NOVEMBER 2006

Terug naar de homepage
 

NOVEMBER 2006
M
D
W
D
V
Z
Z
5

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DONDERDAG 30 NOVEMBER

Aanbevelingen Iraq Study Group uitgelekt

In The New York Times zijn de eerste aanbevelingen gepubliceerd van de Iraq Study Group (ISG) onder leiding van James A. Baker III en Lee H. Hamilton, waartoe het Congres in maart jl. opdracht gaf. De ISG heeft het Irak-beleid van de regering-Bush onder de loep genomen en zal op 6 december a.s. officieel verslag uitbrengen. Het is de bedoeling dat de Irak Studiegroep met voorstellen komt die een einde maken aan de crisis in Irak. De aanbevelingen van de ISG zijn niet bindend.

Volgens 4 van de 10 commissieleden zal worden voorgesteld dat de rol van de Amerikaanse krijgsmacht in Irak verandert van een strijdmacht in een ondersteunende positie. Ook zou een regionale conferentie belegd moeten worden die kan leiden tot direct overleg tussen de VS, Syrië en Iran. Volgens de krant bepleit de commissie in de loop van volgend jaar een gefaseerde terugtrekking van de Amerikaanse troepen in Irak; een tijdpad wordt niet gegeven. De Amerikaanse president George Bush had zich eerder fel gekant tegen een strak tijdschema. Onduidelijk is of alle troepen teruggetrokken worden uit Irak, dat zij terugkeren naar de kazernes of in een buurland worden gestationeerd. Volgens de commissieleden gaat het om de terugtrekking van 15 gevechtsbrigades (elk ter grootte van 3 à 5.000 militairen) – de bulk van de Amerikaanse strijdmacht in Irak.

Op 28 november jl. verlengde de VN-Veiligheidsraad unaniem het mandaat van de multinationale troepenmacht in Irak met 1 jaar. De Veiligheidsraad reageerde daarmee op een verzoek van de Irakese premier Nuri Kamal al-Maliki.

Terug naar Boven

Beëdiging militairen in Zwolle afgelast

De beëdiging van 30 militairen op het Grote Kerkplein in Zwolle is niet doorgegaan. Uit angst voor ongeregeldheden werd de ceremonie verplaatst naar de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde in de gemeente Elburg.

Defensie heeft besloten de beëdiging af te blazen nadat antimilitaristen een betoging hadden aankondigd. Om de plechtigheid waardig te kunnen laten verlopen, zou er in de ogen van Defensie te veel politie-inzet nodig zijn.

De gemeente Zwolle en de Koninklijke Landmacht bespreken binnenkort hoe de beëdigingen in Zwolle - bedoeld om de landmacht meer te integreren in de maatschappij - voortaan gehouden kunnen worden. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle vindt dat het zou moeten kunnen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 29 NOVEMBER

Nieuwe pantservoertuigen Royal Engineers

Volgens het technologietijdschrift De Ingenieur hebben de Royal Engineers van de Britse landmacht onlangs de eerste exemplaren van 33 brugleggers en 33 mijnenruimers in gebruik genomen.

Links de Titan Armoured Vehicle Launcher Bridge, rechts de Trojan Armoured Vehicle Royal Engineers

De bruggenlegger is de Titan AVLB (Armoured Vehicle Launcher Bridge), de mijnenruimer de Trojan AVRE (Armoured Vehicle Royal Engineers) . Beide geavanceerde pantservoertuigen zijn gebaseerd op het chassis van de Challenger-II main battle tank.

De Titan is ontwikkeld voor het leggen van de zgn. BR-90 Close Support Bridges. Deze bruggen, die normaliter in gevouwen toestand op het dak liggen, wordt middels een hydraulisch systeem ontvouwen. Afhankelijk van de soort brug (10, 11 of 12) is de minimale overspanning 13,5 meter en de maximale overspanning 26 meter. Het plaatsen van de brug neemt slechts 2 minuten in beslag.

De Trojan is bestemd voor het ruimen van mijnenvelden. Hiertoe beschikt het voertuig aan de voorzijde over een speciale ploeg en is de pantsering zwaarder uitgevoerd. Ook is de installatie voorzien van een hydraulische kraan, waarmee onder meer pijpleidingen zijn aan te leggen.

De twee voertuigen, waarvan al in 2003 een prototype werd onthuld, zijn gemaakt door BAE Systems en zijn identiek wat betreft motor en motorvermogen (1.200 pk of 895 kW), overbrenging, elektrische generator en hydraulica, wat de onderhoudskosten zal drukken. De maximale snelheid van beide tanks ligt op 59 km per uur, terwijl het gewicht van beiden de 60 ton overschrijdt.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 28 NOVEMBER

Commando-overdrachten Uruzgan aan TFU-2

De eerste rotatie van de troepen in Uruzgan heeft plaatsgevonden. De Task Force Uruzgan-1 (TFU-1) heeft er 4 maanden op zitten en roteert uit, terwijl de eenheden van TFU-2 inroteren. In het bijzijn van de commandant van TFU-1, kolonel Theo Vleugels, heeft luitenant-kolonel Piet van der Sar het commando over de Battle Group (BTG, 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Van Heutsz) overgedragen aan luitenant-kolonel Tim Luiten. Luiten is in Nederland commandant van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Ook het Provinciaal Reconstructie Team (PRT, 42 Tankbataljon Regiment Huzaren Prins van Oranje) wisselde van personeel. Luitenant-kolonel Nico Tak stond sinds 1 augustus aan het hoofd van het PRT en heeft het commando overgedragen aan luitenant-kolonel Gerard Koot. In Nederland is de overste Koot commandant van 11 Tankbataljon Regiment Huzaren van Sytzama.

Als ‘hoofdaandeelhouder’ voor de Task Force Uruzgan-2 (TFU-2) fungeert 13 Gemechaniseerde Brigade. Voor de duur van de uitzending is die – evenals bij TFU-1 – aangevuld met andere landmachteenheden en een luchtmachtcontingent met jachtvliegtuigen, transport- en gevechtshelikopters.

Kolonel Hans van Griensven, in het dagelijks leven chef-staf van 13 Gemechaniseerde Brigade, zal in januari 2007 de commandant van TFU-1 opvolgen.

Bron: onder andere website Ministerie van Defensie

Terug naar Boven

2-daagse NAVO-topconferentie in Riga

In de Letse hoofdstad Riga houdt de NAVO vandaag en morgen een topconferentie. Voor de eerste maal in haar geschiedenis vergaderen (morgen) de 26 presidenten en premiers van de NAVO-lidstaten op het grondgebied van wat vroeger de Sowjet-Unie was. Vandaag doen diplomaten het voorbereidende werk.

Belangrijkste gespreksonderwerp op de top is de NAVO-missie in Afghanistan. De militaire leiding van het bondgenootschap wil dat er meer militairen naar het crisisgebied worden gestuurd om de opstand van de Taliban grondig aan te kunnen pakken. Polen heeft wel ± 1.000 extra militairen toegezegd, maar dit is onvoldoende. De toekomst van het bondgenootschap zou wel eens kunnen afhangen van het welslagen van ISAF. Op de top zal de noodzaak worden herhaald om naast militair ingrijpen ook aan ontwikkelingshulp te doen om de hearts & minds van de lokale bevolking te winnen. De Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) zouden een grotere rol kunnen spelen door bijvoorbeeld wegen aan te leggen, politietroepen te trainen en de drugshandel te bestrijden.

Andere belangrijke gespreksonderwerpen zijn:

De Amerikanen dringen aan op hogere defensie-uitgaven in Europa en uitbreiding van het bondgenootschap in zuidoostelijke richting. Frankrijk zal waarschijnlijk tegengas geven, omdat Parijs vreest dat de NAVO haar primaire doelstellingen uit het oog zal verliezen.

 

De NATO Response Force (NRF) dient eindelijk operationeel te zijn. De tegenghanger van de EU Battle Groups telt 25.000 militairen en snel inzetbaar.

 

De NAVO zal 3 gigantische transportvliegtuigen bij Boeing bestellen om de transportcapaciteit van het bondgenootschap te laten toenemen. Strategisch luchttransport ontbreekt nog in belangrijke mate.

 

Eventuele plaatsing van raketafweer voor Europa. Grondinstallaties moeten raketten van vooral rogue states als Iran en Noord-Korea uitschakelen voordat zij Europa kunnen treffen.

 

Terug naar Boven

 

MAANDAG 27 NOVEMBER

Boekje Pienter op Uruzgan FM

Vandaag was ik als webbeheerder van deze website live te gast bij deejay Annemieke Schollaardt van Uruzgan FM, het radioprogramma van 3FM en Radio Nederland Wereldomroep.

Mij werd gevraagd naar de achtergronden van het fenomeen Boekje Pienter en die van mezelf, hoe er kan op mijn website worden gereageerd (info@boekje-pienter.nl of postbus 412, 9200 AK Drachten) en welke plaat ik graag wilde horen.

Mijn verzoeknummer was 'De soldaat (De hereniging)' in de live-versie van Nick & Simon.

Download hier het deel uit het live-programma van Uruzgan FM met het interview met de webbeheerder en de live-uitvoering van 'De soldaat (De hereniging)' van Nick & Simon (8,19 MB in MP3)

Terug naar Boven

Eind 2007 "duizenden" Britten weg uit Irak

De Britse Defence Secretary, Des Browne, verwacht dat de regering eind 2007 “duizenden” militairen uit het zuiden van Irak heeft teruggetrokken. De bewindsman weigerde echter specifieke aantallen te geven.

Groot-Brittannië heeft ± 7.000 militairen gelegerd in Irak, voornamelijk in het zuiden rond de stad Basra.

Shi’itische milities vechten al tijden om de controle van het olierijk gebied. Volgens Browne werkt zijn ministerie al maanden aan plannen voor een troepenreductie. Hij benadrukte dat de vermindering alleen mogelijk is als Irakese eenheden de veiligheid kunnen garanderen.

Ook zei Browne: “Zelfs wanneer alle provincies zijn overhandigd aan de Irakezen, zullen wij nog een troepenmacht houden om het Irakese leger te monitoren en te steunen én om de bevoorradingsroutes van de coalitie te beschermen.”

Terug naar Boven

Wie is de beste militair: Katja of Beau?

In de vierde battle van ‘Katje versus De Rest’ gaat actrice Katja Schuurman de strijd aan met televisiepresentator Beau van Erven Dorens om te kijken wie de beste militair is. BNN maakte hiervoor opnamen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en het Infanterieschietkamp (ISK) Harskamp in Ede.

Beide bekende Nederlanders onderwierpen zich onder andere aan exercitie, de gevechts- én patrouillebaan op het ISK en de touwhindernisbaan. Het programma wordt uitgezonden van 22.00 tot 22.45 uur bij BNN op Nederland 3

Terug naar Boven

 

ZONDAG 26 NOVEMBER

Première 'Carla's List' op IDFA

Op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IFDA), dat op 23 november jl. is begonnen, vindt de première plaats van de documentaire ‘La liste de Carla’ (‘Carla’s List’) van de Zwitserse filmmaker Marcel Schüpbach (1950). De documentaire duurt 1 uur en 41 minuten.

De documentaire toont de niet-aflatende volharding en diplomatie van de openbare aanklager van het Joegoslavie -tribunaal, Carla del Ponte. Een Zwitserse filmploeg kreeg unieke toegang achter de schermen van het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in Den Haag. Op enkele archiefbeelden van de verschrikkingen van Srebrenica na, richt Schüpbach zich vooral op aanklager Del Ponte. Haar werk bestaat voornamelijk uit onderhandelen met onwillige regeringsleiders en een lakse internationale gemeenschap.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 25 NOVEMBER

TRIS 31 jaar geleden opgeheven

Vandaag 31 jaar geleden werd met het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname de Troepenmacht in Suriname (TRIS) opgeheven. De opgeheven TRIS, 1.100 militairen sterk, was vanaf 1957 het koloniale onderdeel van de Koninklijke Landmacht dat belast was met de verdediging van Suriname. De TRIS was ingedeeld bij het Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

Bij de soevereiniteitsoverdracht van Suriname op 25 november 1975 zijn ook de gebouwen en het materieel van de TRIS overgegaan naar het nieuwe Surinaamse leger. Ook een deel van het personeel, onder wie sergeant Desi Bouterse, maakt de overstap.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 24 NOVEMBER

Bot: wachten op standpunt SP inzake Uruzgan

In een reactie op de verkiezingsuitslag vindt Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot dat een nieuw kabinet niet veel mag veranderen aan de missies van de krijgsmacht. Deelname aan de strijd in Afghanistan is volgens de bewindsman een “verplichting” die Nederland is aangegaan met goedkeuring van een brede Kamermeerderheid.

Minister Bot wil afwachten wat het standpunt van verkiezingswinnaar Socialistische Partij wordt. Deze partij was altijd fel tegen de missie in Afghanistan, maar Bot weet niet of een eventuele regeringsdeelname de SP op andere gedachten brengt. Bot verwacht niet dat de Nederlandse troepen zich terugtrekken uit Afghanistan, zoals het SP-verkiezingsprogramma voorschrijft: “De Nederlandse militaire missie in Uruzgan (Afghanistan) blijkt in praktijk geen wederopbouw- maar een vechtmissie te zijn. Om te voorkomen dat ons land wordt meegezogen in een uitzichtloze oorlog, dienen we onze militaire aanwezigheid in dat land – in goed overleg met de Verenigde Naties en de regering van Afghanistan – zo snel als verantwoord is te beëindigen.”

Bot gaat ervan uit dat ook de nieuwe Tweede Kamer in grote meerderheid achter de missie zal staan.

Terug naar Boven

Uitbreiding takenpakket NAVO in vooruitzicht

Uit een geclassificeerd rapport van de NAVO waarop The Financial Times de hand heeft weten te leggen, blijkt dat het bondgenootschap zich in de toekomst sterker zal richten op contra-terrorisme, cybercrime en het veiligstellen van de aanvoer van vitale natuurlijke hulpbronnen als olie en gas. In het rapport ‘Comprehensive political guidance’ staat de uitbreiding van het takenpakket omschreven.

De Ministers van Defensie van de lidstaten hebben er al mee ingestemd en de regeringsleiders zullen dat op de NAVO-topconferentie op 28 en 29 november a.s. in de Letse hoofdstad Riga eveneens doen. Het document probeert te voorzien in een richtinggevend politiek raamwerk voor de voortgaande veranderingen van de NAVO in de komende 10 à 15 jaar. Terrorisme en massavernietigingswapens zullen vermoedelijk de belangrijkste bedreiging vormen voor de alliantie. Instabiele regimes en terroristische groeperingen grijpen steeds sneller naar onconventionele wapens.

Volgens het rapport moet de NAVO meer dan één grote operatie tegelijk kunnen uitvoeren naast een groeiend aantal kleinere. Ook moet de NAVO zich richten op de “bescherming van informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de alliantie tegen cyber-aanvallen”, aldus het rapport. Terroristische groeperingen kunnen Westerse computernetwerken platleggen om zo de maatschappij te ontwrichten.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 23 NOVEMBER

Ontslagen vanwege drugs bij rode baretten

Brigadegeneraal Marc van Uhm, commandant van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen, heeft recent 9 militairen tussen de 24 en 34 jaar ontslagen vanwege het bezit of gebruik van drugs. Nog 4 andere militairen zijn om die reden geschorst en wacht mogelijk hetzelfde lot. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak al enkele maanden.

Het Ministerie van Defensie voert een zerotolerancebeleid als het gaat om het in bezit hebben of het gebruiken van drugs, ook niet in de vrije tijd. De krijgsmacht vindt drugs niet passen bij het beroep van militair: “Het is slecht voor de groepsbinding, de gezondheid en het trekt criminaliteit aan.”

Terug naar Boven

Belgische sergeant teruggehaald uit Libanon

Een Belgische sergeant die als blauwhelm in Libanon verbleef in het kader van de UNIFIL/FINUL-vredesmacht van de Verenigde Naties, is naar België teruggehaald vanwege het bijhouden van een internetdagboek met racistische, xenofobe en lasterlijke uitspraken.

Het internetdagboek van de Vlaamse sergeant J.C., die eind september in Libanon aankwam en sindsdien deel uitmaakte van het detachement BELUFIL (België, Luxemburg, UNIFIL), telde in totaal 40 webpagina's.

Hij schreef er beledigende dingen over Waalse militairen en gaf racistische kritiek op de militairen uit China en Polen. In het dagboek publiceerde hij ook foto's van kanonnen waar hij bijschreef hoe leuk het zou zijn om die daadwerkelijk te mogen gebruiken.

Terug naar Boven

Uruzgan FM in december live uit Afghanistan

In december gaat Uruzgan FM, het radioprogramma van Radio Nederland Wereldomroep en 3FM dat sinds 8 augustus jl. voor militairen wordt uitgezonden, naar Afghanistan. Deejay Annemieke Schollaardt zal de feestdagen met de Nederlandse troepen doorbrengen.

Van 22 december tot en met 1 januari 2007 zal live worden uitgezonden vanaf de compounds op Kandahar Airfield (KAF) en Kamp Holland in Tarin Kowt. Van 22 tot en met 26 december komen de uitzendingen direct vanuit Kandahar, terwijl vanaf 28 december in Tarin Kowt zal worden uitgezonden.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 22 NOVEMBER

CTIDV gepasseerd door minister Kamp

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) voelt zich gepasseerd door Minister van Defensie Henk Kamp. De beschuldigingen over misdragingen in Irak worden door een onafhankelijke commissie onder leiding van SGP’er Koos van den Berg bekeken.

In het Radio 1-journaal zei voorzitter Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam dat haar commissie juist in het leven is geroepen voor dergelijke taken. De CTIVD mag onder ede getuigen horen en heeft toegang tot alle informatie. Michiels vindt dat de onafhankelijke commissie moet wachten tot de minister uitleg heeft gegeven.

De juristen van Defensie, met wie mevrouw Michiels contact heeft opgenomen, stellen dat haar commissie niet bevoegd is.

Terug naar Boven

Minister Kamp slaat terug op eigen website

Volgens de Volkskrant krijgt Minister van Defensie Henk Kamp steeds meer het gevoel dat hij “in een vergiet werkt”. Dat zou hij de afgelopen dagen zijn vertrouwelingen hebben laten weten.

De bewindsman zou zwaar aangeslagen zijn door het lekken van informatie in de Volkskrant op 17 november jl. over verhoormethoden en mogelijke martelingen door Nederlandse militairen in Irak.

Op de website van het Ministerie van Defensie reageert Kamp in een ongebruikelijke mededeling aan het Defensiepersoneel: “U wil ik laten weten allerminst het gevoel te hebben bij Defensie in een vergiet te werken.

Naar mijn overtuiging gaat iedereen in de regel verstandig en gepast om met de informatie waarmee hij of zij werkt. In die gevallen dat fouten worden gemaakt, proberen we dat met elkaar te corrigeren en herhaling te voorkomen.”

Terug naar Boven

Generaal Jones: Taliban slag toegebracht

De Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), generaal James L. Jones, maakt op het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – het commandocentrum van de NAVO in het Belgische Bergen – bekend dat de Taliban een flinke slag is toegebracht. De activiteiten van de opstandelingen zijn flink verminderd: “Zo vlak voor de winter is dat een strategisch succes.”

De Taliban hadden enkele weken geleden een offensief ingezet. Volgens generaal Jones heeft de NAVO de test doorstaan: “De Taliban beseffen nu dat ze weinig kans maken de NAVO te verslaan.”

Het zuiden van Afghanistan, waar in Uruzgan Nederlandse militairen aanwezig zijn, is onrustiger dan andere delen van het land: “Het zuiden heeft een specifiek probleem: het is voor het eerst dat daar een grote troepenmacht aanwezig is om de orde te bewaken. De bevolking moet daar aan wennen.”

De NAVO is met 16.272 militairen uit 35 landen in geheel Afghanistan aanwezig om de regering te helpen democratie en orde in te voeren.

Jones, die over enkele weken met pensioen gaat, zei verder goede hoop te hebben op betere grenscontroles door buurland Pakistan: “De afspraken zijn gemaakt. Over 3 à 4 maanden zouden we dat in de praktijk moeten merken.” Een deel van de opposing militant forces verschuilt zich in het onherbergzame grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 21 NOVEMBER

Commissie-Van den Berg onderzoekt Irak 2003

Minister van Defensie Henk Kamp heeft de commissie ingesteld die de verhoormethoden van Nederlandse militairen in Irak in 2003 zal gaan onderzoeken.

Voorzitter van de commissie is mr. dr. Koos van den Berg, van 1998 tot 2001 Tweede Kamerlid voor de SGP. Van den Berg, die bekend staat als een degelijk jurist en een apert tegenstander van grof taalgebruik (hij is bestuurslid van de Bond tegen het Vloeken), zal met 3 leden de commissie gaan leiden: generaal b.d. Cees de Veer, oud-Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Eddy Schuyer, fractievoorzitter van D’66 in de Eerste Kamer en prof. dr. Guido Coolen, schout-bij-nacht b.d. Coolen is emeritus hoogleraar in het militaire recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Van den Berg en de zijnen moeten ook beschouwen hoe alle betrokkenen met de informatie zijn omgegaan, inclusief de minister zelf.

Terug naar Boven

Reacties op '09.11 Zulu' van Vik Franke

Volgens luitenant-kolonel Nico van der Zee, woordvoerder operaties van het Ministerie van Defensie, zal niet worden toegegeven aan de “frustraties” van Nederlandse commando’s die menen dat zij in Uruzgan niet genoeg mogen vechten. Dit is de reactie van Defensie op de gisteren uitgezonden documentaire ‘09.11 Zulu, onze commando’s aan het werk in Uruzgan’ van Vik Franke.

Daarin komen anoniem Nederlandse militairen aan het woord die klagen dat zij weliswaar Taliban-strijders tegenkomen, maar die niet mogen aanpakken. Alleen als ze zelf of de Afghaanse politie of troepen worden aangevallen, mogen ze terugvechten.

Van der Zee: “Wij snappen hun mechanisme wel, want ze zijn getraind om in te grijpen. Maar wij vinden dat vechten niets oplost en dat de missie bevolkingsgericht moet zijn en blijven om wederopbouw mogelijk te maken.” […] “De strategie blijft onverminderd gericht op het winnen van vertrouwen van de bevolking”, aldus de zegsman: “We gaan niet voor een geweldsspiraal en eisen van onze militairen terughoudendheid.” Defensie veroordeelt de kritische militairen niet en vindt het juist goed dat het dilemma wordt aangetoond en dat de commando's “geen eenvoudig baantje” hebben.

De PvdA wenst van Minister van Defensie Henk Kamp uitleg over sommige aspecten in de documentaire: het optreden van een Amerikaanse inlichtingenofficier aan de zijde van de Nederlandse commando’s én de beschuldiging dat operationele inlichtingen van de commando’s tot een “politiek verkoopbaar verhaal” worden omgebouwd voordat zij de minister bereiken. (Sommige officieren denken dat de informatie die zij verzamelen en doorgeven over bepaalde locaties en situaties wordt gefilterd door de 'armleuning'-generaals in Den Haag. Zo zou een rooskleuriger beeld worden geschetst waardoor de opbouwmissie politiek verkoopbaar wordt.)

PvdA-Defensiewoordvoerder Bert Koenders wil onder meer van de bewindsman weten of informatie uit Afghanistan niet wordt genegeerd om een positief beeld over de ISAF-missie naar buiten te kunnen brengen. De Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn, ontkent de bewering: alle informatie wordt gebruikt , maar de leiding springt hiermee voorzichtig om. “Informatie bestaat uit losse gegevens. Bij inlichtingen komt de informatie samen waardoor pas een bepaald beeld ontstaat van een situatie.” De bevelhebbers gebruiken volgens de CDS zelden enkelvoudige bronnen, omdat rekening wordt gehouden met een valstrik of andere bedoelingen. Volgens de CDS zijn er in Afghanistan veel stammen met allerlei belangen, waardoor de coalitietroepen uitgespeeld kunnen worden in de stammenstrijd: De informatie is daarom niet altijd betrouwbaar. Degene die de gegevens doorgeeft, ziet dat zelf niet, omdat hij geen overzicht heeft .”

VVD-Defensiewoordvoerder Hans van Baalen wil van de minister weten of hij met de commando’s van mening is dat de geweldsinstructie van de Nederlandse troepen in Uruzgan te beperkt is. Ten aanzien van de klachten van de commando’s meent de VVD’er dat “die te vergelijken zijn met de gevoelens die in elk bedrijf leven ten aanzien van de directiekamer: ze begrijpen ons niet”.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 20 NOVEMBER

CDS haalt uit naar linkse oppositie

In een interview met De Telegraaf haalt de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn, uit naar linkse oppositiepartijen: “Als er iets fout gaat, schromen wij nooit om maatregelen te nemen. Maar als zelfs het Openbaar Ministerie concludeert dat er niets strafbaars gaande was, hoe kunnen mensen dan woorden als marteling en doofpot in de mond nemen.”

Generaal Berlijn vindt dat de oppositie de naam van Defensie “vergooit” met harde bewoordingen over de vermeende misdragingen van Nederlandse militairen in Irak: “Ik had gedacht dat we meer krediet hadden. […] We zaten daar in een oorlogssituatie, geen zondag middagklasje. Als je mensen oppakt, is dat omdat die mogelijk een gevaar voor de Nederlandse troepen opleveren”.

Terug naar Boven

Documentaire commando's Uruzgan op NCRV

NCRV’s Dokument zendt vanavond om 23.10 uur op Nederland 2 de documentaire ’09.11 Zulu, Nederlandse commando’s in Uruzgan’ van Vik Franke uit.

Onder de naar Uruzgan uitgezonden militairen zijn ook de Special Forces, te weten de militairen van het Korps Commandotroepen (KCT).

De commando's opereren in het allerhoogste geweldspectrum. Filmmaker Vik Franke kreeg exclusief toegang tot de commando’s. Na meer dan 2 jaar voorbereiding trok hij 6 weken lang embedded met het KCT op.

Vik Franke haalde al eerder de medio omdat hij op 11 oktober jl. zelf óók had geschoten op opposing militant forces in Uruzgan. De commando’s én Franke kwamen in een hinderlaag van drie kanten onder vuur te liggen. Zij wilden zich terugtrekken naar een droge rivierbedding, terwijl Franke doorging met het gebeuren op film vast te leggen totdat zijn batterij op was. In NRC Handelsblad zei Franke hierover later: Ik schoot niet om te doden, maar om te overleven. Op dat moment dacht ik maar aan één ding: zoveel mogelijk lood het maïsveld inschieten.”

Terug naar Boven

 

ZONDAG 19 NOVEMBER

CDS in Buitenhof: nu verhoorinstructies

In het tv-programma Buitenhof geeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Dick Berlijn, aan dat de instructies voor het verhoren van gevangenen na het 'martelincident' in Irak zijn aangepast. Generaal Berlijn gaf in het programma tekst en uitleg over hoe de informatiestromen binnen de krijgsmacht lopen en wie er bepaalt wat de politiek mag weten.

Op 26 november 2003 stuurde de toenmalige directeur Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie, dr. Seerp Ybema, een brief over de Nederlandse bevoegdheden bij het afnemen van de verhoren. Er is toen, volgens generaal Berlijn, een protocol met juridische kaders opgesteld voor het afnemen van verhoren van gevangenen aan de vervolgdetachementen na SFIR- 1 in Irak. Het protocol, waarin staat wat wel en niet mag, wordt nu ook toegepast in Uruzgan.

Generaal Berlijn zei niet te weten hoe lang de 15 Irakezen in 2003 zijn verhoord door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De CDS gaf wél toe dat er tijdens de veelbesproken verhoren “achtergrondruis is geproduceerd om te voorkomen dat ze met elkaar in gesprek gingen”. Ook kregen ze een geblindeerde skibril op en is er met water gegooid.

Als morgen het debat hierover in de Tweede Kamer wordt gevoerd, heeft Minister van Defensie Henk Kamp alle relevante informatie van Defensie om uitleg te kunnen geven: “Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken”, zei generaal Berlijn.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 18 NOVEMBER

CTIVD wil onderzoeksopdracht MIVD Irak

Op Radio 1 zegt de voorzitter van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) erop te rekenen dat zij de opdracht krijgt onderzoek te doen naar de handelwijze van leden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in Irak. Voorzitter is oud-CDA-senator mr. Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam.

Volgens haar ligt het op de weg van de commissie, die in 2003 in het leven is geroepen en sindsdien “grote expertise” heeft opgebouwd, om dergelijke onderzoeken te verrichten.

Minister van Defensie Henk Kamp kondigde gisteren de instelling aan van een onafhankelijke commissie die de vermeende misdragingen van leden van de MIVD bij het verhoren van gevangenen in Irak in 2003 moet onderzoeken, maar de CTIVD is nog niet benaderd door de bewindsman.

Terug naar Boven

Debat over wederopbouwmissie Uruzgan

In Best Western Hotel Haarhuis te Arnhem vindt vanaf 14.00 uur een debat plaats over de toekomst van de militaire wederopbouwmissie in Uruzgan.

Het debat wordt georganiseerd door COS Gelderland, Centrum voor Internationale samenwerking. Verschillende organisaties die direct of indirect zijn betrokken bij de missie in Uruzgan van het Provinciaal Reconstructie Team worden uitgedaagd de missie kritisch te analyseren. VPRO-journalist Harm Atteveld leidt de discussie, en vestigt de aandacht op een verbeterde samenwerking tussen de betrokken partijen, waaronder defensie, hulporganisaties en de lokale bevolking van Uruzgan. Één van de sprekers is mevrouw dr. My riam Bollen van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om schilderijen van Aref Damee te bezichtige. Damee, geboren in 1968, woont sinds 1996 in Nederland.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 17 NOVEMBER

"Hardhandige tactische ondervragingen" Irak

Volgens de Volkskrant hebben Nederlandse officieren zich in november 2003 schuldig gemaakt aan marteling van tientallen Irakese gevangenen in de Zuid-Irakese provincie Al Muthanna. Een cel van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft toen “hardhandige tactische ondervragingen” uitgevoerd.

Volgens de krant werd de verdachten een stofbril opgezet, werden zij blootgesteld aan fel licht en natgegooid. Ook werd luide muziek gedraaid om te voorkomen dat de verdachten met elkaar zouden communiceren. Het Ministerie van Defensie bevestigt de feiten.

De toenmalige eenheid, SFIR-1, bestond voornamelijk uit mariniers van het Eerste Mariniersbataljon. Detachementscommandant was luitenant-kolonel der mariniers Dick Swijgman. De Nederlandse militairen vielen onder Brits commando.

In een geheime nota van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie van 26 november 2003 staat “dat het afnemen van verhoren niet tot de bevoegdheden van de Nederlandse eenheden behoort, evenmin als het horen van getuigen”. Toch werden de Irakese gevangenen maximaal 4 maal 24 uur vastgehouden om vervolgens te worden doorgespeeld aan de Britten.

Terug naar Boven

Generaal Oostendorp bezoekt IDEA-listen Borculo

In het Achterhoekse Borculo bezoekt Plaatsvervangend Commandant der Landstrijdkrachten, generaal-majoor Lex Oostendorp, een oefenproject van de reservisten die zichzelf ‘IDEA-listen’, een verwijzing naar het project IDEA.

IDEA, gestart in 2001, staat voor Integral Development of Entrepreneurial Activities, wat neerkomt op het ondersteunen van ondernemers van kleine bedrijven. Hoewel de reservisten vaak accountants en bankiers zijn, wordt géén financiële hulp gegeven. Wél kunnen de ondernemers in (voormalige) oorlogsgebieden een beroep doen op de deskundigheid van de reserve-officieren.

De reservisten beoefenen in Borculo de organisatie van een managementcursus voor dergelijke ondernemers, waarvoor zij bijscholing krijgen van specialisten van de Verenigde Naties. De kennis gaan de ondernemers-in-uniform overbrengen in missiegebieden.

Terug naar Boven

Pleidooi SG-NAVO voor vrijere inzet troepen

Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO zegt op de slotdag van de 5-daagse 52ste bijeenkomst van de NATO Parliamentary Assembly in de Canadese stad Québec dat de beperkingen in het mandaat voor de troepen in Afghanistan moeten worden opgeheven.

In het zuiden van Afghanistan hebben Amerikaanse, Britse, Canadese en Nederlandse troepen te kampen met een opstand van Taliban-strijders. Tegelijkertijd zijn in noordelijker gelegen delen van het land Franse, Duitse en Italiaanse militairen gelegerd die met veel minder tegenstand worden geconfronteerd. De Hoop Scheffer zou dan ook graag zien dat deze landen hun troepen indien nodig verplaatsen naar het zuiden.

Aan de 5-daagse bijeenkomst namen ± 300 parlementariërs uit NAVO-lidstaten en partnerlanden deel, onder wie ook Nederlanders.

Terug naar Boven

Symposium 'Heel Menselijk' in Utrecht

In de Jaarbeurs te Utrecht vindt het symposium Heel Menselijk plaats over medisch ethische dilemma’s. Het symposium, georganiseerd door de Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG), de Kring Mathijsen, de Vereniging Officieren Geneeskundige Diensten (VOGD), en de V&VN Militaire Verpleegkunde & Verzorging, is bedoeld voor alle militaire zorgverleners.

Op het symposium met lezingen, workshops en stands van bedrijven met medische innovatie , staan diverse varianten van medisch ethische dilemma’s centraal, in relatie tot mogelijke inzetopties van de Nederlandse krijgsmacht. Heel Menselijk gaat niet alleen over kennis en inzicht maar vooral ook over (het voorkomen van) medisch ethische dilemma’s bij het uitoefenen van de taak.

Lezingen én workshops zijn er onder andere met dr. Marcel Becker, universitair docent bij de afdeling wijsgerige ethiek van de Radboud Universiteit, drs. Jeffrey Schwerzel, cultureel antropoloog aan de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam, dr. Desiree Verweij, docente aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en luitenant-kolonel-arts Johan de Graaf.

Op 2 december 2005 werd een soortgelijk symposium gehouden, Heel Vaardig.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 16 NOVEMBER

Legertop bang voor geweldsspiraal Uruzgan

Volgens NRC Handelsblad is de Nederlandse legerleiding bang dat de NAVO-missie in het zuiden van Afghanistan in een geweldsspiraal belandt door te ‘robuust’ optreden van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada.

Volgens de krant zouden bronnen op het Ministerie van Defensie bevestigen dat tussen Nederland en de NAVO-partners spanningen zijn ontstaan over de te volgen militaire strategie van de International Security Assistance Force (ISAF).

 

De bondgenoten willen de Taliban “onder druk” houden met gevechtsoperaties, terwijl Nederland – bezorgd over het escalerende geweld – hamert op wederopbouw. Een woordvoerder van Defensie erkent “nuanceverschillen” in de uitvoering van de strategie.

Generaal Dick Berlijn, Commandant der Strijdkrachten, heeft volgens de avondkrant “stevig stelling” genomen tegen de bondgenoten. Berlijn heeft het Nederlandse standpunt op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel op 14 november jl. opnieuw naar voren gebracht.

In het Militair Comité van de NAVO hield hij al in september jl. zijn collega’s voor dat het “zwaartepunt” van de ISAF-missie niet uitschakeling van de Taliban moet zijn, maar het winnen van de hearts & minds van de Afghaanse bevolking en behoud van parlementaire steun in de NAVO-landen.

De Britten hebben bij gevechten in de provincie Helmand 38 militairen verloren, de Canadezen in de provincie Kandahar 42. Nederland heeft in Uruzgan nog géén militairen in het gevecht verloren.

Terug naar Boven

'Helpen en vechten gaan niet samen'

De Atlantische Onderwijscommissie organiseert, in samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen, in de aula van de Koninklijke Militaire Academie in Breda het symposium ‘Helpen en vechten gaan niet samen’ over civiel-militaire samenwerking (CIMIC).

Centraal staan de vragen wat de Nederlandse militair eigenlijk in Afghanistan doet én of de missie in Uruzgan zal gaan lukken. Om de stabiliteit in de regio te herstellen, wordt geprobeerd de lokale bevolking voor zich te winnen (hearts & minds). De discussie zal er onder andere gaan of de operatie eufemistisch gezegd, een offensieve veiligheidsoperatie, aan het worden is. Anders gezegd: een vechtmissie.

Het symposium duurt van 12.00 tot 18.00 uur. De toehoorders worden verwelkomd door de Commandant van de Nederlandse Defensie Academie, generaal-majoor drs. Ton van Osch. Dagvoorzitter is mevrouw Sonja Vetter-Samuels, voorzitter van de Atlantische Onderwijscommissie.

Sprekers zijn onder andere dr. Myriam Bollen, hoofddocent aan de NLDA, en luitenant-kolonel Jan van der Woerdt, hoofd civiel militaire samenwerking van het Ministerie van Defensie.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 15 NOVEMBER

Commando's lokken vuur Taliban uit

Volgens NRC Handelsblad lokken Nederlandse commando’s in Uruzgan bewust aanvallen van de Taliban uit en opereren zij in gezelschap van een Amerikaanse officier, die belast is met het verhoor van verdachte Afghanen.

Dat zou blijken uit de tv-documentaire ’09.11 Zulu, Nederlandse commando’s in Uruzgan’ van Vik Franke die op 20 november a.s. door NCRV Dokument zal worden uitgezonden. Vanochtend zijn hiervan delen aan de pers getoond. Het uitlokken van aanvallen, om zelf met schieten te kunnen beginnen, én de nauwe samenwerking met een Amerikaanse inlichtingenofficier staan op gespannen voet met de beloften die eerder door de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer zijn gedaan.

 

De Amerikaan ziet géén heil in een duidelijke scheiding tussen de International Security Assistance Force (ISAF) en Operation Enduring Freedom (OEF).

De uitlokking gebeurt door de voertuigen van de commando’s bewust zó op te stellen dat de Taliban, die vanuit de bergen de Nederlanders observeren, denken dat zij een gemakkelijke prooi zijn. In de documentaire beschuldigen de commando’s de Nederlandse legerleiding ervan, de militaire situatie in Uruzgan om politieke redenen veel te rooskleurig voor te stellen. Ook menen zij dat de Nederlandse militairen onnodig in gevaar komen, omdat tegen de dreiging van de Taliban bewust niet adequaat wordt opgetreden.

Het provoceren van een aanval van de Taliban wordt door een commando gerechtvaardigd met de opmerking: “Zolang ze blijven zitten waar ze zitten, komen we er nooit vanaf.”

Terug naar Boven

Dominee Boersma in Nederlands Dagblad

In het Nederlands Dagblad een interview met dominee Mark Boersma (45) die op Kamp Holland in Tarin Kowt de kerkdiensten verzorgt. Boersma, sinds 6 jaar legerpredikant, stond daarvoor in ‘gewone gemeenten’ in Friesland en Overijssel.

Boersma: “Dit is een gevaarlijke missie. Dat is het nieuws achter het nieuws. We schieten met pantserhouwitsers. En ja, dat vind ik gewoon het grote nieuws. Als je ziet hoe het besluit om naar Uruzgan te gaan, in december en januari is genomen en hoe we nu optreden: we schrijven geschiedenis als Defensie, en dat hebben we liever niet duidelijk in de krant. Want we zouden hier eigenlijk allemaal opbouwwerk moeten doen, terwijl jij nu ook begrijpt dat ons werk anders is, echt heel anders.’’

Terug naar Boven

Kapitein voorkomt schietpartij in Havelte

Naar nu is bekendgeworden heeft de politie op 12 november jl. in Havelte, in de gemeente Westerveld, een 38-jarige man uit Jubbega aangehouden, die zijn ex-vrouw en haar 2 kinderen in haar woning met een vuurwapen had opgewacht. Met behulp van de buurman, de 51-jarige kapitein H. Struijs van de Koninklijke Landmacht, kon de man worden overmeesterd. De verdachte is naar het politiebureau in Hoogeveen overgebracht.

Struijs trof in de woning de dronken en bewapende verdachte aan. Op een afstand van 2 meter haalde de verdachte de trekker over van een in China gefabriceerd Diemaco-geweer. In het wapen, dat door een technisch defect blokkeerde, werden later 3 patronen aangetroffen.

De KL roemt het optreden van de kapitein: “Hij is in onze ogen een ware professional en held” […] “Hij zal dan ook zeker worden geëerd en onderscheiden voor zijn actie, die hij met gevaar voor eigen leven uitvoerde en waarmee hij waarschijnlijk veel levens redde.”

Terug naar Boven

 

DINSDAG 14 NOVEMBER

Presentatie BSV 10 Viking in Budel

In het oefenterrein in de omgeving van de Nassau Dietz - kazerne in het Brabantse Budel demonstreert het Korps Mariniers het nieuwste mariniersvoertuig, de Armoured All Terrain Vehicle Protected BSV10 Viking van de Zweedse fabrikant BAE Systems Hägglunds AB. Vanaf 2006 zullen 74 exemplaren van de BSV 10 Viking instromen bij het Korps Mariniers.

De BSV 10 Viking is de opvolger van de BandVagn 206 (BV 206).

De BSV 10 Viking is de hypermoderne broer van de BandVagn 206 (BV 206)

Het ± 11.000 kg wegende voertuig meet een lengte van 7 meter 60 en een breedte van 2 meter 20 , kan te land een maximumsnelheid van 80 km per uur bereiken en kan zelfs varen met een maximale vaarsnelheid van 5 km per uur. De BSV 10 kan in totaal 12 militairen vervoeren.

Terug naar Boven

Marijnissen "zo snel mogelijk" uit Uruzgan

In een interview met het weekblad Intermediair geeft SP-fractieleider Jan Marijnissen aan “zo snel mogelijk” weg te willen uit Uruzgan. Dit is het antwoord op de vraag als hij het absoluut voor het zeggen zou hebben na de parlementsverkiezingen van 22 november a.s.

Op de vraag of hij na zijn verkiezing meteen het vertrek van de Nederlandse militairen uit Uruzgan zou aankondigen, antwoordt Marijnissen: Dat doen we zo snel als verantwoord is.” Maar wél op een verantwoorde manier: “Ik denk dan aan de Spaanse socialistische premier José Luis Rodríguez Zapatero. Die had beloofd zijn troepen uit Irak terug te trekken. Maar in overleg met de bondgenoten is toen wel een overgangsperiode van enkele maanden besloten.”

Op de vraag of hij bij het moeten sluiten van een coalitie, vertrek uit Uruzgan een breekpunt zal zijn, antwoordt hij: “ Wij zetten in op een links kabinet. De PvdA wil de troepen toch ook terugtrekken?” Marijnissen laat zich echter niet verleiden tot de uitspraak dat het een breekpunt voor de Socialistische Partij is.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 13 NOVEMBER

Henk Kamp in botsing met Michèle Alliot-Marie

Op een bijeenkomst van de European Defence Agency (EDA) is Minister van Defensie Henk Kamp in botsing gekomen met zijn Franse ambtgenote over de rol van de NAVO. De Franse Minister van Defensie Michèle Alliot-Marie had gezegd dat de Europese Unie de belangrijkste organisatie is voor veiligheid in Europa. De bewindsman sprak haar direct tegen: “Samenwerking binnen de NAVO is beter, om zo ook de Verenigde Staten en Canada erbij te betrekken.”

Vooral Frankrijk en België willen, ten koste van de NAVO, de eigen Europese defensie snel uitbouwen. Henk Kamp vindt dat niet evenwichtig: “Het verleden heeft bewezen dat de NAVO militaire operaties goed aankan. Samenwerken binnen de EU kan best, maar als versterking van de NAVO''.

Recent waarschuwde Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO al dat de EU en de NAVO géén “schoonheidswedstrijd moeten houden”' door elkaar te imiteren. De organisaties overlappen elkaar nu soms. Zowel de EU als NAVO hebben momenteel militaire operaties in Darfur en de Balkan. Beide organisaties hebben zojuist een groep parate militairen opgericht voor directe acties. Bij de NAVO is dat de NATO Response Force (NRF), bij de EU zijn dat de EU Battle Groups (EUBG), waarvan Nederland in de eerste helft van 2007, 2010 en 2011 deel uitmaakt.

Terug naar Boven

OM in hoger beroep tegen Jethro W.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak tegen de 21-jarige oud-militair Jethro W. die weigerde naar Uruzgan te gaan. Volgens de rechtbank in Arnhem, die op 6 november jl. uitspraak deed, heeft Jethro W. een strafbaar feit gepleegd, maar verdient hij daarvoor géén straf. Het OM had 4 maanden cel geëist tegen Jethro W.

Terug naar Boven

'National Titan' in Rotterdam-Rijnmond

De Koninklijke Landmacht houdt vanaf vandaag in de regio Rotterdam-Rijnmond de oefening ‘National Titan’. Meer dan 300 militairen oefenen het scenario waarin Nederland kampt met omvangrijke stroomstoringen als gevolg van terroristische acties.

De militairen van 101 CIS-bataljon (Communicatie en Informatie Systemen- bataljon) van 101 Gevechtssteunbrigade zijn vooral te vinden in de nabijheid van brandweerkazernes, waar zij de lokale overheden helpen hun netwerken en hun noodstroomvoorziening met aggregaten in werking te houden.

101 CIS-bataljon is gelegerd op de Generaal-majoor Kootkazerne in Garderen en heeft als taak het opzetten, bedienen en onderhouden van data- en telecommunicatieverbindingen én het inrichten, bedienen en ondersteunen van computernetwerken.

De oefenende eenheid vertrekt in de loop van de week richting Noord-Brabant, waar op 18 november a.s. wordt aangesloten bij de rampenoefening ‘Grensweg’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die plaatsheeft in week 47 en 48.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 12 NOVEMBER

Verdachten aangehouden in Tarin Kowt

Vanochtend hebben Nederlandse militairen van de Task Force Uruzgan, in samenwerking met Afghaanse eenheden, 5 verdachten aangehouden in het oord Sorkh Murghab, even ten noordoosten van Tarin Kowt in Uruzgan. Tips en informatie vanuit de plaatselijke bevolking hebben een belangrijke rol gespeeld bij de aanhoudingen. Op basis van deze informatie werden twee locaties bezocht, die vermoedelijk als wapenopslagplaats werden gebruikt.

Op beide locaties troffen de militairen wapens: kleinkaliberwapens met bijbehorende munitie, handgranaten en afvuurinstallaties voor RPG’s.

Volgens een woordvoerder van Defensie is het voor de eerste maal dat Nederlandse militairen Afghanen arresteren tijdens een dergelijke operatie. De 5 verdachten worden, in afwachting van de overdracht aan de Afghaanse autoriteiten, vastgehouden op Kamp Holland. Binnen 96 uur moeten zij worden overgedragen.

Terug naar Boven

Nederlandse vertaling Conventies van Genève

Minister van Defensie Henk Kamp neemt op een vrijwilligersdag van het Rode Kruis in Garderen, in de Gelderse gemeente Barneveld, het eerste exemplaar in ontvangst van de eerste Nederlandse vertaling van de Conventies van Genève, samen met de drie bijbehorende protocollen.

De bewindsman krijgt het exemplaar uit handen van Cees Breederveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. In de uitgave zijn de hoofdregels van het humanitair oorlogsrecht beschikbaar gemaakt voor een groot publiek.

Het Rode Kruis, dat aan de wieg stond van het humanitair oorlogsrecht, heeft de taak om kennis van het humanitair oorlogsrecht te verspreiden. Recente conflicten in Afghanistan, Darfur, Irak en Libanon beklemtonen de betekenis van het humanitair oorlogsrecht. De conflictsituaties na de Koude Oorlog zijn dikwijls complex en onoverzichtelijk.

Terug naar Boven

Mini-tour Jolink in Afghanistan ten einde

Bennie Jolink tijdens twee verschillende optredens in Afghanistan

Bennie Jolink, de zanger van de Achterhoekse rockgroep Normaal, heeft in Afghanistan in drie dagen tijd 4 ‘unplugged’ solo-concerten gegeven. Op 8 november jl. speelde hij op Kandahar Airfield (KAF), gisteren in Deh Rawood en Tarin Kowt en vandaag tot slot in Kabul.

Op zijn mini-tour langs de 4 compounds is Jolink met veel enthousiasme ontvangen door de menigte Nederlandse militairen, die uit volle borst heeft meegezongen.

De 60-jarige Jolink is de zoveelste Nederlandse artiest die in een missiegebied zijn opwachting heeft gemaakt. Zo zong Albert West ‘Is this the way to Amarillo’ in het noorden van Afghanistan, Freek de Jonge trad op in Irak (SFIR), Lee Towers zong op de Turkse luchtmachtbasis in Diyarbakir en Jan Smit dook op in Bosnië-Hercegovina.

Bennie Jolink zal morgen terugkeren in Nederland.

Terug naar Boven

Minder positieve Afghanen dan 2 jaar geleden

Uit een grootschalig opinieonderzoek verricht door The Asia Foundation in Afghanistan blijkt dat veel burgers nog altijd vinden dat het land de goede kant op gaat. Maar het aantal positieve Afghanen is minder dan 2 jaar geleden.

Bijna de helft van de ruim 6.226 ondervraagden (1,15% van de Afghaanse bevolking) - in het grootste opinieonderzoek dat ooit in Afghanistan is gehouden - oordeelde dat het steeds beter gaat met het land. Positief was 44%, 29% had gemengde gevoelens, 21% vond juist dat het slechter ging. In 2004 oordeelde nog 61% dat het de goede kant op ging, terwijl 11% vond van niet.

Op het eerste gezicht lijkt het dit jaar sterk toegenomen geweld tussen Taliban-strijders en NAVO-eenheden van de International Security Assistance Force (ISAF) in het zuiden verantwoordelijk voor de verminderde positieve toekomstverwachting. Maar van alle ondervraagden die meenden dat het land de verkeerde kant op ging, noemde 60% redenen als de slechte economie, werkeloosheid en de trage reconstructie. Slechts 15% gaf de schuld aan de aanwezigheid van te veel buitenlandse troepen, 9% noemde ’westerse invloeden’ als reden.

 

Het onderzoek werd gehouden tussen juni en augustus 2006. In 32 van de 34 Afghaanse provincies gingen onderzoekers met vragenlijsten door de steden en de dorpen. Alleen de provincies Uruzgan en Zabul werden overgeslagen omdat het daar te gevaarlijk was.

Terug naar Boven

Korea-veteranen in 'De voorste linie'

Vanavond zendt de VPRO de documentaire 'De voorste linie' uit, waarin 6 Nederlandse veteranen vertellen over de oorlog in Korea. Wat bezielde de veteranen om zich destijds vrijwillig aan te melden bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN)?

Aanvankelijk, vertellen de documentairemakers Martijn van Haalen en Paul Cohen, wilden zij een ‘oral history’-film maken over één aspect van de enigszins in de vergetelheid rakende Korea-oorlog, die op 25 jui 1950 begon: de felle strijd om de herovering van een heuvel 325. Heuvel 325, een hoogte die de vallei van de stad Wonju – 150 km ten oosten van Seoul – beheerste, moest door het NDVN worden heroverd op een ingegraven Chinese eenheid die numeriek veel sterker was. Omdat hiervan te weinig getuigen te vinden waren, werd 'De voorste linie' een mozaïek over de drijfveren en het verwerkingsproces van de veteranen.

De 6 geïnterviewden waren overtuigd te strijden voor een goede zaak: de opmars van de communisten te stuiten betekende in feite het voorkomen van een Derde Wereldoorlog. Niet alleen idealisme dreef 3.418 Nederlandse landmachters, 1.896 mariniers en duizenden vrijwilligers de oorlog in. De zucht naar avontuur was een andere motivatie om te tekenen.

De documentaire legt ook een verband tussen de Korea-oorlog en de Nederlandse militaire bijdrage aan de strijd in Afghanistan. Zo waarschuwt Korea-veteraan kolonel b.d. Leen Schreuders de militairen bij het vertrek naar Uruzgan op Vliegveld Eindhoven: “Als je leven je lief is, bedenk altijd waar de vijand zich zal verstoppen. Kijk niet op, maar vooral naast de weg en als iemand sneuvelt, ga er niet gelijk met z’n allen omheen staan."

‘De voorste linie’ begint om 23.10 uur op Nederland 2.

Terug naar Boven

Secretary of Defense Rumsfeld afgetreden

De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt dat de Amerikaanse Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld na een bewindsperiode van bijna 6 jaar zijn ontslag heeft ingediend. De bewindsman lag al geruime tijd onder vuur vanwege zijn beleid in Irak. De Amerikaanse president George W. Bush, die het nieuws bevestigde, noemde Rumsfeld “een vertrouweling en een vriend”.

Rumsfeld werd op 20 januari 2001 ingezworen als 21ste Minister van Defensie. De nederlaag van zijn Republikeinse partij in de jongste Congresverkiezingen was de genadeslag voor zijn falende beleid tijdens Operation Iraqi Freedom. Bush wil de voormalige CIA-baas Robert Gates voordragen als opvolger van Rumsfeld.

De Amerikaanse Minister van Defensie Donald H. Rumsfeld

Nog op 6 november jl. pleiten de vier Amerikaanse militaire bladen (Army Times, Air Force Times, Navy Times en Marine Corps Times) voor het aftreden van Rumsfeld. Volgens de krijgsmachtperiodieken had Rumsfeld “alle geloofwaardigheid verloren onder hoge militairen, onder de troepen, in het parlement en bij het publiek”. Twee dagen daarvoor, op 4 november jl., werd een analyse van het Pentagon uit 1999 vrijgegeven waarin staat dat bij een omverwerpen van Saddam Hoessein minimaal 400.000 militairen in Irak nodig zou zijn om het land te stabiliseren en moderniseringen te realiseren. Het advies is door Rumsfeld genegeerd.

Terug naar Boven

Afghanistan-boek van Karimi gepresenteerd

Groen Links-Tweede Kamerlid Farah Karimi presenteert haar boek ‘Slagveld Afghanistan’. De politica, die zich in de Tweede Kamer intensief bezighoudt met Afghanistan en de 'war on terrrorism', bezocht Afghanistan de afgelopen jaren vijf maal, voor het eerst in augustus 2000.

Karimi wordt beschouwd als de best geïnformeerde parlementariër over Afghanistan. In haar boek beschrijft zij wat er in haar ogen de afgelopen vijf jaar fout is gegaan. Aan de hand van gesprekken met belangrijke politieke en religieuze leiders, én met Afghaanse burgers, ontrafelt Karimi het mislukken van de strijd tegen het internationale terrorisme in Afghanistan.

Farah Karimi vreest dat de Nederlandse militairen in Uruzgan in een meedogenloze oorlog verwikkeld zullen raken.

De paperback ‘Slagveld Afghanistan’ is verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam (ISBN 9046801438), telt 176 pagina’s en kost € 17,95.

Omslag van het boek van Farah Karimi

Terug naar Boven

CZSK laat kamer- en kastinspecties uitvoeren

Volgens De Telegraaf is de Koninklijke Marine begonnen met grootscheepse, onaangekondigde inspecties van de persoonlijke kasten van al haar personeel, waarbij vooral wordt gezocht naar verdovende middelen. Inmiddels zijn controles uitgevoerd in Den Helder, onder andere bij het opleidingscentrum ‘Erfprins’ en marinevliegkamp De Kooy.
       
De Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK), vice-admiraal Jan Willem Kelder, daagt in een uitgelekt memo al zijn ondercommandanten uit om nog in 2006 ook op alle schepen en in alle andere kazernes de privékasten te doorzoeken. Verder eist de CZSK dat dergelijke inspecties halfjaarlijks worden herhaald.

De kamer- en kastcontroles, die volgens de vice-admiraal nodig zijn om nieuwe schandalen bij zijn krijgsmachtdeel tegen te gaan, leiden tot woedende reacties. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV spreekt van “razzia’s”. volgens de militaire vakbond is de maatregel die vice-admiraal Kelder neemt, “buiten proportioneel en niet specifiek”. Volgens voorzitter Jean Debie mist de vice-admiraal kennelijk “het door de Commissie ongewenst gedrag genoemde ‘sociaal leiderschap’.”

De Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK), vice-admiraal Jan Willem Kelder

Terug naar Boven

Gefaseerd vertrek 17 Painfbat naar Uruzgan

Vanaf vandaag reizen bijna 600 militairen van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene uit Oirschot af naar Uruzgan.

Het vervoer naar Afghanistan is verdeeld over 10 vluchten, waarvan de laatste op 7 december a.s. vertrekt.

De inroterende eenheid wordt ingezet ten behoeve van de tweede bataljonstaakgroep (BTG) van de Task Force Uruzgan (TFU-2). De eerste bataljonstaakgroep, die nu nog in het inzetgebied is en in december in zijn geheel zal zijn uitgeroteerd, bestaat uit militairen van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Van Heutsz.

Terug naar Boven

Géén celstraf voor weigeraar Uruzgan-missie

Voorzitter mr. E.G. Smedema van de militaire rechtbank in Arnhem heeft geoordeeld dat de voormalig soldaat der eerste klasse Jethro W. uit Rheden , die was gelegerd bij 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso in Havelte en augustus jl. niet naar Afghanistan wilde worden uitgezonden, schuldig is aan dienstweigering.

De rechtbank heeft de 21-jarige Jethro W. echter géén straf opgelegd. Justitie eiste op 23 oktober jl. 4 maanden cel voor het weigeren van militaire dienst en het niet opvolgen van bevelen.

De militaire kamer oordeelde dat het raadzaam is géén straf op te leggen, omdat Jethro W. lijdt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van een eerdere uitzending.

Volgens de rechtbank droegen zowel de militair als de krijgsmacht er na de eerste missie verantwoordelijkheid voor om negatieve gevolgen van een uitzending, zoals (een begin van) PTSS, boven tafel te krijgen. De militair en zijn advocaat, Hein Dudink, beriepen zich op de falende psychische nazorg door Defensie. De militair lijdt als gevolg van een eerdere uitzending aan PTSS.

Over Jethro W. is op 2 oktober jl. een rapport opgemaakt door psychiater prof. dr. Hjalmar van Marle, waarin wordt geconcludeerd dat bij hem “ten tijde van het plegen van de tenlastegelegde feiten sprake was van een ziekelijke stoornis dan wel gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een posttraumatische stressstoornis, met daaropvolgend aanpassingsstoornissen en een depressieve stoornis.” Volgens Van Marle was de mate waarin PTSS zich manifesteert “sterk te noemen”. De psychiater concludeerde dat bij hem géén sprake was van wilsonbekwaamheid, maar van vermijdingsgedrag en loochening van wat hij emotioneel niet kon dragen.

Naast de PTSS speelde in het rechtbankoordeel mee dat Jethro W. vóór zijn ontslag uit het leger 3½ jaar goed functioneerde, hij zijn baan kwijt is en de zaak veel media-aandacht kreeg. De uitspraak geeft een signaal af aan andere militairen die twijfelen aan uitzending, zonder dat Jethro W. ervoor met celstraf wordt bestraft. De jurisprudentie kan daarom een precedentwerking hebben.

Terug naar Boven

Bundeswehr voor derde maal in opspraak

Een onderofficier van de Bundeswehr uit in de Duitse krant Berliner Morgenpost de beschuldiging dat Duitse militairen in Afghanistan een Afghaanse jongen hebben gebruikt om foto's van een nepexecutie te maken.

Volgens de militair uit Berlijn vond het incident plaats in 2002 tijdens een patrouille in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Een militair drukte een geladen wapen tegen het hoofd van de jongen, die hij geklemd hield tussen zijn armen. Vervolgens maakten 4 à 5 collega’s foto's van de gespeelde executie, waarna de jongen een dollar in de hand gedrukt kreeg.

Terug naar Boven

Britse krijgsmacht onder sterkte

In een vandaag uitgebracht rapport zegt de National Audit Office, de Britse nationale rekenkamer, dat de Britse krijgsmacht onder haar sterkte zit én dat de werkdruk voor het personeel te hoog is door de inzet in Afghanistan, Irak en op de Balkan. Volgens de rekenkamer komen de strijdkrachten 5.170 militairen tekort. Dit is 2,8%.

De landmacht komt op 100.010 militairen 1,8% tekort, de marine op een aantal van 35.470 al 3,6% en de luchtmacht op 45.210 militairen maar liefst 4,5%. Volgens het rapport verlieten 9.200 militairen vroegtijdig de dienst, om uiteenlopende redenen: familieomstandigheden, het gevoel dat het werk niet op waarde wordt geschat en bezorgdheid om de kwaliteit van het materieel.

De Britse Onderminister van Defensie Derek Twigg bestrijdt dat de Britse krijgsmacht te veel hooi op haar vork heeft genomen, maar volgens de rekenkamer geeft het ministerie wél toe dat “opereren op dit niveau zijn mensen extra onder druk zet”.

De voormalige Britse VN-commandant in Bosnië (september 1992-mei 1993) kolonel b.d. Bob Stewart zei: “Natuurlijk worden de strijdkrachten overvraagd. Ik ken mensen die binnen zes maanden na terugkeer opnieuw op missie zijn gegaan. Één van de redenen dat oudere militairen weggaan, is omdat zij meer van hun families willen zien en in Engeland willen zijn.”

Het rapport onthulde dat in de 2½ jaar tot januari 2006 maar liefst 14,5% van het landmachtpersoneel vaker op missie is gegaan dan nodig is volgens krijgsmachtrichtlijnen.

Terug naar Boven

Oefening 'Sawa 2006' in Kameroen

Van 3 t/m 29 november wordt in het West-Afrikaanse Kameroen de Command Post Exercise ( CPX) ‘Sawa 2006’ gehouden in het kader van RECAMP: Reinforcement des Capacites Africaines de Maintain de la Paix (Versterking van de Afrikaanse capaciteiten voor de handhaving van vrede). De oefening speelt zich voornamelijk af in en rondom de steden Douala en Yaoundé.

Hoewel zich er fysiek géén troepen te velde bevinden, levert personeel van 421 Hospitaalcompagnie uit Ermelo geneeskundige ondersteuning samen met specialisten van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen (IDR). Ook is het de bedoeling dat er beperkte humanitaire hulp wordt geboden aan het Hôpital Laquintinie in Douala, waar tijdens ‘Sawa 2006’ het specialistenteam werkzaam is.

De 2-jaarlijkse oefening RECAMP is een van oorsprong Frans initiatief uit 1998 met als oogmerk, met instemming van de Verenigde Naties, de landen van de Afrikaanse Unie (AU) militaire kennis en vaardigheden bij te brengen en indien noodzakelijk logistieke steun te geven op het gebied van Peace Support Operations (PSO). Het doel hiervan is de AU in de toekomst in staat te stellen met eigen middelen een PSO op het Afrikaanse continent te kunnen plannen, uitvoeren en beëindigen.

RECAMP werd achtereenvolgens gehouden in Senegal (1998), Gabon (2000), Tanzania (2002) en Benin (2004). Hoewel RECAMP in hoofdzaak is gericht op de vorming van personeel, de training van eenheden en staven en het operationeel houden van materieel en logistieke steun, is het programma volgens criticasters een vernuftige manier om de Franse aanwezigheid in haar voormalige Afrikaanse koloniën op een goedkope en efficiënte wijze te behouden.

Terug naar Boven

Waardering voor militairen toegenomen

Uit de Veteranenmonitor 2006 van het Veteraneninstituut blijkt dat de waardering voor de inzet van Nederlandse militairen in conflictsituaties is toegenomen. Bijna 70% van de Nederlanders is positief, terwijl dat in 2002 nog slechts 56% was.

De toegenomen waardering is onder andere te danken aan de media-aandacht voor de verschillende operaties. Hoewel er ook kritiek is op de Nederlandse inzet in Srebrenica, Irak en Uruzgan, noemt de helft de rol van de Nederlanders zeer eervol. Vier jaar geleden sprak een kwart die waardering uit.

Bijna driekwart van de respondenten vindt dat veteranen moed hebben getoond en helden zijn. Toch is bijna 45% van mening dat Nederland niet trots op hen is en dat onvoldoende aandacht aan hen wordt besteed; ± 60% denkt dat de veteranen psychisch beschadigd zijn, maar 90% ziet de veteraan niet als slachtoffer.

Terug naar Boven

Gezamenlijk Grieks-Turks bataljon

In Athene maken de bevelhebbers van de strijdkrachten van Griekenland en Turkije, admiraal Panagiotis Hinofotis en generaal Yasar Büyükanit, bekend dat beide landen van plan zijn gezamenlijke militaire eenheden op te zetten.

Het gaat in de eerste plaats om een Grieks-Turks bataljon dat bij NAVO-operaties kan worden ingezet. Verder willen de twee landen ook samen een speciale eenheid opzetten die bij rampen in het oostelijk Middellandse Zeegebied hulp kan bieden.

Griekenland en Turkije zijn historisch verbeten tegenstanders van elkaar geweest. Zo is er het twistpunt van de territoriale wateren van de Egeïsche Zee én het al decennia voortdurende conflict rond Cyprus. Cyprus, het op twee na grootste eiland in de Middellandse Zee, is sinds 1963 verdeeld in een zuidelijk Grieks deel en een noordelijk Turks deel.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 1 NOVEMBER

Bundeswehr opnieuw in opspraak

Volgens het weekblad Der Stern hebben leden van het Duitse Kommando Spezialkräfte (KSK) in het Midden-Oosten rondgereden met het palmenembleem van het Afrikakorps van de Wehrmacht op hun militaire voertuigen. Zij deden dat toen zij zich in Camp Justice op het schiereiland Masirah (Oman) eind 2001 aan het voorbereiden waren op hun uitzending naar Afghanistan.

Een commando verklaarde tegen Der Stern dat sommige collega's erg conservatief waren en het chic vonden met de nieuwgemaakte nazi-emblemen te pronken. Volgens het weekblad is het omstreden embleem ook ná de uitzending in Afghanistan gezien op voertuigen op de standplaats van de KSK in Calw in Baden-Württemberg.

Een foto van een Mercedes-Benz terreinwagen met het gewraakte palmenembleem van het Afrikakorps

Het is de tweede keer in korte tijd dat het gedrag van Duitse militairen in opspraak komt.

Terug naar Boven

Eerste vrouwelijke hoogleraar NLDA

Dr. Désirée Verweij is benoemd tot hoogleraar militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) te Breda.

Verweij was onder meer één van de schrijvers van het boek ‘Ethiek in praktijk’ (2003), over de toepassing van militaire ethiek, dilemma’s, normen en waarden.

Verweij (51) is hiermee de eerste vrouwelijke hoogleraar van de NLDA.

De kersverse hoogleraar militaire ethiek Desiree Verweij

Verweij is al sinds 1998 als universitair hoofddocent Filosofie en Ethiek verbonden aan de vakgroep Sociale en Gedragswetenschappen en Wijsbegeerte van de Faculteit Militaire Bedrijfskunde van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), onderdeel van de NLDA.

Terug naar Boven

Overname Regional Command South door NL

Op Kandahar Airfield (KAF) neemt brigadegeneraal Ton van Loon, oud-commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade, het commando over van het Regional Command South van de International Security Assistance Force (ISAF).

Van Loon neemt voor een half jaar het stokje als lead nation van ISAF Stage-III over van de Canadese brigadegeneraal David Fraser.

Het hoofdkwartier van het RCS stuurt de verschillende Task Forces in de 6 zuidelijke provincies aan, waaronder Helmand, Khandahar, Uruzgan en Zabul.

Brigadegeneraal Ton van Loon

Terug naar Boven