SEPTEMBER 2006

Terug naar de homepage
 

SEPTEMBER 2006
M
D
W
D
V
Z
Z
17

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Duitsers helpen ISAF met luchtcapaciteit

Een woordvoerder van het Bundesverteidigungsministerium laat weten dat Duitsland de NAVO in het zuiden van Afghanistan helpt door personeel en materieel van de alliantie per vliegtuig te vervoeren. Het gaat om helikopters en Transall C-160 transportvliegtuigen. Ook zijn er transportvluchten in West-Afghanistan, waar Italië het commando voert.

De zegsman reageerde op een artikel dat op 2 oktober a.s. in het Duitse weekblad Der Spiegel zal verschijnen en waarvan de inhoud is vrijgegeven. Het weekblad beroept zich op informatie uit de NAVO-topconferentie in het Sloveense Portoroz.

Der Spiegel meldde dat de Duitsers in 2006 tot dusver ± 60 geheime vluchten hebben uitgevoerd in Zuid-Afghanistan. Volgens Der Spiegel steunt Duitsland de NAVO-vredesmacht ISAF met vliegtuigen om te voorkomen dat Berlijn onder druk wordt gezet militairen in de zuidelijke regio's in te zetten.

Duitsland heeft ± 2.800 militairen in het noorden van Afghanistan, waar het echter belangrijk veiliger is dan in het zuiden. De tegenstand van de Taliban heeft tot op heden aan 140 buitenlandse militairen het leven gekost, met name in het zuiden.

Terug naar Boven

Teveel ongewenst gedrag bij krijgsmacht

Voorzitter Boele Staal van de gelijknamige commissie die seksuele intimidatie en wangedrag binnen de krijgsmacht heeft onderzocht, presenteert haar resultaten aan Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap. De conclusie van het onderzoek is dat de mate van ongewenst gedrag bij de krijgsmacht te hoog is.

Commissievoorzitter Boele Staal: “Door de aard van het werk, de leef- en werkomstandigheden, de historie en de mannencultuur, is Defensie geen zachtzinnige organisatie. Dat mag zo zijn, evenals de vergelijkbaarheid met andere geüniformeerde organisaties. Toch is de mate van ongewenst gedrag bij Defensie […] te hoog. Defensie moet ongewenst gedrag terugbrengen tot op eenzelfde niveau als elke andere moderne overheidsorganisatie. Ik ben optimistisch over de haalbaarheid hiervan vanwege het aanwezige management en de organisatorische vaardigheden binnen Defensie.”

De marine raakte in maart jl. in opspraak nadat een 18-jarige vrouwelijke matroos aangifte had gedaan van aanranding aan boord van het fregat Hr. Ms. Tjerk Hiddes dat aan Operatie Enduring Freedom deelnam in de Arabische Zee: meerdere vrouwen zouden daar zijn verkracht. Ook zou marinepersoneel zich in havens geregeld te buiten gaan aan drank en drugs.

Terug naar Boven

Weggaan uit Irak, gaan naar Afghanistan

Hoge Britse officieren stellen in The Guardian dat de Britse krijgsmacht zich deels moet terugtrekken uit Irak en zich concentreren op Afghanistan. Een deel van de legertop is gefrustreerd door de trage opbouw van het Irakese leger en de veiligheidsdiensten. De officieren willen troepen verplaatsen naar Afghanistan, waar zij nuttiger kunnen worden ingezet. Secretary of State for Defence Des Browne heeft onlangs zelf nog het belang benadrukt van “beating the Taliban and a growing number of jihadists there”.

Volgens de legerchefs zijn er grenzen aan wat de Britse troepen in het zuiden van Irak kunnen bereiken. Ook is het tijd dat Irakezen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun veiligheid. De Britten hebben in Irak en Afghanistan respectievelijk 7.500 en 5.000 militairen gelegerd. Volgens de krant zouden de Amerikanen grote druk uitoefenen om het terugtrekken van Britten uit Irak te voorkomen.

Juist in Irak heeft de nieuwe Britse troepencommandant van de Multi-National Division South East (MND SE), generaal-majoor Richard Shirreff, samen met Irakese militairen op 27 september jl. de laatste grote actie gelanceerd, Operation Sinbad. Deze is bedoeld om Basra vrij te maken van criminelen en corrupte ambtenaren. De operatie, waaraan ± 3.000 Britse militairen deelnemen, zal volgens planning tot februari 2007 duren en moet de weg vrijmaken voor de formele overdracht aan de Irakese troepen.

Terug naar Boven

Beëdiging artilleristen op Paleis Noordeinde

Vandaag leggen 30 militairen van de 11 Afdeling Rijdende Artillerie (Gele Rijders) de eed of belofte af bij Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de Hare Majesteit Koningin Beatrix.

Tijdens de plechtigheid houdt de Chef Militaire Huis, luitenant-generaal André Blomjous, een toespraak.

Bij de beëdiging zal de standaardwacht van de Rijdende Artillerie gekleed zijn in het kleurrijke ceremoniële tenue en te paard optreden. Voor het eerst sinds lange tijd zullen enkele van de te beëdigen militairen de eed of belofte te paard afleggen.

De Rijdende Artillerie – opgericht in 1793 door de Staten Generaal op initiatief van stadhouder Willem V – maakt deel uit van 13 Gemechaniseerde Brigade en is gelegerd in ’t Harde (gemeente Elburg). Koning Willem II schonk de Rijdende Artillerie een met gele tressen afgezet huzarenuniform, waardoor de naam “Gele Rijders” ontstond. Met onder andere de hypermoderne Panzerhaubitze PzH2000 zorgt de eenheid voor de benodigde vuursteun bij de brigade en andere eenheden.

 

DONDERDAG 28 SEPTEMBER

ISAF neemt Oost-Afghanistan over van VS

Op een topconferentie van de Ministers van Defensie van de NAVO in het Sloveense Portorož is de NAVO het erover eens geworden eind 2006 ook in het oosten van Afghanistan het commando over te nemen. Daarmee zal geheel Afghanistan onder NAVO-vlag vallen. Bij de uitbreiding in Oost-Afghanistan – het gevoelige grensgebied met Pakistan – komen 10 à 12.000 Amerikaanse militairen onder de vlag van de International Security Assistance Force (ISAF) te staan.

De Verenigde Staten zullen overigens met ± 8.000 militairen, die niet vallen onder commando van de NAVO, jacht blijven maken op Al Qaida- en Taliban-strijders.

De Ministers van Defensie zijn het er verder over eens geworden om overtollig militair materieel te doneren aan de Afghan National Army (ANA), die zij-aan-zij met de NAVO vecht tegen de Taliban.

De NAVO-troepen in Afghanistan staan momenteel onder bevel van de Britse luitenant-generaal David Richards, die in februari 2007 voor een jaar wordt opgevolgd door een Amerikaan.

Terug naar Boven

Terreurrapport NIE openbaar gemaakt

De Amerikaanse president George W. Bush heeft een deel van een rapport openbaar gemaakt over Irak en terrorisme. Stukken met de belangrijkste bevindingen uit het rapport waren op 23 september jl. uitgelekt via een artikel in The New York Times. In het door de Amerikaanse geheime diensten opgestelde, 30 pagina’s tellende rapport ‘Trends in Global Terrorism: Implications for the United States’ staat dat de terreur sinds de inval van de Verenigde Staten in Irak in 2003 alleen maar is toegenomen: “Het Irak-conflict is een 'cause célèbre' geworden voor jihadstrijders, kweekt een diepe wrok jegens de Amerikaanse inmenging in de moslimwereld en kweekt aanhangers voor de mondiale jihadbeweging. [...] Jihadstrijders, hoewel slechts een klein percentage van de moslims, nemen zowel in aantal als in geografische spreiding toe”.

De analisten van het National Intelligence Estimate (NIE) concluderen in het rapport – dat overigens dateert van april jl. – dat ondanks de ernstige schade die aan het leiders van Al Qaida is toegebracht, de dreiging van islamitische extremisten is toegenomen, zowel in aantal als in geografisch bereik: “Als deze trend voortduurt, zullen de bedreigingen voor de Amerikaanse belangen in binnen- en buitenland diverser worden en wereldwijd tot meer aanslagen leiden” […] “De samenloop van gedeelde doelen en verspreide daders zal het lastiger maken om jihadistische groepen te vinden en te ondermijnen.”

Volgens Bush was de conclusie van de krant dat door de oorlog in Irak een nieuwe generatie terroristen is opgestaan en de wereld onveiliger is geworden, uit zijn verband gerukt. Het rapport moest daarom openbaar worden gemaakt om een volledig beeld te schetsen. Bush blijft erbij dat de aanval op Irak noodzakelijk was.

Terug naar Boven

Nog 10 jaar in Afghanistan

Op een persconferentie in Canberra heeft de Australische Chief of the Defence Force, Air Chief Marshal Angus Houston, gezegd dat Afghanistan mogelijk nog eens 10 jaar buitenlandse militaire steun nodig heeft. Hij sprak bij de terugkeer van de eerste eenheid commando's uit de zuidelijke provincie Uruzgan.

Volgens Houston ondervinden NAVO-militairen met name in het zuiden van Afghanistan zware tegenstand van rebellen: “Het zal een lange tijd duren. Ik denk dat niemand schat dat de klus in een jaar of twee geklaard is.” De legercommandant noemde “een orde van grootte van tien jaar” realistischer.”

Majoor-generaal Mike Hindmarsh, commandant van de Australische Special Forces, vergeleek de jacht op leiders van de opstandige Taliban met “het met een stok porren in een mierenhoop”.

Australië houdt nog ± 500 militairen in Afghanistan, onder wie militairen die naast Nederlandse militairen in Uruzgan projecten uitvoeren.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 26 SEPTEMBER

Ophanging door Taliban in Uruzgan in beeld

Militair journalist Menno Steketee geeft in NRC Handelsblad het fotobewijs dat de Taliban represailles nemen tegen burgers die samenwerken met de buitenlandse troepen in Afghanistan. Op één van de zeldzame foto’s uit het gebied is een geëxecuteerde jongen te zien bij Shengula, ± 5 km ten noorden van Deh Rawood in de provincie Uruzgan.

© foto: NRC Handelsblad, 26 september 2006

Het opgehangen lichaam van de ongeveer 13-jarige jongen werd op 8 september jl. gevonden door een Nederlandse patrouille van de compound in Deh Rawood.

Op andere foto’s die in het bezit zijn van NRC Handelsblad is te zien hoe de jongen de neus is afgesneden. De geëxecuteerde jongen zou als voorbeeld zijn gesteld omdat hij op een buitenlandse militaire basis werkte. Volgens het Ministerie van Defensie werkte hij niet op de compound in Deh Rawood, maar op een Amerikaanse basis in het noordwesten van Uruzgan.

Volgens Steketee blijkt de omgeving van Deh Rawood, waar de foto is gemaakt en ongeveer 250 Nederlandse militairen zijn gestationeerd, gewelddadiger dan die rond de Nederlandse compound in Tarin Kowt.

Terug naar Boven

Italiaanse militair gedood in Kabul

Bij een aanslag met een improvised explosive device (IED) op een konvooi van NAVO-troepen 10 km ten zuiden van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vanochtend een Italiaanse militair en een kind gedood. Tenminste 5 militairen van de International Security Assistance Force (ISAF) en 5 locals raakten gewond.

Terug naar Boven

Emmy Award voor NOVA-reportage Taliban

De NOVA-reportage ‘Op jacht naar de Taliban’ (Hunting for Taliban) van verslaggever Tom Kleijn en cameraman Joris Hentenaar heeft afgelopen nacht in New York een International Emmy Award van de International Academy of Television Arts & Sciences gewonnen in de categorie Continuing News Coverage.

In de reportage, die op 13 juni 2005 door NOVA is uitgezonden, waren de verslaggever en cameraman 2½ week embedded bij een Amerikaanse eenheid die te voet jacht maakte op Taliban-strijders in het afgelegen en uitgestrekte berggebied tussen het zuidoosten van Afghanistan en Pakistan.

De reportage duurt ± 16 minuten. Kleijn en Hentenaar hebben in totaal vijf dagen en vier nachten de jacht op de Taliban meegemaakt. Dat ging te voet, van dorp tot dorp, van deur tot deur.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 25 SEPTEMBER

Aftrap oefening 'Rhino Integration'

Helikopters van de Tactische Helikopter Groep hebben de aankomende 3 weken toestemming om in Midden-Nederland om tactische redenen lager te vliegen dan normaal. In principe staan de vliegbewegingen staan gepland tussen 09.00 uur en 22.00 uur, vooral boven en in de buurt van het vliegveld Deelen (Arnhem), de Oldebroekse Heide (Artillerie Schiet Kamp) en de Ginkelse en Eder Heide.

De heli’s maken deel uit van de integratieoefening 'Rhino Integration', die dient om de verschillende eenheden op elkaar af te stemmen voordat zij vanaf 1 november a.s. de huidige troepen in Uruzgan opvolgen. De 3de gezamenlijke oefening van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht ter voorbereiding op het verblijf in de Afghaanse provincie Uruzgan duurt tot 14 oktober a.s.

De meeste te oefenen militairen behoren tot 13 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Generaal-majoor De Ruyter Van Steveninckkazerne in Oirschot.

Terug naar Boven

Australisch bezoek voor Oranjekazerne

De Gouverneur-generaal van het Gemenebest van Australië, generaal-majoor b.d. Michael Jeffery, brengt vandaag een bezoek aan de Oranjekazerne in Schaarsbergen voor de Nederlandse militairen die eind oktober naar Afghanistan vertrekken. De militairen, voornamelijk afkomstig van 13 Gemechaniseerde Brigade, lossen de eerste lichting van de Task Force Uruzgan (TFU) af. Het bezoek vindt plaats aan de vooravond van het officiële staatsbezoek van de Gouverneur-generaal aan Nederland dat morgen begint en in het teken staat van 400 jaar bi-nationale betrekkingen.

Commandant der Strijdkrachten generaal Dick Berlijn en Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Peter van Uhm heten de gouverneur welkom.

Jeffery, een gedecoreerde Vietnam-veteraan en voormalig carrièremilitair, zal worden geïnformeerd over de situatie in Uruzgan en de manier waarop de Nederlandse eenheden zich voorbereiden op de missie. Daarna maakt hij nader kennis met de militairen van de tweede lichting van de TFU en het belangrijkste materieel, waaronder de onlangs door Nederland aangeschafte Australische Bushmaster.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 24 SEPTEMBER

Panzerhaubitzes terug in Tarin Kowt

Vroeg in de middag zijn de twee Panzerhaubitzes PzH2000, die de afgelopen weken zijn ingezet als steun voor de Operation Medusa in het zuiden van Afghanistan, aangekomen in Tarin Kowt.

Met de komst van de twee PzH2000’s zijn de drie 155 mm kanonnen herenigd. De ingezette houwitsers hebben verschillende malen vuursteun verleend. In de toekomst staat de verhuizing van één van de stukken naar Deh Rawod gepland.

Bij Peace Support Operations is er behoefte aan vuurkracht waarmee over grote afstand én met grote nauwkeurigheid dreigingen vroegtijdig kunnen worden bestreden.

De Panzerhaubitze PzH2000, die met haar langedrachtmunitie doelen op een afstand van 38 km kan treffen

Eventuele onbedoelde nevenschade (collateral damage) moet hierbij tot een minimum worden beperkt. Het kunnen uitbrengen van artillerievuur draagt bij aan escalatiedominantie en aan de force protection in het inzetgebied. Met de langedrachtmunitie van de PzH2000 is het mogelijk over een afstand van 38 km doelen uit te schakelen.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Dood Osama Bin Laden niet bevestigd

Terroristenleider Osama Bin Laden zou op 23 augustus jl. in een geïsoleerd gelegen deel van het bergachtige noorden van Pakistan zijn overleden. De leider van Al-Qaida zou zijn bezweken aan de gevolgen van buiktyfus, die ervoor had gezorgd dat zijn benen gedeeltelijk verlamd waren.

Dit is de neerslag van een uitgelekt rapport van de Franse inlichtingendienst Direction Generale des Services Exteriors (DGSE), dat vandaag is geciteerd in de Franse regionale krant L'Est Republicain.

Het rapport dateert van 21 september jl. en zou gebaseerd zijn op informatie afkomstig van “betrouwbare Saudische bronnen”. Een woordvoerder van de Franse Minister van Defensie Michele Alliot-Marie liet na de publicatie van de informatie weten dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar het lek bij de DGSE.

Pakistan, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten zeggen de inhoud van het rapport niet te kunnen bevestigen.

Terug naar Boven

Afghaanse agenten behandeld in Tarin Kowt

Naar vandaag is bekendgemaakt verzorgen Nederlandse militairen in Tarin Kowt sinds 21 september jl. 6 gewonde Afghaanse agenten op de compound in Uruzgan. De agenten raakten gewond toen een konvooi dat zij begeleidden werd beschoten in de Chora Vallei, ± 25 km ten noordoosten van Tarin Kowt.

Op verzoek verleenden Nederlandse F16's luchtsteun en hebben enkele waarschuwingsschoten afgevuurd met het boordkanon, waarna de situatie weer rustig werd. Grondtroepen verleenden militaire assistentie en geneeskundige assistentie. In het konvooi zat een aantal leiders uit het Chora-district die op weg waren naar besprekingen in het Nederlandse kamp.

Voor het leven van één van de gewonden wordt gevreesd. De overige agenten zijn gestabiliseerd. Gouverneur Abdul Hakim Munib bezocht de slachtoffers gisteren. Hij verklaarde erg blij te zijn met de geboden Nederlandse hulp.

Terug naar Boven

Nationale Taptoe van start met streetparade

Vanaf vanmiddag staat Rotterdam in het teken van The Netherlands Military Tattoo.

Een défilé van 24 militaire orkesten en burgerkorpsen trekt dan door het centrum van de stad met als eindpunt het Schouwburgplein. Het is het begin van de 52ste nationale taptoe, die samen met de Edinburgh Tattoo in Schotland én The Royal Nova Scotia International Tattoo in Halifax, Canada, tot de wereldtop behoort.

De streetparade van vandaag is de muzikale aftrap voor de The Netherlands Military Tattoo, die van 27 september tot en met 1 oktober zeven maal in Ahoy wordt uitgevoerd.

De Nederlandse krijgsmacht wordt, ook in Ahoy, vertegenwoordigd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en het Fanfarekorps van de Nationale Reserve.

Uit het buitenland zijn onder andere het Croatian Military Orchestra, de Musique et Batterie-fanfare de la Gendarmerie Mobile uit Frankrijk en The Band of the 15th Field Artillery Regiment uit Canada aanwezig.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER

RAF in Afghanistan "volstrekt nutteloos"

Uit gelekte e-mails van een Britse officier in Afghanistan blijkt dat de Britse Royal Air Force in Afghanistan weinig potten kan breken. Volgens majoor James Loden van 3 Para (3rd Battalion, The Parachute Regiment), gelegerd bij de battlegroup in het noorden van de provincie Helmand, zijn dringend meer troepen en helikopters nodig. Zo zei hij onder andere dat de RAF "utterly, utterly useless" ( volstrekt nutteloos” ) is.

Volgens de officier misten Britse piloten hun doelen en raakten zij bij een incident bijna een Britse compound met twee fosforraketten. In de e-mail staat dat een "Harrier pilot 'couldn't identify the target', fired two phosphorous rockets that just missed our own compound so that we thought they were incoming RPGs, and then strafed our perimeter missing the enemy by 200 metres”.

In tegenstelling tot de RAF doet de Amerikaanse luchtmacht het volgens de majoor “fantastisch”. Volgens het Britse Chief of the General Staff, generaal Sir Richard Dannatt, is de inhoud van de gelekte e-mail “een weerspiegeling van het feit dat deze mensen dagelijkse worden aangevallen en dat er vaak dagelijks slachtoffers zijn.”

Intussen beliep volgens opgave van het Britse Ministry of Defence het aantal Britse slachtoffers in Afghanistan tussen 1 januari en 31 juli jl. 37 wounded in action (WIA), 40 non-battle injuries (infectieziekten, verkeersongevallen e.d.), 4 “very seriously ill”, 5 “seriously ill” en 125 medical evacuations (MEDEVACS).

Terug naar Boven

Marine naar Libanese territoriale wateren

Minister van Defensie Henk Kamp zegt na het wekelijkse kabinetsberaad dat het kabinet een schip naar de territoriale wateren van Libanon wil sturen als bijdrage aan het smaldeel van de Verenigde Naties dat toeziet op het bestand tussen Israël en Hezbollah. Het besluit was een hamerstuk: de ministers waren al voorstander van de missie.

Afwisselend zullen een fregat en een bevoorradingsschip deel gaan nemen aan de missie, waarbij maximaal 150 militairen worden ingezet.

Het schip vertrekt waarschijnlijk tussen 1 oktober en 1 december a.s. voor een uitzendperiode van 4 maanden. De missie loopt tot 31 augustus 200, maar kan met een jaar uitlopen. Het Nederlandse schip gaat meehelpen voorkomen dat Hezbollah nieuwe wapens kan aanvoeren. De bewindsman is gelukkig met het mandaat: verdachte schepen mogen te allen tijde worden doorzocht en zo nodig mag de lading in beslag worden genomen.

De leiding over de zeeblokkade – nu bij Italië – zal binnenkort worden overgenomen door Duitsland. Naast Nederland zullen onder meer Bulgarije en Griekenland een maritieme bijdrage leveren. Aan de hand van de Artikel-100-brief van de regering zal de Tweede Kamer de missie nog moeten goedkeuren.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER

VOIP-telefonie vanuit Uruzgan door 12Connect

Telecom-operator 12Connect mag de telefoonverbinding tussen de Nederlandse militairen in Uruzgan en het thuisfront verzorgen. 12Connect biedt telefoonverbindingen via het Voice over Internet Protocol (VOIP), een verzamelnaam voor spraakverkeer via internet met een lijnkwaliteit vergelijkbaar met die van reguliere telecombedrijven.

De militairen kunnen bellen met een draadloze Wifi (Wireless Fidelity)-telefoon. Wanneer de militair met een Wifi-toestel van de compound zou lopen, vervalt de verbinding. Voor VOIP-bellen is gekozen omdat om veiligheidsredenen niet meer met eigen mobiele telefoons mag worden gebeld. Begin 2006 sleepte 12Connect ook al de opdracht in de wacht voor VoIP tussen Bosnië-Hercegovina (EUFOR) en Nederland.

De militairen mogen gratis bellen van Defensie, dat belang heeft bij goede communicatiemogelijkheden voor militairen. Contact tussen uitgezonden militairen en het thuisfront zou bijdragen aan de inzetbaarheid ter plaatse.

Tussenpersoon in het telefonieverkeer is de Defensie Telematica Organisatie (DTO), dé ICT-dienstverlener van het Ministerie van Defensie, die de e-Welfare aanbiedt.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER

Popduo scoort mega-hit met 'De soldaat'

Het Volendamse popduo Nick & Simon stoomt met zijn nieuwe single ‘Vaarwel verleden’ naar de eerste plaats van de Mega Top 100. De nieuwe single van Nick Schilder en Simon Keizer, die in 2006 al dik 200 concerten achter de rug hebben, heeft een dubbele A-kant. Volgens het management van het tweetal, Volendam Music BV, is de tweede track - 'De soldaat' - op de CD gezet naar aanleiding van reacties van de media en het publiek.

Op 15 september jl. is de CD gereleased. Beide nummers blijken veel gevoelens los te maken. Familieleden van militairen die uitgezonden zijn naar Uruzgan haalden het nummer aan als een ontroerend nummer.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 19 SEPTEMBER

Defensiebegroting richting 'Uruzgan'-missies

Minister van Financiën Gerrit Zalm dient de Miljoenennota in bij de Tweede Kamer. Het is de 100ste in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. In 1906 kwam de toenmalige Minister van Financiën, Theodoor Herman de Meester, voor het eerst met een Miljoenennota. In dat jaar ging het meeste geld nog naar Defensie (25% van de begroting), nu is dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Defensiebegroting maakt 5,5% van de huidige begroting uit.

In de Defensiebegroting staat ook dat het toekomstig optreden van de Nederlandse krijgsmacht zal lijken op dat in Uruzgan: snel handelen over lange afstanden in gebieden waar vaak sprake is van een gebrekkige infrastructuur, moeilijk terrein, risico's en dreigingen. Daarom wil Minister van Defensie Henk Kamp meer materieel, zoals gepantserde terreinvoertuigen voor het Korps Mariniers en meer Chinook-transporthelikopters, bemanning en onderhoudspersoneel. Ook moeten de inlichtingendiensten worden versterkt.

Genoemde maatregelen zijn volgens de bewindsman onmisbaar als het kabinet wil dat de krijgsmacht aan nog meer missies deelneemt, omdat de ISAF-missie in Afghanistan enorm veel van de krijgsmacht vraagt. In totaal zullen in 2007 maar liefst 5.100 Nederlandse militairen in het buitenland actief zijn.

De hoofdpunten uit de begroting van het Ministerie van Defensie zijn:

  • Defensie garandeert dat 25% van het totaal aantal militairen beschikbaar is voor eventuele calamiteiten binnen Nederland.

 

  • Het grootste deel van de uitgaven - € 2,3 miljard – gaat op aan materieel en organisatie. Voor het vervangen van militair materieel tijdens missies reserveert het kabinet in 2007 € 50 miljoen, voor de jaren daarna € 25 miljoen. Het gaat vooral om gevechtsvliegtuigen, 2 stuks extra C-130 transportvliegtuigen, 6 stuks helikopters en pantserwagens die zijn neergestort of in brand gevlogen.

 

  • In 2007 geeft Defensie structureel € 7,91 miljard uit: € 100 miljoen meer dan in 2006.

 

  • Nederland doet in Afghanistan mee aan de ISAF–missie met ± 1.500 militairen per rotatie; EUFOR in Bosnië met ± 300 militairen per rotatie; de internationale politietrainingsmissie in Irak (NMTI) met enkele tientallen mensen; de missie in Soedan (UNMIS) met een aantal militaire waarnemers, politiemensen en stafofficieren.

 

  • Van de krijgsmachtonderdelen krijgen de Koninklijke Landmacht veruit het meest: € 1,387 miljard.

 

  • Voor crisisbeheersingsoperaties, zoals die in Afghanistan, wordt uit een speciaal fonds € 195 miljoen beschikbaar gesteld (voor 2006: € 53 miljoen).

Terug naar Boven

Opnieuw Nederlandse gewonde in Uruzgan

Aan het einde van de ochtend is in Uruzgan een Nederlandse patrouille, vijf kilometer ten noorden van Deh Rawod, beschoten. Daarbij raakte één militair gewond. De patrouille stond stil in verband met een defect voertuig toen enkele tientallen Opposing Militant Forces van verschillende kanten het vuur op openden met kleinkaliberwapens. Ook werden twee RPG’s afgevuurd, die beiden doel misten.

De Nederlanders hebben het vuur beantwoord. Na een korte schotenwisseling braken de vijandelijke strijders het gevecht af. Tijdens het vuurgevecht liep één militair een schotwond op aan zijn been. Hij is met een helikopter afgevoerd naar het hospitaal op Kamp Holland in Tarin Kowt, waar hij is geopereerd.

Terug naar Boven

35ste Cavalerie Ere-Escorte op Prinsjesdag

Vandaag, op Prinsjesdag, escorteert het Cavalerie Ere-Escorte onder commando van majoor Harke in den Kleef voor de 35ste maal Hare Majesteit Koningin Beatrix tijdens de rijtoer met de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof.

Daar leest de vorstin de troonrede voor.

Het Cavalerie Ere-Escorte, dat als voorste eenheid én direct achter de Gouden Koets rijdt, bestaat uit twee bereden pelotons van in totaal 53 officieren, onderofficieren en huzaren.

Archieffoto van het Cavalerie Ere-Escorte

In de standaardwacht rijden 6 huzaren met de standaard van het Regiment Huzaren Prins Alexander.

De laatste eenheid die, tot 2006, de standaard van het Regiment Huzaren Prins Alexander in haar vaandel droeg, was 101 Tankbataljon van de Legerplaats Seedorf. Beiden gevechtseskadrons zijn na de sluiting van deze kazerne overgegaan naar 11 Tankbataljon Regiment Huzaren van Sytzama in Oirschot en 42 Tankbataljon Regiment Huzaren Prins van Oranje in Havelte.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 18 SEPTEMBER

Kamp: Uruzgan géén vechtmissie

In een overleg met de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan en Uruzgan blijft Minister van Defensie Henk Kamp erbij dat de Nederlandse missie in Afghanistan géén vechtmissie is. De inzet van een Nederlandse compagnie voor de operatie Medusa tegen de Taliban in de provincie Kandahar de afgelopen weken, was tijdelijk. Op de fracties van GroenLinks en de SP na heeft de Tweede Kamer geen moeite met de actieve bijdrage van Nederland aan operatie Medusa, die begon op 2 september jl.

De bewindsman is niet van plan eigen militairen structureel af te zonderen voor een snel inzetbare reservemacht die overal in het zuiden van Afghanistan kan worden ingezet: “Wij hebben al onze mensen nodig in Uruzgan.”

De NAVO heeft in zuidelijk Afghanistan een ondercapaciteit van 15%: 1.500 tot 2.000 militairen. De Tweede Kamer is bezorgd over toestroom en activiteiten van de Taliban, die vooral vanuit Pakistan de grens oversteken. Er dient meer internationale druk op Pakistan te worden uitgeoefend om dat te voorkomen. Tot slot wees de Tweede Kamer op het risico dat te veel gevechten tegen de Taliban averechts kunnen uitpakken, omdat de troepen zich dan vervreemden van de bevolking.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

Memorial Jump én parade in Ede

Ter herdenking van de luchtlandingsoperatie van operatie Market Garden zullen vandaag voor de 62ste maal boven de Ginkelse Heide in Ede militairen een parachutesprong maken in het kader van de Memorial Jump Market Garden.

Ook 5 Britse veteranen tussen 81 en 87 jaar nemen deel.

Daarnaast zullen ± 240 militairen in werkelijke dienst de paradropping maken:

Engelse parachutisten van het 4th Battalion The Parachute Regiment, militairen van 11 Air Manoeuvre Brigade en het Korps Commandotroepen, onder wie tientallen pathfinders. De parachutisten stijgen op vanaf de Vliegbasis Soesterberg.

In verband met de viering van 100 jaar Garnizoen Ede vindt er onder andere een parade plaats. Hierin rijdt Jaap van der Pol, oud-chauffeur van wijlen Prins Bernhard, mee. Van de Pol reed de prins van 1992 t/m 2004 tijdens het jaarlijkse defilé op 5 mei in Wageningen.

Honderd militaire voertuigen uit allerlei tijdvakken trekken in een historische parade door het centrum van Ede. Aan de kop van de parade rijdt Van der Pol, die vandaag in zijn Jeep Willys majoor Siem Smidt als bijrijder heeft. Smidt is de laatste kazernecommandant van de drie kazernes van Ede. In 2007 sluit het Ministerie van Defensie de laatste kazernes van het garnizoen Ede: Simon Stevinkazerne, Prins Mauritskazerne en Elias Beeckmankazerne. Smidt is behalve kazernecommandant tevens commandant Lokaal Facilitaire Dienst van het garnizoen Ede.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER

Canada stuurt 15 tanks naar Kandahar

Canada stuurt 200 extra militairenn naar Afghanistan. De versterkingen worden waarschijnlijk al aankomende week gestuurd op verzoek van brigadegeneraal David Fraser, commandant van de Regional Command South van de International Security Assistance Force ( ISAF), én luitenant-generaal Michel Gauthier, commandant van het Canadese Expeditionary Force Command, ter verbetering van de tactische situatie in de provincie Kandahar.

Zo wordt onder andere een Leopard-eskadron gestuurd “om de Canadese strijdkrachten beter te beschermen en te vechten in die gebieden waar de Taliban goed gecoördineerde verdedigingen heeft ingericht”. Het eskadron telt 15 Leopard C2-tanks: 42 ton zwaar en in het bezit van een 105 mm kanon.

Terug naar Boven

Verdeeldheid over zin missie Uruzgan

Uit de eerste monitor Steun en Draagvlak van het Ministerie van Defensie blijkt dat de Nederlandse bevolking niet helemaal overtuigd is van de zin van de missie van Nederlandse militairen in Uruzgan: 37% steunt de missie, 38% is neutraal over de inzet, 25% is (sterk) tegen. Ook is 52% is trots op de militairen en denkt 56% dat de missie zal bijdragen aan de wederopbouw van Afghanistan.

De monitor Steun en Draagvlak wordt opgesteld door de Afdeling Gedragswetenschappen van de Bedrijvengroep Defensie Personele Diensten van het Ministerie van Defensie. In een eerder stadium had de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) geadviseerd het interne document voortaan openbaar te maken. De monitor doet eens per kwartaal verslag van de resultaten van maandelijks opinieonderzoek in opdracht van Defensie naar het draagvlak voor de krijgsmacht. De komende twee jaar wordt deze meting maandelijks herhaald.

Als er doden vallen aan Nederlandse zijde, vindt bijna de helft dat géén reden om de militairen terug te halen. 47% vertrouwt erop dat de Nederlanders zijn opgewassen tegen de Taliban. 40% noemt de risico's voor de militairen verantwoord, 34% is neutraal en 27% vindt het onverantwoord.

Terug naar Boven

Kolonel Vermeij: "Dweilen met de kraan open"

In de gisteren verschenen Defensiekrant (nummer 32, uitgave van de Directie Voorlichting en Communicatie Ministerie van Defensie) zegt kolonel Arie Vermeij dat zolang Pakistan "in de huidige situatie" de grens met Afghanistan niet dichthoudt, de strijd tegen de Taliban dweilen met de kraan open is. Zolang vanuit Pakistan telkens verse, goed getrainde Talibanstrijders worden aangevoerd, is de opbouwmissie ten dode opgeschreven.

Vermeij is de hoogste Nederlandse militair in Zuid-Afghanistan én de plaatsvervanger van de Canadese brigadegeneraal David Fraser, die de scepter zwaait over het Regional Command South (RC South). Het zuidelijk regionaal commando van de International Security Assistance Force (ISAF) bestiert de operaties in 6 provincies: Day Kundi, Helmand, Kandahar, Nimroz, Uruzgan en Zabul.

Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn deelt de kwalificatie over het dweilen niet. Volgens Berlijn geeft Vermeij aan dat de situatie lastig is maar niet dat de missie onmogelijk is: “Met Pakistan is al steeds overleg om meer te doen om de toestroom tegen te gaan. Maar het gaat om een onherbergzaam gebied en de tribale structuur speelt ook een rol. […] Het beeld dat er alleen maar gevochten wordt, klopt niet. Er lopen veel projecten.”

Kolonel Arie Vermeij, plaatsvervangend commandant van het Regional Command South van ISAF (© foto: Defensiekrant, nummer 32, d.d. 14 september 2006

Minister van Defensie Henk Kamp heeft wél begrip voor de uitlatingen van Vermeij: “De media lichten er één zinnetje uit, maar in het hele artikel schetst hij een genuanceerd beeld.”

Terug naar Boven

Oefenterrein De Haar opengesteld

Ten zuiden van Assen opent het Ministerie van Defensie vandaag het militaire oefenterrein De Haar. Het 450 hectare grote gebied voorziet in belangrijke mate in de oefenbehoefte van eenheden die op de nabijgelegen Johan Willem Friso Kazerne zijn gelegerd: 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault (AASLT) Regiment Stoottroepen Prins Bernhard en Schoolbataljon Noord.

De oefenterreinen Balloërveld en De Strubben/Kniphorstbos worden hiermee buiten militair gebruik gesteld. Daarnaast zegt het ministerie de huur van het oefenterrein Baggelhuizen in Assen op.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER

Uitreiking vaandel aan 45 Painfbat in Ermelo

’s Middags wordt op het marktplein in Ermelo door de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm, het bataljonsvaandel uitgereikt aan de commandant van 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland, luitenant-kolonel Kees de Rijke.

Na de vaandeluitreiking neemt Van Uhm uit handen van de directeur van het NIMH, drs. Piet Kamphuis, het eerste exemplaar van het boek ‘Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland’ van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in ontvangst.

Op 6 oktober 1995 heeft de toenmalige Bevelhebber der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Hans Couzy, tijdens een plechtigheid op de legerplaats Harskamp onder andere het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG) ingenomen. Het regiment en de daaronder ressorterende eenheid waren overbodig geworden als gevolg van herstructureringsmaatregelen. Het vaandel is vervolgens bij dagorder opgelegd in het Infanteriemuseum.

In 2005 is 45 Painfbat echter heropgericht. Met de terugkeer van het pantserinfanteriebataljon – als resultaat van de grootscheepse reorganisatie van de afgelopen jaren – naar de Generaal Spoorkazerne, heeft Ermelo na 20 jaar weer een dergelijk onderdeel binnen de hekwerken. In de jaren ‘80 werd 41 Pantserinfanteriebataljon Regiment Stoottroepen van 11 Pantserinfanteriebrigade vanuit Ermelo overgeplaatst naar Seedorf.

45 Painfbat is één van de twee parate pantserinfanteriebataljons van 43 Gemechaniseerde Brigade; het andere is 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso. Het bataljon zal in maart 2008 worden uitgezonden naar de Afghaanse provincie Uruzgan.

Het boek ‘Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland’ (Uitgeverij Boom, 160 pagina's, ISBN 9085063825, € 15,-) ligt vanaf vandaag in de winkel.

Terug naar Boven

Polen stuurt 900 militairen naar Afghanistan

Tijdens zijn bezoek aan Washington maakt de Poolse Minister van Defensie Radoslaw Sikorski bekend dat zijn land 900 militairen extra beschikbaar stelt voor de NAVO-troepenmacht in Afghanistan. Polen, sinds 1999 lid van de NAVO, draagt op het moment al 100 militairen bij aan ISAF.

Vanaf februari 2007 zal Polen de troepen leveren voor het relatief rustige oosten van Afghanistan . Toch sprak Sikorski van een moeilijke, riskante en gevaarlijke operatie . In de jaren ’80 maakte hij als oorlogscorrespondent de Sowjet-bezetting van Afghanistan mee.

Van 28 tot en met 30 september 2006 zullen de NAVO-Ministers van Defensie bijeenkomen in Slovenië. Dan zal opnieuw worden gesproken over uitbreiding van de troepenmacht in Afghanistan.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER

Bliksembezoek Kamp aan Uruzgan en Kabul

Minister van Defensie Henk Kamp heeft vandaag een bliksembezoek gebracht aan de Nederlandse militairen in Afghanistan. De bewindsman bezocht Kamp Holland in Tarin Kowt in de provincie Uruzgan. Hij complimenteerde de Nederlandse militairen met hun inzet en toewijding. Ook genoot hij een lunch met (onder)commandanten en de gouverneur van de provincie, Maulavi Abdul Hakim Munib. Ook had hij een gesprek met de commandant van de Nederlandse troepen in Uruzgan, kolonel Theo Vleugels.

Het verrassingsbezoek duurde alles bij elkaar ± 2 uur. Daarna bezocht hij de Nederlanders in de hoofdstad Kabul.

Terug naar Boven

Marinecomplex Kattenburg binnengedrongen

Een journalist van de gratis krant Metro is in de nacht van maandag op dinsdag binnengedrongen op het marinecomplex Kattenburg in Amsterdam. Pas na een tijd is hij aangehouden. De verslaggever, die met een bootje binnendrong, heeft in een militair voertuig gezeten en opzichtig voor meerdere beveiligingscamera's gestaan, voordat hij werd aangehouden.

Metro meldt dat diverse Kamerfracties Minister van Defensie Henk Kamp vragen gaan stellen, omdat hij eerder heeft gezegd dat er geen problemen zijn met de beveiliging van militaire objecten in Nederland.

Het PvdA-Tweede Kamerlid Luuk Blom noemt het “schandalig” en wil uitleg van de minister. Ook VVD en SP zijn verbolgen; VVD’er Hans van Baalen wil dat de bewindsman met een integraal beveiligingsplan komt. Het terrein deed een tijd lang dienst als beveiligd onderkomen voor Ayaan Hirsi Ali. Geert Wilders, die zelf in Kamp Zeist ondergebracht werd: “Wanneer je zomaar in een militair voertuig kunt gaan zitten op een marinebasis, betekent het dat de beveiliging zo lek als een mandje is.”

Terug naar Boven

 

DINSDAG 12 SEPTEMBER

Rapport VS: Golfoorlogsyndroom bestaat niet

Uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Gulf War and Health: Volume 4. Health Effects of Serving in the Gulf War’ (ISBN 030910176X) van het Amerikaanse Institute of Medicine, blijkt dat er niet zoiets als hét Golfoorlogsyndroom bestaat. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat op last van het Congres is uitgevoerd. De uitslag van het onderzoek is opmerkelijk, omdat het resultaat de informatie moet verstrekken om vast te stelen of de veteranen in aanmerking komen voor een speciale gehandicaptenuitkering.

Amerikaanse en buitenlandse veteranen van de Golfoorlog van 1990-‘91 melden wél meer reële gezondheidsproblemen dan militairen die niet in de Golfregio hebben gediend. Toch is er blijkbaar niet een specifiek patroon van symptomen dat alleen voor Golfveteranen geldt. Bijna 30% van de veteranen uit de Eerste Golfoorlog had óf heeft gezondheidsklachten.

In de Eerste Golfoorlog hebben bijna 700.000 Amerikaanse militairen gediend, samen met militairen uit 34 andere landen. Zij werden in de regio blootgesteld aan een breed scala van (gif)stoffen en omstandigheden die klachten kunnen veroorzaken, zoals rookontwikkeling van honderden brandende oliebronnen, pesticiden, munitie met verarmd uranium en mogelijk het zenuwgas sarin.

Wél worden in het nieuwe rapport bewijzen vermeld voor een verhoogd risico van Golfoorlogveteranen op de zeldzame aandoening Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Ook zijn de veteranen vatbaarder voor depressiviteit, fobieën en verslavingsziekten (ziekten als gevolg van onder andere het gebruik van alcohol, drugs en nicotine).

ALS, dat ook wel bekend is als Lou Gehrig’s Disease of de Ziekte van Charcot, is een zeldzame neurologische ziekte, waarbij naar verloop van tijd krachtsverlies, spieratrofie en –zwakte en verlammingen ontstaan.

Terug naar Boven

Commandant Battle Group-TFU in Trouw

De commandant van de Battle Group (BG) van de Task Force Uruzgan (TFU), luitenant-kolonel Piet van der Sar, zegt in dagblad Trouw dat Nederlandse militairen in Uruzgan op meer plaatsen dan de huidige twee bases permanent aanwezig moeten zijn. De meer verspreide aanwezigheid is noodzakelijk om Afghaanse burgers het vertrouwen te geven op de Nederlanders te kunnen rekenen.

Als de militairen alleen overdag patrouilleren, geeft dat de Taliban de kans burgers 's avonds te intimideren. Op deze manier zullen de burgers uit angst voor represailles niet snel meewerken met de NAVO-troepen. De voortdurende aanwezigheid van Nederlandse militairen moet het tegendeel bereiken.

“Ik heb niet de illusie dat ze van ons gaan houden. Maar we moeten wel zien te bewerkstelligen dat mensen een patrouille waarschuwen als er een aanslag wordt voorbereid”, aldus Van der Sar, die in Nederland bataljonscommandant is van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Van Heutsz.

Overste Van der Sar, commandant van de Battle Group van de Task Force Uruzgan

Het is nog niet bekend hoe de zogenoemde 'permanente presentie' vorm gaat krijgen. Eventuele vooruitgeschoven posten (Forward Operating Base, FOB) moeten bevoorraad kunnen worden vanuit de basiskampen Tarin Kowt en Deh Rawood.

Terug naar Boven

Lidstaten negeren roep om versterkingen

Volgens het Britse dagblad The Times heeft de oproep van de NAVO om extra troepen te sturen naar Afghanistan weinig weerklank gevonden bij de 26 NAVO-lidstaten.

Alleen nieuwkomer Letland voorziet een uitbreiding van haar bijdrage in Afghanistan van 36 naar 56 militairen. Duitsland, Italië, Spanje en Turkije negeren stelselmatig de aansporing voor troepenversterkingen. De lidstaten voelen er blijkbaar niets voor extra gevechtstroepen toe te zeggen.

Hiermee negeren de lidstaten een oproep van generaal James Jones, de Amerikaanse Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), om 2.500 extra troepen naast de al aanwezige Amerikaanse (20.000), Britse (5.400), Canadese (2.500) en Nederlandse (2.300) militairen.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 11 SEPTEMBER

Generaal Godderij naar NAVO-staf Brussel

Aan het einde van de 3-daagse NAVO-topconferentie in Warschau wordt bekendgemaakt dat de Nederlandse luitenant-generaal Jo Godderij zomer 2007 directeur wordt van de internationale militaire staf van de NAVO.

Godderij, voorheen vlieger van de F-16 Fighting Falcon, gaat leiding geven aan een staf van ± 400 medewerkers in Brussel die werkzaam is voor het Militair Comité. Sinds september 2004 is hij de Permanent Military Representative to NATO voor Nederland.

Godderij was daarvoor achtereenvolgens Plaatsvervangend Bevelhebber van de Luchtstrijdkrachten (1999-2001) en Plaatsvervangend Chef-Defensiestaf (2001-2004).

Terug naar Boven

Oefening 'Quick Response' start in België

Vanaf vandaag tot 28 september organiseert het Operationeel Commando van de Landcomponent (COMOPSLAND in Evere) van de Belgische krijgsmacht de grootscheepse Field Training Exercise (FTX) ‘Quick Response 2006’. Zo’n 7.500 Belgische militairen oefenen twee weken lang verspreid over België samen met Duitse, Franse, Luxemburgse, Nederlandse en Oostenrijkse collega's. Het buitenlandse aandeel bedraagt 650 militairen.

Doel van de oefening is de samenwerking met de burgermaatschappij te bevorderen tijdens buitenlandse opdrachten. Daarom werken naast militairen ook politie, brandweer en andere civiele organisaties mee. Zo worden onder andere massademonstraties, milieurampen en vliegtuigcrashes gesimuleerd.

De oefening start met een bruggenhoofd (amfibische landing) in Zeebrugge, waaraan ook 2 Bootcompagnie van het Korps Mariniers zal deelnemen en het Belgische deel van een European Union Battlegroup aan land wordt gezet. Gelijktijdig wordt in kustplaats Lombardsijde de NATO Response Force geactiveerd.

Achtereenvolgens zijn daarna de kazernes in Sijsele (19 tot 22 september, Kwartier Sgt Baron André Gilles de Pelichy), Heverlee (22 tot 25 september, Kwartier Commandant de Hemptinne) en Marche-en Famenne (25 tot 28 september, Kwartier Kamp Koning Albert) de epicentra van ‘Quick Response 2006’.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 10 SEPTEMBER

Genisten slaan vouwbrug bij Zwolle

De Koninklijke Landmacht neemt sinds 28 augustus jl. deel aan de oefening ‘United Engineer 2006’. Vandaag leggen de oefenende genisten een vouwbrug over de IJssel, tussen de oude en de nieuwe IJsselbrug bij Zwolle. Door middel van het uitvouwen en koppelen van pontons wordt het leggen van de vouwbrug gerealiseerd.

Tijdens de oefening verplaatsen zich ± 150 voertuigen, waaronder Leopard-tanks, en 500 militairen over de brug. De Nationale Reserve ondersteunt de operatie. Voorafgaand aan de bruglegging vindt een commando-overdracht plaats. Brigadegeneraal René Veger geeft het commando over het Regiment Genietroepen over aan kolonel Tjeerd de Vries.

In het kader van dezelfde oefening vindt op 12 september een tweede brugslag plaats op evenemententerrein Walibi Flevo in Biddinghuizen (Flevoland). Genisten bouwen daar een Medium Girder Bridge (MGB) ter voorbereiding op wederopbouwmissies, zoals momenteel in Afghanistan.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

Parachutesprong minister Kamp en echtgenote

Minister van Defensie Henk Kamp springt vandaag met zijn vrouw uit een Fokker-60 Utility van de Koninklijke Luchtmacht . De bewindsman en zijn echtgenote maken boven Lelystad een parachutesprong om te vieren dat Vliegclub Flevo en Parachutistenclub Flevo een nieuw onderkomen hebben op Lelystad Airport . De minister is eregast op het feestje. Omdat veel leden van de parachutistenclub militair zijn, is de link met de minister gelegd.

De echtelieden maken beiden een tandemsprong met een ervaren springer. Het is de bedoeling dat zij landen op het grasveld voor het nieuwe onderkomen.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER

NAVO-ambassadeur VS prijst Nederlanders

De Amerikaanse Permanent Representative to the North Atlantic Treaty Organization, Victoria Nuland, noemt tijdens een bezoek aan Den Haag het optreden van de Nederlandse militairen in Afghanistan “een voorbeeld voor andere landen”. Meer dan militairen uit andere landen weten de Nederlanders de wederopbouwtaak en het verbeteren van de veiligheid te combineren. De Nederlandse militairen presteren ook bij de incidentele gevechtsmissies in het zuiden van het land “zeer goed”. Ook maakt de Nederlandse regering heeft volgens niet, zoals andere landen, een voorbehoud bij de inzet van militairen bij gevechtsmissies.

“Andere landen willen of niet in het zuiden opereren, of niet ’s nachts vechten, of niet meedoen aan acties tegen de rebellen. Maar Nederland heeft zichzelf geen beperkingen opgelegd, het strijdt niet met één hand op de rug”, zo verklaarde Nuland.

Nuland bezocht afgelopen week Afghanistan en was ook bij de Nederlandse troepen in Uruzgan. Als NAVO-ambassadeur is zij een van de belangrijkste adviseurs van de Amerikaanse regering op veiligheidsgebied.

Terug naar Boven

Zelfmoordaanslag Kabul op konvooi VS

Een zelfmoordaanslag op een Amerikaans konvooi in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft vanmorgen tenminste 18 levens gekost. De aanslag is opgeëist door de Taliban.

Op 50 meter vanaf de Massoud-rotonde, waar de Amerikaanse ambassade ligt, reed volgens ooggetuigen een jongeman met een blauwe Toyota Corolla in op één van de drie voertuigen van het konvooi. Een gepantserde Humvees werd door de explosie in tweeën gereten. Twee Amerikaanse militairen kwamen om het leven, twee anderen raakten gewond. Brokstukken en lichaamsdelen werden in een straal van 50 meter teruggevonden. De overige doden zijn Afghaanse burgers. Tientallen Afghanen raakten gewond.

De geweldsexplosie in Afghanistan heeft waarschijnlijk te maken met het grote NAVO-offensief tegen de Taliban in het zuiden van Afghanistan, operatie ‘Medusa’. De NAVO begon het offensief op 2 september jl. in de districten Panjwayi en Zhari van de provincie Kandahar.

Terug naar Boven

NAVO-topconferentie in teken ISAF

In de Poolse hoofdstad Warschau zijn tot 10 september de topmilitairen van de 26 NAVO-lidstaten bijeen om verschillende vraagstukken te bespreken.

Onderwerp van gesprek onder leiding van de voorzitter van het Militaire Comité, de Canadese generaal Ray Henault, zijn:

de ontwikkelingen met betrekking tot de NATO Response Force (NRF)
de militaire initiatieven in het kader van de omvorming van de verdragsorganisatie
de agenda voor de topconferentie in de Letse hoofdstad Riga – eind november a.s.
de noodzakelijke versterking van de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan met 2.000 militairen

In het zuiden van Afghanistan proberen sinds 1 augustus jl. ± 8.000 NAVO-militairen namens de Afghaanse regering veiligheid en rust te brengen. De gevechten met de Taliban lijken echter alleen maar feller te worden en het aantal slachtoffers onder de NAVO neemt toe.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER

Aanval op patrouille in Deh Rawood

Gisteren rond 17.00 is in de buurt van de compound in Deh Rawood in Uruzgan een Nederlandse patrouille onder vuur genomen. Een kleine groep Taliban van naar schatting 10 personen opende vanuit een lemen gebouwtje het vuur met kleinkaliberwapens en raketgranaten.

De Nederlanders kregen onmiddellijk luchtsteun van de coalitietroepen.

Aan Nederlandse zijde vielen géén gewonden en de schade beperkte zich tot een paar lekke banden. Wat er met de schutters is gebeurd, is onbekend. De kans dat zij het tegenoffensief van de NAVO hebben overleefd, is klein.

Terug naar Boven

Belgische leger in opspraak door arrestaties

Zo’n 100 agenten van de federale Belgische politie zijn vanochtend vanaf 11.00 uur woningen van militairen en een kazerne binnengevallen in een onderzoek naar extreem-rechts, terrorisme en illegaal wapenbezit en –handel. Justitie in België vermoedt dat enkele militairen banden hebben met neo-nazi's, skinheads en extreem-nationalistische organisaties.

Bij huiszoekingen in Dendermonde, Herentals, Kleine Brogel en onder andere het Militair Kamp van Beverlo in Leopoldsburg zijn 17 mensen aangehouden. De politie nam onder meer vuurwapens en explosieven in beslag.

De hoofdverdachte - een militair uit de kazerne in Leopoldsburg - is lid van de neo-nazistische organisatie Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET), een afsplitsing van de groep Blood and Honour Vlaanderen. De man rekruteerde nieuwe leden, onder meer in het leger. Ook zouden trainingen zijn gegeven op militaire terrein. Volgens de federaal procureur koesteren de verdachten het gedachtegoed van "racisme, xenofobie, negationisme (ontkenning van de Holocaust), antisemitisme en neonazisme".

Volgens Belgische terrorismewetgeving uit 2004 volstaat het lidmaatschap van een anti-democratische organisatie om veroordeeld te worden. Op lidmaatschap van een terroristische beweging staan gevangenisstraffen tot 5 jaar, op leiderschap 10 jaar.

Het onderzoek is 2 jaar geleden begonnen door het parket van Dendermonde. Enkele agenten zouden geïnfiltreerd zijn in het extreem-rechtse milieu om meer informatie te verzamelen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER

Brit gedood bij incident met landmijn

In het noorden van de Afghaanse provincie Helmand is vandaag rond 12.20 uur lokale tijd een Britse militair door een detonerende landmijn om het leven gekomen. Vijf andere militairen raakten zwaargewond. De gewonden zijn overgebracht naar de geneeskundige inrichting op Camp Bastion, vlakbij de hoofdstad Lashkar Gah.

Het incident vond plaats toen een patrouille in een niet-gemarkeerd mijnenveld liep. In Helmand zijn ± 4.000 Britse militairen gelegerd.

Terug naar Boven

Promotie oud-generaal Brinkman in Tilburg

Vandaag promoveert oud-generaal Jan Willem Brinkman tot doctor in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Brinkman, die de laatste jaren als crisismanager actief was, zegt in zijn proefschrift ‘Dynamiek en onzekerheid als kans. Onderzoek naar de toepasbaarheid van (delen van) het moderne militaire besturingsmodel in het Nederlandse ziekenhuisstelsel’ dat ziekenhuizen veel kunnen leren van het besturingsmodel dat de laatste decennia in veel krijgsmachten wordt gehanteerd.

Brinkman werd in 1993 de eerste commandant van 11 Luchtmobiele Brigade en nam in 1994/’95 als chef-staf van het VN-hoofdkwartier in Sarajevo deel aan de vredesoperatie van de UNPROFOR in Bosnië. In 1995 werd hij commandant van de Multi-National Division Central, tot 2002 een onderdeel van het ACE Rapid Reaction Corps (ARRC). In ’96 stapte de landmachtgeneraal over naar de regiopolitie Rijnmond, maar daar moest hij een jaar later opstappen na ruzie met de burgemeester.

Professionele en innovatieve organisaties als ziekenhuizen, zegt Brinkman in zijn proefschrift, hebben te maken met een sterke groei van de vraag naar zorg. Het ziekenhuis wordt een steeds grotere en complexere organisatie. De onderlinge afhankelijkheid van de zorgprofessionals wordt steeds groter en hetzelfde geldt voor de afhankelijkheid van medische en de informatietechnologie.

Ziekenhuisbesturen lopen op deze ontwikkeling achter en worden beheerst door een bureaucratische benadering. Problemen worden (ineffectief) opgelost met extra planning, bijkomende regels en meer management. Deze aanpak is slecht bestand tegen de behoefte aan handelingsvrijheid en het streven naar een hoge zorgkwaliteit van medisch en verplegend personeel, aldus Brinkman.

Hij trekt een vergelijking met militaire organisaties die – sinds de 19de eeuw – ook te maken hebben met sterke groei en toenemende complexiteit. Daardoor dreigde ook in de krijgsmacht onbestuurbaarheid en overgevoeligheid voor chaos. Maar de moderne militaire organisatie kiest niet voor gedetailleerde regelgeving en procedures om de problemen het hoofd te bieden, maar legt juist de nadruk op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de uitvoerenden. Het militaire bestuursmodel combineert centrale regie met operationele zelfstandigheid en stimuleert initiatief en creativiteit.

Promotores van Jan Willem Brinkman zijn prof.dr. John Rijsman en prof.dr. Cas Vroom.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 5 SEPTEMBER

Aanval op vooruitgeschoven post afgeslagen

Naar vandaag is bekendgemaakt heeft gisteravond een groot aantal vijandelijke strijders een poging gedaan een door Nederlandse militairen verdedigde Forward Operating Base (FOB, vooruitgeschoven post) in de provincie Kandahar te overmeesteren. De aanval werd afgeslagen, waarbij aan vijandzijde een aantal doden is gevallen.

De Nederlandse militairen zijn eind vorige week uit Uruzgan verhuisd naar de FOB Martello, vlakbij het oord El Bak in het district Shah Wali Kot. Op de FOB, 200 km ten noorden van Kandahar-Stad in de gelijknamige provincie, hebben zij tijdelijk de bewaking van de post overgenomen van de Canadezen. De FOB ligt aan de belangrijke main supply route tussen Kandahar Air Field (KAF) en de provinciehoofdstad Tarin Kowt in Uruzgan.

Bij de aanval op FOB Martello maakten de strijders gebruik van kleinkaliberwapens, mortieren en raketgranaten. Volgens een schatting van de commandant van de Nederlandse eenheid namen ± 100 vijandelijke strijders deel aan de overval. Tijdens het vuurgevecht, dat ± 30 minuten duurde, werd ook een Nederlandse Apache-gevechtshelikopter ingezet. Vanochtend is Martello overigens opnieuw onder vuur genomen, nu kortstondig en minder hevig.

Terug naar Boven

Bellen met GSM in Uruzgan verboden

Kolonel Theo Vleugels, commandant van de Task Force Uruzgan, zegt in een gesprek met dagblad Trouw dat Nederlandse militairen in Uruzgan hun mobiele telefoon voor hun eigen veiligheid moeten inleveren. Gevreesd wordt dat de vijand door het peilen van de GSM’s kan zien hoeveel manschappen er op een bepaalde plaats aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens een patrouille.

Vleugels: “We hebben hier te maken met een vijand die er alles voor over heeft om ons dwars te zitten. Goed vertrouwen is dan niet voldoende.”

Defensie ging er vanuit dat de militairen in Afghanistan niet met een GSM konden bellen, maar vorige week is een nieuwe Afghaanse provider ook in Uruzgan met een netwerk in de lucht: Roshan. Volgens Defensie zou Roshan connecties hebben met anti-westerse groeperingen. In 27 van de 34 Afghaanse provincies heeft Roshan in meer of mindere mate een GSM-netwerk, naar eigen zeggen "a network coverage of more than 150 major cities and towns".

Roshan, met haar hoofdvestiging in Bahrein, is een Indiase telefoonprovider die voor 51% in handen is van Agha Khan Development Network, dat onder meer (landbouw)ontwikkelingsprojecten uitvoert in Afghanistan.

Defensie overweegt ook laptops en notebooks van de militairen te controleren op de aanwezigheid van gevoelige informatie, zoals foto's van patrouilles. Ten slotte wordt het versturen van foto's per e-mail verboden. Voor de 400 Australische militairen ter plekke golden deze beperkingen overigens al wel.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 4 SEPTEMBER

Nederlanders steunen Canadezen in Kandahar

Het Ministerie van Defensie heeft vandaag de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Kandahar bevestigd. Ruim 100 Nederlandse militairen zijn tijdelijk in de Afghaanse provincie actief om de Canadezen te helpen. Zij bewaken de basis 'Martello' op de route tussen Kandahar-Stad en Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan.

Door de steun van Nederland konden Canadese militairen in Kandahar meedoen aan een grootscheeps offensief tegen de Taliban, operatie Medusa. 'Medusa' is de grootste anti-Taliban-operatie sinds de NAVO het bevel van de Amerikanen heeft overgenomen. Gisteren kwamen bij felle gevechten tussen de Canadezen en de Taliban 4 Canadezen om het leven en raakten er 6 gewond.

Terug naar Boven

Wereldwijd ruim 72.000 doden door terreur

De Britse krant The Independent meldt dat wereldwijd geschat zeker 72.265 mensen door terreuractiviteiten om het leven zijn gekomen, sinds de Amerikaanse president George W. Bush vijf jaar geleden de ‘War on Terror’ (oorlog tegen het terrorisme) begon.

De krant baseert zich op informatie van het National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT), een instituut ter voorkoming van terrorisme.

De meeste slachtoffers van het terrorisme, ongeveer 40.000 mensen, zijn Irakese burgers. De overige 30.000 doden zijn gevallen door terreuraanslagen elders of tijdens antiterreurcampagnes van de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

Volgens het Pentagon komen door het aanhoudende geweld in Irak elke maand circa 3.000 burgers om het leven. Ook Amerikaanse en Irakese militairen zijn hun leven niet zeker in het Arabische land. Uit cijfers van het Amerikaanse leger blijkt dat het aantal aanslagen op Amerikaanse en Irakese militairen sinds januari is verdubbeld.

De Amerikaanse nieuwszender CNN meldde gisteren al dat in de strijd tegen het terrorisme inmiddels meer Amerikanen zijn omgekomen dan er slachtoffers zijn gevallen door de aanslagen van 11 september 2001. Volgens CNN eisten de aanslagen van 11 september de levens van 2.973 mensen. In deze telling zijn de daders van de zelfmoordacties niet meegenomen. In Irak en Afghanistan hebben inmiddels al 2.974 Amerikaanse militairen de dood gevonden. In Afghanistan vonden 329 (11%) Amerikaanse militairen de dood, in Irak 2.645 (89%). Gisteren werden in Irak nog 4 Amerikanen gedood.

Terug naar Boven

Helikopters oefenen boven Veluwe en Betuwe

Vanaf vandaag tot 21 december a.s. maken transporthelikopters van het Commando Luchtstrijdkrachten van de Vliegbasis Soesterberg avondvluchten boven de Veluwe en in de Betuwe.

De helikopterbemanningen van de Chinooks en Cougars moeten voor missies, onder andere die naar Afganistan, oefenen in het vliegen bij duisternis. Bij dergelijke vluchten wordt gebruik gemaakt van nachtzichtapparatuur (Night Vision Goggles).

Terug naar Boven

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER

Lezing historicus Van Bergen in Paradiso

In Paradiso in Amsterdam houdt medisch-historicus dr. Leo van Bergen de eerste van vijf Herfstlezingen van de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap (OKW): ‘Slag bij de Somme – de verwoestende gevolgen van The Great War’. Van juli tot november 1916 vocht Duitsland tegen Frankrijk en Engeland.

De Slag bij de Somme eindigde na 140 dagen op 18 november 1916 en kostte naar schatting aan 405.000 Britse, 550.000 Duitse en 225.000 Franse militairen het leven. Het totaal aantal doden, gewonden, vermisten en krijgsgevangenen aan beide zijden zou meer dan 1,3 miljoen bedragen.

Aan de hand van vijf historische veldslagen onderzoekt de K.L. Poll-stichting voor OKW expansiedrang en andere motieven, krijgskunde en krijgskunst, technische en medische vooruitgang als gevolg van oorlogvoering, propaganda, en de aard van oorlog als existentieel en cultureel fenomeen.

Van Bergen – verbonden aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum in Amsterdam, vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis - publiceerde diverse artikelen en boeken over geneeskunde in oorlogstijd, onder andere in het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift. Zijn lezing wordt ondersteund met beelden uit de Brits-Canadese speelfilm ‘Regeneration’ (1997) van regisseur Gillies MacKinnon, gebaseerd op de gelijknamige roman van Pat Barker.

Terug naar Boven

De Telegraaf: aanval gisteren "gigantisch"

Volgens De Telegraaf beschrijven achtergebleven familieleden, die na de hinderlaag van gisteren direct contact hebben gehad met militairen ter plaatse, de aanval als “gigantisch”. De thuisblijvers zeggen dat de meeste in Deh Rawood gelegerde militairen het geloof in de humanitaire missie hebben verloren.

Een moeder zegt: “Ze mogen eigenlijk niets zeggen. Maar ik krijg te horen dat er niets is om op te bouwen. Het is daar gewoon oorlog”.

Bij de hinderlaag van gistermiddag werden Nederlandse militairen beschoten met granaatwerpers. Eén van de explosieven raakte het voorste Patria-pantserwielvoertuig in het konvooi, waarbij de bestuurder aan een been gewond raakte.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER

14 Britten omgekomen bij vliegtuigcrash

14 Britse militairen zijn om het leven gekomen toen het vliegtuig waarin zij zaten als gevolg van technische problemen neerstortte in het zuiden van Afghanistan. Het gaat om twaalf man van de luchtmacht, een marinier en een landmachter. Er zou geen sprake zijn geweest van een vijandelijke aanval. Het toestel verdween plotseling van de radar en stortte 20 km ten westen van de stad Kandahar in onbebouwd gebied neer. Daarna vloog het vleigtuig in brand.

Het vliegtuig, een 4-motorige Nimrod MR2, nam deel aan een grootscheepse operatie tegen de Taliban in het district Panjwayi in de provincie Kandahar.

Niet eerder kwamen bij een incident zoveel Britse militairen om het leven sinds het begin van de operatie in Afghanistan in november 2001. In totaal zijn sindsdien 36 Britse militairen om het leven gekomen. In januari 2005 kwamen 10 Britten om het leven toen een Hercules C-130K neerstortte ten noordwesten van Bagdad.

Terug naar Boven

Gewonde bij hinderlaag konvooi

Een Nederlands konvooi is van middag in de omgeving van het Nederlands kamp in Deh Rawood in Uruzgan aangevallen. Daarop raakte het verzeild in een vuurgevecht, waarbij één Nederlandse militair is gewond geraakt. De militair is de eerste Nederlander in Afghanistan die door gevechtscontact verwondingen heeft opgelopen. Bij het massale vuurgevecht zijn aan vijandzijde meerdere slachtoffers gevallen en waarschijnlijk ook doden.

Het konvooi was op patrouille met ± 50 militairen in een aantal voertuigen, toen het omstreeks 15.15 uur lokale tijd in een hinderlaag liep. De gewonde militair was de bestuurder van het eerste pantservoertuig dat vermoedelijk werd getroffen door een explosief uit een raketwerper (RPG).

De gewonde militair is per helikopter overgebracht naar het hospitaal in het kamp in Tarin Kowt, waar hij is geopereerd. Wat zijn verwondingen precies waren, wil Defensie niet zeggen, maar de militair verkeert niet in levensgevaar.

Terug naar Boven

60ste Airbornemars in Oosterbeek e.o.

Vandaag wordt de 60ste editie van de Airbornemars gelopen rondom Oosterbeek. De Airbornemars werd in 1946 voor het eerst georganiseerd als eerbetoon aan de ruim 1.700 geallieerden die omkwamen bij de mislukte Slag om Arnhem in 1944 (operatie Market Garden). Het voormalige hoofdkwartier van de bevelhebbers, Airborne Museum Hartenstein, vormt daarom het middelpunt van de 40 km lange wandeltocht. Op deze plaats wordt het defilé afgenomen.

Met ruim 30.000 wandelaars is de Airbornemars uitgegroeid tot één van de grootste eendagswandelevenementen van Europa.

Terug naar Boven

Eerste aflevering 'Dutchmil' op RTL 7

Vanaf vanavond toont het RTL 7-programma Dutchmil 8 weken lang een exclusief kijkje achter de schermen van de Nederlandse krijgsmacht. Op informatieve wijze worden onderwerpen belicht als integrale luchtverdediging, sensortechnologie, Special Forces, nationale veiligheid, urban warfare, logistiek, training en simulatie. Te land, ter zee en in de lucht, aan boord van helikopters, op onderzeeboten en fregatten, in vliegtuigen, tanks, jeeps en pantservoertuigen, in Afghanistan, Noorwegen en op Kreta.

Aan de hand van actuele situaties neemt de Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn, de kijker mee in acties van de krijgsmachtdelen. Vast crewlid Vik Franke neemt elke aflevering de rol van onderzoeker op zich door met zijn 'experimenten' acties van de krijgsmacht uit te lokken. Zo probeert hij onder meer met een powerboat een marineschip aan te vallen, zit hij aan het stuur van een tank en stuurt hij in Afghanistan met een laserstraal een lasergestuurde bom op een jeep af. Franke is onder andere bekend als producer van de film Smile & Wave (2003) over ISAF in Afghanistan.

‘Dutchmil’, een co-productie van het Ministerie van Defensie en René Stokvis Producties BV, wordt wekelijks uitgezonden van 19.30 uur tot 20.00 uur. Onderwerp van vanavond zijn de Special Forces.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER

Brit gedood in Helmand

In de Zuid-Afghaanse provincie Helmand is een Britse militair van de vredesmacht ISAF gedood bij een aanval van opstandelingen. Een andere Britse militair raakte gewond. In de schotenwisseling kwam ook een opstandeling om het leven. In Helmand zijn ± 4.000 Britse militairen gelegerd.

Het totaal aantal Britse militairen dat in Afghanistan om het leven is gekomen sinds 2001 bedraagt nu 22. Hiervan zijn er 7 gestorven als gevolg van Diseases and Non-Battle Injuries (DNBI), onder andere verkeersongevallen.

Terug naar Boven

Ontvangst Bushmaster op Oranjekazerne

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap neemt vandaag op de Oranjekazerne in Schaarsbergen het nieuwe gepantserde patrouillevoertuig Bushmaster in ontvangst. De Bushmaster is aangeschaft voor de ISAF-operatie in de Afghaanse provincie Uruzgan.

Van de 25 benodigde voertuigen gaan er 23 naar Afghanistan; twee voertuigen dienen voor de opleidingen. In Uruzgan zullen 10 Bushmasters van de Australische fabrikant ADI Limited aanvullend worden uitgerust met een zogenoemd Remote Controlled Weapon Station (RCWS) van Thales Defence Optronics UK : een mitrailleur die in het voertuig kan worden bediend. Alle voertuigen hebben airco.

Met het totale project is een bedrag gemoeid van € 24,9 miljoen.

De Bushmaster van de Australische fabrikant ADI Limited

Terug naar Boven

Eerste schoten WO II 67 jaar geleden gelost

Vandaag 67 jaar geleden om 04.45 uur worden de eerste schoten van de Tweede Wereldoorlog gelost door de Duitse slagschip SMS Schleswig-Holstein. De kruiser vuurde met vier 280 mm-snelvuurkanonnen op het gelijknamige fort op het strategische schiereiland Westerplatte in Polen. De invasie van Polen werd gevoerd onder de codenaam ‘Fall Weiß’.

De in totaal 188 Poolse militairen van het garnizoen op Westerplatte wisten tot 7 september 1939 heldhaftig stand te houden alvorens zij werden gevangengenomen.

Terug naar Boven