OKTOBER 2006

Terug naar de homepage
 

OKTOBER 2006
M
D
W
D
V
Z
Z
7
8
10
12
15

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

Drie Duitsers geven lijkschennis toe

Drie Duitse militairen hebben bekend dat zij in Afghanistan lijken hebben geschonden. Het gaat om militairen van Panzerbrigade 18. De tankbrigade is gelegerd op de Lettow-Vorbeck-Kaserne in Bad Segeberg in de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De militairen gaven zonder enige terughouding toe te hebben gedold met schedels en dat op foto's te hebben vastgelegd.

De Duitse media citeerden brigadegeneraal Christof Munzlinger, de commandant van Panzerbrigade 18 – een onderdeel van 14. Panzergrenadierdivision. Volgens Munzlinger toonden de militairen zich berouwvol en vol wroeging.

Terug naar Boven

Eerste Nassaulezing Breda: minister Kamp

Minister van Defensie Henk Kamp spreekt vandaag in de Grote Kerk in Breda de eerste Nassaulezing uit. Het thema van zijn lezing luidt: ‘Defensie geeft Brabant extra slagkracht.’ Na de lezing wordt een paneldiscussie gehouden over de gevolgen van de komst van extra Defensie-onderdelen onder leiding van voorzitter Wynold Verwey.

De Nassaulezing is een initiatief van het dagblad BN/DeStem en adviesbureau Ernst & Young.

Aanleiding voor deze eerste Nassaulezing is dat belangrijke krijgsmachtonderdelen zich concentreren in Noord-Brabant. Aanwezig zijn al de vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht.

In Gilze-Rijen zullen in de nabije toekomst álle (gevechts- en transport-)helikopters worden gestationeerd onder het Defensie Helikopter Commando (DHC), de opvolger van de Tactische Helikopter Groep. In Woensdrecht zou een Europees centrum voor het onderhoud van militaire vliegtuigen kunnen komen. Westelijk Brabant kan hierdoor uitgroeien tot een centrum van hoogwaardig industrieel onderhoud, logistieke processen en reparatie.

Daarbij komt dat het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van de Koninklijke Luchtmacht in september jl. is verhuisd van Den Haag naar Breda. Gevoegd bij de aanwezigheid van de Koninklijke Militaire Academie, betekent het dat Breda uitgroeit tot een nog belangrijker militair bolwerk dan het nu al is. Tot slot is in Roosendaal het Korps Commandotroepen gelegerd.

Terug naar Boven

Zware gevechten in omgeving Tarin Kowt

In Uruzgan hebben NAVO-troepen in een urenlang durend vuurgevecht 50 à 55 Taliban-strijders gedood. De gevechten vonden plaats in de buurt van een forward operating base van ISAF in de Chora-vallei ten noorden van de Nederlandse basis in Tarin Kowt. Het aantal opposing militant forces dat daarbij betrokken was, wordt geschat op 100 tot 150.

De coalitietroepen riepen de hulp in van de Nederlanders, die grondtroepen en Apache-gevechtshelikopters stuurden. Bij de gevechten zijn géén Nederlanders gewond geraakt. Volgens de website van de International Security Assistance Force (ISAF) verzekerde “de nauwe samenwerking tussen Afghan National Army en ISAF” de nederlaag van de rebellen.

Terug naar Boven

Kamp: ontwikkelingsgeld naar Defensie

In een interview met BN/De Stem, dagblad voor westelijk Noord-Brabant en Zeeland, geeft Minister van Defensie Henk Kamp aan dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet verder moet groeien.

Nu geeft Nederland jaarlijks 0,82% van het bruto nationaal product (BNP) uit. Dit is € 4,3 miljard.

Kamp zegt dat Nederland zich moet oriënteren op de internationale norm van 0,7% van het BNP: “Zo komt geld vrij om in de krijgsmacht te investeren en om de hoge kosten van crisisbeheersingsoperaties te dekken. Defensie en ontwikkelingssamenwerking vullen elkaar aan. Ontwikkelingshulp zonder een basis van vrede en stabiliteit heeft geen effect.“

Bij 0,7% zou sprake zijn van iets meer dan € 3,6 miljard. Daarbij zou bijna € 700 miljoen kunnen resteren ten gunste van Defensie.

Door defensie-inspanningen en ontwikkelingshulp te koppelen, kan Nederland volgens de bewindsman een voorbeeld voor de wereld blijven. Om te kunnen investeren in de krijgsmacht, moet volgens de minister het Defensiebudget (nu € 7,9 miljard) structureel met minimaal € 300 miljoen omhoog. Hij is verheugd dat de Tweede Kamer op 18 oktober jl. de motie van VVD-collega Zsolt Szabó heeft ondersteund, die de noodzaak van investeringen in de krijgsmacht onderstreepte. Motie 30.800X, nummer 33, verzoekt de regering de Tweede Kamer voor 31 oktober a.s. te informeren welke extra middelen benodigd zijn voor de komende kabinetsperiode naast die al in Nieuw Evenwicht (de Prinsjesdagbrief 'Op weg naar een nieuw evenwicht' uit 2004 die het startsein was om te komen tot een nieuw evenwicht tussen taken en middelen, BP) staan vermeld op het gebied van uitzendingen en andere taken van de krijgsmacht.

Terug naar Boven

Gebruikte Israël verrijkt uranium in Libanon?

De Britse krant The Independent meldt dat de Israëlische krijgsmacht bij de strijd in Libanon in juli en augustus jl. mogelijk munitie met verrijkt uranium heeft gebruikt. Wetenschappers die grond uit bomkraters in Libanon hebben onderzocht, hebben een hoog stralingsniveau aangetroffen in het materiaal. De gevonden isotoopwaarde, 108, is een indicatie voor de aanwezigheid van verrijkt uranium, dat radioactiever is dan uranium en verarmd uranium.

De grondmonsters zijn genomen in Khiam en At-Tiri, oorden die tijdens de 34 dagen durende strijd door het IDF zijn gebombardeerd. Bij onderzoek in een Brits laboratorium in Oxfordshire is de verhoogde straling gemeten, aldus de Britse stralingsdeskundige Chris Bellamy, professor in de militaire wetenschap aan Cranfield University en lid van het European Committee on Radiation Risk (ECRR).

Terug naar Boven

VAE-commando's actief in Uruzgan

Freelance-journaliste Bette Dam heeft ontdekt dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met 170 commando's actief zijn in Uruzgan. Dam werkt voor Radio Nederland Wereldomroep.

De Arabieren zijn gelegerd in het Nederlandse kamp in Tarin Kowt, maar functioneren binnen Operation Enduring Freedom onder het commando van Amerikaanse troepen. In elk geval maken de Arabische commando's géén deel uit van de International Security Assistance Force (ISAF).

De inzet van de VAE in Uruzgan werd geheim gehouden, omdat de aanwezigheid van Arabische militairen in Afghanistan zeer gevoelig ligt. De VAE-militairen zouden overigens niet de enige islamitische militairen zijn die in Afghanistan worden ingezet. Eerder waren bijvoorbeeld al de Turken er al actief.

Terug naar Boven

Generaal Leijh hoofddirecteur personeel

Vandaag wordt generaal-majoor Hans Leijh van het Regiment Geneeskundige Troepen benoemd tot hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. Tegelijkertijd wordt hij bevorderd tot luitenant-generaal. Generaal Leijh vervulde al de functie van plaatsvervangend hoofddirecteur Personeel. Daarvoor was hij commandant van het Personeelscommando (Persco) van de Koninklijke Landmacht. De generaal volgt Ben Völkers op, die Defensie gaat verlaten.

Onder Ben Völkers bevond Defensie zich in een rumoerige reorganisatieperiode: tot 2007 moeten er bij Defensie – de helft van de totale Rijksoverheid – ruim 9.200 fulltime-equivalenten verdwijnen, terwijl er jaarlijks ook vele duizenden nieuwe mensen nodig zijn. Naast het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid was Völkers verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de invoering van PeopleSoft in 2002.

Scheidend hoofddirecteur Ben Völkers

Terug naar Boven

Morgen presentatie boek over Fred Spijkers

De goed gedocumenteerde biografie ‘Een man tegen de Staat’, over de oud-militair Fred Spijkers van onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer van de Volkskrant, wordt gezuiverd van nodeloos grievende passages aan het adres van oud-Minister van Defensie Job de Ruiter.

Dat zijn Nijeboer en de advocaat van De Ruiter vandaag overeengekomen, waarmee het kort geding van de baan is. FNV-voorzitter Agnes Jongerius neemt morgen op het FNV hoofdkantoor in Amsterdam-Sloterdijk het eerste exemplaar in ontvangst, maar het boek ligt pas in november in de boekhandel.

Nijeboer deed ruim 3 jaar onderzoek naar de zaak-Spijkers. De instructeur onthulde in 1984 dat de Koninklijke Landmacht gebruik maakte van ondeugdelijke AP-23 mortiermijnen. Bij ongelukken met dergelijke anti-personeelsmijnen vielen in 1983 en '84 in totaal 8 doden. Klokkenluider Fred Spijkers moest over de werkelijke oorzaak liegen, weigerde categorisch en werd uiteindelijk ontslagen. Na een jarenlang gevecht erkende Defensie in 2002 uiteindelijk haar ongelijk en kende Spijkers een belastingvrije schadevergoeding toe van € 1,6 miljoen. Verder werd hij gerehabiliteerd met een koninklijke onderscheiding.

Omslag van de biografie ‘Een man tegen de Staat

Het boek 'Een man tegen de staat' wordt uitgegeven door Papieren Tijger met ISBN 9067281956 en kost ± € 20,00.

Terug naar Boven

Iedereen slaapt gepantserd in Tarin Kowt

Het Ministerie van Defensie meldt vandaag in het weekoverzicht dat Kamp Holland in de Uruzganse hoofdstad Tarin Kowt sinds gisteren gepantserd slaapt. Nog niet alle slaapcontainers zijn gearriveerd en afgebouwd, maar door werkruimtes als slaapvertrek te gebruiken wordt toch alle militairen een gepantserde slaapplek geboden. De raketten die de laatste tijd in de buurt van het kamp belandden, geven het belang daarvan aan.

Aanvankelijk hadden de slaapcontainers al eind juli in de Afghaanse provincie moeten zijn.

Terug naar Boven

Duitsland presenteert Weiβbuch 2006

In Duitsland wordt het ‘Weiβbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehrs’ door het Bundesministerium der Verteidigung gepresenteerd.

In het 126 pagina’s tellende witboek, het eerste sinds 12 jaar, is de nieuwe rol van de Bundeswehr als mondiale interventiekrijgsmacht vastgelegd. In dit 9 de witboek sinds de oprichting van de Bundeswehr is het Hindu Kush-gebergte (in Afghanistan) niet langer de buitengrens van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van de Bondsrepubliek Duitsland.

Het Weiβbuch 2006 voorziet een gelijktijdige inzet van maximaal 14.000 Duitse militairen in maximaal 5 missiegebieden. Dit aantal moet echter als ondergrens van het Duitse ambitieniveau worden gezien. De inzet van de NATO Response Force (NRF) alleen al vereist immers 15.000 militairen; die van de EU Battlegroups (EUBG) 18.000. Daarnaast houdt de Bundeswehr nog eens 1.000 man voor VN-missies en 1.000 man voor humanitaire en evacuatie-operaties in reserve.

In 2010 zal de Bundeswehr 250.000 militairen tellen: 145.000 (58%) daarvan zijn ondersteuningstroepen, zoals geneeskundige verzorging, logistiek en verbindingen.

Momenteel zijn wereldwijd 9.000 Duitse militairen ingezet, waarvan het leeuwendeel in Afghanistan (ISAF), Congo (EUFOR RD) en Libanon (UNIFIL).

Terug naar Boven

Militairen tekenen petitie tegen oorlog Irak

De media in de Verenigde Staten melden dat al ruim 200 Amerikaanse militairen in actieve dienst zich hebben aangesloten bij een ongebruikelijk protest waarin wordt opgeroepen tot de terugtrekking van de Amerikaanse krijgsmacht uit Irak.

Het is de eerste actie in zijn soort tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. De organisatie van de campagne An Appeal for Redress from the War in Iraq maakt gebruik van regels van richtlijn 1325.6 (‘Richtlijnen voor het behandelen van dissidente en protestactiviteiten onder leden van de strijdkrachten’) van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

Op de website kunnen militairen steun betuigen aan het volgende statement: “As a patriotic American proud to serve the nation in uniform, I respectfully urge my political leaders in Congress to support the prompt withdrawal of all American military forces and bases from Iraq. Staying in Iraq will not work and is not worth the price. It is time for U.S. troops to come home.”

De website wordt gesponsord door de anti-oorlogsgroeperingen Iraq Veterans Against the War (IVAW), Military Families Speak Out en Veterans For Peace. Uiteindelijk zal de petitie zal aan leden van het parlement worden gepresenteerd. In Irak zijn ± 140.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Dit is 10% van het totaal aantal militairen in actieve dienst.

Terug naar Boven

Mogelijk lijkschennis Duitsers in Afghanistan

In Duitsland is ophef ontstaan over foto's van Duitse militairen in Afghanistan die lijkschennis zouden hebben gepleegd. De Duitse krant  Bild Zeitung zegt 5 foto's toegespeeld te hebben gekregen, waarop militairen poseren met een schedel. Tevens maken zij obscene gebaren. De foto's zouden al in 2003 zijn gemaakt.

Het is onduidelijk waar de schedel vandaan komt. Mogelijk uit een massagraf in de omgeving van Kabul, maar het zou ook kunnen gaan om de stoffelijke resten van een Afghaanse of Russische militair die is omgekomen tijdens de bezetting door het Sowjetleger tussen 1979 en ‘89.

De Duitse minister van Defensie Franz Josef Jung neemt het incident hoog op: "Het is duidelijk dat een dergelijk gedrag van Duitse soldaten in geen geval kan worden getolereerd." Naar twee Duitse ISAF-militairen is een onderzoek gestart op verdenking van lijkschennis.

Terug naar Boven

Portret kolonel-chirurg Kremer op KRO-tv

In het KRO-programma Reporter/Profiel (Nederland 2, 23.10 - 23.45 uur) is een portret van kolonel-chirurg Ger Kremer die momenteel in Afghanistan bezig is met zijn laatste missie.

Wat voor sporen heeft het werk van Kremer nagelaten en hoe hebben de missies in oorlogsgebieden het leven van deze bevlogen arts beïnvloed?

Kremer heeft een ruime ervaring, onder meer als chef de clinique in St. Elisabeth Hospital te Willemstad, Curaçao. Nu werkt hij als chirurg in het Diaconessenhuis Meppel. Daarnaast is hij als kolonel-chirurg oproepbaar voor uitzendingen bij Defensie. In 1994-’95 was er de missie van Dutchbat-III, in 2003 Irak, nu Uruzgan.

In Srebrenica had hij een meningsverschil met de leiding van Dutchbat-III over het al dan niet aanbreken van de ‘ijzeren voorraad’: ondanks een grote hoeveelheid gewonde en zieke vluchtelingen, mocht hij niet de verband- en geneesmiddelen aanbreken die waren gereserveerd om in geval van nood te gebruiken voor de eigen militairen.

Kolonel-chirurg Ger Kremer

Terug naar Boven

Filmmaker opent vuur bij commando's

Volgens De Telegraaf heeft filmmaker Vik Franke op 11 oktober jl. geschoten op opposing militant forces in Uruzgan.

Franke is gedurende 6 weken embedded bij leden van het Korps Commandotroepen voor het maken van een documentaire.

De commando’s én Franke – gehuld in een militair tenue – kwamen in een hinderlaag van drie kanten onder vuur te liggen. Zij wilden zich terugtrekken naar een droge rivierbedding, terwijl Franke doorging met het gebeuren op film vast te leggen totdat zijn batterij op was.

Filmmaker Vik Franke

Franke in De Telegraaf: “Ik heb ooit in militaire dienst geleerd dat je in zo’n situatie terug moet vuren. Daarop pakte ik de Diemaco van een commando en schoot op een maïsveld waar de mondingvlammen van Taliban-wapens duidelijk te zien waren.”

Een zegsman van het Ministerie van Defensie wil géén oordeel vellen over de actie van Franke, maar benadrukt dat het “zeker niet de bedoeling is dat burgers met wapens in de weer zijn.”

Franke, volgens de Engelstalige website van zijn filmmaatschappij Big River Pics voorheen ”lieutenant platoon commander” bij de Koninklijke Landmacht, heeft bekendheid verworven als documentarist van ‘Smile and Wave’ (2003) over ISAF in Kabul en trok op 8 recente zaterdagavonden een kijkerspubliek met de krijgsmachtserie ‘Dutchmil’ op RTL 7.

In NOVA, het nieuws- en actualiteitenprogramma van NPS en VARA op Nederland 2 (22.30 uur tot 23.00 uur), is Vic Franke vanavond te gast.

Terug naar Boven

Vrijstelling missies voor jonge vaders

Mannelijke militairen met kinderen in de leeftijd tot 5 jaar kunnen vrijstelling krijgen voor buitenlandse missies. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd voor een voorstel daartoe van de Socialistische Partij (SP). De motie – om de discriminatie tussen vaders en moeders in de krijgsmacht op te heffen – werd ingediend door het Tweede Kamerlid Krista van Velzen. De krijgsmacht krijgt nu de opdracht jonge vaders in deze periode vervangende werkzaamheden aan te bieden.

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap stelde in juni jl. in het vrouwenblad Opzij dat hij graag zou zien “dat de regel dat vrouwen met een kind tot drie jaar niet op een buitenlandse missie worden uitgezonden ook gaat gelden voor mannen met zo’n klein kind, binnen de grenzen van het mogelijke.”

De bewindsman heeft nog niet gereageerd op de aangenomen motie. Vooraf wees hij er wel op dat er op de huidige missies veel jonge vaders mee zijn. De uitvoering van de motie heeft tot gevolg dat militairen zonder kinderen zwaarder belast worden.

Terug naar Boven

Uitzendingen beïnvloeden hersenen veteranen

Aan de Universiteit van Utrecht promoveert Elbert Geuze op zijn proefschrift ‘The War Within - Neurobiological Alterations in Posttraumatic Stress Disorder’. De neuropsycholoog onderzocht de hersenen van veteranen in het Centraal Militair Hospitaal en het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht .

Na MRI-onderzoek concludeert Geuze, in zijn onderzoek dat is gefinancierd door het Ministerie van Defensie, dat de hersenen van veteranen die lijden aan het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS), na een missie duidelijk sporen vertonen van hevige spanning en emotionele incassering. Geuze onderzocht veteranen die gediend hebben in Bosnië, Cambodja en Libanon, van wie – volgens de onderzoeker – 10% aan PTSS lijdt.

Zijn belangrijkste conclusies zijn:

  • Bij veteranen met stress bindt de neurotransmitter GABA (gamma-aminoboterzuur) minder goed aan zijn receptor. Hierdoor is er minder activiteit, wat mogelijk de werking van de gehele hersenen aantast.

 

  • Veteranen met stress hebben een dunnere pre-frontale hersenschors (PFC), de buitenste schil van het voorste gedeelte van de hersenen. Vooral bij het deel dat de impulsregulatie en het werkgeheugen reguleert is de schors dun.

 

  • Veteranen met stress hebben een kleinere hippocampus, het hersengebied dat van belang is voor het geheugen en de stressverwerking. De hippocampus slaat herinneringen op en zorgt voor oriëntatie en navigatie.

De PTSS-veteranen hebben een slechter geheugen, een afname van de pijngevoeligheid en een andere pijnprikkelverwerking. Zij hebben last van nachtmerries, zijn extreem prikkelbaar en vermijden herinneringen aan de oorlog.

Terug naar Boven

Winteroffensief voorzien in Uruzgan

In een interview met NRC Handelsblad verklaart de Nederlandse contingentscommandant in Kabul, brigadegeneraal Jan Peter Spijk, dat een winteroffensief van de Taliban aanstaande is. Volgens de generaal heeft Operation Medusa in buurprovincie Kandahar de Taliban verdreven naar Uruzgan. Daar zullen de Nederlandse bases in Tarin Kowt en Deh Rawood het doelwit zijn.

Spijk is, als hoogste Nederlandse officier in Afghanistan, de zogeheten red card holder van het Nederlandse contingent, die de eindbeslissingen neemt voor alle operaties ter plaatse.

Terug naar Boven

Reactie Defensie op Arnold Karskens

Een woordvoerder van het Ministerie van Defensie ziet een ander beeld in Uruzgan dan oorlogscorrespondent Arnold Karskens gisteravond toonde in de Zembla-documentaire ‘Uruzgan ongecensureerd’:

“Zijn mening doet er toe, hij is er geweest. Maar zijn bewering doet geen recht aan het werk dat de 1.400 Nederlanders daar doen.”

De Nederlandse militairen namen op 1 augustus het commando in Uruzgan over. “Karskens sloot zijn reis op 22 september jl. af, dus dat van de wederopbouw niets terechtkomt, is na 1½ maand wel heel snel geredeneerd.” Volgens de woordvoerder zijn inmiddels 170 projecten in gang gezet in de districten rond Tarin Kowt en Deh Rawod, waar de twee Nederlandse bases zitten.

Tot slot wijst de zegsman erop dat veel acties waar de burgers het in de documentaire over hebben, slaan op de Amerikaanse troepen die daar voorheen met de Operation Enduring Freedom (OEF) bezig waren.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 22 OKTOBER

Israël gebruikte witte fosfor tegen Hezbollah

Israël toegegeven dat zij in de strijd tegen Hezbollah in Libanon in juli en augustus jl. fosforgranaten als wapen heeft gebruikt. De Israel Defence Forces (IDF) hebben altijd beweerd witte fosfor alleen maar te gebruiken om doelen te markeren, het strijdtoneel te verlichten en rookgordijnen op te trekken om eigen acties te beschermen.

Witte fosfor schiet in brand door contact met zuurstof, waarna er een witgele tot geelgroene lichtschijn ontstaat. Na contact met de huid blijft witte fosfor doorbranden tot in het onderhuids bindweefsel en veroorzaakt diepe chemische brandwonden. Volgens internationale afspraken geldt het echter niet als een chemisch wapen.

Behalve in de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog, is witte fosfor bijvoorbeeld recent door de Amerikaanse krijgsmacht gebruikt tijdens zogenoemde ‘ shake and bake’ missies op de Irakese stad Fallujah in november 2004.

Terug naar Boven

Arnold Karskens in Zembla-documentaire

Oorlogscorrespondent Arnold Karskens reisde de afgelopen weken voor het NPS/VARA-programma Zembla met een camera door Uruzgan.

Inmiddels zijn er 58 Nederlandse journalisten embedded geweest in Uruzgan.

Karskens was er ‘niet-embedded’, dus zonder de bescherming van het Ministerie van Defensie. Het resultaat is de aflevering ‘Uruzgan ongecensureerd’, die vanaf 22.05 uur op Nederland 3 wordt uitgezonden.

Karskens zag de slachtoffers én de teleurstelling onder de burgerbevolking, hoe de Taliban steeds verder oprukt en hoe kwaad de bevolking is op de westerse militairen over de vele burgerslachtoffers die er zijn gevallen. Hij constateert dat de Nederlandse militairen vooral bezig zijn met hun eigen veiligheid en niet aan wederopbouw toekomen. Zembla constateert dat werkelijke wederopbouw een illusie is, zolang 80% van Uruzgan wordt gecontroleerd door de Taliban. Aangezien Minister van Defensie Henk Kamp niet actief jacht wenst te maken op de Taliban, lijkt hierin voorlopig géén verandering te komen.

De Nederlandse militairen reageren vijandig op de onafhankelijke journalist. Als Karskens van Kandahar naar Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan, reist in een konvooi van goed bewapende Afghanen, is zijn komst al aangekondigd. De militairen aan de poort van Kamp Holland hebben de instructie gekregen Karskens niet binnen te laten. Het Parool citeerde een militair: “Als hij met een afgeschoten poot aankomt, mag je hem binnenlaten. Anders niet.”

Terug naar Boven

UAV Sperwer naar Uruzgan

Een eenheid van ± 40 militairen van de Koninklijke Landmacht zal binnenkort op Kandahar Airfield (KAF) én in Tarin Kowt neerstrijken om de inzet van in totaal 8 stuks Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Sperwer SAGEM’s voor te bereiden.

Het is voor het eerst dat onbemande verkenningsvliegtuigen door Nederland worden ingezet bij een operatie. Naar verwachting zullen de Sperwers half november a.s. operationeel zijn.

Onder de Sperwer hangt een draaibare bol met dag- en nachtcamera’s, waarmee live videobeelden direct worden doorgestuurd naar een grondstation. In het grondstation worden de beelden geanalyseerd, waarna de commandanten te velde onmiddellijk weten of zich opposing militant forces ophouden in de wijde omgeving.

Terug naar Boven

Extra troepen naar Uruzgan

Het kabinet is vandaag akkoord gegaan met het sturen van ± 130 extra militairen naar Uruzgan. Minder dan de helft hiervan is bedoeld voor extra beveiliging van de opbouwactiviteiten. De overige troepen zijn voor logistieke versterking van de Nederlandse missie. De acht Nederlandse F16's die nu nog op Kabul International Airport (KIAI) staan, worden verplaatst naar Kandahar Airfield (KAF), waarvoor extra beveiliging nodig is.

Daarnaast worden de zes Apache-gevechtshelikopters overgebracht van KAF naar Kamp Holland bij Tarin Kowt in Uruzgan, waarvoor op zijn beurt meer onderhoudspersoneel nodig is.

Volgens Minister van Defensie Henk Kamp gaat het om “finetuning” en is hiervoor géén instemming van de Tweede Kamer nodig. De loppositiepartijen Groen Links en SP hebben echter voor 24 oktober a.s. een spoeddebat aangevraagd over het vergroten van de troepenmacht in Uruzgan.

Met het besluit komt het totaal aan militairen in het zuiden van het land op ± 1.530. Per 1 november komen daar nog eens 200 militairen bij als Nederland voor een half jaar het NAVO-commando over het Regional Command South (RCS) van de International Security Assistance Force (ISAF) overneemt van Canada.

Terug naar Boven

Jorritsma: nadenken over prostituees (?)

In het tv-programma Goedemorgen Nederland doet voorzitter Annemarie Jorritsma van de Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict, die na 3 jaar haar klus heeft geklaard, de uitspraak dat “gemiddeld genomen” vrouwen meer begaafdheid hebben in wederopbouw: zij hebben “meer capaciteiten om te verbinden” en zijn wellicht ook beter in deëscalerend optreden.

Jorritsma is burgemeester van Almere.

De Taskforce, in 2003 geïnstalleerd door Minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus, richt zich onder andere op de vergroting van de rol van vrouwen in conflictgebieden waar Nederlanders worden ingezet bij internationale vredesmissies. De Taskforce werkt samen met de bewindslieden van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie.

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal wordt nog ingegaan op de positie van relatief weinig vrouwen (9%) binnen Defensie. Jorritsma ziet mogelijkheden in een andere “uitlaatklep” voor de mannen op missie. Letterlijk zei zij: “Er is zelfs wel eens de suggestie gedaan dat je met sommige missies misschien wel een paar prostituees mee moet nemen. En ik vind eerlijk gezegd dat dat wel dingen zijn waar je het met elkaar over moet hebben.”

Volgens Jorritsma zou het meesturen van prostituees naar missiegebieden veel seksuele spanning bij met name mannelijke militairen wegnemen. Bovendien blijven de mannen dan van hun vrouwelijke collega's af én - als er géén vrouwen mee op missie zijn - zouden de mannen de lokale vrouwen ook niet (meer) als uitlaatklep opzoeken.

Terug naar Boven

Geen vrees moslimextremisme voor thuisfront

Volgens De Telegraaf hebben f amilieleden van militairen die naar terrorisme-gevoelige landen als Afghanistan zijn uitgezonden, in eigen land niets te vrezen van represailles van extreme moslims.
       
Defensie verricht jaarlijks gemiddeld ± 50 veiligheidsonderzoeken nadat verwanten van uitgezonden manschappen aan de bel trekken omdat zij denken dat zij in de gaten worden gehouden door verdachte figuren. In geen enkel geval is iets gebleken van achtervolging of planning van wraakacties.
       
Woordvoerder overste Nico van der Zee van het Ministerie van Defensie geeft aan meldingen van het thuisfront “altijd zeer serieus” te nemen en tot de bodem toe uit te zoeken.

Wat blijft is het herkenbaar in beeld brengen van personeel én gezinsleden met naam en toenaam, zoals 16 oktober jl. in het RTL4-programma ’Groeten uit Uruzgan’: “Uitgezonderd de commandanten zullen we nooit iemand dwingen met naam en toenaam in de openbaarheid te verschijnen. Dat blijft ieders individuele keuze.”

Terug naar Boven

Missie Uruzgan duurder dan geraamd

Tijdens een debat over de defensiebegroting heeft Minister van Defensie Henk Kamp vanavond gezegd dat de Nederlandse militaire missie in Uruzgan duurder zal worden dan de geraamde € 430 miljoen. Een van de oorzaken is volgens de bewindsman dat het materieel harder slijt dan verwacht en dus sneller zal moeten worden vervangen. Verdere details kon hij niet geven.

Terug naar Boven

Géén onderzoek mishandeling BND en KSK

Het Duitse Bundesverteidigungsministerium zegt dat er géén bewijs is dat Duitse militairen in Afghanistan een gevangengenomen Murat Kurnaz – een Turk met een Duits paspoort – hebben mishandeld. Daarom wordt het onderzoek gestaakt. Eerder stelde Kurnaz dat hij door personeel van de Bundesnachrichtendienst (BND) en/of de elite-eenheid Kommando Spezialkräfte (KSK) zou zijn mishandeld.

Eind 2001 werd Kurnaz in Pakistan opgepakt en overgedragen aan de Amerikaanse krijgsmacht in Afghanistan. Kurnaz stelt dat hij daar is mishandeld door Duitse militairen in het Amerikaanse detentiecentrum in Kandahar: hij zou onder andere aan zijn handen zijn opgehangen, geschopt en elektrische schokken toegediend hebben gekregen.

De Amerikanen brachten Kurnaz vervolgens over naar het detentiecentrum op de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay op Cuba, omdat zij meenden dat hij lid was van Al Qaida. Een Amerikaanse rechtbank oordeelde in 2005 dat er onvoldoende bewijs was om de Turk vast te houden. Eind augustus jl. is hij vrijgelaten. Kurnaz bevindt zich momenteel in zijn Duitse geboorteplaats Bremen.

Terug naar Boven

Vergelijking staatssecretaris met Oblomov

Volgens De Telegraaf hebben Minister van Defensie Henk Kamp en Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap vandaag geërgerd gereageerd op kritiek van het PvdA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans op de staatssecretaris.

Timmermans toonde zich tijdens de behandeling van de Defensiebegroting, en de Oktoberbrief met aanvullingen hierop, vol lof over de verrichtingen van Kamp, maar vergeleek Van der Knaap met de nietsnut Oblomov van de Russische schrijver Ivan Gontsjarov uit de 19de eeuw.

In de gelijknamige roman uit 1858 wordt de edelman Ilja Iljitsj Oblomov opgevoerd als de verpersoonlijking van besluiteloosheid, dagdromerij en lethargie, die zijn dagen in bed slijt met fantaseren.

Kamp noemde de vergelijking “belachelijk en ongepast”. Van der Knaap noemde de uitspraak “te flauw voor woorden. Oblomov lag alleen maar in zijn bed. Daar heb ik de afgelopen jaren nauwelijks tijd voor gehad”, reageerde hij geraakt.

Terug naar Boven

Advies StemWijzer telt 2 Defensie-stellingen

De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november a.s. is vanaf vanmiddag online. In het Haagse perscentrum Nieuwspoort hebben de lijsttrekkers van de politieke partijen de nieuwe StemWijzer getest.

De laatste twee vragen voor het gevraagde stemadvies op de website StemWijzer hebben betrekking op het Ministerie van Defensie. Op de StemWijzer wordt stemadvies gegeven over 18 partijen. Slechts 4 partijen willen meer geld uitgeven aan defensie: Christen Unie, Fortuyn, SGP en VVD.

De standpunten van de vijf grootste partijen met betrekking tot Defensie zijn:

Vraag

Stelling

D’66

CDA

PvdA

SP

VVD

29

Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie

Oneens

Oneens

Oneens

Oneens

Eens

30

Nederland moet niet langer meedoen met de bouw van het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF)

Eens

Oneens

Eens

Eens

Oneens

Terug naar Boven

Verdachten diefstal oefenmunitie aangehouden

Naar vandaag bekend is gemaakt heeft de Koninklijke Marechaussee het afgelopen weekeinde 5 jongeren van 14 tot 16 jaar in Elburg en 't Harde opgepakt vanwege diefstal van oefenmunitie. De munitie werd gestolen uit een afgesloten container die op een militair oefenterrein nabij ’t Harde stond. Eén van de verdachten is aangehouden op verdenking van heling van de munitie.

De oefenmunitie werd in het weekeinde van 7 en 8 oktober jl. gestolen.

Terug naar Boven

Commandant Taliban in Uruzgan gedood

De NAVO heeft meegedeeld dat tijdens een Amerikaanse luchtaanval in Uruzgan een commandant van de Taliban is gedood. Ook 10 à 15 andere Taliban-strijders zouden de aanval niet hebben overleefd.

In Uruzgan is ook het Nederlandse contingent actief. De gedode commandant zou leiding hebben gegeven aan groepen strijders die geregeld aanvallen uitvoeren op NAVO-troepen en militairen van de Afghan National Army (ANA).

Terug naar Boven

Afbouw EUFOR in Bosnië-Hercegovina

Na een 2-daags bezoek aan de Nederlandse troepen in Sarajevo en Banja Luka in Bosnië-Hercegovina, zegt Minister van Defensie Henk Kamp in 2007 een verdere afbouw van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Bosnië te verwachten. Het huidige contingent binnen operatie Althea van de European Union Force in Bosnia and Hercegovina (EUFOR) telt ± 280 militairen.

Zijn vermoeden baseerde de bewindsman op gesprekken met de Italiaanse commandant van EUFOR, generaal-majoor Gian M. Chiarini en de Britse brigadegeneraal Miles Wade, commandant van de Multinational Task Force (North West), het gebied waar de Nederlandse militairen actief zijn.

Terug naar Boven

Fototentoonstelling over Israëlische bezetting

In de Amsterdamse galerie De Levante organiseert Next Step, de jongerenafdeling van Een Ander Joods Geluid (EJAG), tot en met 24 oktober a.s. een fototentoonstelling over de bezetting van de Palestijnse gebieden gezien door de ogen van Israëlische militairen.

EJAG is bezorgd over het uitblijven van vrede in het Midden-Oosten, over onderdrukking en discriminatie van Palestijnen en de gevolgen daarvan voor de Israëlische samenleving. De Israëlische organisatie Breaking The Silence, opgericht in maart 2004, heeft als doel te vertellen wat de Israëlische maatschappij liever wil vergeten.

Galerie De Levante bevindt zich aan de Hobbemastraat 28, achter het Rijksmuseum in Amsterdam.

Daarna is de fototentoonstelling van 27 oktober t/m 3 november te zien in de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 in Groningen.

Terug naar Boven

'Groeten uit Uruzgan' op RTL4

RTL Nieuws doet vanavond in de special ‘Groeten uit Uruzgan’ uitgebreid verslag van de Nederlandse militairen in Uruzgan. Tussen 21.30 en 22.30 zal deels live vanuit Kamp Holland in Tarin Kowt worden uitgezonden. De presentatie is in handen van Roelof Hemmen vanuit Uruzgan en Loretta Schrijver vanuit Nederland. Het programma schetst een beeld van het dagelijkse leven in Uruzgan en laat leven en werk van 4 militairen van de Task Force Uruzgan zien.

Het is een interessante blik achter de schermen, veelal door de ogen van de uitgezonden militairen. Speciale reportages zijn gemaakt door verslaggever Conny Mus, die onder andere met een gevechtspatrouille op pad is geweest.

Terug naar Boven

Open dag NIMH in Den Haag

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) op de Alexanderkazerne in Den Haag opent vandaag tussen 10.00 en 16.00 uur zijn deuren voor het publiek. Zo wordt in gebouw 205 een boekenmarkt gehouden waar dubbele publicaties worden verkocht.

De activiteit van het NIMH vormt onderdeel van de landelijke archievendag, die weer samenvalt met de opening van de Week van de Geschiedenis. Het thema voor 2006 is ‘Geloof en Bijgeloof’.

Terug naar Boven

Afscheid generaal Van Loon in Havelte

Op de Johannes Postkazerne in Havelte heeft brigadegeneraal Ton van Loon tijdens een bijzonder appèl afscheid genomen als commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade.

Over een week vertrekt hij met een deel van de brigadestaf naar Afghanistan waar hij vanaf 1 november a.s. het commando overneemt van het Regional Commando South (RCS) van de International Security Assistance Force (ISAF). Nederland is dan lead nation van ISAF Stage-III.

Het hoofdkwartier van het RCS bevindt zich op Kandahar Air Field (KAF) en stuurt de verschillende Task Forces in de 6 zuidelijke provincies aan, waaronder Uruzgan.

Van Loon stond eerst stil bij het overlijden van een op de kazerne gelegerde sergeant die deze week in Uruzgan zelfmoord pleegde. De man maakte deel uit van 112 Pantsergeniebataljon. Vervolgens blikte hij onder andere terug op de periode in het kader van de NATO Response Force (NRF-4).

Brigadegeneraal Ton van Loon

Het commando over 43 Gemechaniseerde Brigade wordt tijdelijk waargenomen door plaatsvervangend-commandant kolonel Willem van den Bos.

Terug naar Boven

Boxer nieuw pantserwielvoertuig KL

Op voorstel van Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap heeft de ministerraad ingestemd met de aanschaf van 200 Boxer pantserwielvoertuigen (PWV’s) voor de Koninklijke Landmacht. De Boxer PWV is door Nederland (Stork) en Duitsland (Krauss-Maffei Wegmann en Rheinmetall Landsysteme) gezamenlijk ontwikkeld.

Met de aanschaf van de Boxer PWV is een bedrag van € 624 miljoen gemoeid. Volgens planning zullen de nieuwe voertuigen vanaf 2011 instromen.

De Boxer PWV vervangt sterk verouderde pantserrupsvoertuigen die al sinds de jaren ‘70 worden gebruikt. Het voertuig zal worden ingezet voor gevechtsondersteunende taken als gewondentransportmiddel, troepencarrier en commandovoeringsvoertuig.

Terug naar Boven

Britse topgeneraal: "Weg uit Irak!"

De Britse Chief of the General Staff, generaal Sir Richard Dannatt, zegt in een interview met The Daily Mail dat de Britse militairen snel uit Irak moeten worden teruggetrokken. Hij meent dat de Britten met hun militaire aanwezigheid de onveiligheid in het Arabische land verergeren. Volgens stafchef Dannatt dreigen rampzalige gevolgen in zowel Irak als Groot-Brittannië: de Britse normen en waarden en de Britse manier van leven worden ondermijnd.

Dannatt, die in augustus jl. stafchef werd, zegt in het interview: “We zijn in een moslimland en het is duidelijk op welke wijze moslims naar buitenlanders in hun land kijken”', aldus Dannatt. “Als buitenlander kun je welkom zijn als gast in een land, maar wij werden destijds zeker niet uitgenodigd.”

Generaal Sir Richard Dannatt

Verder zegt hij dat de Britse aanwezigheid de moslimextremisten in de kaart speelt.

Nog nooit keerde een hoge Britse militair zich zo openlijk, kritisch en hard tegen het regeringsbeleid. Hij noemt de wens van premier Tony Blair een “liberale democratie” in Irak te kunnen brengen een “naïeve” mislukking.

Terug naar Boven

Bertholee 'normen en waarden'-generaal

Naar aanleiding van de conclusies van de commissie-Staal over wangedrag heeft Defensie generaal-majoor Rob Bertholee aangesteld als 'normen en waarden'-generaal. Uit het eindrapport van de commissie bleek onder meer dat pesten binnen de krijgsmacht algemeen wordt geaccepteerd en het bekijken van porno er oogluikend wordt toegestaan.

De generaal zal de militairen van alle krijgsmachtdelen moeten doordringen van aangescherpte gedragsregels die hij binnen 3 maanden zal bekendstellen. Het onder de aandacht brengen van “normale omgangsvormen” zal onder andere plaatsvinden via poster-campagnes, praatsessies en internet.

Generaal Bertholee was van 2001 tot 2004 Chief of Staff van het 1ste Duits-Nederlandse legerkorps en is momenteel directeur Aansturen Operationele Gereedstelling (DAOG), die de Commandant der Strijdkrachten (CDS) ondersteunt.

Terug naar Boven

NAVO-SG: "Puik werk in Uruzgan"

In de Volkskrant een interview met NAVO-Secretaris Generaal Jaap de Hoop Scheffer, onder andere omdat Nederland vanaf volgende maand het bevel over alle NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan.

De Hoop Scheffer:

“Ik denk dat Nederland klaar is voor deze zware verantwoordelijkheid. Nederlanders in Uruzgan hebben tot dusver puik werk afgeleverd: ze zijn druk bezig met reconstructie en ze hebben een goede relatie opgebouwd met gouverneur Munib. Nederland doet een heel goede job.”

Terug naar Boven

Vuurgevecht op 5 km van Tarin Kowt

Twee van militairen van de Afghan National Army (ANA) die met de Nederlandse troepen patrouilleren in Uruzgan, zijn van middag om het leven gekomen.

De Nederlanders gingen samen met Amerikaanse bomexperts op patrouille. Op ± 5 km van Kamp Holland in Tarin Kowt, Uruzgan, ontplofte rond 14.00 uur eerst een improvised explosive device (IED) langs de weg in de buurt van een brug, waarbij onmiddellijk één Afghaanse militair sneuvelde.

Toen de militairen zich terugtrokken, reden zij in een hinderlaag. Er volgde een vuurgevecht van ruim een uur, waarbij volgens Defensie 20 Taliban-strijders zijn omgekomen. Er kwam een einde aan het vuurgevecht toen een vliegtuig in het kader van close air support een bom op de Taliban dropte. Onder de Nederlanders vielen géén slachtoffers; wél raakten in totaal 8 Afghaanse militairen gewond en overleed een tweede ANA-militair in het hospitaal in Tarin Kowt.

In het RTL 4-avondnieuws kwamen respectievelijk de waarnemend commandant, luitenant-kolonel Sybren van Klaarbergen, en embedded journalist Vik Franke aan het woord. Franke filmde de aanwezige leden van het Korps Commandotroepen voor een toekomstige productie. Volgens zijn ooggetuigenverslag werd over één km 180 graden rondom gevuurd door zeker 100 man.

Terug naar Boven

Zelfmoord sergeant op Kamp Holland

Het Ministerie van Defensie maakt bekend dat een Nederlandse militair die is gelegerd in Kamp Holland in Tarin Kowt, Uruzgan, zichzelf – vermoedelijk met zijn dienstwapen – van het leven heeft beroofd. De man, een sergeant, werd vanochtend door collega’s dood aangetroffen in een legervoertuig. De Koninklijke Marechaussee is begonnen met een onderzoek naar de doodsoorzaak van de sergeant.

Volgens Defensie komen zelfmoorden bij de organisatie een paar keer per jaar voor. Soms gebeurt dat tijdens de diensttijd of op een missie in het buitenland. Voor zover de woordvoerder bekend, gebeurde dat voor het laatst in Bosnië in 2002.

Terug naar Boven

Terugtrekking Britten uit districten Helmand

Volgens The Times zullen Britse troepen in het noorden van de Afghaanse provincie Helmand worden teruggetrokken en worden vervangen door Afghaanse 'huurlingen’. In de hoop dat de militairen van de Afghan National Army (ANA) loyaal blijven krijgen zij een extra toelage.

De terugtrekking van de Britten uit de districten Kajaki, Musa Qala, Nawzad en Sangin houdt in dat de Nederlandse militairen in het aangrenzende Uruzgan er mogelijk een gevaarlijk achterland bij krijgen.

De districten liggen allen tussen de 50 à 100 km van de Nederlandse compounds in Deh Rawooh en Tarin Kowt. Volgens The Times is het maandinkomen van de 'huurlingen' driemaal zo hoog als dat van Afghaanse militairen elders in Helmand en krijgen zij ongeveer evenveel als Taliban-strijders – met alle gevaren van dien. Reguliere militairen in Helmand krijgen gemiddeld 120 dollar (omgerekend € 95) per maand.

De strategieverandering in het noorden van Helmand is ingegeven om Britse troepen vrij te maken voor de wederopbouw in grote bevolkingscentra. De wederopbouwinspanningen zijn een bevestiging van de inktvlekstrategie, die ook door de Nederlanders in Uruzgan wordt nagestreefd.

Terug naar Boven

Raketaanval op Kamp Holland in Uruzgan

De Nederlandse compound Kamp Holland in Tarin Kowt in Uruzgan is gisteravond onder vuur genomen. Het is voor het eerst dat het kamp is beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen; ook is er geen schade. 

Vlakbij de compound, waar ± 1.000 militairen gelegerd zijn, kwamen twee raketten neer. Eén daarvan ontplofte, de andere was een blindganger. Het ging waarschijnlijk om twee 107-mm raketten.

107-mm raketten, origineel van Chinese makelij, worden in Afghanistan vaak door de Opposing Militant Forces gebruikt, al dan niet in gemodificeerde vorm. De raketten hebben een relatief onvaste koers en worden doorgaans gelanceerd van geimproviseerde lanceerplaatsen.

Terug naar Boven

NAVO-landen willen actie tegen Pakistan

Volgens de Britse krant The Daily Telegraph eisen NAVO-commandanten uit vijf landen – Canada, Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten – van hun regeringen dat zij Pakistan hard aanpakken gezien de steun die de inlichtingendienst daar geeft aan de opstandige Taliban.

Uit een intern rapport van de NAVO over de van 4 tot en met 17 september gevoerde Operation Medusa in het district Panjwai zou blijken dat de Pakistaanse inlichtingendienst Inter-Services Intelligence (ISI) de Taliban bevoorraadt. Het is tijd dat de Pakistaanse president Pervez Musharraf op het hoogste politieke niveau een duidelijke boodschap krijgt.

De ISI zou de Taliban onder andere steunen met trainingskampen rond Quetta, hoofdstad van de Pakistaanse provincie Baluchistan, en het doneren van grote hoeveelheden wapens.

Terug naar Boven

Laatste schot PRTL Cheetah in Todendorf

© foto: David Otten, 2005

Vandaag heeft, gadegeslagen door ± 200 genodigden, het laatste schot plaatsgevonden van de PRTL Cheetah. De Pantserrups Tegen Luchtdoelen (PRTL) Cheetah heeft de KL na 28 jaar dienst verlaten. Het laatste schot met de 35mm Oerlikon-snelvuurkanonnen is gelost om 20.30 uur door de commandant van het Commando Luchtdoelartillerie, kolonel Leo Beulen.

Plaats van handeling was de schietbaan in het Duitse oord Todendorf, ± 35 km ten noordoosten van Kiel aan de Oostzee. Pas begin 2005 is deze schietlocatie in Schleswig-Holstein door de KL betrokken.

Het opdoeken van de Cheetah’s is het gevolg van een herstructurering van de luchtverdedigingseenheden die samensmelten op de locatie van de Groep Geleide Wapens in de Peel en zullen beschikken over drie systemen: Stingerplatforms op Mercedes-Benz (18 maal) en Fennek LVB (eveneens 18 maal), het Short Range Air Defence-raketsysteem (SHORAD) en de Patriot. De MB’s stromen begin 2007 in, de Fenneks in 2008. De raketten zijn gepland voor 2009.

Terug naar Boven

NAVO aan het hoofd in geheel Afghanistan

De NAVO is vanaf vandaag verantwoordelijk voor de veiligheid in geheel Afghanistan. De alliantie neemt het commando in het oosten van het land over van de door de Amerikanen geleide coalitiemacht onder de naam Operation Enduring Freedom (OEF). De NAVO had al het bevel over de troepen in het noorden, westen en zuiden.

De NAVO heeft sinds 2003 gestaag het militaire commando overgenomen van OEF.

Door de commando-overdracht vallen er vanaf vandaag ± 12.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan onder de International Security Assistance Force (ISAF). In totaal telt ISAF nu ± 32.000 militairen, onder wie bijna 1.900 Nederlanders.

Terug naar Boven

Minister Kamp geeft les in Hengelo

Op de laatste dag van de vierde Nationale Onderwijs Week (NOW) verzorgt Minister van Defensie Henk Kamp een gastles aan Scholengemeenschap Twickel in zijn geboorteplaats Hengelo. 

HAVO- en VWO-leerlingen met maatschappijleer in hun eindexamenpakket, zullen met de bewindsman in discussie gaan over zijn werk als minister én de actuele politieke situatie in de aanloop naar de verkiezingen op 22 november a.s.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 4 OKTOBER

93.000 blauwhelmen in 16 vredesoperaties

Het aantal militairen, agenten en burgers dat momenteel meedoet aan vredesoperaties van de Verenigde Naties, is gestegen tot 93.000 in 16 vredesoperaties.

Dit is het hoogste aantal uit de geschiedenis van de VN. Volgens de Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, de Fransman Jean-Marie Guehenno, kan het hoge aantal in 2007 stijgen tot 140.000.

Zo bestaat de UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) nu uit ruim 3.400 mensen, terwijl er bijna 12.000 blauwhelmen deel van mogen uitmaken. Duizenden VN'ers gaan naar Oost-Timor – de UN Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) – en de UN Mission in Sudan (UNMIS) in de regio Darfur zouden bijna 28.000 VN-militairen, agenten en burgers kunnen worden ingezet.

Het budget voor de operaties van het Department of Peacekeeping Operations (DPKO) is gestegen naar € 3,7 miljard.

Terug naar Boven

Regels luchttransport Afghanistan verscherpt

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Defensie de regels voor het gebruik van burgervliegtuigen en -helikopters in Afghanistan verscherpt. Aanleiding is het ongeluk met een Russische helikopter waarbij op 26 juli jl. twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. Naar nu blijkt heeft de directeur operaties van Defensie, generaal-majoor Jouke Eikelboom, op 14 augustus jl. extra regels uitgevaardigd voor het transport in en naar Afghanistan. Voor passagiersvluchten in het land mogen voortaan alleen militaire toestellen worden gebruikt. Alleen bij “groot operationeel belang” kan eventueel particulier vervoer worden ingehuurd.

De huur van particulier transport is duur. Van de € 455 miljoen die de afgelopen 5 jaar werd uitgegeven voor de missies in Afghanistan en Irak, ging meer dan een ¼ naar het bij bedrijven inhuren van vliegtuigen, heli’s, schepen en vrachtauto’s.

Terug naar Boven

CIS-bat aan de slag in Ouwehands Dierenpark

In het kader van werelddierendag hebben militairen van de C-compagnie van 101 Communicatie en Informatiesystemenbataljon (101 CIS-bat) geklust in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Voor het 6de jaar op rij hebben de militairen de handen uit de mouwen gestoken. In 2001 nam de C-compagnie contact op met de dierentuin, omdat zij een tijger wilde adopteren. Het logo van het landmachtonderdeel bestaat uit de dierenriem met daarin onder andere een tijger. Adopteren bleek echter veel te duur.

De compagniesleiding van het bataljon van 101 Gevechtssteun Brigade beschouwt de jaarlijkse schoonmaakklus tevens als een goede vorm van teambuilding.

101 CIS-bat is verantwoordelijk voor het opzetten, bedienen en onderhouden van data- en telecommunicatieverbindingen en voor het inrichten, bedienen en ondersteunen van computernetwerken. Daardoor kunnen de diverse eenheden met elkaar communiceren bij het operationeel optreden.

Terug naar Boven

15.000 families gevlucht in zuiden Afghanistan

Volgens de United Nations High Commissioner for the Refugees zijn door het opgelaaide geweld in het zuiden van Afghanistan 15 000 families op de vlucht geslagen. Woordvoerster Jennifer Pagonis van UNHCR in Genève zegt dat in de provincies Helmand, Kandahar en Uruzgan 80 à 90.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Zij vreest dat het aantal vluchtelingen nog verder zal toenemen omdat de strijd in het gebied voortduurt.

Vluchtelingen onderweg in het zuiden van Afghanistan

UNHCR is inmiddels begonnen met de distributie van stukken plastic, dekens, warme kleding voor kinderen en andere hulpgoederen voor ruim 3.000 gezinnen in de districten Panjwai en Zhare Dasht van de provincie Kandahar.

Het geweld is het gevolg van een onverwachte hervatting van de strijd door de Taliban in Zuid-Afghanistan. De NAVO, die twee maanden geleden het bevel over de zuidelijke regio overnam, heeft de grootste moeite het geweld in te tomen en kan niet zorgen voor een veilige woonomgeving. Dagelijks vinden er aanslagen en gevechten plaats die militairen, rebellen en burgers het leven kosten.

Terug naar Boven

Britse militair betaalt géén inkomstenbelasting

Volgens The Times wil de Britse regering haar militairen die dienen in Afghanistan of Irak vrijstellen van de betaling van inkomstenbelasting óf een salarisverhoging geven om het verschil te compenseren.

De Britten willen met de maatregel het Amerikaanse voorbeeld volgen. Amerikaanse militairen in oorlogsgebieden genieten al langer belastingvoordeel. Alle troepen in Afghanistan, Bosnië-Hercegovina en Irak en Afghanistan zijn al vrijgesteld van de betaling van inkomstenbelasting.

Terug naar Boven

Nederlanders terug van FOB in Kandahar

Volgens dagblad Trouw hebben gisteren de ± 130 Nederlandse militairen na een maand de vooruitgeschoven post Martello in de provincie Kandahar verlaten. De Forward Operating Base is gelegen aan de strategische main supply route tussen Kandahar en Uruzgan. Met de terugtrekking vanaf FOB Martello zijn alle troepen weer terug op de basis Tarin Kowt. De Nederlandse militairen hebben in een maand tijd te maken gehad met 4 aanslagen op de FOB, vaak met raketten (RPG’s).

De Nederlanders vervingen de Canadezen en Afghan National Army (ANA), die bezig waren met Operation Medusa. De FOB is bedoeld als uitbreiding van de Afghaanse aanwezigheid in het district Shah Wali Kot.

Terug naar Boven

Razzia Putten 62 jaar geleden

Vandaag is het 62 jaar geleden dat in het Gelderse dorp Putten door de Duitse bezetters een razzia werd uitgevoerd waarbij nagenoeg de gehele mannelijke bevolking is afgevoerd.

De klopjacht was een wraakoefening voor de beschieting op 1 oktober 1944 van een auto van de Wehrmacht bij de Oldenallerbrug door 8 verzetslieden uit Oosterbroek. Daarbij kwam een Duitse luitenant om het leven.

Omdat de Duitsers steeds meer door de geallieerden in het nauw werden gedreven, volgde een buitensporige reactie. Op bevel van Luftwaffe-generaal Friendrich Christiansen, bevelhebber van de bezettingtroepen in Nederland, werd Putten omsingeld, 110 huizen in brand gestoken en 661 mannen weggevoerd.

Terug naar Boven

Israël volledig teruggetrokken uit Libanon

De Israeli Defense Forces (IDF) hebben in de nacht van zaterdag op zondag de laatste fase van de terugtrekking uit Libanon voltooid. De laatste militairen staken via de grenspost Zarit de grens met Israël over. Daarmee voldoet Israël aan de belangrijkste voorwaarde voor het bestand zoals dat is afgesproken in VN-resolutie 1701. Vandaag is het de joodse feestdag Yom Kippoer, de belangrijkste sabbat van het jaar.

Israël had nog ± 200 militairen in Libanon nadat het de afgelopen weken al het grootste deel van de ± 10.000 militairen, die het land in juli waren binnengetrokken, reeds had teruggetrokken. Jeruzalem voerde vanaf 12 juli jl. een militair offensief in Libanon, gericht tegen de shi’itische Hezbollah die 2 Israëlische militairen had ontvoerd. Op het hoogtepunt van de 34 dagen durende gevechten had de IDF zo’n 30.000 militairen in Libanon. Op 14 augustus jl. werd een wapenstilstand overeengekomen. Ruim 1.100 mensen – meest burgers – werden in Libanon gedood. Ruim 150 Israeli’s, het merendeel militairen, kwamen om het leven.

Terug naar Boven