AUGUSTUS 2006

Terug naar de homepage
 

AUGUSTUS 2006
M
D
W
D
V
Z
Z
7
13

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

Piloot F-16 omgekomen in Afghanistan

Rond 07.00 uur vanochtend is een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht in onherbergzaam gebied in de Oost-Afghaanse provincie Ghazni verongelukt. De 29-jarige piloot, organiek afkomstig van de Vliegbasis Volkel, is hierbij om het leven gekomen. Het is niet bekend of hij zijn schietstoel heeft gebruikt.

De Canadese generaal-majoor Angus Watt, hoofd van de luchtoperaties van de NAVO, noemde de dood van de Nederlandse piloot een tragisch verlies en voegde eraan toe: We zullen onverschrokken verdergaan met onze opdracht.”

De F-16, opgestegen vanaf Kabul International Airport (KIAI), was onderweg voor ondersteuning van Britse grondtroepen van de International Security Assistance Force (ISAF) in de provincie Helmand. Een tweede Nederlandse F-16 die meevloog, is ter plaatse blijven rondcirkelen totdat assistentie was gearriveerd. Het stoffelijk overschot van de vlieger is geborgen door een Amerikaans CSAR-team.

Het toestel vloog op het moment van het ongeval op grote hoogte, waardoor het kan worden uitgesloten dat het toestel is neergeschoten: de Opposing Militant Forces beschikken, voor zover bekend, niet over luchtafweer met zo’n grote dracht.

Het slachtoffer is de derde Nederlandse dode in Afghanistan. Op 26 juli jl. kwamen twee Nederlandse militairen om het leven bij een helikopterongeval de oostelijke provincie Paktia.

Terug naar Boven

Balkenende roemt "enorme professionaliteit"

Op de laatste dag van de 4-daagse ambassadeursconferentie in Den Haag heeft premier Jan Peter Balkenende in een toespraak de loftrompet gestoken over de Nederlanders in Afghanistan. Afgelopen weekeinde was de minister-president in Afghanistan, voor een gesprek met de Afghaanse president Hamid Karzai en een bezoek aan de Nederlandse troepen in Tarin Kowt, Kandahar en Kabul.

Balkenende zei letterlijk: “Wat me opviel, is de enorme professionaliteit van onze mensen daar. Een sterke combinatie van Hollandse nuchterheid en betrokkenheid. Ik zag ook hoe de drie elementen van onze benadering - diplomatie, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking - als raderen in elkaar grijpen en elkaar versterken.”

Terug naar Boven

Commissie-Borghouts presenteert rapport

Vanochtend hebben Minister van Justitie Piet Hein Donner én Minister van Defensie Henk Kamp het rapport van de Commissie 'Evaluatie toepassing militair strafprocesrecht bij uitzendingen' in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter, mr. Harry Borghouts, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland.

Volgens de commissie-Borghouts blijkt dat de procedures van het huidige stelsel van strafvordering in militaire zaken op een aantal punten kunnen worden verbeterd. Uit het onderzoek is ook duidelijk geworden dat de communicatie tussen het Ministerie van Defensie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Koninklijke Marechaussee te wensen over laat.

Naar aanleiding van de onvrede over de vervolging van sergeant-majoor Eric O. werd in een motie van de Tweede Kamerleden Hans van Baalen (VVD) en Angelien Eijsink (PvdA) verzocht een commissie onderzoek te laten doen naar de strafrechtelijke vervolging van uitgezonden militairen. Eric O. werd in januari 2004 vervolgd nadat hij een Irakees zou hebben neergeschoten, maar werd in oktober 2004 vrijgesproken.

De commissie-Borghouts heeft onder andere gekeken naar het wettelijk kader waarbinnen de strafvordering in militaire zaken plaatsvindt. In dit verband is aandacht besteed aan de juridische status van geweldsinstructies (Rules of Engagement, aide-mémoire en instructiekaart geweldgebruik). De Commissie oordeelt dat het huidige stelsel voldoende rechtsbescherming biedt aan de militair die beweert overeenkomstig zijn geweldsinstructies te hebben gehandeld.

Toch vindt de commissie het - vanuit de gedachte dat de individuele militair een zo groot mogelijke rechtszekerheid dient te worden geboden - wenselijk dat in een specifieke wettelijke bepaling wordt voorzien. In dit verband verdient het aanbeveling om het toepassingsbereik van de specifiek op militairen gerichte strafuitsluitingsgrond genoemd in artikel 38 Wetboek van Militair Strafrecht te verruimen. Het artikel luidt: “Niet strafbaar is hij die in tijd van oorlog binnen de grenzen zijner bevoegdheid een naar de regelen van het oorlogsrecht geoorloofd feit begaat, of wiens bestraffing strijdig zou zijn met een verdrag, geldende tussen Nederland en de mogendheid waarmede Nederland in oorlog is, of met enig voorschrift, ingevolge zodanig verdrag vastgesteld.”

De commissie doet 22 aanbevelingen, waarvan de belangrijkste zijn:

De militair die mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd tijdens een buitenlandse missie moet niet meteen als verdachte worden aangemerkt, maar eerst als getuige worden gehoord.

 

De afstemming wie wat doet bij verdenking van een militair die mogelijk naar Nederland moet worden overgebracht, moet verbeteren.

 

De commandant van de militair in het opsporingsonderzoek moet als eerste getuige worden gehoord indien, gedurende een militaire operatie, de militair handelingen heeft verricht die een vermoeden van een ernstig strafbaar feit opleveren.

 

De militair moet erop kunnen vertrouwen dat hij niet strafrechtelijk zal worden vervolgd wanneer hij zich houdt aan de dienstvoorschriften, dienstbevelen en geweldsinstructies.

 

De Officier van Justitie overlegt met de commandant van de militair, voorafgaand aan het besluit een van een strafbaar feit verdachte militair naar Nederland over te laten brengen; indien nodig bespreekt de hoofdofficier van Justitie de terugkeer met de Directeur Operaties van de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

 

Defensie moet meer informatie aan het OM geven over de geweldsinstructies tijdens een missie.

 

In het vervolgingsbeleid met betrekking tot geweldgebruik tijdens militaire operaties, wordt de strafuitsluitende werking van geweldsinstructies opgenomen als grond om van vervolging af te zien.

De bewindslieden van de beide ministeries nemen de aanbevelingen van de commissie-Borghouts over.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS

Kamp: oogsten drugstelers vernietigen

In weekblad Elsevier zegt Minister van Defensie Henk Kamp dat de Nederlandse militairen in Uruzgan moeten ingrijpen op plekken waar grondstoffen worden verbouwd voor het produceren van drugs. De bewindsman wil dat de oogst van telers met veel grond wordt vernietigd.

Volgens Kamp is de richting duidelijk: “De vernietiging van oogsten – eradicatie – moet in de eerste plaats op de grote telers met omvangrijke stukken grond worden gericht. In de tweede plaats komt er nadruk op “interdictie”, het onderscheppen van drugstransporten met roadblocks, het ontmantelen van werkplaatsen en het oprollen van drugsorganisaties.”

Daarbij moet Nederland samenwerken met de anti-drugseenheden van de Afghaanse regering. Hierover is Kamp in overleg met de Afghaanse, Amerikaanse en Britse regeringen. Tegenover het parlement heeft Kamp tot op heden echter volgehouden dat de drugsbestrijding een zaak was van de Afghaanse autoriteiten, waarbij de Nederlanders hooguit bijstand verlenen.

Afghanistan levert 90% van de wereldproductie van heroïne. In Elsevier zegt de minister te vermoeden dat de Taliban betrokken zijn bij de drugshandel om zo huurlingen te kunnen ronselen.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 29 AUGUSTUS

Inzet buiten Uruzgan volgens Artikel-100-brief

Tijdens het wekelijkse mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer heeft Minister van Defensie Henk Kamp gezegd dat de Nederlandse militairen in Uruzgan bij hulpverlening aan de Britten en Canadezen “netjes binnen de afspraken met de Tweede Kamer” blijven.

Volgens de fractie van de SP zou een dergelijke inzet in strijd zijn met het mandaat. De bewindsman is echter van mening dat Nederlandse eenheden wél buiten Uruzgan kunnen worden ingezet.

De Artikel-100-brief van 22 december 2005 (Kamerstuk 27.925, nummer 193) – het document op grond waarvan de Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending naar Uruzgan én waarin het mandaat wordt omschreven – maakt het mogelijk.

Volgens Kamp doen de Nederlanders in Uruzgan “niets anders dan we in onze brief aan de Tweede Kamer al hebben gezegd. De Britten, Canadezen en Nederlanders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gebied. Zij helpen ons en wij helpen hen. Er is echt geen sprake van iets nieuws.” Zo verleende Nederland al meerdere malen luchtsteun aan de Britten en Canadezen met F-16's.

Kamp benadrukte dat deze inzet niet ten koste gaat van de veiligheid en de wederopbouw van de provincie: “Wij gaan niet structureel troepen onttrekken aan Uruzgan. Mocht hiervan sprake zijn, dan vindt eerst overleg met de Kamer plaats.”

Terug naar Boven

 

MAANDAG 28 AUGUSTUS

Onvoldoende containers en géén PZH 2000's

RTL Nieuws geeft aan dat álle Nederlandse militairen in Uruzgan pas rond Kerstmis in gepantserde containers zullen slapen. Eerder heeft de regering de Tweede Kamer beloofd dat alle militairen per 1 augustus jl. gepantserd zouden slapen ter bescherming tegen inkomende mortieren of raketten. Nu slaapt een groot deel nog altijd in grote tenten met 150 bedden. Een deel van de Tweede Kamer en militaire vakbond ACOM eisen opheldering.

Oorzaak van het probleem is dat de Duitse producent van de containers vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is de enige weg vanuit Kandahar naar Tarin Kot en Deh Rawood een knelpunt, waar het gevaar van aanslagen en improvised explosive devices (IED’s) niet ondenkbeeldig is. Ook de toegezegde drie exemplaren van de Panzerhaubitze 2000 (PZH 2000), die aan de verdediging van de compound in Tarin Kot zijn toegewezen, nog niet aanwezig.

Terug naar Boven

Commandant positief over steun aan Britten

In NRC Handelsblad van vandaag zegt kolonel Theo Vleugels, de commandant van de Nederlandse troepen in Uruzgan, dat de Nederlandse militaire top welwillend staat tegenover een Brits verzoek om Nederlandse militairen buiten Uruzgan te laten opereren. “Dat is militair denken”, aldus de kolonel, die eraan toevoegt dat het past binnen het mandaat dat de NAVO-troepen van ISAF-Stage III.

Het verzoek aan Nederland komt van de Britse generaal David Richards, commandant van de operatie in het zuiden van Afghanistan. Hij vindt dat troepen van ISAF flexibel moeten zijn om zich te verplaatsen naar regio's waar het onrustig is.

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap vindt het echter nog “te vroeg” om op zulke verzoeken in te gaan, hoewel provincieoverschrijdend optreden van troepen in Zuid-Afghanistan al was voorzien in de plannen voor Uruzgan zoals het Nederlandse kabinet die eind vorig jaar aan de Tweede Kamer presenteerde.

Terug naar Boven

Turkije levert in principe troepen voor UNIFIL

De Turkse regering van premier Recep Erdogan heeft er vandaag mee ingestemd om in principe troepen te leveren aan de UNIFIL-missie in het zuiden van Libanon.

Het is nog niet bekend om hoeveel militairen het zal gaan. Het Turkse parlement zal deze of aankomende week over het voornemen stemmen. NAVO-lid Turkije onderhoudt goede banden met zowel Israël als de Arabische wereld. De Verenigde Staten, Libanon en Israël hebben er daarom bij het land op aangedrongen deel te nemen aan de VN-missie.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 27 AUGUSTUS

Bijstand Uruzgan aan Britten en Canadezen?

Volgens de website van de Volkskrant houden de Nederlanders in Afghanistan er rekening mee dat de NAVO op hen een beroep zal doen om de troepen uit Uruzgan óók in te zetten voor het te hulp schieten aan de Britse en Canadese bondgenoten in de aangrenzende provincies Helmand en Kandahar. Vooral de Britten in de provincie Helmand hebben het zwaar te verduren.

Vanochtend nog kwam bij aanvallen van Opposing Militant Forces in Helmand één Britse militair om het leven en raakten er 7 gewond. Daarmee komt het aantal Britse militairen dat in Afghanistan is gedood op 8.

Kolonel Theo Vleugels, commandant van de Task Force Uruzgan, is voorbereid op een eventueel verzoek van het NAVO-hoofdkwartier van International Security Assistance Force (ISAF) in Kandahar. Vleugels wijt de benarde positie van de Britten voor een belangrijk deel aan de door hen gevolgde strategie: “Zij moeten overal opspringen, of ze er nu op voorbereid zijn of niet. Het gevolg is dat de beschikbare mankracht te veel wordt verspreid en de kans groot is dat de eenheden vast komen te zitten en niet meer kunnen doen waarvoor ze waren gekomen: de opbouw van de provincie.” […] “Als het in Helmand mis gaat kan dat gevolgen hebben voor de hele operatie in het zuiden”, stelt Vleugels.

De Nederlandse Contingentscommandant, brigadegeneraal mr. Jan Peter Spijk, noemt het “een goed principe dat je in een militair vak je krachten effectief verdeelt. Als Nederland volledig operationeel is, is het denkbaar dat onze troepen ook elders kunnen worden ingezet.”

Terug naar Boven

ZATERDAG 26 AUGUSTUS

Militairen "helden van deze tijd"

Premier Jan Peter Balkenende is in Afghanistan op verrassingsbezoek geweest.

’s Ochtends was hij in de provincie Uruzgan, waar hij in Kamp Holland in de hoofdstad Tarin Kot de Nederlandse militairen toesprak. “Jullie zijn de helden van deze tijd en verdienen groot respect van de politiek en de samenleving”, zei de premier.

Premier Jan Peter Balkenende tijdens zijn verrassingsbezoek aan de Nederlandse troepen in het zuiden van Afghanistan

Het was de eerste maal dat de premier een bezoek bracht aan de troepen in Afghanistan. Balkenende heeft ook het helikopterdetachement op Kandahar Air Field (KAF) bezocht.

’s Middags is Balkenende doorgereisd naar Kabul, waar hij een onderhoud heeft gehad met de Afghaanse president Hamid Karzai. Om veiligheidsredenen werd het bezoek van Balkenende tot het laatste moment geheimgehouden door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Terug naar Boven

Jung: gevechtsopdracht Bundeswehr

De Duitse Bundeswehr staat aan de vooravond van haar inzet in Libanon: volgens informatie van het Duitse weekblad Der Spiegel wil Duitsland 1.200 militairen naar het crisisgebied sturen. Vizekanzler Franz Müntefering waarschuwt om de Bundeswehr niet ondermaats in te zetten.

In een interview met de Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dat morgen verschijnt, zegt Bundesminister der Verteidigung Franz Josef Jung van een heuse gevechtsopdracht voor de Bundeswehr.

Ook geeft hij aan niet precies te kunnen zeggen hoeveel troepen er gaan en laat hij in het midden of Duitsland de leiding op zich zal nemen in de marine-inzet met betrekking tot de zeeblokkade voor de Libanese kust.

Het mandaat van resolutie 1701 loopt in elk geval tot 31 augustus 2007.

Terug naar Boven

IED ontploft bij Nederlandse patrouille

Vanochtend is tijdens een patrouille van Nederlandse militairen van het Provinciale Reconstructie Team (PRT) uit Pol-e Khomri in het noorden van Afghanistan een improvised explosive device (IED) afgegaan.

Het incident deed zich voor ten zuiden van de stad Baghlan. Het explosief langs de kant van de weg ging af tussen twee passerende gepantserde voertuigen. De voertuigen raakten niet beschadigd en er vielen géén slachtoffers.

Sinds oktober 2004 is in Pol-e Khomri een Nederlands PRT werkzaam. Het hoofddeel van het PRT bestaat momenteel uit ± 180 militairen van de Koninklijke Marine.

Terug naar Boven

Leusderheide opengesteld voor wandelingen

Het oefenterrein Leusderheide wordt vandaag opengesteld voor natuurliefhebbers. De Leusderheide, met 209 hectare één van de grootste militaire oefenterreinen in Nederland, kenmerkt zich door hoge natuurwaarden. Omdat Defensie er de afgelopen jaren voor heeft gezorgd dat de natuur zich daar relatief ongestoord kon ontwikkelen, komen er verschillende soorten, soms zeldzame, flora en fauna voor, zoals concentraties van oude boskernen én heivlinder, roodborsttapuit en zandhagedis.

Het Ministerie van Defensie heeft de Leusderheide in gebruik als militair oefenterrein. Er vinden onder meer (tactische) oefeningen met militaire rupsvoertuigen plaats.

Het Ministerie van Defensie heeft samen met het Centrum voor Natuur en Milieu 'De Schoolsteeg' wandelroutes van 4 en 8 km uitgezet. Er kan een wandeling worden gemaakt in het gebied, dat gewoonlijk is afgesloten. Tussen 11.00 en 13.00 uur kan worden gestart tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht , Doornseweg 23, 3931MH Woudenberg. Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat de wandeling over mulle zandpaden gaat. Hierdoor is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn, een kinderwagen bij zich hebben of een rolstoel gebruiken.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS

Europese Unie levert ruggengraat UNIFIL

Verschillende Europese landen zijn bereid in totaal tussen de 7.000 en 9.000 militairen te leveren voor UNIFIL. Dit is de uitkomst van een speciale vergadering van de 25 Ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Brussel over UNIFIL, dat volgens VN-resolutie 1701 moet groeien van 2.000 naar 15.000 militairen. Secetaris-generaal Kofi Annan van de VN noemde de bijeenkomst een succes: “De EU levert de ruggengraat van de vredesmacht”.

De VN willen een vredesmacht van 15.000 militairen in Libanon stationeren. Al sinds 1978 hebben de VN een vredesmacht op de grens tussen Libanon en Israël, waarmee UNIFIL één van de oudste Peace Support Operations is. Momenteel patrouilleren echter nog slechts 2.000 militairen op de 121 km lange 'blauwe lijn' tussen Israël en Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja van EU-voorzitter Finland waarschuwde dat het 1 à 2 maanden zal duren voordat alle troepen van de EU ter plaatse zijn.

Italië heeft tot op heden de meeste militairen beloofd (3.000) en is bereid de vredesmacht te leiden nadat in februari 2006 het commando van de Franse generaal-majoor Alain Pellegrini afloopt. Frankrijk, dat al 200 militairen in Libanon heeft, beloofde gisteren al dat aantal uit te breiden naar 2.000. Ook België zegde vandaag ± 400 manschappen toe. De Belgische bijdrage omvat een deminings-eenheid, medische hulpverleners en wederopbouwteams.

De verschillende bijdragen zijn:

Italië

3.000

Frankrijk

1.800 (al: 200)

Spanje

1.200

Scandinavische landen

800

België

400

Polen

300 (al: 200)

Terug naar Boven

18 augustus jl. vuurgevecht in Uruzgan

Naar nu bekend is gemaakt door het Ministerie van Defensie zijn 18 augustus jl. Nederlandse militairen tijdens een patrouille in Uruzgan beschoten.

Een routinepatrouille van de Task Force Uruzgan werd vlakbij de Nederlandse basis in Deh Rawood plotseling onder vuur genomen door meerdere personen op motorfietsen.

Bij de aanval kwam vermoedelijk één van de motorrijders om het leven. Zijn lichaam werd meegenomen door de anderen.

Toen de Nederlanders vuuroverwicht kregen, braken de aanvallers de strijd af en kozen het hazenpad. Een militair liep een blauwe plek op doordat zijn scherfwerend vest door een kogel werd geraakt. Ook werd een Nederlands voertuig beschadigd. De patrouille keerde ongedeerd terug op de basis.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 24 AUGUSTUS

Historici herzien oorzaak Battle of Britain

Na 66 jaar wordt de oorzaak van de Battle of Britain mogelijk herzien. Grote vraag daarbij is of de algemeen aangenomen stelling wel klopt, dat de Royal Air Force (RAF) de Britten voor een invasie van de nazi’s heeft behoed.

In het vandaag uitgekomen september-nummer van het blad History Today stelt de Britse historicus Brian James dat die gedachte “lariekoek” is. Hij en drie belangrijke militaire historici aan het Joint Services Command Staff College betwisten dat het juist de kracht van de Britse Royal Navy was die Hitler weerhield van een invasie van het eiland.

Na de val van Frankrijk in 1940, vestigde Adolf Hitler zijn aandacht op de enige overgebleven vijand van Duitsland: Groot-Brittannië. Zijn plan om Groot-Brittannië binnen te vallen was gebaseerd op een denkfout: een lamgeslagen RAF. Op 10 juli 1940 begon de Luftwaffe zijn bombardementen op het Britse vasteland. Hierop sloeg het Fighter Command van de RAF terug, met als gevolg een grootschalige luchtoorlog tegen de Duitsers die 3½ maand duurde. Deze luchtoorlog ging de geschiedenis in als de Battle of Britain.

Terug naar Boven

4 Russen gedood bij ontmanteling mijn

Bij een explosie in Grozny, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, zijn vandaag 4 Russische militairen om het leven gekomen en is één militair gewond geraakt.

Volgens het Tsjetsjeense Openbaar Ministerie waren er géén aanwijzingen dat de explosie werd veroorzaakt door een terreurdaad. De militairen, van de troepen van het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken, waren bezig met de ontmanteling van een mijn toen de explosie zich voordeed.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 23 AUGUSTUS

Fisk: “Nederlanders kansloos in Uruzgan”

In een interview met Carp geeft Robert Fisk, Midden-Oostenexpert en oorlogscorrespondent voor The Independent, aan dat de Nederlandse wederopbouwtroepen in Uruzgan “geen enkele kans hebben om bij te dragen aan stabilisatie van de regio”. Zeker niet zolang Amerikanen en Britten elders in het land nog volop in gevecht zijn met de Taliban.

Volgens Fisk is ‘Afghanistan’ een vreemde missie, “zeg maar rustig controversieel. De troepen vechten nu op precies dezelfde plaatsen als waar ik de Russen zag vechten en de Amerikaanse generaals verklaren op precies dezelfde plaats, Baghram, wat de Russische generaals me dertig jaar geleden vertelden: we winnen, het gaat slechts om restanten van de Taliban, we maken een nieuw land van Afghanistan.”

Tot slot maken de Nederlanders, volgens Fisk, onder de huidige omstandigheden geen enkele kans om bij te dragen aan stabilisatie van de regio: “Luister, in mijn visie zijn soldaten er niet om waterleidingen aan te leggen, nieuwe scholen of internetcafés, maar om te vechten tegen de Taliban. En de Taliban zijn daar om tegen de westerse troepen te vechten. Amerikanen, Nederlanders, Britten, Canadezen, dat maakt ze niet uit.”

Van Robert Fisk verscheen in 2005 zijn magnum opus in het Nederlands: ‘De grote beschavingsoorlog’ (Ambo/Anthos Uitgevers, € 39,95, ISBN 9085490014, 1.440 pagina's). Het is een ooggetuigenverslag van 30 jaar Midden-Oosten: van de Russische invasie van Afghanistan naar de oorlog tussen Iran en Irak tot en met de Eerste en Tweede Golfoorlog.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 22 AUGUSTUS

Mogelijk deelname marine aan UNIFIL

Minister van Buitenlandse Zaken Fawzi Salloukh van Libanon heeft zijn Nederlandse collega Ben Bot vandaag gevraagd om een maritieme bijdrage. Het gaat om de inzet van één of meer schepen van de Koninklijke Marine die voor de kust van Libanon zouden moeten gaan patrouilleren ter voorkoming van illegale wapenleveranties. Het gaat dan waarschijnlijk om de uitzending van één fregat met ± 150 militairen. Eerder maakte Nederland al duidelijk dat er géén grondtroepen aan UNIFIL zullen worden geleverd.

Ben Bot zal het Libanese verzoek bij terugkomst in Nederland eerst bespreken met Henk Kamp, de Minister van Defensie. Over het verzoek mee te doen aan de VN-vredesmacht in het zuiden van Libanon zal het kabinet vervolgens a.s. vrijdag een besluit nemen.

Terug naar Boven

Kennismakingsdag vrouwen in Ermelo

Vandaag is er een kennismakingsdag voor vrouwen die willen werken bij 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo.

Omdat de krijgsmacht in 2015 voor 30% uit vrouwen zal moeten bestaan (tegen 10% nu), zijn consequent méér vrouwen nodig bij de Koninklijke Landmacht en dus ook bij het pantserinfanteriebataljon. Ook in mei en juni jl. zijn dergelijke kennismakingsdagen georganiseerd; toen kwamen respectievelijk ± 30 en ruim 50 vrouwen opdagen. Van de belangstellenden van destijds zitten nu ongeveer 25 vrouwen in het keuringstraject.

Tijdens de kennismakingdag bezoeken de belangstellenden het pantserinfanteriebataljon en kunnen zij met eigen ogen zien én ervaren hoe het is om daar te werken. De belangstellenden krijgen een uitgebreide voorlichting, demonstratie, sportprogramma, gezamenlijke lunch en evaluatie gepresenteerd.

Op 4 oktober a.s. is de eerstvolgende kennismakingsdag voor vrouwen in Ermelo.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 21 AUGUSTUS

UNIFIL-generaal Pellegrini geportretteerd

In het Reformatorisch Dagblad een portret van de huidige UNIFIL-commandant in Libanon, generaal-majoor Alain Pellegrini, die het uitgebreide internationale contingent zal moeten gaan leiden. Israël wenst overigens dat Italië het voortouw neemt.

Eind januari 2004 benoemde VN-secretaris-generaal Kofi Annan generaal-majoor Pellegrini tot commandant van de United Nations Interim Force in Lebanon, als opvolger van de Indiase generaal Lalit Mohan Tewari.

UNIFIL werd in 1978 in Zuid-Libanon gestationeerd toen Israëlische troepen zich terugtrokken uit het gebied. Doel was de Libanese regering te helpen bij het herstellen van haar gezag. Dit is tot op heden niet gelukt. De gevechten van de afgelopen maand tussen Israël en Hezbollah hebben duidelijk gemaakt dat de VN-missie weinig anders kan doen dan onmachtig toekijken.

De huidige commandant van UNIFIL, de Franse generaal-majoor Alain Pellegrini

De gereserveerde Pellegrini heeft een grote staat van dienst. Zo was hij militair attaché van de Franse ambassade in Beiroet, tijdens de Bosnië-oorlog voor UNPROFOR in 1995-‘96 in Bosnië-Hercegovina gestationeerd en leidde hij in 2000 vanuit Parijs de Franse militaire geheime dienst voor de divisies Afrika en het Midden-Oosten.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS

Iwo Jima-fotograaf Joe Rosenthal overleden

Op 94-jarige leeftijd is vandaag in een verzorgingshuis in Novato in Californië de Amerikaanse fotograaf Joe Rosenthal overleden. Rosenthal – afgekeurd voor militaire dienst vanwege zijn slechte gezichtsvermogen – volgde namens het persbureau Associated Press (AP) de Amerikaanse troepen naar de veldslag op Iwo Jima, waarbij 21.000 Japanners en bijna 7.000 Amerikanen sneuvelden.

Rosenthal werd beroemd met de daar gemaakte zwart-wit foto ‘Raising the Flag on Iwo Jima’. Op de foto planten Amerikaanse militairen de 'Stars & Stripes' op Mount Suribachi, het hoogste punt van het Japanse eilandje Iwo Jima. Voor zijn foto, gemaakt met een Speed Graphic-camera, ontving hij in 1945 de Pulitzer Prize voor fotografie.

De wereldberoemde foto van Joe Rosenthal, waarop 6 Amerikanen de 'Stars & Stripes' planten op het Japanse eilandje Iwo Jima

Rosenthal is er vaak van beschuldigd dat hij de vijf commando's en de marineman op 23 februari 1945 had laten poseren voor de opname, maar hij heeft dat zijn hele leven ontkend. Twee dagen later stond de foto op de voorpagina van The New York Times. De slag om het 13 km² grote eiland was het eerste gevecht op Japans grondgebied; de veldslag om Iwo Jima werd pas 31 dagen na de foto-opname beslist.

Naar het voorbeeld van Rosenthal’s foto werd in 1954 Arlington National Cemetery in Washington D.C. het U.S. Marine Corps Memorial Iwo Jima Statue geplaatst ter ere van het Amerikaanse Korps Mariniers.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS

Amerikaan gedood bij gevechten in Uruzgan

Bij een zwaar vuurgevechten tussen NAVO-troepen en de Taliban in het district Char Cheno in de Afghaanse provincie Uruzgan is een NAVO-militair gedood. Het gaat om een Amerikaanse instructeur in dienst van de Afghan National Army die opereerde ter ondersteuning van de ISAF-missie.

Bij de gevechten kwam ook een Taliban-strijder om het leven; drie andere NAVO-militairen raakten gewond.

Terug naar Boven

Israël schendt bestand resolutie 1701

Met twee voertuigen gedropte Israëlische commando’s hebben in de Bekaa valei, in het oosten van Libanon, drie Hezbollah-strijders gedood. Bij de operatie, die zich concentreerde zich rond het oord Bodai, 30 km westelijk van de stad Baalbek, kwam ook een Israëlische militair om het leven. Twee anderen raakten gewond.

Volgens de Israëlische krijgsmacht was de operatie, vlakbij de Syrische grens, bedoeld om wapenleveranties door Iran en Syrië tegen te gaan.

De Israëlische operatie was het eerste serieuze incident sinds 14 augustus jl. het bestand in Libanon in werking trad op grond van resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad.

Intussen zijn in de Libanese havenstad Naqoura de eerste Franse militairen aangekomen die UNIFIL gaan versterken. Frankrijk stuurt 200 militairen extra naar Libanon. Ook Denemarken, Duitsland en Italië hebben aangekondigd bijdrages te willen leveren, maar concreet zijn die nog niet. De Verenigde Naties hopen binnen twee weken 3.500 militairen in Zuid-Libanon te hebben. UNIFIL gaat opereren naast het Libanese leger, dat deze week voor het eerst in decennia posities innam in Zuid-Libanon.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS

Terrorisme-gezelschapsspel 'War on terror'

Volgens het dagblad Trouw kan vanaf oktober aan de keukentafel de oorlog tegen het terrorisme worden nagespeeld met het Britse bordspel War On Terror, The Boardgame.

Het satirische gezelschapsspel voor 2 tot 6 personen gaat over de huidige wereldpolitiek, zelfmoordterroristen, olie, massavernietigingswapens, bondgenoten en verraad.

Uit frustratie over de berichtgeving en de ontwikkelingen aan de vooravond van Tweede Golfoorlog in 2003 bedachten de Britse webdesigners Andrew Sheerin en Andrew Tompkins van TerrorBull Games uit Cambridge in een dronken bui het spel.

Het speelbord is een grote wereldkaart, waarop ieder land zijn olievoorraad heeft. Midden op het bord staat de ‘Axis of Evil’ die per ronde de gebeurtenissen bepaalt. Het doel van het spel is om een bepaald aantal landen te veroveren, als imperium of terrorist. Alle ingrediënten zijn aanwezig: list en bedrog, tegenvallers, schijnheiligheid, geheime deals, macht, geld, invloed en zelfs bruut geweld (kernwapens). Gelijkspel is eveneens mogelijk, met wereldvrede als gevolg.

Omdat er volgens de makers een zwaar taboe ligt op terrorisme, geeft het tweetal het gezelschapsspel nu in eigen beheer uit. Er zijn 5.000 spellen in productie die vanaf oktober a.s. worden uitgeleverd. Het spel kost £ 30 (omgerekend ruim € 44).

Terug naar Boven

DONDERDAG 17 AUGUSTUS

Géén "Bodentruppen" naar UNIFIL

Bondskanselier Angela Merkel geeft aan dat Duitsland géén grondtroepen ("Bodentruppen") zal leveren voor de uitgebreide UNIFIL-missie in Libanon. Wél wil Duitsland een hospitaalschip sturen én de gehele Libanese kust en de grens met Syrië bewaken om wapensmokkel aan Hezbollah te voorkomen, aldus Thomas Matussek, de Duitse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Berlijn bood de Verenigde Naties aan met marine-eenheden te patrouilleren om te voorkomen dat over zee wapens voor Hezbollah worden aangevoerd.

Hoewel Israël zélf Duitsland heeft uitgenodigd deel te nemen, ligt participatie in de internationale troepenmacht in Libanon gevoelig in de Bondsrepubliek. Verschillende parlementariërs vinden dat Duitsland óók 60 jaar na de Holocaust géén troepen kan sturen op een missie waar er fricties kunnen ontstaan met de Israëlische krijgsmacht. Terwijl een inzet in het Midden-Oosten tot dusver ondenkbaar was, speelt Duitsland er wél een belangrijke diplomatieke rol: Minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier is vrijwel ononderbroken in het Midden-Oosten om te bemiddelen.

Een ander tegenargument is dat de Bundeswehr al in grote delen van de wereld actief is, in totaal met bijna 8.000 militairen – onder andere in Afghanistan en op de Balkan. Volgens sommigen is de Defensiebegroting niet berekend op nóg meer mondiale betrokkenheid.

Terug naar Boven

Zelfmoordaanslag op konvooi in Uruzgan

In Uruzgan, waar Nederlandse en Australische militairen gelegerd zijn, is vandaag een zelfmoordaanslag gepleegd op een konvooi van de coalitietroepen. Daarbij kwam een burger om het leven en raakten 6 burgers gewond. Onder de door de NAVO geleide coalitietroepen vielen geen slachtoffers.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 16 AUGUSTUS

Frankrijk wil leiding over UNIFIL-nieuwe stijl

In Le Monde zegt de Franse generaal-majoor Alain Pellegrini, de huidige Force Commander van UNIFIL, dat het nieuwe UNIFIL pas in 2007 op de volle sterkte van 15.000 manschappen zal zijn. Het Franse Ministerie van Defensie geeft aan dat het Franse commando over UNIFIL in principe tot februari 2007 kan voortduren, gelijk aan de huidige termijn van Pellegrini.

Parijs eist wel een duidelijke vinger aan de pols: een duidelijk mandaat voor UNIFIL-nieuwe stijl, voldoende manschappen en zo snel mogelijk heropening van de vliegvelden.

Hoewel verschillende landen hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren (Frankrijk 5.000, Indonesië 1.000, Italië 3.000, Maleisië 1.000 en Turkije 5.000), is het nog onduidelijk wat de precieze samenstelling zal zijn van de versterkte VN-macht. Ook België, Duitsland, Marokko, Pakistan en Spanje zouden willen bijdragen.

Terug naar Boven

Gegevensdrager vermist in Uruzgan

Het Ministerie van Defensie maakt bekend opnieuw een gegevensdrager kwijt te zijn. In Kamp Holland, de Nederlandse compound in Tarin Kot heeft kolonel Theo Vleugels van de Task Force Uruzgan gisteren aangifte gedaan van vermissing. Wat er op de USB-stick staat, is niet bekend. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan, waardoor het onduidelijk is wát precies wordt vermist en hoe de digitale informatie kon kwijtraken.

Als gevolg van eerdere incidenten met vermiste gegevensdragers raadde Defensie in juli jl. het personeel aan géén geheugendragers meer te gebruiken, zolang er nog geen goed beveiligde USB-sticks in omloop zijn.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 15 AUGUSTUS

Britse soldaat na 90 jaar gerehabiliteerd

Na een lange procedure met het Ministerie van Defensie heeft de 93-jarige dochter van de Britse soldaat Harry Farr laten weten dat hij alsnog postuum eerherstel krijgt. Farr werd op 25-jarige leeftijd op 16 oktober 1916 door een vuurpeloton geëxecuteerd wegens zich slecht gedragen ten voorstaan van de vijand door het tonen van lafheid”.

Farr, die deel uitmaakte van het 1st Battalion West Yorkshire Regiment van het 1st Army Corps van de British Expeditionary Force (BEF), was in 1915 vijf maanden behandeld wegens shellshock, een oorlogsneurose van militairen die niet tegen de herrie van inslaande granaten konden. Meest waarschijnlijk is dat Farr toen leed aan hypacusis: vermindering van het gehoor, doordat de gehoorzenuw minder gevoelig is. De aandoening zorgt ervoor dat hevig lawaai fysisch ondraaglijk is. Toen Farr na behandeling weigerde terug te keren naar de loopgraven aan het front, werd hij gefusilleerd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in totaal 306 militairen uit Groot-Brittannië en het Gemenebest geëxecuteerd wegens lafheid. Sinds de jaren '90 wordt aangenomen dat mensen met shellshock lijden aan het posttraumatisch stresssyndroom (PTTS).

De Britse soldaat Harry Farr, lid van het 1st Battalion West Yorkshire Regiment van het 1st Army Corps van de British Expeditionary Force (BEF)

Na 90 jaar is Farr eindelijk gerehabiliteerd. Zijn familie heeft 14 jaar gestreden om zijn naam gezuiverd te krijgen. De Britse regering overweegt nu een generaal pardon voor alle vermeende lafaards.

Terug naar Boven

Chef-staf IDF opgeroepen af te treden

Politici en militairen in Israël hebben vandaag, één dag na het begin van het staakt-het-vuren in Zuid-Libanon, de chef-staf van de Israëlische strijdkrachten, luitenant-generaal Dan Halutz, opgeroepen af te treden. Handel in aandelen dreigt de commandant – die economie heeft gestudeerd – noodlottig te worden.

Halutz zou kort voor het begin van de grootscheepse militaire operaties tegen Hezbollah, die op 12 juli jl. twee Israëlische militairen ontvoerde, zijn aandelen van de hand hebben gedaan.

Hoewel de aandelen op de beurs van Tel Aviv met 8% daalde en Halutz omgerekend 5.400 dollar verloor, vinden politici in het parlement (Knesset) én collega-militairen zijn gedrag moreel niet te verdedigen.

De hoogste militair zou dan ook, zodra de laatste troepen Libanon hebben verlaten, moeten opstappen. Halutz, die op 1 juni 2005 als opvolger van luitenant-generaal Moshe Yaalon aantrad als 18de chef-staf van de Israeli Defense Forces (IDF), denkt vooralsnog niet aan aftreden.

Terug naar Boven

Waterzuiveringsinstallaties voor Uruzgan

Volgens het Technisch Weekblad gaat het bedrijf Natuurbeton Milieu uit Nederweert twee compacte afvalwaterzuiveringsinstallaties leveren aan het Ministerie van Defensie, bedoeld voor twee compounds in Uruzgan. De zuiveringsinstallaties zijn gebaseerd op zowel anaerobe als aerobe afbraakprocessen en op een gravitair afscheidingsproces, waarbij vervuiling bezinkt en opdrijft.

Aanvankelijk waren 43 zeecontainers nodig voor het transport van de afvalwaterzuiveringsinstallaties naar Uruzgan. Na het vervoer over zee zouden de containers nog 800 km over land moeten worden vervoerd. Het bedrijf heeft het ontwerp echter zo vereenvoudigd dat nu slechts 9 containers nodig zijn.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 14 AUGUSTUS

Kernbommen in Pools Sowjet-aanvalsplan

Foto van de bewuste kaart

NRC Handelsblad bericht dat in Polen een deel van het Warschaupact-archief is opengegaan. Topstuk van de collectie is een kaart waarop een Sowjet-aanvalsplan op West-Europa is ingetekend voor het geval de Koude Oorlog uit de hand zou lopen. Het aanvalsplan had drie doelen:

Kleine tactische kernbommen op 6 Nederlandse steden, t.w. Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Poolse troepen rukken in 7 dagen op tot aan de Rijn in Nederland, direct gevolgd door Oekraïense en Wit-Russische troepen.

NAVO-bases op de Duitse laagvlakte worden ontzien.

De Poolse bijdrage aan het Sowjet-aanvalsplan is te zien op een kolossale landkaart van 3 bij 3 meter uit 1970, die is vrijgegeven door het Poolse Instytut Pamięci Narodowej (IPN, Instituut voor Nationale Herinnering) en afkomstig is uit het archief van het in 1991 opgeheven Warschaupact. Op het topgeheim document staat de handtekening van generaal Wojciech Jaruzelski, destijds de Poolse Minister van Defensie.

De Poolse aanval loopt via de Noord-Duitse laagvlakte. Al op de derde dag (D3) zouden de Poolse pantserdivisies de Nederlandse grens bij Winschoten, Ter Apel en Vriezenveen passeren. Op de zesde dag (D6) zou Amsterdam worden bereikt.

Het Sowjet-plan draait om snelheid en buitensporig geweld. De troepen werden geacht minimaal 90 km per etmaal af te leggen, wat zelfs voor een Blitzkrieg een hoog tempo is. Snelheid was óók geboden omdat de eigen militairen niet konden ontsnappen aan de nucleaire regen. De Rijn moest hoe dan ook bereikt worden voordat de troepen doodziek zouden worden. Dit is dan ook de reden dat op de kaart de aanval in België stopt: Wit-Russische en Oekraïense troepen zouden hier het stokje van de inmiddels dodelijk zieke Polen overnemen.

Terug naar Boven

Krijgsmacht: € 1,2 miljard aan investeringen

Volgens De Telegraaf vergt het tenietdoen van de operationele knelpunten bij de krijgsmacht een extra investering van ± € 1,2 miljard. Daarnaast brengen die investeringen jaarlijks nog eens ± € 170 miljoen aan exploitatiekosten met zich mee. Volgens de krant blijkt dat uit de financiële onderbouwing van Minister van Defensie Henk Kamp en Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap aan de Tweede Kamer met betrekking tot de maatregelen die het tweetal wenselijk acht om het expeditionaire karakter van de krijgsmacht in de toekomst veilig te stellen.

Het meeste geld zou gaan naar een verbetering van de transportcapaciteit: 5 extra transporthelikopters en één groot transportvliegtuig (Boeing C-17 Globemaster III) zijn investeringen van respectievelijk € 195 miljoen en € 300 miljoen nodig. Verdere investeringsbedragen zijn:

€ 45 miljoen

versterken van de militaire inlichtingenketen

€ 60 miljoen

verbeteren van het opleidings- en trainingstraject van militairen die worden uitgezonden

€ 125 miljoen

Afzien van de voorgenomen verkoop van vijf Apache AH-64D gevechtshelikopters

€ 185 miljoen

Aankoop onbemande waarnemingsvliegtuigen

€ 255 miljoen

betere bescherming pantserwielvoertuigen en CH-47 Chinook transporthelikopters

Terug naar Boven

Bestand van kracht tussen Israël en Hezbollah

Vanochtend om 8.00 uur (7.00 uur Nederlandse tijd) is het bestand ingegaan tussen Israël en Hezbollah in zoals dat is geregeld in resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad.

Zowel Hezbollah-leider sjeik Sayyed Hassan Nasrallah als de Israëlische regering van premier Ehud Olmert hebben ermee ingestemd dat de vijandelijkheden worden gestaakt. Officieel heeft Israël erin toegestemd te stoppen met “offensieve operaties”. Hezbollah-leider Nasrallah zei het bestand te zullen respecteren, maar ook dat Hezbollah zich zal blijven verzetten tegen “Israëlische agressie”.

De oorlog tussen Israël en Hezbollah, goeddeels uitgevoerd op het grondgebied van Libanon, begon op 12 juli jl. toen Hezbollah 8 Israëlische militairen doodde en 2 ontvoerde op de grens met Libanon. In reactie hierop startte het Israëlisch leger (IDF) met een grootschalig offensief onder de naam operatie ‘Just Reward’, later hernoemd in operatie ‘Change of Direction’. Hezbollah reageerde met beschietingen met Katyusha-raketten op stedelijke gebieden in het noorden van Israël.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Meer satellietradio door Wereldomroep?

In De Telegraaf zegt hoofdredacteur Joop Daalmeijer van Radio Nederland Wereldomroep dat zij van plan zijn om programma's te gaan maken voor Nederlandse militairen op de Antillen en opvarenden van oorlogsschepen. Volgens Daalmeijer zijn de satellietverbindingen tegenwoordig zo optimaal “dat het een koud kunstje is om ook deze doelgroepen te bedienen”.

De website Radioactive Blog denkt dat de Wereldomroep straks met Antillen.FM en Oorlogsbodem.FM in de lucht komt. Sinds 8 augustus jl. verzorgt de Wereldomroep samen met 3FM Serious Radio het programma van Uruzgan.FM.

Terug naar Boven

Herdenking bouw Berlijnse Muur

In Duitsland is herdacht dat 45 jaar geleden de bouw van de Berlijnse Muur startte. Minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schäuble en de burgemeester van Berlijn, Klaus Wowereit, legden kransen bij het monument voor de slachtoffers van de Muur. De Berlijnse Muur vormde bijna drie decennia de zo goed als onneembare scheiding tussen het kapitalistische westen en het communistische oosten van Berlijn.

Op 13 augustus 1961 sloten Oost-Duitse militairen de grens tussen Oost- en West-Berlijn. De aanzet was de constante stroom Duitsers die Oost-Duitsland bleef verlaten om in het rijke West-Duitsland een nieuw bestaan op te bouwen. Uiteindelijk viel de Berlijnse Muur op 9 november 1989 nadat de Oost-Duitse machthebbers de grip op de ontwikkelingen in eigen land volledig waren kwijtgeraakt. Bij vluchtpogingen over de Berlijnse Muur zijn tussen 1961 en ‘89 naar verluidt 125 personen gestorven.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 12 AUGUSTUS

Raketaanval op compound Pol-e Khomri

Een onbekende groepering heeft vanochtend voor de eerste maal sinds de Nederlandse aanwezigheid de Nederlandse compound van het Provincial Reconstruction Team (PRT) in de Noord-Afghaanse stad Pol-e Khomri met raketten bestookt. De raketten sloegen naast het kamp in.

Later is een nog een niet gedetoneerde 107 mm raket gevonden bij de compound en zijn drie afvuurlocaties geïdentificeerd. Op twee daarvan lag nog een 107 mm raket klaar voor gebruik.

Omdat de Taliban in het noorden van Afghanistan niet opereert, is het moeilijk vast te stellen wie er achter de beschieting zit. De Nederlandse militairen zijn tot 1 oktober a.s. in de noordelijke provincie Baghlan belast met de wederopbouw, waarna Hongarije de taak overneemt.

De relatief kleine 107 mm-raketten zijn betrekkelijk onnauwkeurig, worden vaak vanaf een geïmproviseerde afvuurlocatie afgeschoten en zijn meestal van Chinese makelij.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS

Resolutie 1701 in conflict Israël-Hezbollah

De 15 leden van de VN-Veiligheidsraad hebben vanavond unaniem de Frans-Amerikaanse resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden in het zuiden van Libanon en het noorden van Israël.

Resolutie 1701 roept Hezbollah op onmiddellijk alle aanvallen te staken, terwijl Israël wordt opgeroepen onmiddellijk zijn militair offensief te beëindigen.

De vijandelijkheden tussen Israël en de door Iran en Syrië gesteunde shi’itische beweging Hezbollah in Libanon hebben sinds 12 juli jl. aan ruim 1.000 Libanese en tientallen I sraëlische burgers het leven gekost. De infrast r uctuur van Libanon is door Israëlische bombardementen voor een groot deel verwoest.

Resolutie 1701 voorziet in het verhogen van de troepen van de United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) van 2.000 naar 15.000 militairen. De VN-troepenmacht krijgt bovendien een ruimer mandaat en zal samen met het Libanese leger worden ingezet in het zuiden van Libanon. Tezelfdertijd zou Israël zijn troepen uit het zuiden van Libanon moeten terugtrekken.

Terug naar Boven

NL "in geval van nood" toch naar Libanon

Na afloop van het kabinetsberaad zegt Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot dat Nederland “in geval van nood” bereid is bij te dragen aan een internationale vredesmacht in Libanon. Het ziet ernaar uit dat er op het moment voldoende andere landen zijn die willen bijdragen aan een dergelijke vredesoperatie. Bovendien heeft Nederland vanwege zijn grote bemoeienis in Afghanistan géén behoefte om voorop te lopen bij deelname aan de internationale troepenmacht.

Op 27 juli jl. gaf dezelfde bewindsman overigens in de Volkskrant aan dat Nederland geen troepen zou leveren voor Zuid-Libanon in verband met Nederlandse verplichtingen elders. Ook Minister van Defensie Henk Kamp deed op 4 augustus jl. gelijksoortige uitlatingen.

Terug naar Boven

SP beklaagt zich over Uruzgan

De Socialistische Partij, bij monde van Tweede Kamerlid Harry van Bommel, is bezorgd over de veiligheid van de onderkomens voor militairen in de twee Nederlandse kampen in Uruzgan. Het personeel zou slapen in grote 150-persoons onderhoudstenten of oude Amerikaanse 10-persoonstenten.

De partij zou zijn benaderd door militairen die zich zorgen maken dat zij nog steeds in de tenten moeten slapen, die geen enkele bescherming bieden tegen een eventuele raketaanval. Van Bommel heeft Minister van Defensie Henk Kamp vandaag om opheldering gevraagd, omdat gepantserde containers zijn toegezegd.

Behalve dat de signalen die bij de SP zouden zijn binnengekomen bij de militaire vakbonden onbekend zijn, wijst een woordvoerder van Defensie erop dat de opbouw van de compounds nog in volle gang is. Waarschijnlijk eind oktober zal iedereen dan ook in veilige containers zijn ondergebracht.

Van Bommel wil van de bewindsman ook een verklaring over de mogelijkheden tot communicatie met het thuisfront. Zo zouden voor 800 militairen slechts 8 computers met internet beschikbaar zijn, waarvoor sinds 1 augustus jl. bovendien betaald moet worden. Ook zou de post van de militairen tot 14 dagen onderweg zijn, voordat zij het thuisfront bereikt.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 10 AUGUSTUS

Zwaarste gevechten Brits leger in 50 jaar

Tegen het BBC News zegt de commandant van de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, luitenant-generaal David Richards, dat de Britse militairen in de provincie Helmand zijn verwikkeld in de zwaarste en langdurigste gevechten die het Britse leger in de laatste 50 jaar heeft moeten leveren. Richards vergeleek de strijd tegen de Taliban met die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog in de jaren '50. Volgens Richards is dit “persistent low-level dirty fighting” (aanhoudende, laag-bij-de-grondse, smerige gevechten” ).

Volgens Richards zullen sommige Britse militairen worden teruggetrokken uit gevaarlijke delen van de zuidelijke provincie. Daarbij zal hun plaats worden ingenomen door militairen van de Afghan National Army (ANA). Om het hoofd boven water te houden hebben de Britten extra helikopters en wapens nodig.

Terug naar Boven

Observatievlucht vanwege Open Skies-verdrag

Een team van de Oekraïense krijgsmacht heeft gisteren een observatievlucht uitgevoerd boven de Benelux. Een van de Belgische militaire luchthaven Melsbroek opgestegen Antonov An-30B maakte in Nederland film- en foto-opnamen op de route Vlissingen, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Den Helder, Groningen, Utrecht en Volkel.

De observatievlucht maakte deel uit van het Open Skies-verdrag (1992), dat 33 landen toegang geeft tot elkaars luchtruim om bijvoorbeeld militaire installaties en wapencomplexen te fotograferen. De overeenkomst heeft tot doel het vertrouwen tussen de voormalige vijanden uit de Koude Oorlog te stimuleren.

Het is voor de 5de maal dat een dergelijke observatievlucht plaatsvindt, waarvan de 2de keer door de Oekraïense krijgsmacht. De eerste maal was in augustus 2002. Onlangs heeft de Benelux ook vluchten uitgevoerd boven Oekraïne en Rusland.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 9 AUGUSTUS

Troepenuitbreiding Australië in Afghanistan

De Australische premier John Howard zegt in het parlement dat zijn land meer militairen naar Afghanistan zal sturen vanwege de verslechterende veiligheidssituatie. Met de uitbreiding van 150 militairen bedraagt het Australische contingent in Afghanistan ± 600 militairen.

De meeste extra militairen gaan naar de provincie Uruzgan om de daar aanwezige Australische genietroepen te beschermen. Australië had in Uruzgan al zo’n 240 militairen, wat na de uitbreiding op bijna 400 zal komen. Naar verwachting is het gewenste aantal Australische troepen vanaf medio november beschikbaar.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 8 AUGUSTUS

11de MEDRETE gestart in Suriname

Vanaf vandaag wordt aan de ± 3.000 bewoners van de Surinaamse districten Brokopondo en Para gratis geneeskundige zorg aangeboden tijdens de 11de MEDRETE: Medical Readiness and Training Exercise. Tijdens de MEDRETE zal veel aandacht worden besteed aan malaria. Tijdens MEDRETE wordt jaarlijks onder leiding van het U.S. Southern Command in een aantal Centraal- en Zuid-Amerikaanse landen praktische medische hulpverlening beoefend.

De training door Amerikaanse geneeskundige eenheden duurt tot en met 18 augustus. De deskundigen – 12 artsen en een microbioloog onder leiding van kolonel Kyle Petersen, specialist in infectieziekten van het National Naval Medical Center (NNMC) in Bethesda, Maryland – zullen zeker vijf dagen in het veld bezig zijn met kosteloze verstrekking van medische hulp.

De start van de operatie is gisteren verricht door de Surinaamse Minister van Defensie Ivan Fernald. MEDRETE is een combined operatie van het Surinaamse en het Amerikaanse leger en heeft een tweeledig karakter: de volksgezondheid bereikbaar maken voor elke Surinaamse burger én het verstevigen van de multi- en bilaterale betrekkingen tussen de Surinaamse en andere krijgsmachten.

Terug naar Boven

Grootste helikopter ter wereld vliegt voor TFU

Archieffoto van de grootste heli ter wereld, de Mil MI-26 'Halo', goed voor een take-off van 56.000 kg

Het Ministerie van Defensie maakt bekend dat de grootste nog operationele helikopter ter wereld deze week zijn eerste vrachtvlucht heeft gemaakt voor de Task Force Uruzgan.

De helikopter, de Russische Mil MI-26 ‘Halo’, is ruim 33 meter lang, heeft een rotordiameter van 32 meter en een maximaal take-off gewicht van 56 ton en was de eerste helikopter ooit gebouwd met een 8-bladige hoofdrotor. De vliegstrip in Tarin Kot moest speciaal worden aangepast om de helikopter te kunnen laten landen en opstijgen.

Met het toestel, dat niet door de NAVO is ingehuurd maar door Nederland zelf bij een Australisch bedrijf, wordt alleen cargo getransporteerd. Er kunnen echter ook ± 90 militairen in.

Terug naar Boven

Kick-off Uruzgan.FM via satelliet én live-stream

Vandaag starten Radio Nederland Wereldomroep en 3FM Serious Radio een dagelijks programma voor Nederlandse militairen in Afghanistan: Uruzgan.FM. Het programma duurt een uur en is elke dag om 16.00 uur Nederlandse tijd via het satellietsignaal van de Wereldomroep in de Nederlandse compounds in Tarin Kot, Deh Rawood, Kandahar en Kabul én via live-stream op de internetwebsite van Urzugan.FM.

Deejay van het programma is Annemieke Schollaardt (TROS). De 27-jarige is sinds kort werkzaam voor 3FM Serious Radio, maar begon haar radiocarrière bij het station Dolfijn FM op het eiland Curaçao.

Uruzgan.FM wordt een mengeling van muziek, entertainment en informatie die voor de militairen én het thuisfront van belang is. Verzoekplaten spelen in het programma een belangrijke rol. Militairen in Uruzgan én thuisblijvers kunnen platen aanvragen en berichten achterlaten.

Deejay Annemieke Schollaardt van Uruzgan.FM

Het aanvragen van platen en achterlaten van berichten kan via de site van Uruzgan.FM, via e-mail: annemieke@uruzgan.fm én via SMS 3333 (“URUZGAN”, spatie, tekst) én – tijdens de uitzending – per telefoon: 0909-8848 (€ 0,20 per minuut).

Terug naar Boven

 

ZONDAG 6 AUGUSTUS

Britten in Helmand op rand totale uitputting

Volgens de Britse krant The Sunday Telegraph verkeren Britse militairen die in het zuiden van Afghanistan tegen de Taliban vechten “op de rand van totale uitputting”.

De Britse commandanten zijn bang dat het grote aantal intensieve operaties tegen de Taliban niet is vol te houden als de 3.600 man tellende Britse troepenmacht niet wordt uitgebreid met een 1.000 militairen sterke infanteriegevechtsgroep.

Ondanks 9 gedode Britse militairen én eenheden in afgelegen buitenposten in Musa Qala, Nawzad en Sangin - in het noorden van de provincie Helmand - die elke dag worden aangevallen door de Taliban, vinden de commandanten dat de missie tot dusver “fantastisch succesvol” is.

Toch beginnen de vele operaties in moeilijk terrein én bij temperaturen van 50 graden Celsius haar tol te eisen. De commandanten gaan ervan uit dat als zij het momentum van aanvallen vertragen, de Taliban nog vóór de winter zal hergroeperen en reorganiseren.

Britse militairen in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand

Terug naar Boven

Eerste deel DTF terug in Nederland

Via Kreta keert vandaag het eerste detachement van de Deployment Task Force (DTF) terug uit Afghanistan. De DTF bereidde sinds maart jl. de komst voor van de Nederlandse militairen naar Uruzgan. Ook de commandant van de DTF, kolonel Henk Morsink, keert terug.

De militairen van de DTF hebben zich met name beziggehouden met de logistieke en infrastructurele voorbereidingen voor de Nederlandse deelname aan ISAF Stage III, waarbij onder andere de twee Nederlandse compounds in Tarin Kot en Deh Rawood zijn opgezet.

De ± 100 militairen die terugkeren, worden op de Vliegbasis Eindhoven ontvangen door Minister van Defensie Henk Kamp. De resterende detachementen van de DTF keren de aankomende periode gefaseerd terug. In totaal hebben ± 1.000 militairen deel uitgemaakt van de DTF.

Bij terugkomst werd Morsink door de minister onderscheiden met het Ereteken van verdienste in goud. Onder zijn leiding is de Nederlandse missie goed voorbereid.

Het Ereteken van verdienste in goud werd toegekend aan kolonel Henk Morsink, commandant van de Deployment Task Force

Morsink werd geroemd om zijn getoonde leiderschap, het tot team weten te smeden van de diverse eenheden binnen zijn ontplooiingsmissie en zijn open houding richting media.

Het Ereteken van Verdienste, ingesteld in 1987, wordt toegekend aan iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 5 AUGUSTUS

Bergingstank doet mee aan tractorpulling

In het Utrechtse Montfoort vindt vandaag de 6de editie van de jaarlijkse tractorpulling plaats. De organisatie, de Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht Zuid-West, heeft de 54 ton zware Leopard 2 'Buffel' bergingstank van de Koninklijke Landmacht geregeld.

De tank gaat, evenals de tractors, meedoen aan de wedstrijd 100 meter pull. De Leopard 2-bergingstank doet mee in het kader van het binnenhalen van technisch personeel.

De Leopard 2 'Buffel' bergingstank aan het werk tijdens de tractorpulling-wedstrijden in het Utrechtse Montfoort

Voor de bergingstank, met een motorvermogen van 1.500 pk (1.102 kW) en een koppel van 4.700 Newton meter (Nm), was de 100 meter pull totaal géén uitdaging: zelfs met een volledig beladen en geremde sleepwagen behaalde de tank zonder enig probleem een fullpull (100 meter).

Terug naar Boven

Slachtoffers helicrash in Nederland begraven

In Urmond is vandaag sergeant Bart van Boxtel (29) van de Koninklijke Landmacht met beperkte militaire eer begraven. Luitenant-kolonel Jan van Twist (47) van de Koninklijke Luchtmacht is in Zwijndrecht begraven. Zijn familie besloot van beperkte militaire eer af te zien.

Minister van Defensie Henk Kamp bezocht gisteren de condoleancebijeenkomst voor Van Twist in Zwijndrecht en was vandaag, op verzoek van de nabestaanden, aanwezig bij de teraardebestelling van Van Boxtel. De twee Nederlandse militairen kwamen op 27 juli jl. in de Oost-Afghaanse provincie Paktia om het leven toen de helikopter waarin zij zaten neerstortte.

Terug naar Boven

Telefonische bedreigingen uit inzetgebied

Het Nederlands Dagblad meldt dat Nederlandse militairen op buitenlandse vredesmissies én hun familieleden worden bedreigd via de telefoon, per SMS of per e-mail.

Bij de militaire vakbond ACOM hebben zich de afgelopen weken al 2 (sic!) leden gemeld die dreigtelefoontjes ontvingen. Na de missie in Irak deed de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) onderzoek naar 40 concrete gevallen van bedreigingen. Sommige ouders kregen ten tijde van de bijdrage aan Irak, die in maart 2005 afliep, thuis telefoon van een man met een Arabisch accent. Van wie de bedreigingen precies kwamen en nu komen, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Defensie moeten de bedreigers vooral worden gezocht in kringen van moslim-extremistische Taliban-aanhangers in Nederland, Irak of Afghanistan. Ook zou het kunnen gaan om landgenoten die om politieke reden tegen de vredesmissie zijn of "gewoon om grapjassen”. Er zijn overigens géén aanwijzingen dat geuite bedreigingen ook inderdaad zijn uitgevoerd.

De ACOM waarschuwt militairen en hun familieleden voor te veel loslippigheid: “Ik kan me voorstellen dat sommige bedreigingen ook uit de directe omgeving komen van mensen die iets hebben opgevangen bij de bakker of de slager. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat in deze tijd van snelle communicatie-ontwikkeling dit soort mailtjes en SMS’jes nooit helemaal uit te bannen is.”

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS

Géén Nederlandse troepen naar Libanon

Hoewel noch de NAVO, noch de Europese Unie formeel nog niet denken aan een missie in Libanon, heeft Minister van Defensie Henk Kamp al aangegeven dat Nederland daar geen troepen voor zal leveren. De krijgsmacht heeft zijn handen al vol, aldus de bewindsman. De Nederlandse krijgsmacht is al actief in Afghanistan, Bosnië, Congo, Irak en Sudan. Het zou te veel van de militairen vragen als daar ook nog een uitzending naar Libanon bij komt.

Landen die wél willen meedoen aan een eventuele missie in Libanon zijn Frankrijk, Ierland, Italië en Spanje.

Terug naar Boven

VVDM 40 jaar geleden opgericht

Precies 40 jaar geleden richtten Huub Oosterbeek, Wim Loendersloot en Leo Kramer op de Elias Beeckmankazerne in Ede de oprichtingsvergadering plaats van de Vereniging Van Dienstplichtige Militairen (VVDM) , de eerste soldatenvakbond voor dienstplichtigen in Nederland.

Nederland was in de jaren ’60 en ’70, onder invloed van idealisme en radicalisme, in de ban geraakt van de democratisering, waarbij werknemers op alle niveaus inspraak eisten. De medezeggenschap was geboren. Echter pas in 1969 werd de VVDM een formele, bij tijd en wijle lastige, kritische en links georiënteerde gesprekspartner van de Minister van Defensie. Aan het begin van de jaren ’70 organiseerde de vereniging geruchtmakende acties over het afschaffen van de groetplicht en het invoeren van de vrije haardracht.

In september 1996 is de VVDM opgeheven na het opschorten van de opkomstplicht. Alles bij elkaar zijn er tussen 1966 en ’96 ongeveer 650.000 dienstplichtigen lid van de VVDM geweest.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 3 AUGUSTUS

Nog 3 Canadezen gedood in Kandahar

Nabij het oord Pashmul, ± 25 km ten zuidwesten van Kandahar-Stad, worden ± 12.30 uur lokale tijd 3 Canadese militairen gedood en 6 gewond bij een Taliban-aanval met een RPG in een hinderlaag. Eerder vandaag kwam in hetzelfde gebied nog een Canadese militair om het leven. De gewonden zijn per helikopter overgebracht naar het Britse hospitaal in Camp Bastion in de provincie Helmand, de overledenen naar het multinationale hospitaal op Kandahar Air Field (KAF).

De drie omgekomen militairen waren leden van het 1st Battalion Princess Patricia's Canadian Light Infantry, gelegerd in Edmonton, Alberta.

Terug naar Boven

Canadese militair gedood in Kandahar

Bij een aanslag met een improvised explosive device op een patrouille in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar is vanochtend een Canadese militair om het leven gekomen. Een andere Canadees raakte gewond.

Sinds de NAVO het bevel in Zuid-Afghanistan heeft overgenomen van de door de Amerikanen geleide coalitie zijn nu al 4 NAVO-militairen door Opposing Militant Forces gedood.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS

82nd Airborne Division naar Afghanistan

Het Pentagon kondigt aan in het najaar een gevechtsbrigade van de 82nd Airborne Division uit Fort Bragg, North Carolina, te zullen ontplooien in Afghanistan in het kader van de volgende rotatie. De ontplooiing is met inbegrip van het hoofdkwartier van de 82nd Airborne Division en verschillende, niet nader genoemde ondersteunende eenheden. Het totaal aantal te roteren troepen zal ± 11.000 militairen bedragen. Het huidige aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan bedraagt nu ± 22.000.

Op een persconferentie zegt generaal Peter Pace, voorzitter van de Verenigde Chefs van Staven, niets over een troepenreductie, hoewel die eerder wél was aangekondigd. Belangrijkste reden hiervoor kan zijn dat het verzet van de Taliban zijn aanvallen, met name in het zuiden, heeft verhevigd.

In de 82nd Airborne Division zetelen vier Brigade Combat Teams: 504, 505 en 508 Parachute Infantery Regiment en 325 Airborne Infantry Regiment.

Terug naar Boven

Lichamen verongelukte militairen in Nederland

Op de Vliegbasis Eindhoven is vanavond een KDC-10 aangekomen met daarin de lichamen van de twee Nederlandse militairen die op 27 juli jl. samen met 14 buitenlanders bij een helikopterongeval in de Afghaanse provincie Paktia om het leven kwamen.

De lichamen van de verongelukte sergeant van de Koninklijke Landmacht, Bart van Boxtel (29), en de luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht, Jan van Twist (47), zijn geïdentificeerd door het Rampen Identificatie Team (RIT) in Kabul. Ook daar vond voorafgaande aan de terugreis een afscheidsceremonie plaats.

In Eindhoven zijn de lichamen na een korte en plechtige ceremonie overgedragen aan de nabestaanden. De kisten, die waren afgedekt met de Nederlandse vlag, zijn gedragen door acht militairen van het betreffende krijgsmachtdeel. Beide militairen worden in besloten kring begraven.

Het lichaam van sergeant Van Boxtel, die werkte voor 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault (AASLT) Garderegiment Grenadiers & Jagers van 11 Air Manoeuvre Brigade, wordt door acht militairen overgedragen aan de familie

Terug naar Boven

 

DINSDAG 1 AUGUSTUS

Peiling: meerderheid niet achter Uruzgan

Volgens het nieuws- en actualiteitenprogramma Twee Vandaag staat de meerderheid van de militairen die al eens zijn uitgezonden achter de inzet van Nederlandse troepen in Uruzgan. De respondenten hebben allen al eens meegedaan aan een uitzending onder de vlag van de NAVO of de VN.

Aan de peiling, onder deelnemers van het Twee Vandaag Opinie Panel, hebben in totaal 20.000 mensen meegedaan. De belangrijkste conclusies van de Twee Vandaag-peiling:

91%

Ik ver wacht u dat er tijdens de Uruzgan-missie Nederlanders zullen omkomen bij gevechtshandelingen

60%

Ik vind dat de missie het juiste mandaat heeft gekregen

57%

Ik sta niet achter het besluit van de regering om troepen te sturen

57%

Ik ben het er (helemaal) mee eens dat Nederland deelneemt aan internationale (vredes)missies

38%

De belangrijkste reden om achter het besluit te staan is dat Nederland een bijdrage levert aan buitenlandse (vredes)missies

36%

De belangrijkste reden om niet achter het besluit te staan is dat Nederland teveel achter Amerika aan loopt

Terug naar Boven

Eerste doden na commando-overdracht ISAF

Drie Britse militairen van de ISAF-vredesmacht in Afghanistan zijn vanochtend in het noorden van de provincie Helmand, in het district Musa Qala, omgekomen bij gevechten. Een van hen werd pas vele uren later dood aangetroffen en een vierde raakte ernstig gewond.

De patrouille reed rond 07.30 uur lokale tijd in een hinderlaag van opstandelingen, die de Britten onder vuur namen met raketgranaten en machinegeweren. Met het gedode drietal zijn er nu al 9 Britten in Afghanistan om het leven gekomen.

Terug naar Boven

Task Force Uruzgan neemt stokje over van DTF

In Tarin Kot vindt om 08.30 uur lokale tijd de overdracht plaats van de Nederlandse troepen van de Deployment Task Force (DTF), die de kampen hebben voorbereid en opgebouwd, naar de Task Force Uruzgan (TFU), die de ISAF-opdracht gaat uitvoeren.

Op de Nederlandse basis in de provinciehoofdstad Tarin Kot vindt, in aanwezigheid van de Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn, de overdracht plaats van overste Henk Morsink (DTF) aan kolonel Theo Vleugels (TFU).

Links scheidend commandant Deployment Task Force (DTF), overste Henk Morsink. Rechts de eerste commandant van de Task Force Uruzgan (TFU), kolonel Theo Vleugels

Kolonel Vleugels richtte zich in de ceremonie tot de gouverneur van de provincie Uruzgan, Abdul Hakim Munib, met de woorden: “We will make a difference, but don’t expect miracles.”

In Uruzgan zijn Nederlandse militairen bezig met de bouw van twee versterkte bases van waaruit zij de aankomende twee jaar een wederopbouwmissie zullen uitvoeren. In het kamp in Tarin Kot (Kamp Holland) komen 1.500 militairen, onder wie 360 Australiërs, terwijl in het kleinere kamp in Deh Rawood – dat in september gereed zal zijn - ± 250 Nederlanders gestationeerd zullen worden.

Terug naar Boven