DECEMBER 2006

Terug naar de homepage
 

DECEMBER 2006
M
D
W
D
V
Z
Z
10
16
21
25
31

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZATERDAG 30 december

'De soldaat in Uruzgan' in Elsevier

In Elsevier ruimschoots aandacht voor het 2de peloton van de Coyote-compagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso in het kader van de door het weekblad verkozen ‘Nederlander van het Jaar’: de soldaat in Uruzgan. Het 2de peloton, dat op 13 december jl. is teruggekeerd in Nederland, stond onder leiding van luitenant Peter Marx en zijn rechterhand, OPC/sgt1 Martijn Brian.

In 2 maanden tijd is het peloton 9 maal aan de dood ontsnapt. Op 2 september jl. ging het goed mis. In het oord Derapet in de door de Taliban beheerste Tanqui-vallei, kwam het peloton in een hinderlaag terecht.

De Taliban vuurde 8 RPG’s af, waarvan er één het motorcompartiment aan de voorkant van een YPR-765 binnenkwam. Chauffeur Roy Schoemaker raakte daarbij zwaargewond.

De actieradius van de Nederlanders is weliswaar maximaal 30 km van de compounds in Tarin Kowt en Deh Rawood, driekwart van de bevolking van Uruzgan woont hier, in de dalen van de rivieren Teri Rod en Helmand.

Volgens luitenant-kolonel Piet van der Sar, commandant van de eerste Battle Group, is dit een “luitenantenmissie”: Aan elke clan en elk oord wordt een peloton onder leiding van een jonge luitenant gekoppeld. Zij zijn het vaste aanspreekpunt van dorpshoofden en stamoudsten.

Probleem in Uruzgan is dat de Taliban achtergestelde stammen als Babozai, Ghilzai, Hotak en Noorzai opzwepen tegen de Popalzai, de stam die de provincie domineert. Luitenant-kolonel Nico Tak, commandant van het PRT, “onthult dat er politieke toenadering is tot de Taliban-leiders.” Via via zouden de Nederlanders in gesprek zijn met de Hotak-stam van Mullah Omar, geestelijk leider van de Taliban.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 29 december

2 maanden cel voor Uruzgan-weigeraar

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft tegen de 24-jarige soldaat der eerste klasse Jacob L. uit Warffum, die weigerde te vertrekken naar Uruzgan, een celstraf van 2 maanden uitgesproken conform de eis van de officier van justitie. Jacob L. is schuldig bevonden aan totaal weigeren zoals bedoeld in artikel 139 lid 1 van het Wetboek van Militair Strafrecht: “De militair die weigert of opzettelijk nalaat iedere dienst, van welke soort ook, te verrichten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

De uitzending van de militair van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso zou het einde van de relatie met zijn vriendin hebben betekend.

Een andere dienstweigeraar, de 22-jarige Richard F. uit Leiden, krijgt later te horen of hij straf krijgt. De rechtbank stelt het vonnis uit omdat uit een medisch rapport blijkt dat hij ongeschikt is voor het uitvoeren van zijn taken. Na een missie in Irak zou hij last hebben gekregen van een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) en andere psychische problemen hebben. De rechter wil weten of dat al zo was toen hij nee zei tegen de Uruzgan-missie.

De militaire kamer vindt dat mede uit een oogpunt van generale preventie oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een passende strafrechtelijke reactie is: a lgehele dienstweigering is schadelijk voor de krijgsmacht, omdat aangewezen eenheden altijd paraat moeten staan voor geplande militaire operaties.

Terug naar Boven

Blaastest tegen alcohol binnen krijgsmacht

Volgens de Volkskrant overweegt het Ministerie van Defensie naast de verplichte urinetest voor militairen ook het blaaspijpje in te voeren. De maatregelen moeten misbruik van alcohol en drugs in alle geledingen van de krijgsmacht voorkomen.

In januari a.s. zal het ministerie nieuwe gedragsregels bekendmaken en een campagne lanceren. Daarna wordt met de militaire vakbonden en het personeel gesproken over de handhaving van de regels.

Voor de maatregelen is overigens een wijziging van de militaire ambtenarenwet noodzakelijk, maar de Tweede Kamer heeft een verandering daarvan controversieel verklaard zolang er géén nieuw kabinet is. Over de urinetest die drugsgebruik aantoont, voert Defensie al geruime tijd besprekingen met de bonden. Een verplichte blaastest moet nog ter sprake komen.

Met geavanceerde technologie wil Defensie drugsgebruik tegengaan. De ionscan, die nu al wordt gehanteerd in de West om de inhoud van de privékasten van personeel van de Koninklijke Marine te controleren zonder te openen, zal op grotere schaal worden gebruikt.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 28 december

NL-militair 'Nieuwspersoon van het Jaar'

In het door de NOS uitgezonden Jaaroverzicht 2006 wordt de Nederlandse militair in Afghanistan gekozen tot Nieuwspersoon van het Jaar.

Tussen 5 en 15 december jl. hebben 129.000 mensen via de website van het NOS Journaal hun stem uitgebracht. Op de tweede plaats eindigde de voorman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen, en als derde prof. mr. Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 27 december

Belgische militairen verlaten Congo

Na bijna 3 jaar onafgebroken aanwezigheid heeft de Belgische krijgsmacht, althans tijdelijk, de Democratische Republiek Congo verlaten. De Belgen laten heel wat civiel-militaire projecten achter in Kalemie en N’Dolo. Het gaat om projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, medische initiatieven, microfinanciering, onderwijs en re-integratie van weduwen en wezen.

De laatste Belgische militairen die belast waren met de opleiding van hun Congolese collega’s in Kalemie (Katanga) zijn op de vooravond van Kerst naar België teruggekeerd. Het laatste, kleine contingent dat de achterhoede uitmaakte van de Europese troepenmacht EUFOR, wordt op 30 december a.s. in België verwacht.

België blijft bereid om Congo bijstand te verlenen op militair vlak als de regering in Kinshasa hierom zou vragen, aldus Minister van Landsverdediging André Flahaut.

Terug naar Boven

Grievende cartoon Karremans in NRC Next

De gewraakte cartoon van Kito Cartoons in NRC Next van vandaag

In NRC Next vandaag het eerste deel van drie van de Grote NRC Next Nieuws Quiz 2006. Vraag 2 is echter géén terugblik op het nieuwsjaar 2006, maar naar mijn mening een ziekelijke manier om oude koeien uit de sloot te halen voor de gebeurtenissen die zich in 1995 hebben afgespeeld in de moslimenclave Srebrenica.

De vraagstelling is grievend voor de kolonel b.d. Thom Karremans: “Waarvoor kreeg kolonel Karremans alsnog een lintje? A: Voor het in ontvangst nemen van kado’s voor zijn vrouw? B: Voor het beschermen van pianospelers?”

Karremans ontving géén lintje maar, evenals de overige militairen van Dutchbat-III, een herinneringsspeld en wel op 4 december jl.

De Nieuws Quiz 2006 is gemaakt door Kito Cartoons. Vind jij deze cartoon ook zo flauw en stijlloos? Reageer op Boekje Pienter!

Terug naar Boven

 

DINSDAG 26 december

België wil verbod clusterbommen

De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht wil dat België het voortouw neemt om in de gehele wereld clusterbommen te laten verbieden. Een clusterbom explodeert enkele meters boven de grond en verspreidt honderden kleine bommen, die in veel gevallen niet onmiddellijk exploderen maar later.

België had al het voortouw genomen om landmijnen te laten verbieden. Clusterbommen zijn echter van een ander kaliber, aldus De Gucht: “Clusterbommen zijn nog veel vuilere bommen dan landmijnen omdat het bommen zijn die op kleine afstand van de grond openspatten in alle mogelijke richtingen. Bij wijze van spreken kan je ze tussen de kroppen sla vinden.”

België is sinds 16 oktober jl. niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarmee het land toekomt aan een meer prominente rol in de internationale politiek. Hiermee kan België een globaal probleem, zoals de proliferatie van massavernietigingswapens of de vernietiging van landmijnen en clusterbommen gemakkelijker ter hand nemen.

Terug naar Boven

Gesneuvelde GI's in Irak hoger dan doden 9/11

Volgens een berekening van het Franse persbureau Agence-France Presse (AFP) is vandaag met het meest recente aantal doden in Irak het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen (GI's) dat om het leven is gekomen in Irak sinds de invasie van maart 2003 op 2.978 gekomen. Dit is méér dan de 2.973 doden naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

AFP baseert zich op cijfers van het Pentagon.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 24 december

8 pagina's Kerstgroeten in De Telegraaf

In De Telegraaf op Zondag een 8 pagina’s tellende speciale bijlage ‘Kerstgroet aan Oeroezgan’. Duizenden Nederlanders hebben de afgelopen dagen een gratis Speurder-advertentie opgegeven met soms ontroerende boodschappen aan de militairen. Ook Nederlandse artiesten, topsporters en het complete kabinet geven een Kerstgroet. Het Ministerie van Defensie brengt 1.500 exemplaren van de krant naar Uruzgan. Behalve duizenden Kerstgroeten bevat de bijlage een artikel dat is gewijd aan een eigen Uruzgan-song: ‘Bobby’s Song’. Het nummer, geschreven aan de hand van ervaringen van de vorige week uit Afghanistan teruggekeerde militair Bob van 11 Luchtmobiele Brigade, bevat de oorlogsbelevenissen van een 19-jarige soldaat in het zuiden van Afghanistan.

Aan de vooravond van zijn vertrek naar Afghanistan stuitte Bob op zijn buurman Joost van Sambeek, leadvocalist en gitarist van de Leidse band Razz, die onder meer optreedt in het voorprogramma van de Golden Earring.

Het refrein van ‘Bobby’s Song’ komt van het thema van de film ‘The Deer Hunter’ uit 1978. Uruzgan FM heeft het nummer op 21 december jl. voor het eerst gedraaid. ‘Bobby’s Song’ komt vooralsnog niet in de platenwinkels, maar belangstellenden kunnen de CD bestellen op de website van Razz.

Terug naar Boven

Kerst in Uruzgan in 'Schepper & Co' op Radio 5

Het NCRV-radioprogramma Schepper & Co, van 15.00 tot 16.30 uur te volgen op Radio 5, staat vandaag in het teken van Kerst in Uruzgan. De Kerstperiode is voor veel militairen die in het buitenland gelegerd zijn een bijzondere tijd: ver weg van huis, maar verlangend naar familie en vrienden.

Schepper & Co volgde de afgelopen maanden dominee Henk Fonteijn en aalmoezenier Ron van der Vring. In de uitzending zijn fragmenten te horen uit hun dagboek en reportages vanuit Uruzgan over verlangen, kerst en de rol die de Bijbel en hun geloof hierin spelen.

Aalmoezenier Ron van der Vring

Verder komen familieleden van militairen aan het woord en dominee Ids Smedema, luchtmachtpredikant, net terug, vertelt over zijn ervaringen in Afghanistan en over de rol van geestelijk verzorger in de krijgsmacht.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 23 december

Krijgsmacht "bewaakt" Vierhuizen

De krijgsmacht bewaakt het dorp Vierhuizen in het noorden van Groningen. De ± 150 bewoners van het dorp zijn met de bus naar Hilversum om voor de televisie actie te voeren voor de restauratie van de 13 de eeuwse kerk. De kerk is één van de vijf kandidaten in het programma De Restauratie van de Bankgiroloterij voor de AVRO.

Op 19 december jl. kwam 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso al naar Vierhuizen om het dorp als oefendorp te gebruiken, maar vandaag waken militairen van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, ten noordoosten van Vierhuizen, over de veiligheid. De krijgsmacht is door de dorpelingen gevraagd te patrouilleren en de lege woningen en achtergebleven ouderen en kinderen te bewaken.

Terug naar Boven

Tentoonstelling 'Geeft acht!' in Den Haag

In het Gemeentemuseum in Den Haag wordt vanaf vandaag t/m 9 april volgend jaar de tentoonstelling ‘Geeft Acht! Het militaire genre in de 19de eeuw - van heroïek naar alledaagse werkelijkheid’ gehouden. In de 19de eeuw speelden heldendom en patriottisme een hoofdrol in de Nederlandse militaire stukken. In de tentoonstelling is te zien dat het genre omstreeks 1880 een verandering onderging door de schilders George Hendrik Breitner en Isaac Israëls, én rond 1912 opnieuw door Bart van der Leck. Zij richtten zich juist op de alledaagse realiteit van het soldatenleven. Opmerkelijk was ook dat kunstenaars als Charles Rochussen en Jan Hoynck van Papendrecht, samen met beroepsofficieren als Nicolaas van Es en Willem Staring, werkten aan illustraties voor populaire bladen als Elsevier.

Hoewel Nederland de 19de eeuw onder Franse overheersing begon, ontstond in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden, dat de beschikking kreeg over een staand leger. Door een lange periode van vrede, invoering van de dienstplicht en onderbrenging van garnizoenen in veel grote steden, gingen militairen langzaamaan van het straatbeeld deel uitmaken. Het militaire (schilders)genre kan aan het begin van de 19 de eeuw nog gekarakteriseerd worden door begrippen als klassiek en heroïsch. Met Rochussen keerde het tij: hij legde ± 1865 als eerste de nadruk op het dagelijkse leven van de soldaat.

Bij de tentoonstelling hoort een catalogus, die zowel in de museumwinkel als online via de webshop van het Haagse Gemeentemuseum kan worden aangeschaft. De catalogus telt 176 pagina's, 150 kleurenfoto's en 30 zwart-wit foto's, heeft als ISBN 9040082677 en kost voor € 29,95.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 22 december

Albert West scoort met Kersthit 'Afghanistan'

Geïnspireerd door de actie 'Kerstgroet aan Oeroezgan' van De Telegraaf heeft zanger Albert West bij wijze van kerstwens de single ‘Afghanistan’ opgenomen voor de militairen. Hij werd daarbij geholpen door collega-artiesten als Arie Ribbens, De Havenzangers, Dries Roelvink, Jacques Herb, Saskia & Serge, Starkoo en WC Experience én door een vijftal militairen van de Generaal-majoor De Ruyter-Van Steveninckkazerne in Oirschot.

Op initiatief van Albert West is er door Ad Grooten en Roel Jongenelen een nieuwe tekst geschreven op de melodie van de hit Amarillo. West scoorde in 1988 en 2005 een hit met zijn versie van ‘Amarillo’.

Terug naar Boven

Uruzgan-militair 'Nederlander van het Jaar'

Weekblad Elsevier roept de Nederlandse militairen in Uruzgan uit tot ‘Nederlander van het Jaar 2006’. Volgens de redactie van het weekblad is de ± 1.600 militairen sterke strijdmacht erin geslaagd een vechtmissie om te smeden tot een wederopbouwmissie.

In het oudejaarsnummer reconstrueert Elsevier de missie Uruzgan tot op heden.

Het weekblad portretteert het 2 de peloton van de Coyote-Compagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso, dat in augustus naar Deh Rahwood vertrok. De militairen – meest jongens van 18 of 19 jaar uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel – kregen te maken met bermbommen, hinderlagen en raketbeschietingen. In krap twee maanden ontsnapten zij negenmaal aan de dood.

Er vielen 2 gewonden onder de 40 leden van het peloton. Eén soldaat raakte op 2 september jl. een been kwijt toen een Taliban-granaat zijn voertuig trof. Op 19 september jl. liep het peloton in een hinderlaag. Een sergeant werd door beide benen geschoten; hij herstelde en revalideerde in Afghanistan om zich weer meteen bij het peloton te voegen. Zijn foto staat op het omslag van het oudejaarsnummer.

Vorig jaar was de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN/AMRO, Rijkman Groenink, ‘Nederlander van het Jaar’.

Terug naar Boven

GV'ers zonder wapens

Nederlandse officieren in Uruzgan zijn vandaag door hun leidinggevende teruggefloten omdat zij toestonden dat geestelijk verzorgers (GV’ers) bewapend meegingen op patrouille. Een geestelijk verzorger is weliswaar een militair, maar hij mag géén wapen dragen. De GV’er is een non-combattant.

Het zou gaan om twee GV'ers. Volgens het Ministerie van Defensie kregen de GV’ers wapens om hun eigen veiligheid te kunnen garanderen. De verzorgers willen af en toe buiten de compounds kijken, opdat zij zich beter kunnen voorstellen wat collega’s doormaken.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 20 december

Eerste handelingen Nederlanders 'Baaz Tsuka'

Nederlandse militairen zijn vandaag voor het eerst in actie gekomen tijdens de grootscheepse Operation Baaz Tsuka in de Afghaanse provincie Kandahar. De Alfa-Compagnie van 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Garderegiment Grenadiers & Jagers verrichtte in samenwerking met Afghaanse militairen humanitaire ondersteuning aan de gevluchte bevolking. Na overleg met de dorpsoudsten deelden de ISAF-militairen dekens, gereedschap, schoolmateriaal, schoonmaakmiddelen, voedsel en zaaigoed uit. Onder andere een Nederlandse Algemeen Militair Verpleegkundige heeft meegeholpen aan het behandelen van ± 50 locals.

De Alfa-Compagnie, ook Koningscompagnie genaamd, was overgevlogen naar het zuidelijke gedeelte van de Panjawayi-vallei.

Terug naar Boven

Nederlanders vertrekken april 2007 uit BLMF

De Plaatsvervangend Commandant der Landstrijdkrachten, generaal Lex Oostendorp, zegt op de Banja Luka Metal Factory (BLMF) in Bosnië-Herzegovina dat, na overleg met de Britse krijgsmacht aldaar, is besloten dat de Nederlandse militairen in april 2007 zullen vertrekken van de internationale compound. Nog ± 100 militairen zullen enige tijd in het land blijven ter civiele ondersteuning. Ook de Britten zullen zich terugtrekken.

Hiermee loopt de missie in Bosnië-Herzegovina ten einde, na ruim 15 jaar aanwezigheid. Achtereenvolgens heeft Nederland troepen geleverd voor UNPROFOR (o.a. Dutchbat I t/m III), IFOR, SFOR en EUFOR. Nederland zit nu nog met ± 300 militairen in het gebied. De beslissing zal eind februari 2007 nog wel formeel moeten worden bekrachtigd door de Europese regeringsleiders.

Volgens generaal Oostendorp is het goed dat Nederland zijn aanwezigheid kan stopzetten: “Op den duur gaat het piepen en kraken.”

Terug naar Boven

 

DINSDAG 19 december

Actie Glazen Huis voor landmijnslachtoffers

Vanaf vandaag tot en met 24 december (Kerstavond) zullen de 3FM-deejays Giel Beelen, Gerard Ekdom en Sander Lantinga 6 dagen lang als bewoners van het Glazen Huis op de Neude in Utrecht non-stop radio maken. Zij zullen 6 dagen niet eten, radio maken aan de hand van verzoekplaten en geld inzamelen.

Na Darfur (2004) en Congo (2005) zijn nu de slachtoffers van miljoenen landmijnen in Cambodja het actiedoel. In de opzet wordt samengewerkt met het Rode Kruis. Elke dag worden door landmijnen, clusterbommen en ander oorlogsafval talloze levens verwoest. De mensen die een landmijn overleven zijn vaak voor het leven verminkt en als gevolg daarvan verstoten van werk en inkomen.

Jaarlijks zorgen landmijnen wereldwijd voor 15 à 20.000 slachtoffers, oftewel 40 mensen per dag. De afgelopen 25 jaar heeft het Rode Kruis 300.000 slachtoffers van landmijnen geholpen door middel van eerstehulpverlening, operaties, protheses, rolstoelen, krukken en fysiotherapie. Ook geeft het Rode Kruis voorlichting aan inwoners van gebieden waar nog veel landmijnen liggen, informeert het de binnenlandse autoriteiten, heeft zij een officiële stem in ontwapeningsconferenties van de Verenigde Naties en treedt zij op als bewaker van het humanitair oorlogsrecht.

Terug naar Boven

Groen Links en SP roepen Kamp op matje

Groen Links en de Socialistische Partij willen opheldering van Minister van Defensie Henk Kamp over Operation Baaz Tsuka die is begonnen in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar.

Nederland zal daaraan ook grondtroepen leveren, zo is aangekondigd. De SP is ronduit tegen, GroenLinks vindt dat het aangeeft dat de opbouwstrategie van Nederland wijzigt. Beide oppositiepartijen zullen de bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer roepen.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 18 december

Herinneringsspeld Vierdaagse 2006 uitgereikt

Voorzitter Wim Jansen van de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen reikt het eerste exemplaar van de Herinneringsspeld Vierdaagse 2006 uit aan de Harmen Coehoorn die als deelnemer van een detachement van het politiedistrict Noord-Holland Noord op gedenkwaardige 18 juli jl. aan zijn eerste Vierdaagse van Nijmegen was begonnen.

De Herinneringsspeld Vierdaagse 2006 die alle deelnemers aan de Vierdaagse 2006 tussen 15 en 22 december thuisgestuurd zullen krijgen, dient vooral om de vroegtijdig afgebroken 90ste editie van de Vierdaagse “voor eens en voor altijd op een waardige wijze een plaats te geven.”

De Herinneringsspeld Vierdaagse 2006

Juist daarom had Harmen’s zus, grafisch ontwerpster/edelsmid Wilma Coehoorn de herinneringsspeld ontworpen. In de Herinneringsspeld Vierdaagse 2006 is het logo van de wandeltocht omgeven door een lauwerkrans van druppels, die het water, het zweet en de tranen vertegenwoordigen die vloeiden na de afgelasting.

De speld is in een oplage van 45.500 stuks vervaardigd door de firma Van Veluw BV in Zeist, de hofleverancier van de Vierdaagse-beloningen.

Terug naar Boven

Celstraffen geëist voor Uruzgan-weigeraars

Een 22-jarige militair die heeft geweigerd af te reizen voor de missie naar Uruzgan heeft vandaag 4 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen zich horen eisen. De in Leiden woonachtige Richard F. verklaarde voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem dat hij niet naar Afghanistan wilde vanwege eerdere negatiever ervaringen tijdens een missie in Irak.

Richard F. zei: “Ik heb een hekel aan mensen uit het Midden-Oosten. Ik heb het idee dat ze onze hulp niet waarderen en dat ze op ons neerkijken.”

Volgens zijn advocaat heeft Richard F. last van het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) door de eerdere missie naar Irak en zou door psychische problemen, die het gevolg zijn van drank -en drugsgebruik, niet geschikt zijn voor uitzending. Uit psychologische onderzoeken blijkt echter dat L. nergens last van heeft en dat hij volledig toerekeningsvatbaar is.

Een tweede dienstweigeraar, de 24-jarige Jacob L. uit Warffum hoorde 2 maanden celstraf tegen zich eisen. Jacob L. twijfelde in februari en maart jl. of hij zou deelnemen aan de uitzending van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso naar Uruzgan. Toen hij uiteindelijk van een nieuwsbericht op Teletekst begreep dat hij een celstraf van maximaal 2 jaar riskeerde, wilde hij alsnog mee. Toen was het echter te laat. Jacob L. verklaarde voor de rechtbank niet te willen gaan uit angst dat uitzending het einde van de relatie met zijn vriendin zou betekenen.

De rechtbank doet op 29 december a.s. uitspraak in de zaken van Richard F. en Jacob L.

Terug naar Boven

Karimi voor VN naar Afghanistan

Farah Karimi, die tot november jl. Tweede Kamerlid was voor Groen Links, gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Afghanistan.

Karimi bracht in 2000 voor het eerst een bezoek aan Afghanistan, toen de Taliban nog aan de macht was. In haar onlangs verschenen boek ‘Slagveld Afghanistan’ is Karimi somber over de ontwikkelingen in Afghanistan, hoewel het in het noorden en westen van het land niet zo slecht gaat. Maar de problemen lopen uiteen van corruptie, drugsproductie, Taliban en de zwakheid van de huidige Afghaanse president Hamid Karzai.Omdat Karimi – als voormalig Iraans politiek activiste – Perzisch spreekt, wat één van de belangrijkste talen in Afghanistan is, weet zij dieper door te dringen tot de problemen van Afghanistan dan de gemiddelde Afghanistan-bezoeker.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 17 december

Generaal Van Loon verduidelijkt 'Baaz Tsuka'

Tijdens een verrassingsbezoek aan de Canadese forward operating base Ma'sum Ghar heeft generaal-majoor Ton van Loon, commandant van het Regional Command South (RC South) van de International Security Assistance Force (ISAF) eens te meer de bedoeling van Operation Baaz Tsuka omschreven: de Taliban uit het zuiden van Afghanistan verdrijven en het veilig maken voor de Afghaanse veiligheidstroepen.

Canada speelt in ‘Baaz Tsuka’, dat wordt gezien als een vervolg op Operation Medusa, een hoofdrol. ‘Medusa’ duurde 2 weken en werd geleid door de Canadezen in het bergachtige Panjwayi district ten westen van Kandahar Stad.

Operation Baaz Tsuka, die ook een PR-offensief omvat, zal waarschijnlijk enkele weken duren. Generaal Van Loon: “Dit is een informatiegeleide operatie die wel of niet óók uit manoeuvres zal bestaan.” Voor alle duidelijkheid voegde de commandant RC South eraan toe: “We moeten zeker weten dat de hardliners van de Taliban de regio niet langer controleren, zodat jonge mannen niet worden verleid om zélf een Talib te worden.”

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 15 december

'Baaz Tsuka' gestart in Kandahar

In Zuid-Afghanistan is vandaag Operation ‘Baaz Tsuka’ (‘Falcon’s Summit’) begonnen. De gezamenlijke inspanning van Afghaanse veiligheidsdiensten en de International Security Assistance Force (ISAF) richt zich op ondersteuning en ontwikkeling van de bevolking in de districten Zahre en Panjwayi in de provincie Kandahar. Nadrukkelijk wordt niet gesproken van een offensief. De stamoudsten en districtleiders zijn expliciet betrokken bij ‘Baaz Tsuka’, die voortbouwt op Operation Medusa in september jl., eveneens in Kandahar.

Volgens het Ministerie van Defensie zijn Nederlandse grondtroepen momenteel nog niet betrokken bij de actie, maar zal dat binnenkort wel gebeuren. Nederlandse helikopters en gevechtsvliegtuigen zullen de operatie ondersteunen.

De Britse commandant, luitenant-kolonel Matt Holmes van 42 Commando Royal Marines, zei vandaag dat honderden Britse, Deense en Estse troepen al in Kandahar in actie zijn gekomen. Holmes zei dat het nu “menens” is.

Terug naar Boven

Medaille-uitreiking IJsselhallen Zwolle

In de IJsselhallen in Zwolle ontvangen 450 militairen de Nederlandse herinneringsmedaille vredesoperaties voor hun uitzending naar Afghanistan of Bosnië. De onderscheidingen worden uitgereikt door generaal-majoor Lex Oostendorp, plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten.

Van de Bosnië-gangers maakten er van mei tot en met oktober 2006 ± 330 deel uit van de 4 de rotatie van de European Union Force (EUFOR), met name afkomstig van 101 Gevechtssteunbrigade en 1 Logistieke Brigade. ± 120 Afghanistan-gangers maakten van juni tot en met november 2006 deel uit van de Deployment Task Force (DTF), met name afkomstig van 101 Gevechtssteunbrigade.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 14 december

Multimedia-installatie in Legermuseum

In het Legermuseum is vandaag in het bijzijn van voormalig Minister van Defensie (1989-1994) Relus Ter Beek de nieuwe interactieve multimedia-installatie ‘Onder vuur. Militaire dilemma’s’ geopend.

In ‘Onder vuur. Militaire dilemma’s’ ondervindt de bezoeker op confronterende wijze hoe lastig het is om goede beslissingen te nemen in een crisissituatie vaak én dat het vaak k iezen is uit twee kwaden. De geschiedenis neemt in de multimedia-installatie telkens weer een andere wending, omdat de bezoeker bij elk voorgeschoteld dilemma zelf zal moeten kiezen.

‘Onder vuur. Militaire dilemma’s’ is fictief, maar gebaseerd op de dagelijkse werkelijkheid van de Nederlandse vredesmissie in Bosnië. De historische beelden en nagespeelde situaties zijn realistisch. In de film staat de deelnemer in de schoenen van een militair die wordt uitgezonden naar Bosnië, of in de schoenen van een ambtenaar die de minister adviseert. Stuur ik Nederlandse troepen naar Bosnië om een bijdrage te leveren aan het herstellen van de vrede?  Zorg ik voor de gewonde Bosniër?  Kies ik voor de veiligheid van de eigen manschappen?

Het interactieve concept is ontwikkeld door creatief communicatiebureau Terpstra Wilbers Verheijen ( TWV) Media te Amsterdam.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 13 december

Nieuwe gedragscode januari a.s. gereed

Tijdens de tweede en tevens laatste bijeenkomst met ± 250 militairen en burgers van alle krijgsmachtdelen in het World Forum Convention Center in Den Haag heeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn, beloofd dat alle militaire opleidingen in 2007 tegen het licht zullen worden gehouden. Indien nodig zal de inhoud van het lesprogramma worden aangepast om ongewenst gedrag tegen te gaan en sociaal leiderschap te versterken.

Generaal Berlijn deed zijn belofte bij het bespreken van de gedragscode die begin januari a.s. aan het personeel zal worden gepresenteerd. Berlijn poneerde vandaag ook twee kernwoorden: fatsoen en verantwoordelijkheid. “We moeten hernieuwde inhoud geven aan het militair-zijn. […] Gedragsregels kunnen ons daarbij de richting geven, maar we moeten zelf de organisatie verbeteren.”

Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn

Aanleiding voor de bijeenkomsten vormde het rapport van de commissie Staal waaruit blijkt dat er sprake is van structureel ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht. Over enkele weken komt de werkgroep onder leiding van de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS), luitenant-generaal Rob Bertholee, met een regels die de gedragscode gaan vormen.

De CDS stelde ook dat er een maatregel komt die het drankgebruik moet beperken: “Ik kan me voorstellen dat alcohol, de veroorzaker van zeker 80% van het ongewenst gedrag, tijdens missies in het buitenland en op oefeningen wordt verboden.”

Terug naar Boven

 

DINSDAG 12 december

Motorrijder gedood tijdens bezoek Karzai

Militairen van de International Security Assistance Force (ISAF) hebben vandaag nabij de stad Kandahar een motorrijder doodgeschoten die met hoge snelheid een controlepost naderde tijdens een bezoek van president Hamid Karzai aan de stad.

De motorrijder negeerde een stopteken, waarna ISAF-militairen een waarschuwingsschot afvuurden om hem te laten halthouden. De kogel ketste af waardoor de man werd geraakt en op weg naar het ziekenhuis overleed.

Karzai was juist in Kandahar voor besprekingen met buitenlandse legerofficieren en diplomaten, onder andere om het bloedvergieten aan de orde te stellen. Sinds de Amerikaanse invasie van Afghanistan in 2001 zijn tenminste 1.000 onschuldige burgers om het leven gekomen.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 11 december

Ombudsman onderzoekt nazorg Defensie

De Nationale Ombudsman, dr. Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de manier waarop het Ministerie van Defensie invulling geeft aan haar plicht tot zorg voor (oud-)medewerkers met het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Signalen uit de media en informatie over de problematiek van onder meer een vakbond van militairen vormen de aanleiding voor het onderzoek.

De komende weken zal de ombudsman verkennende gesprekken voeren met enkele deskundigen. Op basis daarvan wordt de precieze onderzoeksaanpak vastgesteld.

Terug naar Boven

Verhoor met koud water en white noise

Uit documenten die NRC Handelsblad heeft gekregen van het Ministerie van Defensie na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) blijkt dat 2 medewerkers van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) eind 2003 hebben verklaard dat zij in Irak een Saoedische gevangene onder druk hebben gezet omdat hij leugens vertelde.

De MIVD’ers gooiden tijdens het verhoor koud water over de Saoediër heen en lieten continu muziek (white noise) horen om informatie los te krijgen. De verklaring van het tweetal staat in een memo dat luitenant-kolonel der mariniers Dick Swijgman, commandant van SFIR-1, op 27 oktober 2003 naar het Defensie Crisis Beheersings Centrum (DCBC) - het huidige Defensie Operatie Centrum (DOC) - in Den Haag stuurde.

 

Swijgman vond het gebruik van “muziek” nog te rechtvaardigen. Hij schrijft verder dat hij wel benadrukt heeft dat de MIVD zich vooral goed aan de regels moet houden, om de Nederlandse krijgsmacht niet in diskrediet te brengen.

De toenmalig Chef Defensiestaf, vice-admiraal Luuk Kroon, stuurde op 31 oktober 2003 op zijn beurt de nota over de mogelijke misstanden naar Minister van Defensie Henk Kamp; Swijgman’s memo was als bijlage toegevoegd. Uit Den Haag kwam daarop de opdracht om de Koninklijke Marechaussee in te schakelen, die onderzoek deed en de conclusie aan het Openbaar Ministerie in Den Haag. Het OM zag echter geen reden voor strafrechtelijke vervolging.

Terug naar Boven

Reportage over onder andere Poentjak

In het Reformatorisch Dagblad een reportage van Joeri Boom over onder andere de vooruitgeschoven post (Forward Operating Base) Poentjak in Uruzgan, die op 1 december jl. werd aangevallen. De post, op 12 km ten noordoosten van Kamp Holland, werd onder vuur genomen door mortieren en geweren. Aan Nederlandse zijde raakte niemand gewond, wél 2 Afghaanse politiefunctionarissen.

De post was, aldus Boom, “twee dagen voor de aanval” door de Nederlanders gebouwd: “een ommuurd terrein van 40 bij 40 meter en ligt op een heuvel. Om kwart voor tien ’s avonds openden ongeveer 150 strijders de aanval met een mortierbeschieting. Ook een nabijgelegen politiepost werd aangevallen, met kleine wapens. Het Nederlandse peloton in Poentjak vocht terug. Vanuit Kamp Holland […] schoot de pantserhouwitser een lichtgranaat af, zodat de militairen beter zicht hadden op hun aanvallers. Het vuurgevecht duurde twee uur. De Nederlanders wisten de mortierpositie van de strijders te vernietigen. Met hun nachtkijkers zagen ze hoe de doden en gewonden werden weggevoerd; ze lieten de strijders begaan, want die waren zich aan het terug trekken. Het aanvragen van luchtsteun werd achterwege gelaten. Dat is deel van het Nederlandse beleid: geen escalatie, geen burgerslachtoffers.”

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 9 december

Verrassingsbezoek Rumsfeld aan Bagdad

Donald H. Rumsfeld, de aftredende Amerikaanse Defense Secretary, heeft vandaag een verrassingsbezoek gebracht aan de Irakese hoofdstad Bagdad. Het was het 13de bezoek van Rumsfeld aan Irak sinds de Amerikaanse invasie in de lente van 2003.

Ruim een week vóór zijn vertrek uit het Pentagon, voorzien voor 18 december a.s., wilde hij de Amerikaanse troepen in Irak persoonlijk bedanken voor het geleverde werk. Op laatstgenoemde datum zal voormalig CIA-directeur Robert Gates worden geïnstalleerd als zijn opvolger.

De Amerikaanse Minister van Defensie Donald H. Rumsfeld

De 74-jarige Rumsfeld, die in januari 2001 werd ingezworen als Minister van Defensie, trad op 8 november jl. af na een spoor van kritiek over zijn mismanagement in de Irak-oorlog. Dat was op de dag nadat de Democraten in beide huizen van het Congres de parlementsverkiezingen hadden gewonnen. De Republikein Rumsfeld geldt als de architect van het Amerikaanse Irak-beleid. De strijd in Irak heeft sinds 2003 aan bijna 3.000 Amerikaanse militairen het leven gekost, terwijl ruim 20.000 militairen gewond zijn geraakt.

Terug naar Boven

2 Afghaanse tolken gedood in Uruzgan

Volgens De Telegraaf heeft een aanslag op een militair konvooi in Uruzgan vandaag 2 Afghaanse tolken het leven gekost. Het explosief werd van afstand tot ontploffing gebracht, aldus een woordvoerder van de International Security Assistance Force (ISAF). De tolken werkten voor commando’s van de Verenigde Arabische Emiraten, die in Uruzgan samenwerken met Amerikaanse Special Forces. Buitenlandse militairen raakten niet gewond.

Een woordvoerder van het Ministerie van Defensie liet weten dat het konvooi géén Nederlandse militairen vervoerde. In de provincie zijn naast Nederlanders onder meer ook Australiërs en Amerikanen gelegerd.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 8 december

Miljoenen euro’s voor archiefmateriaal WO II

Het kabinet heeft ruim € 21 miljoen beschikbaar gesteld voor het behoud en digitaal toegankelijk maken van archieven, beeld- en geluidsmateriaal en museumcollecties (voorwerpen en sporen in het landschap) met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, een belangrijke periode in de Nederlandse geschiedenis.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Clémence Ross schrijft aan de Tweede Kamer dat het erfgoedmateriaal het voornaamste houvast wordt nu de mondelinge getuigenissen van genoemde periode snel minder worden.

Het speciale programma Erfgoed van de Oorlog, dat tot 2010 zal duren, is erop gericht het erfgoedmateriaal van WO II te traceren en inventariseren. Organisaties kunnen een beroep op de pot doen volgens nog vast te stellen uitgangspunten van Erfgoed van de Oorlog. Het programma is volgens Ross "een eenmalige impuls" om materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden en terug te vinden.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 7 december

7 december-rede Wilhelmina 64 jaar geleden

Vandaag is het precies 64 jaar geleden dat de stem van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Nederlands-Indië bereikte. Haar radiorede, uitgesproken voor de microfoon van Radio Oranje (“De stem van strijdend Nederland”) – dat uitzond via de zenders van de BBC – werd al op 6 december 1942 de ether in geslingerd; in Batavia was het toen 6 uur later en dientengevolge de volgende dag!

In de beroemd geworden redevoering werd voor ná de oorlog een rondetafelconferentie over een gelijkwaardiger verhouding tussen de koninkrijksdelen aangekondigd. Koningin Wilhelmina refereerde aan het in het Atlantisch Handvest opgenomen beginsel van recht op zelfbeschikking als één van de grondslagen waarop de vier rijksdelen binnen Rijksverband (Nederland, Indonesië, Suriname en de Antillen) “vrijwillig en harmonisch” zouden kunnen samengaan. Wijlen Koningin Wilhelmina werd tot haar rede aangespoord door de eerste ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Londen, Alexander Loudon; de redevoering werd in elkaar gezet door Nicolaas Selhorst Blom, directeur van Justitie te Batavia.

 

Naast de hervorming van de koloniale verhoudingen met Nederlands-Indië, kondigde de Vorstin de oprichting aan van de 7 December Brigade, later Prinses Irene Brigade genoemd. De hieruit voortkomende “Expeditionaire Macht” die de 1ste Divisie "7 December" werd genoemd, kreeg in Nederlands-Indië de naam “C-Divisie”, gestationeerd op West-Java. In totaal zouden 95.000 dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht naar Indië gaan.

Terug naar Boven

Commissies werken samen inzake 'Irak 2003'

Volgens De Telegraaf gaat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) samen met de door Minister van Defensie Henk Kamp ingestelde commissie-Van den Berg onderzoek doen naar misstanden bij verhoren door Nederlandse militairen in Irak.

Eerder zou de commissie-Van den Berg het onderzoek alleen doen. De CTIVD vond dat zij in aanmerking kwam om deze taak te verrichten en voelde zich gepasseerd door de bewindsman. Het onderzoek heeft betrekking op mogelijke misdragingen van officieren van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bij het verhoren van getuigen in Irak in 2003.

Kamp stelde een commissie in onder leiding van het voormalige SGP-Tweede Kamerlid Koos van den Berg. De linkse oppositiepartijen Groen Links, PvdA en SP plaatsten vraagtekens bij het instellen van deze commissie. Deze fracties vroegen zich af waarom de al bestaande CTIVD niet bij het onderzoek werd betrokken.

De twee commissies hebben vandaag laten weten dat “in goed overleg en met respectering van elkaars taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden” is besloten tot een gecoördineerde aanpak. Op 19 december a.s. zal de Tweede Kamer een algemeen overleg voeren met de minister over de rol van beide commissies en de mate waarin de rapporten openbaar zullen worden gemaakt.

Terug naar Boven

Duitsers niet vervolgd in schedel-affaire

De Duitse justitie ziet af van de vervolging van 2 Duitse militairen die tijdens de ISAF-missie in Afghanistan hebben gedold met schedels. Eind oktober jl. verschenen in april 2003 gemaakte foto’s van Bundeswehr-militairen met schedels in Bild Zeitung.

Het Staatsanwaltschaft (Openbaar Ministerie) in München besloot de zaak te seponeren omdat de militairen geen wet overtraden én de zaak inmiddels is verjaard. Het OM onderzocht of de militairen de zgn. ‘dodenrust’ hebben geschonden.

Dat bleek niet het geval omdat de schedels niet van een begraafplaats stamden maar op een voor iedereen toegankelijk terrein waar klei wordt gewonnen. Waarschijnlijk gaat het om stoffelijke resten van soldaten uit de Sowjet-Unie, dat in 1979 Afghanistan bezette.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 6 december

Rapport Iraq Study Group gepresenteerd

De beide voorzitters van de Iraq Study Group, James A. Baker III en Lee H. Hamilton, hebben in Washington D.C. haar 142 pagina’s tellende langverwachte rapport gepresenteerd, ‘The Way Forward - A New Approach’.

In het rapport trekt de ISG de conclusie dat de huidige strategie van de Verenigde Staten om in Irak te blijven niet langer haalbaar is.

Het rapport van de ISG, bestaande uit 5 Republikeinen en 5 Democraten, stelt in totaal 79 aanbevelingen voor. Een drietal daarvan zijn sleutelwijzigingen:

 

Een verandering in de primaire opdracht van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak; geleidelijk aan zullen gevechtseenheden op een verantwoorde wijze worden teruggetrokken. Begin 2008 kunnen alle troepen teruggetrokken zijn, op een snelle reactiemacht na.

 

Nieuwe en verbeterde diplomatieke inspanningen in de regio, ook met Iran en Syrië.

 

Snelle actie door de Irakese overheid om verzoening te bereiken tussen Soennieten, Shi’ieten en Koerden

Terug naar Boven

Deel TFU-1 terug uit Uruzgan

De Commandant der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm, heeft vanavond op de Vliegbasis Eindhoven de eerste groep van ± 150 militairen van de eerste rotatie van de Task Force Uruzgan (TFU-1) onthaald.

De militairen zijn 4 maanden in Uruzgan geweest.

De terugkeer van de militairen werd op 4 december jl. nog gecanceld in verband met slecht weer in Afghanistan. De onverharde start- en landingsbaan van Tarin Kowt was door de regen onbruikbaar geworden.

Generaal Van Uhm stond kort stil bij de 2 militairen die begin september jl. gewond raakten bij gevechten.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 5 december

Nederlanders keren terug uit Congo

Op het militaire deel van Köln Bonn Airport wordt de 40 militairen tellende hoofdmacht van de missie EUFOR DRC onthaald door plaatsvervangend directeur operaties, brigadegeneraal Ruud de Pruyssenaere de la Woestijne, en de commandant van 11 Luchtmobiele Brigade, brigadegeneraal Mark van Uhm.

De rode baretten van 11 Mortiercompagnie 'Margriet' Regiment Stoottroepen Prins Bernhard hebben sinds juli 2006 de United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) ondersteund als EUFOR DRC. Het ging hierbij om het mogelijk maken van presidentsverkiezingen.

De Nederlanders verbleven in buurland Gabon om bij ongeregeldheden snel ingezet te kunnen worden in Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. Het Nederlandse peloton stond onder bevel van een Duitse compagnie en werd driemaal naar Kinshasa overgebracht.

Mede door de nadrukkelijke aanwezigheid van de EUFOR-troepen escaleerde de situatie rondom de verkiezingen niet. De presidentsverkiezing is uiteindelijk in twee rondes beslist in het voordeel van Joseph Kabila.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 4 december

Eerherstel en erkenning voor Dutchbat-III

Minister van Defensie Henk Kamp reikt vandaag op de Johan Willem Friso-kazerne in Assen aan de ± 850 militairen van Dutchbat-III een draaginsigne uit als bijzondere blijk van eerherstel en erkenning voor de deelname aan de vredesoperatie in voormalig Joegoslavië.

Ter nagedachtenis van de gesneuvelde Dutchbat-III militairen, Jeffrey Broere en Raviv van Renssen, wordt een plaquette geplaatst bij het Stoottroepenmonument op de kazerne. Broere kwam op 29 maart 1995 om het leven toen Bosnische Serviërs een observatiepost bij Jajici bestookten met artillerievuur. Van Renssen sneuvelde op 8 juli 1995 bij Srebrenica toen een moslimstrijder een handgranaat gooide naar het pantservoertuig waarvan hij boordschutter was.

Het draaginsigne voor de leden van Dutchbat-III

Met de draaginsignes erkent het Ministerie van Defensie dat de militairen jarenlang ten onrechte de schuld hebben gekregen van de val van Srebrenica in de zomer van 1995 , waarbij ± 8.000 moslimmannen zijn vermoord door de troepen van de Servische generaal Ratko Mladic. De lichtbewapende Nederlandse militairen waren geen partij voor de ± 2.000 zwaarbewapende Serviërs die vrij spel hadden tijdens het uitvoeren van een grootscheepse aanval, met name omdat de gevraagde luchtsteun van de Verenigde Naties uitbleef.

Met zowel het draaginsigne als de plaquette wordt gevolg gegeven aan het verzoek van het Tweede Kamerlid Mat Herben om concreet gestalte te geven aan het eerherstel dat het kabinet en de Tweede Kamer hebben uitgesproken tijdens het debat van 18 juni 2003 over het rapport van de Enquêtecommissie Srebrenica.

Onder meer het Politiek Comité Stari Most én de Duitse mensenrechtenorganisatie Gesellschaft für bedrohte Völker (Society for Threatened Peoples) hebben aangekondigd de ceremonie aan te grijpen om buiten de kazerne te demonstreren.

Terug naar Boven

OVG-oefening in Marnehuizen

Vandaag begint in het Urban Trainings Centre (oefendorp) Marnehuizen in de Marnerwaard een oefening in het optreden in verstedelijkte gebieden. Tijdens de oefening zal het 1ste Mariniersbataljon gezamenlijk opereren met een tankeskadron uit Havelte, genisten uit Wezep en 4 F-16's van de Koninklijke Luchtmacht uit Leeuwarden.

Gedurende de oefening worden verschillende scenario's beoefend waarin het afdwingen van vrede, vredesbewaring en evacuatie van burgers aan de orde zullen komen, zoals die onder andere bij de missie in Afghanistan aan de orde kunnen zijn. De oefening begint met een luchtlanding vanuit een C-130 Hercules transportvliegtuig: een compagnie van 80 à 100 militairen zal bij duisternis per parachute in de nabijheid van het oefengebied worden gedropt.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 3 december

Wrak gecrashte heli gevonden in Kandahar

Het wrak van de gisteren verdwenen helikopter die de NAVO-troepen in Tarin Kowt in het zuiden van Afghanistan moest bevoorraden, is gevonden. Het toestel, een civiele MI-12, is in slecht weer neergestort in het noorden van de provincie Kandahar. De helikopter had 8 bemanningsleden aan boord.

Terug naar Boven

Nederlands aandeel ISAF in 'Reporter'

In KRO’s Reporter wordt vanavond de balans opgemaakt van het Nederlandse aandeel in ISAF. Bart Nijpels, verslaggever van Reporter, bracht met cameraman Ton Vanderplas en geluidsman Mike Dam in Afghanistan 2 weken embedded met de militairen door in Uruzgan.

In het programma toont de kolonel Theo Vleugels, commandant van de Task Force Uruzgan (TFU), zich zeer pessimistisch over een goede afloop van de missie.

Hij zegt dat zijn troepen de plaatselijke bevolking niet afdoende kunnen beschermen tegen de Taliban en ziet veel negatieve gevolgen van de recente bemoeienis van onze landgenoten met Operation Medusa, buiten Uruzgan: “Daardoor konden we minder patrouilleren in Uruzgan, en is daar invloed teruggekeerd die we er liever niet hadden gezien.”

De commandant van de TFU signaleert verder dat de Taliban-strijders de lokale bevolking met gruwelijke martelingen en executies succesvol intimideren en dat de Nederlanders machteloos zijn: “De bevolking durft nauwelijks met ons samen te werken. Dat is een ernstige belemmering voor de wederopbouwambities, waarop we geen antwoord hebben.”

KRO’s Reporter is te zien op Nederland 3 van 22.00 tot 22.35 uur en wordt op 5 december a.s. van 10.00 tot 10.35 uur herhaald op Nederland 2.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 2 december

Rumsfeld in memo: "Het gaat niet goed in Irak"

The New York Times meldt vandaag dat Donald H. Rumsfeld 2 dagen voor zijn vertrek als Secretary of Defense op 8 november jl. zou hebben gepleit voor een wijziging van het Amerikaanse beleid in Irak. Hij was tot de conclusie gekomen dat de huidige aanpak niet werkte. Rumsfeld gold als de architect van het Amerikaanse Irak-beleid.

“In my view it is time for a major adjustment. Clearly, what U.S. forces are currently doing in Iraq is not working well enough or fast enough”, aldus de geclassificeerde memo die is gericht aan het Witte Huis en is gedateerd op 6 november 2006, de dag voordat de Democraten in het Congres bij tussentijdse verkiezingen de meerderheid wonnen.

De voormalige Amerikaanse Minister van Defensie Donald H. Rumsfeld

Het Pentagon heeft de echtheid van de memo bevestigd. De memo suggereerde verder “modest withdrawals of US and coalition forces... so Iraqis know they have to pull up their socks”.

Terug naar Boven

Charterheli gecrasht in zuiden Afghanistan

Een gecharterde Russische helikopter, vertrokken vanaf Kandahar Airfield (KAF), is in slecht weer neergestort in het zuiden van Afghanistan. De precieze locatie is nog onbekend, maar de heli vervoerde onder andere goederen voor de Nederlandse troepen in Uruzgan. Aan boord waren géén NAVO-militairen. Details ontbreken nog, zoals het type helikopter en het aantal mensen aan boord.

Op 2 september jl. kwamen in Kandahar 14 Britse militairen om het leven bij de crash van een Nimrod MR2 tijdens een offensief tegen de Taliban.

Terug naar Boven

 

vrijdag 1 december

Patrouillebasis onder vuur genomen

De Nederlandse patrouillebasis Poentjak in Uruzgan, op 12 km ten noordoosten van \Kamp Holland, is onder vuur genomen door mortieren en geweren. Aan Nederlandse zijde raakte niemand gewond, wél 2 Afghaanse politiefunctionarissen.

Het is onduidelijk of er aan vijandzijde slachtoffers waren, omdat de beschietingen plaatsvonden in het donker.

Vanaf Kamp Holland in Tarin Kowt werden lichtkogels afgevuurd. Ook stegen Apache-gevechtshelikopters op, maar die kwamen niet in actie.

Terug naar Boven

Minister beantwoord 81 vragen over Irak

Minister van Defensie Henk Kamp heeft vandaag 81 vragen van Tweede Kamer-leden beantwoord die verband houden met de vermeende mishandelingen tijdens verhoren van gevangengenomen Irakezen eind 2003.

De verhoren zijn beperkt tot 15 Irakezen. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft tijdens SFIR-1 van 7 gedetineerden verhoren afgenomen; de andere 8 gesprekken waren met vrijwillige bronnen, met wie is gesproken in het huis van de Coalition Provisional Authority in As-Samawah.

Kamp zegt: “Het juridisch waarderen en het kwalificeren van de vermeende gedragingen vereist volledige kennis van de feiten en omstandigheden.” Hij wacht eerst het werk van de onafhankelijke commissie af, die hij vorige week instelde onder leiding van Koos van den Berg.

Terug naar Boven

Eerste 4 maanden missie Uruzgan "geslaagd"

Vandaag is in Den Haag de 5de achtergrondbriefing gehouden over de Nederlandse bijdrage aan de door de NAVO-geleide International Security Assistance Force (ISAF).Tijdens de persbriefing blikten de Nederlandse ambassadeur in Kabul, Roeland van de Geer, en de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn, terug op de eerste 4 maanden van de Task Force Uruzgan.

Volgens de CDS is het begin van de Nederlandse missie in Uruzgan geslaagd. Na 4 maanden zijn er al resultaten zichtbaar en zijn goede contacten opgebouwd. De nieuwe gouverneur, Maulavi Abdul Hakim Munib, is actief en breidt zijn autoriteit geleidelijk uit. Door overleg in gang te zetten tussen de stammen, neemt het onderling stammengeweld af. Omdat hij uit een andere provincie kwam, had hij in het begin moeite steun te krijgen van lokale stammen.

Zowel generaal Berlijn als ambassadeur Van der Geer spreken tegen dat het in Uruzgan slechter gaat. In 2006 stak Nederland € 61 miljoen in Afghanistan, waarvan € 6 miljoen in Uruzgan. De militairen hebben één miljoen euro uitgegeven aan hearts & minds-projecten, het Ministerie van Buitenlandse Zaken stak € 2 miljoen in iets grotere projecten als het verbeteren van de vuilnisophaal, repareren van scholen en overheidsgebouwen en € 3 miljoen ging naar duurzame projecten zoals verbetering van het onderwijs, gezondheidszorg en het opzetten van radiostations. Van der Geer hoopt in 2007 € 12 miljoen te kunnen investeren in duurzame ontwikkeling van Uruzgan.

Alleen als het nodig is, wordt gevochten. Volgens generaal Berlijn vergt behoedzaamheid en terughoudendheid soms het uiterste van militairen ter plekke: “Als je wilt kun je in Afghanistan zeven dagen per week, 24 uur lang vechten. Maar dan kom je in een geweldspiraal.” De CDS blijft er binnen NAVO-verband op aandringen de bevolking centraal te stellen: “De indruk is ontstaan dat wij alleen maar aan het vechten zijn en niet aan opbouw toekomen. Die conclusie wordt niet gesteund door de statistieken.” De Nederlandse militairen hebben volgens de CDS sinds 1 augustus 9 maal gevechtscontact gehad, waarbij 2 gewonden zijn gevallen. De 25 raketten die op de compounds zijn afgevuurd vormen volgens generaal Berlijn géén serieuze bedreiging. Zijn grootse zorg zijn improvised explosive devices (IED’s of bermbommen), waarvan er 18 zijn ontdekt. Voor de komende winter verwacht Berlijn nog wel enige Taliban-activiteit: “We moeten op alles voorbereid blijven.”

Het concept van militaire veiligheid, diplomatie en ontwikkeling zoals de Task Force Uruzgan (TFU) aanhoudt, is overgenomen van de Canadezen. Andere landen kijken weer naar de Nederlandse inktvlekstrategie.

Terug naar Boven

Laatste Italianen weg uit Irak

Vandaag verlaten de laatste Italiaanse militairen Irak. De Italianen dragen het hoofdkwartier in de zuidelijke stad Nasiriyah over aan Irakese troepen.

De terugtrekking van de militairen was een van de verkiezingsbeloften van de nieuwe centrum-linkse regering onder premier Roman Prodi, die na de verkiezingen in april jl. aan de macht kwam.

Na de Golfoorlog van 2003 werd in Nasiriyah het hoofdkwartier gevestigd van de Italiaanse troepen in Irak. Op 12 november 2003 vond op het hoofdkwartier een zelfmoordaanslag plaats, waarbij 18 Italianen om het leven kwamen.

 

Terug naar Boven

 

 

 

 

w