versterking” van de militaire macht van de NAVO-landen, die vooral de “politieke en economische belangen” van de NAVO-landen zou dienen.

De Veiligheidsraad, onder leiding van de voormalige Russische Minister van Buitenlandse Zaken Igor Ivanov, heeft een document gereed dat een ontwerp van nieuwe militaire doctrine voorafgaat en moet voorbereiden. Daarin luidt het dat “de analyse van de internationale situatie aantoont dat de leidende staten in de wereld steeds meer hun toevlucht nemen tot militaire macht”.

De leidende staten steken, volgens de Raad, bij het uitstippelen van hun militaire beleid steeds meer energie in de modernisering van hun legers. Deze legers zijn het belangrijkste instrument ten dienste van de economische en politieke belangen van die landen.

De huidige militaire doctrine van Rusland dateert van 2000. Onder impuls van president Vladimir Poetin stelt Moskou een “multipolaire wereld” voorop om een tegengewicht te bieden aan de Amerikaanse overmacht.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 4 maart

Bombardement Bezuidenhout 1945 herdacht

In Den Haag is het bombardement op de wijk Bezuidenhout herdacht. Op 3 maart 1945 gooiden Britse bommenwerpers per vergissing hun lading op het Bezuidenhout en Korte Voorhout in plaats van op het Haagse Bos, waar Duitse V2-raketten en -lanceerinstallaties stonden. De grootste concentratie bommen viel middenin het Bezuidenhout, hemelsbreed ± 1,2 km van de twee richtpunten in het Haagse Bos. Ruim 500 mensen kwamen om, meer dan 200 raakten gewond en duizenden mensen verloren hun huizen.

Na een kerkdienst werd er in aanwezigheid van loco-burgemeester Jetta Klijnsma en de militair attaché van de ambassade van Groot-Brittannië in stilte een bloemenhulde gebracht aan de slachtoffers van het bombardement bij het monument van gravin Juliana van Stolberg, dat het bombardement overleefde.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 3 maart

Ontslag Amerikaanse onderminister Harvey

De Amerikaanse Defense Secretary Robert Gates heeft gisteren Secretary of the Army Francis Harvey ontslagen in verband met de vermeend slechte behandeling van veteranen in het Walter Reed Army Medical Center in Washington. Zijn positie was onhoudbaar geworden. Eerder al werd de directeur, generaal-majoor George Weightman, vervangen door generaal-majoor Eric B. Schoomaker.

President George Bush, die door het schandaal in grote verlegenheid is gebracht, noemde de mogelijke misstanden “onacceptabel” en wenst een onderzoek. Voor veel Amerikanen is goede zorg voor oorlogsveteranen heilig.

The Washington Post meldde vorige week dat gewonde militairen uit Afghanistan en Irak terechtkomen in een ziekenhuis dat in een abominabele staat verkeert: vervallen, vergeven van de kakkerlakken, muizen en ratten én met schimmel op de muren. Schrijnend zijn daarnaast de extreem lange wachttijden voor revalidatie van invalide militairen, de organisatorische wanorde én de nalatigheid in de poliklinische zorg.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 2 maart

Lidmaatschap Hells Angels "niet wenselijk"

Volgens de Volkskrant probeert het Ministerie van Defensie tientallen militairen ervan te overtuigen dat zij het lidmaatschap van de motorclub Hells Angels moeten opzeggen. Defensie, dat niet weet hoeveel militairen lid zijn van de Hells Angels, is van oordeel dat het lidmaatschap van de motorclub het imago van het leger schaadt.

Volgens Defensie is het lidmaatschap “niet wenselijk” voor militairen en verhoudt het zich niet met het militaire ambt.

Defensie kan personeel het lidmaatschap niet verbieden. Het gaat niet alleen om de Hells Angels maar ook om “soortgelijke clubs”. Volgens een zegsman gaat het om "aan de Angels gelieerde organisaties, zoals Veterans M.C. en Black Sheep".

Omdat vooralsnog géén juridische maatregelen mogelijk zijn, beperkt Defensie zich tot gesprekken tussen commandanten en militairen van wie bekend is dat zij aangesloten zijn bij de Hells Angels. Zodra de rechter heeft bepaald dat de motorclub een criminele organisatie is, zoals het Openbaar Ministerie (OM) stelt, worden militairen voor de keuze gesteld: het lidmaatschap opzeggen of een andere baan zoeken.

Een 49-jarige sergeant-majoor uit Zwijndrecht - instructeur bij het Korps Mariniers - is onlangs voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij verdachte is in een rechtszaak tegen een twintigtal leden van de Hells Angels. De marinier is sinds 2003 secretaris van de Rotterdamse afdeling van de Hells Angels.

Terug naar Boven

Zwitsers leger dringt Liechtenstein binnen

Volgens de Zwitserse krant Blick zijn gisternacht ± 170 Zwitserse militairen het aangrenzende ministaatje Liechtenstein binnengedrongen. Opmerkelijk voor de neutrale staat, die elke aanvalsmissie in het buitenland heeft afgezworen. De ‘invasie’ was dan ook een knullige vergissing tijdens een oefening, waarbij in totaal 2 km lopend in Liechtenstein is afgelegd. Tijdens nachtelijke manoeuvres in de Alpen heersten slechte weersomstandigheden, toen de commandant de weg kwijtraakte.

Terug naar Boven

 

donderdag 1 maart

Bloggende militairen mogelijk aangepakt

Naar aanleiding van een bericht in NRC Handelsblad laat een woordvoerder van Defensie weten dat m ilitairen die op hun weblog respectloos en beledigend zijn of missiegevoelige dan wel vertrouwelijke in formatie prijsgeven, voortaan een krijgstuchtelijke straf riskeren. De Haagse internetredactie van het Ministerie van Defensie zal de weblogs op het internet daarop gaan controleren. De afgelopen tijd bleek dat Nederlandse militairen die in Uruzgan zitten, soms zeer kwetsende teksten op hun weblogs zetten, vaak over Afghanen met wie zij in contact zijn gekomen.

Af en toe geven de militairen operationele informatie prijs als zij schrijven over procedures, wijzen van optreden of locaties. Zij schrijven bijvoorbeeld over precieze locaties van raketinslagen. Maar ook denigrerende teksten kunnen indirect gevaar opleveren. Bovendien is schuttingtaal in strijd met de gedragscode die Defensie heeft ingevoerd.

Defensie zal de weblogs niet verbieden en evenmin vooraf inzien. Op 20 februari jl. verdedigde kolonel Jan Blacquiere – adjunct-directeur van de Directie Voorlichting en Communicatie van het Ministerie van Defensie – op Radio 1 nog het open weblogbeleid voor militairen in Uruzgan.

Terug naar Boven

Nederland stuurt Hercules naar Uruzgan

Defensie stuurt vandaag een C-130 Hercules transportvliegtuig naar Afghanistan. Het vliegtuig en het bijbehorende 29-koppige detachement worden de komende 6 weken vooral ingezet om militairen van Task Force Uruzgan-2 uit te roteren en die van Task Force Uruzgan- 3 in te roteren. De Nederlandse C-130 Hercules wordt gestationeerd op Kandahar Airfield (KAF).

Voor Nederland is het praktisch om bij zo'n personeelswisseling te beschikken over eigen transportcapaciteit ter ondersteuning van het tactisch luchttransport binnen Afghanistan.

Terug naar Boven

Troepenreductie EUFOR binnen 3 maanden

Terwijl vandaag in Wiesbaden onder Duits voorzitterschap de halfjaarlijkse informele vergadering voor de EU-ministers van Defensie wordt gehouden, hebben de militaire vertegenwoordigers van de 27 landen van de Europese Unie gisteren in Brussel al besloten dat de European Union Force in Bosnia and Herzegovina (EUFOR) de komende 3 maanden zal worden ingekrompen van 6.000 naar 2.500 militairen.

De hoofdmacht zal worden gestationeerd in de hoofdstad Sarajevo, met 5 monitorposten verspreid over het land en een mobiele eenheid die in het hele land kan worden ingezet. Zo'n monitorpost zal in Banja Luka worden geleid door Nederland.

Hoewel het besluit al in december 2006 was genomen, viel de definitieve beslissing pas gisteren omdat de vrees bestond dat de hernieuwde spanning in Kosovo zou overslaan naar de rest van de regio.

Groot-Brittannië haalt 600 van zijn 700 militairen weg uit Bosnië-Hercegovina. De Britten concentreren hun militaire verplichtingen in Afghanistan en Irak, waar zij nu bij elkaar 12.600 militairen hebben ontplooid.

De voorzitter van de Bosnische eenheidsregering, Nebojsa Radmanovic, vindt de terugtrekking “positief nieuws” voor het in gang gezette vredesproces in het gebied.

Terug naar Boven