april 2006
Terug naar de homepage
 

april 2006
M
D
W
D
V
Z
Z
9
15
17
29

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

ZONDAG 30 APRIL

Terugtrekking uit Uruzgan theoretisch mogelijk

In het wekelijkse discussieprogramma Buitenhof op Nederland 3 heeft Minister van Defensie Henk Kamp gezegd dat Nederland zich zal terugtrekken als het voor de Nederlandse troepen in Uruzgan onmogelijk is hun opdracht te vervullen. De centrale vraag van Buitenhof was of de militairen in Afghanistan voldoende beschermd worden om hun werk naar behoren te doen?

De opdracht bestaat uit het meehelpen de regio te stabiliseren en het centraal gezag te herstellen. Kamp acht de risico's groter dan toen de Tweede Kamer over de missie werd ingelicht. Kamp voegde eraan toe: “Maar ik verwacht en hoop niet dat het onmogelijk wordt. Dat zou het failliet van de NAVO zijn.”

Het stopzetten van de missie is volgens Henk Kamp géén optie, ook niet als blijkt dat er veel slachtoffers vallen: “Problemen waar we tegen aanlopen, moeten op een andere manier worden opgelost dan met weggaan uit het gebied.”

Ook zegt Kamp dat Nederland niet nog meer troepen zal sturen: “Het gaat hoogstens om wijzigingen in de marge. Als er grote aantallen manschappen extra nodig zijn, worden die door de NAVO geleverd.”

Buitenhof wordt 1 mei om 14.00 uur herhaald op Nederland 1.

Terug naar Boven

Apache omvergeblazen op Kandahar Airfield

Een Nederlandse Apache AH-64D gevechtshelikopter van de Task Force Unicorn is vanochtend beschadigd op Kandahar Airfield in Afghanistan. De helikopter stond samen met vijf andere Apaches geparkeerd toen het door de druk uit de motoren van Ilyushin IL-76 aan de kop van de startbaan werd omvergeblazen. Hoe groot de schade is moet worden onderzocht. Het defecte toestel wordt vervangen.

Archieffoto van een Ilyushin IL-76

Toen het door de NAVO gecharterde Russische vrachtvliegtuig manoeuvreerde , kreeg de Nederlandse Apache de volle laag uit de straalmotoren.

De Apaches zijn in Afghanistan om ondersteuning te bieden aan de missie in Uruzgan en worden uiteindelijk gestationeerd bij de Nederlandse basis in Tarin Kot. Sinds het begin van Nederlandse missie in Afghanistan op 11 januari 2002 zijn één Apache-helikopter en twee Chinook CH-47D-transporthelikopters beschadigd.

Terug naar Boven

 

 

VRIJDAG 28 APRIL

Lintjesregen bij Defensie

Volgens het gebruik van Koninginnedag zijn de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Ook medewerkers van het Ministerie van Defensie kregen de versierselen opgespeld. Zo werden gelauwerd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden op grond van de totaliteit van verdiensten op defensie- en/of andere terreinen:

Adjudant Arend Brinkman (wapen der infanterie)

 

Van 2001 tot 2005 de tweede Landmachtadjudant

Kolonel Arie Vermeij (wapen der infanterie)

 

Werkzaam op de Defensiestaf; internationale militaire samenwerking

Kolonel-arts Wim Wertheim (dienstvak der logistiek)

Revalidatiearts; hoofd medische dienst Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn

Hoofdkrijgsmachtrabbijn – en één van de drie Geestelijk Verzorgers van de Dienst Joodse Geestelijke Verzorging - Jochanan Boosman werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Terug naar Boven

Leopard 2A6 in 'Het Klokhuis'

In het kinderprogramma Het Klokhuis op Nederland 3 (18.25 uur) wordt vanavond een onderwerp uitgezonden over bewegings- of kinetische energie: "Wat sloopt beter? Een klein projectiel met grote snelheid of een heel zwaar projectiel met weinig snelheid, maar enorm gewicht."

In Het Klokhuis laat de Afdeling Beproevingen Wapensystemen en Munitie onder meer zien wat het effect is van twee granaten die worden afgeschoten met een Leopard 2A6 Main Battle-tank.

Terug naar Boven

DONDERDAG 27 APRIL

Eerste vuurcontact Nederland in Uruzgan

Naar nu pas is bekendgemaakt door het Ministerie van Defensie is 24 april jl. een Nederlandse verkenningspatrouille kort in gevecht geweest met een aantal onbekende opponenten van de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. De patrouille werd vanuit een dorp beschoten, waarna het vuur is beantwoord.

Aan Nederlandse zijde waren géén gewonden, maar het wordt niet uitgesloten dat bij de aanvallers wél slachtoffers zijn gevallen. Na de schotenwisseling hebben de militairen van het Korps Commandotroepen – die een opdracht uitvoerden ter voorbereiding op de komst van de hoofdmacht – de patrouille voltooid en zijn teruggekeerd naar de compound in Tarin Kot.

Terug naar Boven

Top 5 risicolanden terroristische aanslag

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael maakt op verzoek van het Algemeen Dagblad een top 5 van landen met een ernstig risico voor terroristische aanslagen.

In de top 5 van terrorisme-expert Edwin Bakker van Clingendael staat Irak bovenaan, gevolgd door Pakistan, Afghanistan, Saoedi-Arabië en Egypte. Bakker tipt Turkije als een land dat in 2006 grote risico’s loopt. Zo kan volgens de krant in Afghanistan, buiten de veilige buitenlandse kampementen, “op elk moment van de dag een aanslag worden gepleegd door voortvluchtige Taliban-strijders en terroristische groepen uit Pakistan.”

Clingendael baseert zijn dreigingsanalyses onder andere op de terrorismedreigingskaart van AON (adviseur in risicomanagement): de terreurkaart beoordeelt echter weliswaar de dreiging, maar houdt géén rekening met de effectiviteit van de maatregelen om die dreiging te beteugelen. Gisteren presenteerde AON de Terrorism Threat Map 2006. Dit is een overzicht van terrorismebedreigingen in de wereld, die per land inzicht geeft in de risico's van verschillende stromingen.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 26 APRIL

"Doden in Uruzgan onvermijdelijk"

Aan de vooravond van de NAVO-bijeenkomst in Sofia, waarschuwt Jaap de Hoop Scheffer dat de missie van de Nederlandse militairen in Uruzgan “ongelooflijk moeilijk en gevaarlijk” wordt. Volgens de NAVO-secretaris-generaal is het bijna niet uit te sluiten dat er doden zullen vallen.“We kunnen ons niet permitteren om te falen, maar het zal heel, heel zwaar worden en soms aan de publieke opinie moeilijk uit te leggen zijn”.

Secretaris-Generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO

Onder voorzitterschap van De Hoop Scheffer houden de Ministers van Buitenlandse Zaken van de 26 NAVO-lidstaten morgen én overmorgen een informele meeting in Sofia met als gastheer de Bulgaarse Minister van Buitenlandse Zaken Ivaylo Kalfin.

De gezamenlijke ministers zullen onder andere de politieke aspecten van de NAVO-operatie in Afghanistan bespreken.

Terug naar Boven

Soldaat van Oranje wil laatste rustplaats in NL

In ‘Het leven van de Soldaat van Oranje’ (ISBN 9027427844, €19.95) – een vernieuwde versie van zijn definitieve autobiografie die vandaag verschijnt bij Uitgeverij Het Spectrum – heeft Erik Hazelhoff Roelfzema als laatste rustplaats de gemeente Wassenaar gekozen. Hoewel hij op Hawaii leeft en eigenlijk maar 12 jaar van zijn leven in Nederland heeft gewoond, wil hij dat zijn as wordt uitgestrooid in de gemeente waarvan hij ereburger is.

“Na een lang leven overal ter wereld, stap ik eruit onder het motto: Als puntje bij paaltje komt, geef mij dan maar Holland”, schrijft Hazelhoff Roelfzema. De gemeente Wassenaar heeft de verzetsheld en zijn vrouw een stukje grond ter beschikking heeft gesteld, langs de Schouwweg achter het Verzetsmonument.

In 'Het leven van de Soldaat van Oranje' schrijft hij onder meer over zijn jarenlange vriendschap met Prins Bernhard en zijn rol als een soort “peet-grootvader” van kroonprins Willem-Alexander en prins Pieter-Christiaan. Hij vertelt openhartig over zijn sterke banden met leden van het Koninklijk Huis en gaat in op zijn oorlogservaringen.

Erik Hazelhoff Roelfzema

Terug naar Boven

 

DINSDAG 25 APRIL

Mogelijk nog méér militairen naar Uruzgan

Betrouwbare bronnen rond het Ministerie van Defensie melden dat Nederland en Australië mogelijk nog meer militairen naar Uruzgan zullen sturen om de toegenomen onveiligheid aan te pakken. Nederland zou vooral meer infanteristen willen uitzenden.

De veiligheidssituatie in Uruzgan wordt permanent besproken binnen de NAVO. Bovendien praat Nederland met Groot-Brittannië en Canada – haar partners in het zuiden van Afghanistan – over eventuele extra maatregelen. De uitkomst van de gesprekken wordt afgewacht, voordat Nederland nog meer extra troepen naar Uruzgan besluit te sturen of andere maatregelen neemt.

Vorige week is al besloten 200 extra Nederlandse militairen naar Uruzgan te sturen vanwege de “aanzienlijk verslechterde veiligheidssituatie” in de Afghaanse provincie. Minister van Defensie Henk Kamp keerde gisteren terug van een 4-daags bezoek aan Australië, waar zijn ambtsgenoot Brendan Nelson duidelijk maakte dat de Australische regering overweegt haar aantal van 200 militairen eveneens uit te breiden vanwege de toegenomen risico's. Nederland zal het Australische Provincial Reconstruction Team (PRT) beschermen, zoals Australië in het zuiden van Irak 600 Japanners beschermt. Volgens de Australische krant The Age laat Nelson een definitief besluit over meer Australische militairen afhangen van een Nederlands besluit over uitbreiding.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 24 APRIL

Kamp: Uruzgan géén vechtmissie, wél vechten

Minister van Defensie Henk Kamp en zijn Australische ambtgenoot Brendan Nelson geven in Sydney op een perstoelichting aan dat d rugsbestrijding een speerpunt is van de gezamenlijke militaire operatie van Nederland en Australië die op 1 augustus a.s. begint in Uruzgan. Beide ministers wezen op het verband tussen drugs en terrorisme in Afghanistan.

“Narcotica is een lastig onderwerp in Afghanistan, omdat het moeilijk te scheiden is van terrorisme” , aldus Nelson. “Veel heroïne in Australië en Europa komt uit Afghanistan. We zullen drugsproductie- en distributie, zeker die met een terroristische inslag, op de juiste manier aanpakken”. Australië stuurt 200 militairen naar Uruzgan, die onder bevel van Nederland zullen vallen. Bij de Australiërs gaat het voornamelijk om genisten en ingenieurs die in het kader van de wederopbouw bruggen, scholen en wegen gaan bouwen.

“De samenwerking is prima en Australië is voor ons een prima partner, omdat de krijgsmacht ongeveer even groot is” ,aldus Kamp, die het woord vechtmissie niet in zijn mond wilde nemen. Wél denkt de bewindsman dat er zeker gevochten gaat worden: “In Uruzgan, het thuisland van de Taliban, zal écht resultaat geboekt moeten worden. Dat is essentieel voor de heropbouw van Afghanistan”.

 

ZONDAG 23 APRIL

Prins Harry wil per se worden uitgezonden

De Britse Prins Harry loopt niet alleen de kans uitgezonden te worden naar Afghanistan of Irak, hij eist het zelfs. De derde prins in lijn van troonopvolging dreigt volgens de Britse krant Mail on Sunday het leger te verlaten als hij zijn collega’s niet mag volgen naar de frontlinie.

Volgens de krant zou de 21-jarige Harry twee weken geleden tegen hoge officieren hebben gezegd: “Als mij niet wordt toegestaan om mijn eenheid te volgen naar een oorlogsgebied, zal ik mijn uniform inleveren.”

Prins Harry

Op 12 april jl. rondde de prins zijn opleiding aan de Royal Military Academy Sandhurst af en trad hij in dienst van Blues and Royals, één van de 12 regimenten van de Household Cavalry. Daar krijgt de kersverse Second Lieutenant de verantwoordelijkheid over elf militairen en vier lichte Scimitar rupsvoertuigen ten behoeve van verkenningstaken.

Het Britse Ministry of Defence én zijn vader, Prins Charles, zijn echter bang dat opstandelingen Prins Harry zien als een ereprijs. De prins zou daarom niet alleen zichzelf maar ook zijn strijdmakkers in gevaar brengen. De commandant van de Household Cavalry, Colonel Paddy Tabor, heeft echter het laatste woord.

Nog dit jaar zal Harry’s eenheid vertrekken naar Afghanistan. De mobiliteit van de Scimitars is van grote waarde in Afghanistan. De eenheid kan in de Afghaanse provincie Helmand de Para’s ondersteunen. De Blues and Royals hebben een eminente staat van dienst. Sinds 1969 is de eenheid uitgezonden geweest naar onder andere Bosnië-Hercegovina, Cyprus, Falklands, Irak, Kosovo en Noord-Ierland.

 

ZATERDAG 22 APRIL

Laatste reünie Legerplaats Seedorf

Vandaag is de laatste reünie op Legerplaats Seedorf, de Nederlandse militaire enclave tussen Bremen en Hamburg in het noorden van Duitsland, voordat op 6 mei a.s. de kazerne definitief haar poorten zal sluiten. Vele duizenden oud-Seedorf-gangers hebben zich ingeschreven.

Sinds 17 januari 1963, toen de Nederlands-Duitse overeenkomst over de ruil van Budel en Seedorf formeel werd gesloten, hebben ruim 100.000 dienstplichtige en beroepsmilitairen de kazerne bevolkt. Medio deze zomer zal een 3.500 militairen tellende Duitse eenheid de kazerne gaan bevolken.

 

Vanaf 11.00 uur is het kazernecomplex geopend voor de reünie, met als hoogtepunt een feestavond met een muzikaal open-air optreden van Rene Froger.

Op de Legerplaats Seedorf is nu nog 41 Gemechaniseerde Brigade (41 Mechbrig) gelegerd met als laatste brigadegeneraal is Harm de Jonge; op 20 december vorig jaar is 41 Mechbrig al formeel opgeheven. De brigade-eenheden blijven goeddeels intact; de 1.800 resterende militairen worden ondergebracht op de Generaal-majoor De Ruyter-Van Steveninckkazerne in Oirschot én de Johannes Postkazerne in Havelte en toegevoegd aan respectievelijk 13 Mechbrig en 43 Mechbrig.

Vier Canadezen 19 april gedood in Afghanistan

Naar nu pas is bekendgemaakt zijn 19 april jl. door de ontploffing van een improvised explosive device (IED) langs de weg 4 Canadese militairen van Task Force Afghanistan om het leven gekomen. Door de aanslag komt het aantal Canadese doden in Afghanistan op 15.

Het viertal zat in een Mercedes-Benz Geländewagen met kogelwerende Kevlar dekens die in een konvooi op weg was naar een afgelegen basis bij de plaats Gumbad, ongeveer 70 km ten noorden van Kandahar. Drie militairen overleden ter plekke, de vierde overleed in het militair hospitaal op Kandahar Airfield.

Mogelijk toch Nederlanders naar Congo

In een brief aan de Tweede Kamer onderzoeken Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot en Minister van Defensie Henk Kamp alsnog de mogelijkheden van een Nederlandse bijdrage aan de troepenmacht van de Europese Unie (EU) die naar de Democratische Republiek Congo vertrekt ter ondersteuning van de verkiezingen op 18 juni a.s. In de Tweede Kamer staat een meerderheid positief tegenover de missie, maar het kabinet neemt pas over enkele weken een besluit over eventuele deelname. Het kan dan gaan om enige tientallen Nederlandse militairen en/of politiemensen.

De EU-troepenmacht bestaat uit in totaal 1.500 manschappen. De Europese militairen zullen waarschijnlijk enkele maanden in de buurt van de hoofdstad Kinshasa verblijven. Frankrijk levert de meeste troepen, maar ook Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje en Zweden hebben al medewerking beloofd.

De Verenigde Naties hebben momenteel al 17.000 blauwhelmen gestationeerd in de United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC), de grootste vredeshandhavende operatie ter wereld. De meeste militairen komen uit ontwikkelingslanden; Nederland heeft vijf militairen naar de DRC uitgezonden. Één van de Nederlanders is generaal-majoor Patrick Cammaert, die in het oosten van de DRC het bevel voert.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 21 APRIL

Amerikaanse militair gedood in Uruzgan

Bij een vuurgevecht met opstandelingen in Uruzgan, is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Een Afghaanse militair raakte gewond.

De opstandelingen en militairen troffen elkaar tijdens de inspectie van een bergplaats van wapens in het district Dihrawud, op ruim 400 km van de hoofdstad Kabul.

Terug naar Boven

Eerste Cougars overgevlogen naar Afghanistan

Een Antonov An-124 brengt vandaag vanaf Vliegbasis Soesterberg de eerste twee Cougar MK II-transporthelikopters van de Koninklijke Luchtmacht naar het zuiden van Afghanistan. Enkele dagen later wordt nog één helikopter op dezelfde wijze naar Afghanistan vervoerd, terwijl volgende week de laatste drie van de in totaal zes Cougars worden overgevlogen.

De helikopters worden voor de periode van een jaar ingezet ter ondersteuning van Task Force Unicorn in Uruzgan en gestationeerd op Kandahar Airfield. De zes Cougar-helikopters zijn voor in totaal € 6 miljoen verbouwd voor de missie in Uruzgan. De heli’s zijn voorzien van technische apparatuur die gegevens van de boordcomputer via een speciale lens op het netvlies van de piloot kan projecteren. Het systeem geeft onder andere een hogere veiligheid bij verminderd zicht veroorzaakt door slecht weer of brown out.

Voor de Antonov An-124, met een payload van 150 ton, is alleen de grootte van de Cougars een uitdaging, niet het leeggewicht van 5,5 ton per heli.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 20 APRIL

Mini-drone Aladin mee naar Uruzgan

De Telegraaf bericht dat een woordvoerder van het Ministerie van Defensie aangeeft dat de mine-drone Aladin van de Duitse onderneming EMT meegaat met de Nederlandse militairen naar Uruzgan.

De 5 kg zware Aladin met een spanwijdte van 146 cm, kan aangedreven op een elektromotor en voortgestuwd door één propellor op maximaal 200 meter hoogte ruim 5 km vliegen gedurende meer dan 30 minuten.

 

Er zijn toestellen met een dagcamera en toestellen met een infrarood nachtcamera. De door de Aladin gemaakte opnamen zijn ‘in real time’ (live) te volgen via een grondstation.

De Aladin mini-drone is een tactisch onbemand spionagevliegtuig, waarvan Defensie 5 grondstations zal kopen, inclusief 10 mini-drones; in principe gaan die in totaal 500 vluchten mee. De Duitse krijgsmacht heeft reeds ervaring met de Aladin opgedaan in het noorden van Afghanistan.

Het toestel kan gemakkelijk mee op patrouille, omdat het gedemonteerd wordt in een transportkoffer die moeiteloos achterin een militair voertuig kan worden geplaatst.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 19 APRIL

Defensie wil 10 doorbraaktanks voor KL

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap van Defensie legt bij de Tweede Kamer de wens op tafel voor de aankoop van zware doorbraaktanks voor tijdens crisisoperaties.

De Koninklijke Landmacht wil 10 stuks aanschaffen. De voorkeur van de bewindsman gaat uit naar de Pionierpanzer (PiPz) 3 Kodiak van het Duitse Rheinmetall Land Systemen (RLS), vervaardigd op het onderstel van de Leopard 2 main battle tank. In de begroting is een bedrag van € 50 à 100 miljoen voor de aanschaf gereserveerd.

De Pionierpanzer (PiPz) 3 Kodiak

De PiPz 3 Kodiak kan onder meer barricades verwijderen, greppels graven, grote gaten dichten, mijnen ruimen, pr ovisorisch wegen herstellen en zware voertuigen verwijderen. Dit is allemaal mogelijk onder vijandelijk vuur. De door Van der Knaap begeerde doorbraaktank, die meer mogelijkheden heeft dan de huidige genietank, is in Nederland overigens al gedurende een half jaar beproefd door eenheden van de genie.

Terug naar Boven

Werkbezoek Henk Kamp en CDS aan Australië

Minister van Defensie Henk Kamp brengt tot 26 april een werkbezoek aan Australië en Nieuw Zeeland. De International Security Assistance Force (ISAF) in Uruzgan, waar Nederlanders en Australiërs nauw gaan samenwerken, vormt het voornaamste gespreksonderwerp.

Tijdens zijn reis zal de bewindsman onder meer ontmoetingen hebben met zijn ambtgenoten Nieuw Zeelandse Minister of Defence Phil Goff en de Australische Minister for Defence Brendan Nelson. In Australië voert Kamp ook besprekingen met premier John Howard en de ministers van Buitenlandse Zaken, Alexander Downer, en Veteranenzaken, Bruce Bilson.

Minister van Defensie Henk Kamp

De Minister van Defensie wordt tijdens zijn bezoek vergezeld door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn. Beiden zullen ook spreken met de Australische Chef Defensiestaf, Air Chief Marshall Angus Houston.

Terug naar Boven

Kick-off 1 GNC-oefening 'Joint Sword'

Vandaag begint op de Truppenübungsplatz Wildflecken, op ± 100 km van het Duitse Frankfurt, de internationale Computer Aided Exercise (CAX) ‘Joint Sword’. De manoeuvre, waar het concept van de Three Block War zal worden beoefend, duurt tot en met 3 mei.

Three Block War(fare) betekent het opeenvolgend en gelijktijdig uitoefenen van humanitaire hulpverlening, Normal Framework Operations en gevechtsacties. Onder leiding van het 1ste Duits-Nederlandse Legerkorps richt de computer-ondersteunde oefening zich op het leren omgaan met conflicten van lage, middelhoge en hoge intensiteit binnen beperkte tijd- en ruimtefactoren. Nevendoel van de oefening is het behoud van de high readiness van 1 GNC. Meer dan 3.600 militairen uit 12 landen zullen eraan deelnemen.

© 1 GNC

Naast het 1ste Duits-Nederlandse Legerkorps, nemen de Duitse Division Luftbewegliche Operationen, de Noorse 6de Divisie, de Franse 4de État-Major de Force (EMF) Divisie, een Franse Logistieke Brigade en de Belgische 1ste Gemechaniseerde Brigade deel.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 18 APRIL

Volgens kabinet Uruzgan steeds onveiliger

Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat de veiligheidssituatie in Uruzgan, waar vanaf medio augustus Nederlandse militairen actief zullen zijn, de afgelopen periode “aanzienlijk verslechterd” is. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) rapporteert een aanzienlijke stijging van het aantal (zelfmoord-)aanslagen, hinderlagen en aanvallen van Taliban-strijders sinds begin februari 2006. Ook lijkt de Taliban almaar effectiever om te gaan met verbindingsmiddelen en wapens.

Minister van Defensie Henk Kamp zal, ter verhoging van de veiligheid, onbemande verkenningsvliegtuigen aanschaffen die boven Uruzgan kunnen vliegen. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen én de verplaatsing van een aantal activiteiten verhoogt de bewindsman het aantal militairen dat in Centraal-Afghanistan wordt gestationeerd met 200. In totaal gaat het nu om ruim 1.400 militairen. Gedurende de periode van november 2006 tot mei 2007, als Nederland de leiding heeft over de missie, zullen zelfs 1.600 Nederlandse militairen worden uitgezonden.

Ook in de Afghaanse provincies Helmand, Kandahar en Zabul lijkt de Taliban sterker te worden. Nederland overlegt nu met de NAVO over hoe moet worden omgegaan met de gevaarlijke situatie in Uruzgan. De kosten van de missie zijn inmiddels enorm gestegen en dat komt voornamelijk door de extra veiligheidsmaatregelen. Het kabinet gaat nu uit van een bedrag tussen € 380 en 410 miljoen, al ± € 100 miljoen meer dan was begroot.

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV, de grootste militaire vakbond, is niet verrast door de brief van het kabinet. Volgens voorzitter Jean Debie is het heel begrijpelijk dat de activiteiten van de Taliban-strijders na de wintermaanden toenemen. Hij vindt het verstandig dat het kabinet meer militairen naar Uruzgan wil sturen.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 16 APRIL

Ook Wesley Clark wil vertrek Rumsfeld

De voormalige Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), oud-generaal Wesley Clark, heeft zich aangesloten bij zes andere gepensioneerde Amerikaanse generaals die het vertrek eisen van Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld. Clark, SACEUR van 1997 tot 2000, gaf in 1999 leiding aan de NAVO-bombardementen op Joegoslavië, nadat hij vruchteloos met president Slobodan Milosevic had onderhandeld over de Kosovo-crisis. Clark wordt gezien als een potentiële presidentskandidaat voor de Democratische partij voor de verkiezingen van 2008.

In een interview met het Amerikaanse Fox News Channel beschuldigt Clark de Minister van Defensie ervan samen met vice-president Dick Cheney te hebben aangestuurd op een oorlog tegen Irak, terwijl er nog kansen waren voor een diplomatieke oplossing: “Het was een tragische fout, een strategische blunder”. Volgens Clark hebben Rumsfeld en vice-president Dick Cheney de Verenigde Staten in een oorlog gesleept die “niets te maken had” met de strijd tegen het terrorisme.

Ook de generaals b.d. Anthony Zinni, Charles H Swannack, Gregory Newbold, John Batiste, John Riggs en Paul Eaton beschuldigen de bewindsman van grove fouten in de Irak-oorlog, arrogantie en willen dat hij aftreedt, maar vooralsnog peinst president George W. Bush er niet over om Rumsfeld te ontslaan.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 14 APRIL

KL reageert op Uruzgan-weigeraar

In het VARA-televisieprogramma ‘De leugen regeert’ op Nederland 3 wordt de Koninklijke Landmacht in de gelegenheid gesteld om zijn kant van het verhaal te vertellen over het relaas van de Uruzgan-weigeraar die deze week zijn verhaal heeft gedaan in het weekblad Vrij Nederland.

Vrij Nederland publiceerde op 11 april jl. een gesprek met één van de twee militairen die weigeren naar Uruzgan te gaan. In dit artikel zei 'Jonas Havenaar' dat de troepen slecht zijn voorbereid en hij noemde zijn bataljon "een kippenhok", een "kindercrèche" en een "groepje hangjongeren". Het Ministerie van Defensie werd boos, omdat het niet in de gelegenheid werd gesteld om zijn kant van de zaak te vertellen.

In 'De Leugen Regeert wordt traditioneel aandacht besteed aan leugens en halve waarheden in de journalistiek. Presentator Felix Meurders interviewt luitenant-kolonel Nico van der Zee, hoofd Landmachtvoorlichting, die de andere kant van de medaille van de dienstweigeraar in zijn repliek verwoordt.

Terug naar Boven

Zelfmoordaanslag Brits konvooi Helmand

Twee of drie Britse militairen zijn vanochtend rond 10.30 lokale tijd in Lashkar Gar, de hoofdstad van de provincie Helmand, lichtgewond geraakt toen een bomauto een konvooi ramde.

Volgens Ghulam Mohiadien Khan, vice-gouverneur van de provincie Helmand, ontplofte de auto toen de chauffeur op het konvooi inreed dat zojuist de compound van het Provincial Reconstruction Team verliet. De zelfmoordenaar kwam bij de aanslag om het leven.

Terug naar Boven

Kritiek generaals b.d. op Donald H. Rumsfeld

In de Verenigde Staten neemt van hoge oud-militairen de kritiek op Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld toe. De afgelopen maand hebben nu al bijna tien oud-generaals op zijn vertrek aangedrongen. De voormalige topofficieren verwijten de Amerikaanse Minister van Defensie dat hij de oorlog tegen Irak in 2003 is begonnen met te weinig troepen, de opstand in Irak heeft onderschat en adviezen negeert.

Volgens het Witte Huis denkt Rumsfeld niet aan aftreden en geniet hij het volle vertrouwen van president George W. Bush. Toch noemen militaire experts de recente ontwikkeling binnen de krijgsmacht zorgelijk.

Tot de kritiek spuiende generaals b.d. behoren Paul Eaton, die aan het hoofd stond van het trainingsprogramma van de Irakese krijgsmacht, Anthony Zinni, voorheen U.S. Central Command, Charles H. Swannack, oud-commandant van de 82nd Airborne Division, Gregory Newbold, voormalig directeur operatiën op het Pentagon, John Batiste, voorheen 1st Infantry Division, en Wallace Gregson, voormalig commandant van de zeestrijdkrachten in de Pacific.

Volgens de oud-generaals is Rumsfeld onder andere incompetent op het strategische, operationele en tactische vlak en zou hij een arrogante stijl hebben die afwijkende meningen niet aan de orde laat komen. Er wordt gepleit voor “nieuw leiderschap” bij Defensie, onder meer omdat niet is geluisterd naar het advies van de militairen inzake Irak.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 13 APRIL

Dienstweigeraar wil alsnog naar Uruzgan

Een van de twee militairen die in februari jl. aangaf niet mee te willen naar Uruzgan, heeft zijn weigering ingetrokken. Volgens de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV wilde de soldaat eerder niet naar de Afghaanse provincie onder druk van zijn vriendin en familie.

Nu hij van gedachten is veranderd, wordt hij waarschijnlijk later uitgezonden. Hij kan niet meer mee met zijn eigen eenheid in juli a.s., omdat hij te veel van de voorbereidingen heeft gemist.

 

Terug naar Boven

Frankrijk start NEO in Tsjaad

Na hevige gevechten tussen rebellen van het Front Uni pour le Changement (FUC; Verenigd Front voor Verandering) en regeringstroepen van president Idriss Deby Itno in de hoofdstad N'Djamena van Tsjaad, heeft Frankrijk vandaag 150 extra militairen naar de voormalige kolonie gestuurd. Waarnemers verwachten niet dat de Fransen, die al 1.200 militairen permanent in Tsjaad gestationeerd hebben, zullen ingrijpen als de regering dreigt te vallen, maar de Franse militairen hebben in N'Djamena wél posities ingenomen.

Volgens Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot staan de Franse militairen inmiddels gereed om in een Non-Combattant Evacuation Operation (NEO) ± 1.800 Europeanen te evacueren uit Tsjaad, onder wie 1.500 Fransen en zo’n tien Nederlanders. In de NEO zullen Europese staatsburgers waarvan het leven in Tsjaad gevaar loopt worden gerepatrieerd.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 12 APRIL

Meldpunt Ongewenst Gedrag geopend

Naar aanleiding van aan het licht gekomen misdragingen van personeel van de Koninklijke Marine op het fregat Hr. Ms. Tjerk Hiddes in 2004, heeft het Ministerie van Defensie het Meldpunt Ongewenst Gedrag geopend. Het meldpunt kan vanaf vandaag gratis worden gebeld op telefoonnummer 0800-3333673 of worden geraadpleegd via de website van de Rutgers Nissan Groep.

Als voorbeelden van ongewenst gedrag noemt het Ministerie van Defensie op de website aanranding, aanstootgevend gedrag, discriminatie, dreigen met geweld, lichamelijk geweld, pesten, seksuele intimidatie en seksueel opdringerig gedrag én verkrachting.

Terug naar Boven

CDS wijst generaal Cammaert terecht

De Commandant der Strijdkrachten, luitenant- generaal Dick Berlijn, zal generaal-majoor Patrick Cammaert van het Korps Mariniers terechtwijzen voor zijn uitlatingen in het actualiteitenprogramma Netwerk gisteravond.

Cammaert, nu commandant van de operatie United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC), vertelde daarin over een geheime operatie waarbij Eric O., die later werd vrijgesproken voor het doden van een Irakees, betrokken was in Bosnië.

Tijdens een operatie in de omgeving van het mid-Bosnische oord Vitez werden de van oorlogsmisdaden verdachte Bosnische Kroaten Vlatko Kupreskic en Anto Furundzija gearresteerd door Nederlandse militairen. Kupreskic kreeg door toedoen van Eric O. kogels in borst, arm en been.

Generaal-majoor Patrick Cammaert van het Korps Mariniers

 

Cammaert: "Het slachtoffer had een slagaderlijke bloeding en Eric O. heeft hem toen de eerste hulp geboden. Dat was levensreddende hulp.” Kupreskic heeft dat bevestigd tegenover Netwerk. Eric O. kreeg later voor zijn actie een onderscheiding, het Kruis van Verdienste.

Volgens voormalig Minister van Defensie Joris Voorhoeve, die opdracht gaf voor de operatie, toonde Eric O. zich tijdens die operatie een held. Cammaert stelde gisteren in Netwerk dat de suggestie van laagdrempeligheid met geweld door Eric O. “absolute nonsens” was.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 11 april

Geschorste militair Uruzgan in Vrij Nederland

In het artikel ‘Met een bataljon groentjes naar Uruzgan’ in het weekblad Vrij Nederland van deze week, doet één van de twee militairen die hebben geweigerd mee te gaan naar Uruzgan zijn verhaal.

In het blad wordt de geschorste 20-jarige soldaat der eerste klasse van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso uit Havelte opgevoerd onder het pseudoniem Jonas Havenaar. Hij kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen. De militair stelt in Vrij Nederland dat de reden voor de harde aanpak is dat Defensie een voorbeeld wilde stellen, uit vrees dat meer militairen afhaken. Overste Roel Been, woordvoerder van de Koninklijke Landmacht, ontkent dat.

Havenaar heeft “een totaal gebrek aan geloof” in de troepen die worden uitgezonden. Hij omschrijft zijn peloton als een “kindercrèche” en een “groepje hangjongeren”. In zijn eenheid is onervarenheid troef: “Mijn peloton bestaat voor het grootste deel uit jongens van een jaar of negentien, die net van de basisopleiding soldaat komen en nauwelijks weten hoe ze hun mitrailleur moeten vasthouden. Op een enkeling na is niemand ooit op uitzending geweest.”

Verder zegt hij dat de voorbereidingen voor de missie haastwerk waren. Zo haalde zijn peloton een dramatische uitslag bij de eindoefeningen, en moeten de wapens nog ter plekke in Uruzgan worden ingeschoten.

In september 2004 werd Havenaar – die wordt bijgestaan door advocaat mr. H.J.G. Dudink van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) - met 44 Painfbat al uitgezonden naar de provincie Baghlan in het noorden van Afghanistan.

Omslag van Vrij Nederland van deze week

 

 

 

Terug naar Boven

Defensie wil ‘Oorlogshonger’ niet


Door toedoen van het Ministerie van Defensie blijven de militairen in Uruzgan verstoken van de novellenbundel ‘Oorlogshonger’ van HP/De Tijd-journalist Frans van Deijl.

Volgens Defensiewoordvoerder Nico van der Zee heeft de krijgsmacht niets tegen literatuur in de plunjebaal, maar wél als het deze titel draagt: “Wij hebben geen honger naar oorlog, hooguit naar vrede.” Uitgeverij Contact dacht het uit te zenden Defensiepersoneel een plezier te doen.

Van der Zee persoonlijk tipt het boek ‘Taliban’ van Ahmed Rashid: “Echt een aanrader voor wie naar Afghanistan gaat.”

Schrijver Van Deijl noemt het verbod belachelijk: “Er mogen wel zware houwitsers mee, maar een onschuldig literair werkje heet strijdig met de vredesmissie. Vreemd.”

titel

Oorlogshonger

auteur

Frans van Deijl

ISBN

9025426239

jaar van verschijnen

2005

pagina’s

144

uitgeverij

Contact

Omslag van het boek van Frans van Deijl

 

 

 

Terug naar Boven

Eerste aanslag op Britten in Helmand

Bij een aanslag, gepleegd met een langs de kant van de weg geplaatste improvised explosive device in de Afghaanse provincie Helmand, zijn drie Britse militairen gewond geraakt, van wie twee ernstig. De Britten verplaatsten zich over de betreffende weg in een Land Rover. De gewonden zijn overgebracht naar de medische faciliteiten van de Multi-National Brigade South op Kandahar Airfield.

Het is de eerste aanslag op Britse militairen sinds zij onder ISAF-vlag zijn begonnen in de provincie Helmand.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 10 april

Transport Apaches naar Uruzgan

Het overvliegen van 2 Apache AH-64D-gevechtshelikopters vanaf de Vliegbasis Gilze-Rijen naar Kandahar Airport in Afghanistan, is vandaag om onbekende reden uitgesteld. Het vervoer zou plaatsvinden per C-17 Globemaster III-transportvliegtuig van de U.S. Air Force. Deze week moeten in totaal 6 Apaches worden overgevlogen voor het Detachement Luchtstrijdkrachten van Task Force Unicorn in Uruzgan.

De helikopters zullen worden gestationeerd op de basis in Tarin Kot, de hoofdstad van Uruzgan. Later deze maand worden nog eens 4 Cougar MK II-transporthelikopters naar de Centraal-Afghaanse provincie overgevlogen. Ten behoeve van Task Force Unicorn levert de Koninklijke Luchtmacht in totaal 19 toestellen, te weten:

 

C-17 Globemaster III-transportvliegtuig

 

1 x

C-130H-30 Hercules transportvliegtuig

6 x

F 16-vliegtuigen

6 x

Apache AH-64D-gevechtshelikopters

6 x

Cougar MK II-transporthelikopters

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 8 APRIL

Commando-overdracht Nationale Reserve

Kolonel Ger Pastoor, korpscommandant van de Nationale Reserve (NATRES) van de Koninklijke Landmacht, draagt na 5½ jaar commandantschap op de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn het bevel over aan de nieuwe commandant, luitenant-kolonel G.F.H. van der Thiel.

Overste Gerard van der Thiel was hiervoor 7½ jaar commandant van 30 Nationale Reserve-bataljon, waarvan hij op 1 april jl. het commando overdroeg aan overste Rob Müller. 30 Nationale Reserve-bataljon beslaat de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 

VRIJDAG 7 april

Kapitein niet vervolgd om verlies USB-stick

Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem gaat de kapitein van de Koninklijke Landmacht die een USB-stick met gevoelige informatie in een huurauto liet liggen niet vervolgen. Op de digitale informatiedrager stonden vertrouwelijke gegevens rond de missie naar Uruzgan.

Volgens het OM is er geen bewijs dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Uit niets is gebleken dat op de USB-stick informatie stond die als staatsgeheim kan worden aangemerkt. Ook heeft de officier volgens het OM geen dienstvoorschrift overtreden, omdat niet is gebleken dat gevaar voor de operatie in Afghanistan is ontstaan.

De vinders van de USB-stick gaven die weliswaar terug aan de eigenaar, maar hebben de informatie eerst gekopieerd. Vervolgens kwam de informatie op of omstreeks 1 februari jl. in handen van RTL Nieuws en NRC Handelsblad. De schorsing van de landmachtkapitein is opgeheven.

Terug naar Boven

Zelfmoordaanslag bij basis in Afghanistan

In de buurt van de Amerikaans-Britse militaire basis in Lashkar Ghar, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Helmand, is een zelfmoordaanslag gepleegd met behulp van een autobom. Bij het verlaten van de basis werd het voertuig geramd door een bomauto. Drie Amerikanen zijn gewond geraakt. Volgens de provinciegouverneur was de aanslag gericht tegen DynCorp International, een Amerikaanse onderneming die de Afghaanse politie opleidt in het uitroeien van papavervelden.

Volgens tegenstrijdige bronnen is het onduidelijk of de aanslag was gericht tegen de Amerikanen of Britten, maar Groot-Brittannië staat op het punt de komende maanden 3.300 militairen in de provincie Helmand te ontplooien. Zo’n 600 Britten zijn ter plaatse al bezig met het opzetten van een hoofdkwartier. De Britten voeren in Helmand dezelfde taken uit als de Nederlanders in Uruzgan.

Opstandelingen van de Taliban hebben de laatste weken een golf van geweld veroorzaakt. Het heeft er alle schijn van dat zij met een lente-offensief bezig zijn.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 6 april

Panzerhaubitze 2000 naar Uruzgan

Tijdens de presentatie op de Oranjekazerne te Schaarsbergen van de militairen die in augustus aan de missie in Uruzgan beginnen, maakt Defensie het besluit bekend de Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) naar Uruzgan te sturen.

De 155 mm-houwitser gaat mee om de militairen te beschermen tegen mogelijke aanvallen van Al-Qaida en Taliban. Het is de eerste maal dat het wapen wordt meegestuurd naar een buitenlandse missie.

 

Defensie stuurt in eerste instantie drie PzH 2000’s naar Uruzgan: één wordt gestationeerd op het hoofdkwartier in Tarin Kot, één op de basis in Deh Rawood, de derde is reserve.

Terug naar Boven

Defensiepersoneel wijst nieuwe CAO af

In overeenstemming met de wens van de meerderheid van de leden wijzen de militaire vakbonden unaniem het onderhandelingsresultaat over de nieuwe CAO van 6 maart jl. af.

De meerderheid van leden neemt géén genoegen met de magere compensatie voor de verdere verhoging van de ontslagleeftijd. Het oordeel van de vakbondsleden is negatief gekleurd door de inkomenseffecten van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari jl. van kracht is. Enkele bonden hebben daarnaast moeite met het aangekondigde Flexibel Personeels Systeem (FPS), dat onder andere grote onzekerheid veroorzaakt voor het toekomstperspectief van jonge militairen.

Op 11 april a.s. zullen het Ministerie van Defensie en de militaire vakbonden de onderhandelingen voortzetten. De Defensievakbonden streven ernaar de onderhandelingen af te ronden voordat Nederlandse eenheden naar Uruzgan vertrekken.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 5 APRIL

Britse waarschuwing gevaren ISAF-stage-III

In een vandaag verschenen rapport stelt het Defence Committee van het Britse House of Commons (Lagerhuis) dat de Britse troepen die onder een NAVO-mandaat zullen worden ingezet in het Afghanistan te maken zullen krijgen met toenemend verzet. Dit is vooral het geval als zij de drugshandel aan banden gaan leggen.

Volgens het Defence Committee onder voorzitterschap van James Arbuthnot staat de Britse belofte om stabiliteit en veiligheid te brengen in de provincie Helmand op uiterst gespannen voet met het eveneens Britse doel een effectief drugsbestrijdingsbeleid te voeren. Als de Britten de opiumteelt en drugshandel in de provincie met succes terugdringen, krijgen zij volgens de parlementariërs te maken met fel verzet.

De Britse Secretary of State for Defence John Reid onderkent de gevaren van de geplande missie, maar stelt dat het ontoelaatbaar is om toe te staan dat Afghanistan weer in handen van “de Taliban en de terroristen” zou vallen.

Volgens de parlementaire commissie zullen de Britten er niet in slagen binnen drie jaar de orde in Helmand te herstellen en een functionerend justitieel apparaat op poten te zetten. De commissie heeft het Ministerie van Defensie daarom dringend verzocht duidelijk te maken wat precies van de Britten verwacht wordt tijdens de 3-jarige missie.

De NAVO breidt haar troepenmacht in Afghanistan dit jaar uit van 9.000 naar ± 16.000 militairen in het kader van ISAF-stage-III. Dit geldt onder andere 1.200 Nederlanders en 3.300 Britten, respectievelijk in de provincies Uruzgan en Helmand. De NAVO-troepen nemen de controle over Zuid-Afghanistan over van de Verenigde Staten. Stage-III wordt gezien als een kritieke fase in de opbouw van Afghanistan.

Terug naar Boven

Zweepslagen voor Estlandse ISAF-militair

Naar nu is bekendgemaakt door het Reformatorisch Dagblad is in de Verenigde Arabische Emiraten een Estlandse militair veroordeeld tot een maand cel en 80 zweepslagen. Hij had alcohol gebruikt en zou een plaatselijke politievrouw hebben aangerand. De militair kon, volgens het islamitische religieuze recht (Sharia), kiezen tussen 80 zweepslagen of nog drie maanden in de gevangenis.

De man had deelgenomen aan de missie International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. Op 23 februari jl. bedronk de 41-jarige sergeant-majoor Andrei Korol zich op Sharjah International Airport, een van de Emiraten.“Het enige dat ik nog weet, is dat ik naar het toilet moest. Ik had niet de bedoeling iemand aan te randen of te verkrachten”, aldus de Estlander.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 4 APRIL

Website 'Integriteit Overheid' gelanceerd

Vandaag is een nieuwe website gelanceerd over het integer (lees: eerlijk en onaangetast) handelen binnen de overheid.

Onder meer aangezien in de Ambtenarenwet per 1 maart 2006 voor overheidswerkgevers de verplichting is opgenomen een integriteitsbeleid te voeren, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes, het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) geïnstalleerd.

Op de website Integriteit Overheid zijn de diverse sectoren vertegenwoordigd. Naast het Rijk, politie, provincie, gemeente, waterschappen en de marktsector, geeft ook de sector Defensie acte de présence. Op de website staan relevante regelgeving, handreikingen, modellen en instrumenten, jurisprudentie en links naar andere websites.

Op het Defensie-gedeelte kunnen onder meer worden gelezen en gedownload: de Gedragscode Integriteit van het Ministerie van Defensie uit 2002, ‘Wat zou u doen? Hoe integer en betrouwbaar moet u zijn als Defensiemedewerker? Een handleiding die u helpt zelf het antwoord te geven’, en een publicatie over de Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag en melding vermoedens van misstanden (KOGVAM), ‘Met alle respect’.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 3 APRIL

Kamp twee dagen te gast in Pakistan

Minister van Defensie Henk Kamp is vandaag naar Pakistan afgereisd voor een tweedaags kennismakingsbezoek. Volgens De Telegraaf heeft het bezoek te maken met de nieuwe missie van Nederland in Uruzgan. Pakistan, dat een lange grens heeft met het zuidoosten van Afghanistan, is voor de veiligheid van de Nederlandse militairen van het grootste belang.

De bewindsman spreekt tijdens zijn bezoek onder andere met Rao Sikander Iqbal, de Pakistaanse vice-premier én Minister van Defensie, en generaal Ahsan Saleem Hyat, plaatsvervangend bevelhebber van de Pakistaanse landstrijdkrachten.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 2 APRIL

Falklandoorlog begon 24 jaar geleden

24 jaar geleden vielen de Argentijnen de Falklandeilanden binnen. Duizenden militairen landden op de eilanden en 80 Britse Royal Marines van het lokale garnizoen konden geen tegenstand bieden.

De invasie had plaats onder leiding van de Argentijnse generaal Leopoldo Galtieri, dictator van de Argentijnse junta.

Aan het begin van 'Operación Rosario' werden de eilanden omgedoopt tot Islas Malvinas, de naam van de hoofdstad veranderd in Puerto Argentino en generaal Mario Menéndez benoemd tot commandant van de Argentijnse bezettingstroepen.

De volgende dag verklaarde de Britse premier Margaret Thatcher de Argentijnse bezetter de oorlog en liet zij een gecombineerde Britse Task Force opstomen richting de Falklandeilanden: 'Operation Corporate' was begonnen. Op 21 mei 1982 landde de Britten bij Port San Carlos. Op 20 juni 1982 waren alle eilanden heroverd: 12.000 Argentijnen gaven zich over, respectievelijk 236 Britten en 655 Argentijnen kwamen om het leven.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 1 APRIL

Opnieuw lek of 1 april-grap?

Volgens De Telegraaf zijn bij Defensie vertrouwelijke documenten op straat beland die het Koninklijk Huis aangaan. Volgens de krant is vermoedelijk een hoge militair in kringen rond de Hofhouding verantwoordelijk voor het lek. Deze gaf op zijn computer de vertrouwelijke documenten vrij, na installatie van het uitwisselingsprogramma LimeWire. Dit is een zgn. peer-to-peernetwerk (P2P) voor het onderling ruilen van bestanden. Met de installatie van LimeWire gaf betrokken militair correspondentie bloot van Hare Majesteit Koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en andere leden van de koninklijke familie, maar ook van leden van buitenlandse vorstenhuizen. Ook gaf de militair gevoelige documenten vrij onder de noemer 'protectie Brussel-VS' en rapporten over het reilen en zeilen bij het Korps Mariniers.

Het lek werd ontdekt door een Leidse student, die op de tekstbestanden stuitte. De ontdekker van de bestanden meldde het lek bij De Telegraaf, vanwege de vertrouwelijke en geheime aard van de gegevens. Volgens De Telegraaf neemt het Ministerie van Defensie de zaak serieus. Joop Veen, plaatsvervangend Directeur Voorlichting bij het Ministerie van Defensie, bevestigt dat een onderzoek is ingesteld naar het informatielek. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én voormalig Staatssecretaris van Defensie (1998-2002) Henk van Hoof sluit niet uit dat het om een 1 april-grap gaat.

In een reactie op het nieuws, stelt Tweede Kamerlid Zsolt Szabó (VVD) in het Radio 1 Journaal dat alle ambtenaren moeten stoppen met privégebruik van de computer van de baas. Szabó praat 4 april a.s. met Minister van Defensie Henk Kamp en Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Alexander Pechtold (D'66) over de kwestie.

Terug naar Boven