DECEMBER 2005
Terug naar de homepage
 

DECEMBER 2005
M
D
W
D
V
Z
Z
14
21
23
24
31

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

VRIJDAG 30 DECEMBER
Onkruit verwijdert deel hekwerk NAVO-basis

Actievoerders van het antimilitaristische Onkruit halen in de nacht van 29 op 30 december 200 meter hekwerk weg van de NATO Air Base Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen (Duitsland). Hiermee protesteert de militante actiegroep uit solidariteit met de bezetters van het bos in Schinveld tegen de geplande kap van een deel van dat bos in Limburg. De bomen kunnen gevaar opleveren voor landende radarvliegtuigen van de NATO Airborne Early Warning and Control (AWACS) Force E-3A Component.

Volgens Onkruit zouden de AWACS – vliegtuigen die worden gebruikt voor spionage en elektronische oorlogsvoering – overlast veroorzaken, de regio vervuilen met kerosine en de geldende geluidsnormen overschrijden.

De NAVO-basis in Geilenkirchen wil 20 hectare van het bos kappen, waarvoor de Raad van State inmiddels toestemming heeft gegeven.

Logo van de NATO Airborne Early Warning and Control (AWACS) Force E-3A Component op de NATO Air Base Geilenkirchen

Terug naar Boven

DONDERDAG 29 DECEMBER
Tweede Kamer wil bewindslieden aan tand voelen

De Tweede Kamer wil van het kabinet weten waarom het geen besluit wenst te nemen over de missie naar Uruzgan. Om louter politieke redenen heeft het kabinet alleen het voornemen uitgesproken om militairen naar het zuiden van Afghanistan te sturen.

De Tweede Kamer vindt de opstelling van het kabinet slap en wil premier Jan Peter Balkenende en de ministers Henk Kamp (Defensie) en Ben Bot (Buitenlandse Zaken) ter verantwoording roepen.

Balkenende op zijn beurt wil ruime steun van de Tweede Kamer, omdat de missie gevaarlijk is. Daarom verwijt de Tweede Kamer de minister-president – die in zijn maag zit met het veto voor de missie van coalitiepartner D’66 – gebrek aan leiderschap.

Het procedureoverleg met de bewindslieden, waar het alleen gaat over de vraag waarom het kabinet tot nu toe heeft geweigerd om een definitief besluit te nemen, staat gepland op 21 januari. Het is dan uitdrukkelijk niet de bedoeling om inhoudelijk over de uitzending te praten.

Terug naar Boven

WOENSDAG 28 DECEMBER
Eerste Galileo-satelliet gelanceerd

Vanaf de Russische raketbasis Baikonur in Kazachstan heeft de Europese ruimtevaartorganisatie European Space Agency (ESA) om 06.19 uur met een Soyuz-raket de eerste Galileo-satelliet gelanceerd.

De satelliet, genaamd Giove (Galileo In-Orbit Validation Element) A, gaat een navigatienetwerk testen dat een alternatief zal moeten bieden voor het bestaande Amerikaanse Global Positioning System. Giove A zal onder andere de atoomklokken van het systeem testen en radiofrequenties vastleggen die Galileo volgens internationale verdragen kreeg toegewezen.

Het prestigieuze Galileo is een initiatief van de ESA en de Europese Unie (EU), die niet meer afhankelijk willen zijn van het GPS-netwerk, dat wordt geëxploiteerd door de Amerikaanse krijgsmacht. De EU gaat over de politieke en organisatorische aspecten, de ESA is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling.

Galileo kost ± € 3,4 miljard en wordt voor tweederde betaald door het bedrijfsleven. In 2010 zal het navigatie- en communicatiesysteem Galileo gecompleteerd moeten zijn, met in totaal 30 satellieten die dan in een baan rond de aarde draaien. Verwacht wordt dat het Galileo-project in Europa ruim 150.000 banen zal opleveren.

Terug naar Boven

dinsDAG 27 DECEMBER
Kabinet en Tweede Kamer niet tot elkaar

De starre verhouding tussen het kabinet en de Tweede Kamer over de voorgenomen missie naar Uruzgan is nog niet verdwenen.

Een meerderheid van VVD, PvdA en SP, in totaal 79 zetels, neemt géén genoegen met de brief die Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot vandaag over de missie schreef. Hij schrijft dat de regering pas na het overleg met de Kamer “een eigenstandige afweging maakt of de voorgenomen bijdrage zal worden geëffectueerd dan wel of wijzigingen daarvan nodig zijn”.

Nederlandse militairen in Afghanistan

In zijn brief gaat de bewindsman opnieuw niet verder dan “de intentie” om aan een nieuwe operatie bij te dragen.

Op zijn weblog schrijft Minister van Defensie Henk Kamp jl. zaterdag 24 december ook al: “Zodra bekend is wat de Kamer daarvan vindt, zal het kabinet zijn knopen tellen: kan de missie worden uitgevoerd en zo ja, kan dat op de voorgenomen wijze?”

VVD, PvdA en SP vinden dat de Kamer op basis hiervan géén besluit kan nemen. Donderdag 29 december bespreekt de Tweede Kamer hoe het nu verder moet. Het vervolg van een serieuze behandeling van de missie naar Uruzgan zou begin januari volgend jaar een 2-daags bezoek aan Afghanistan behelzen, aangevuld met een hoorzitting op 25 januari, een schriftelijke vragenronde en tenslotte een debat met de drie betrokken ministers op 2 februari.

Terug naar Boven

MAANDAG 26 DECEMBER (TWEEDE KERSTDAG)
Nederlander gewond in Afghanistan

Door een aanslag in het noorden van Afghanistan raken een Nederlandse en een Britse militair lichtgewond.

Om ± 11.15 lokale tijd ontplofte een Improvised Explosive Device (I.E.D. of zelfgemaakte bom) in de berm toen ten zuiden van de stad Baghlan een konvooi van het Nederlandse Provincial Reconstruction Team (PRT) langsreed. Het konvooi, dat op weg was van Pol-e-Komri naar Kunduz, bestond uit twee voertuigen. Door de explosie werd het tweede voertuig getroffen en raakte zwaar beschadigd.

De Afghaanse provincie Kunduz

De twee gewonden, die naar een Duits Feldlazarett (veldhospitaal) in Kunduz zijn gebracht, maken het naar omstandigheden goed. De Nederlandse militairen in Afghanistan zijn al vaker doelwit geweest van aanslagen. De laatste maal was op 5 december jl.

In een verklaring aan een islamitisch-Afghaans persbureau hebben de Taliban de aanslag opgeëist. Een woordvoerder beweerde ten onrechte dat bij de aanslag 6 Nederlandse militairen waren gedood.

Terug naar Boven

ZONDAG 25 DECEMBER (eerste KERSTDAG)
België stuurt extra troepen naar Afghanistan

Tijdens een kerstbezoek aan de Belgische troepen in de Afghaanse hoofdstad Kabul kondigt de Belgische Minister van Landsverdediging André Flahaut aan dat zijn land het aantal militairen in Afghanistan zal uitbreiden.

De extra troepen gaan helpen bij lokale wederopbouwprojecten in de noordelijke steden Kunduz en Mazar-i-Sharif.

België levert nu 350 militairen voor de International Assistance Security Force (ISAF) in Afghanistan, waar zij de internationale luchthaven van de hoofdstad Kabul bewaken.

Aangezien de NAVO de troepenmacht van ISAF in 2006 met 6.000 militairen wil uitbreiden zal België extra militairen leveren alsook een Hercules C-130 transportvliegtuig. Binnenkort mogen in het kader van dezelfde troepenuitbreiding al 2.500 van de 19.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan naar huis; Nederland zal medio januari / februari 2006 besluiten over het al dan niet uitzenden van ± 1.200 militairen naar hetzelfde gebied.

Terug naar Boven

DONDERDAG 22 DECEMBER
Kabinetsvoornemen: militairen naar Uruzgan

Na de vierde ministerraad over de Nederlandse deelname aan een nieuwe ISAF-missie naar Afghanistan, blijkt het kabinet unaniem vóór. De ministers Ben Bot (Buitenlandse Zaken), Henk Kamp (Defensie) en Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) hebben de Tweede Kamer met het kabinetsvoornemen een brief gestuurd, die is opgesteld aan de hand van het Toetsingskader 2001.

Nu mag de Tweede Kamer begin 2006 de knoop doorhakken, waarna het kabinet begin februari het definitieve besluit zal nemen.

Camp Warehouse, de grootste compound van de International Security Assistance Force in de Afghaanse hoofdstad Kabul

In de brief staat: "Ofschoon niet kan worden uitgesloten dat bij de uitvoering van deze missie aan Nederlandse kant slachtoffers vallen, meent de regering dat met de opgedane kennis en ervaring, de opbouw en omvang van het Nederlandse detachement, en de verkregen verzekeringen inzake bijstand en inzet van de NAVO, deze risico's zodanig zijn teruggebracht dat de missie verantwoord is".

Na het kabinetsberaad benadrukt minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken): “Het is een voornemen, geen besluit”. Daarmee is het nog steeds mogelijk dat de missie geen doorgang vindt vanwege een te kleine meerderheid in de Tweede Kamer.

De steun van de Tweede Kamer is allerminst zeker. Coalitiepartij D’66 is tegen, evenals de oppositiepartijen Groen Links en SP. De LPF weigert in te stemmen met de duur en de omvang van de missie, de CDA-fractie twijfelt alom en de PvdA vreest een vermenging tussen ISAF en de internationale strijd tegen het terrorisme (operatie Enduring Freedom). Alleen de VVD lijkt de missie onvoorwaardelijk te steunen.

Terug naar Boven

Kerstbezoek Tony Blair aan Britse troepen Irak

De Britse premier Tony Blair brengt een kerst-verrassingsbezoek aan de ± 9.000 Britse militairen die verspreid zijn over vier provincies in het zuiden van Irak, voornamelijk rond de stad Basra.

De Britse premier gaat er zich ook beraden over de toekomst van Irak ná de recente parlementsverkiezingen, de veiligheidssituatie in het land en de toekomst van de coalitietroepen.

Blair was duidelijk over het terugtrekken van de Britse troepen in 2006, maar hij noemde geen tijdpad.

De Britse premier Tony Blair tijdens zijn kerst-verrassingsbezoek aan Basra en omgeving

Tijdens zijn bliksembezoek ontmoet Blair de Amerikaanse generaal George Casey, de opperbevelhebber van de coalitietroepen in Irak, de Amerikaanse ambassadeur Zalmay Khalilzad en Britse diplomaten en topmilitairen.

Het is Blairs vierde bezoek aan Irak sinds de Amerikaans-Britse invasie van Irak in maart 2003. Het bezoek is omgeven door strenge veiligheidsmaatregelen; zo wordt uit veiligheidsoverwegingen het reisschema van de premier angstvallig geheimgehouden.

Terug naar Boven

Danielle Levillez eerste vrouwelijke generaal in België

In navolging van de Nederlandse Leanne van den Hoek, die op 24 augustus jl. is bevorderd tot generaal, telt de Belgische krijgsmacht sinds vandaag ook zijn eerste vrouwelijke generaal: Danielle Levillez.

De 49-jarige Levillez, die sinds 1979 militair is en van origine apotheker, is aangesteld als commandant van de Medische Component van het Belgische leger, één van de vier componenten.

Ook dit is een primeur, want het is voor de eerste maal dat de Medische Component niet wordt geleid door een arts.

Danielle Levillez, de eerste vrouwelijke generaal in België

In 2002 werd Levillez ook al de eerste vrouwelijke kolonel in de Belgische krijgsmacht. Momenteel bedraagt het aantal vrouwen in het Belgische leger 8,3%, maar Minister van Landsverdediging André Flahaut wil dat percentage zien stijgen.

Terug naar Boven

dINSDAG 20 DECEMBER
21 militairen claimen PTSS

Volgens De Telegraaf hebben 21 militairen een bezwaar- of beroepszaak lopen tegen het Ministerie van Defensie omdat zij claimen te lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) door het meedoen aan een militaire missie. Dat blijkt uit antwoorden van Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

De PvdA stelde de vragen naar aanleiding van een uitspraak van de bestuursrechter op 1 november jl. in Den Haag. De rechter oordeelde dat Defensie verantwoordelijk én aansprakelijk kan worden gesteld voor de psychische schade die een Dutchbatter tijdens de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995 heeft opgelopen.

Van de 21 zaken is er één in behandeling bij de rechtbank en liggen er twee bij de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in veel bestuursrechtelijke geschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot het ambtenarenrecht.

Zie ook: 10 november 2005.

Terug naar Boven

Dr. Ziektekiem en Dr. Miltvuur binnenkort vrij

Volgens de Irakese advocaat Badia Aref komen binnenkort 27 gevangenen vrij, onder wie Rihab Taha en Huda Salih Mahdi Ammash. Vanwege het biotechnologische onderzoek dat zij voor Saddam Hoessein deden, stond het tweetal beter bekend als respectievelijk Dr. Ziektekiem en Dr. Miltvuur.

Het waren de enige Irakese vrouwen die de Verenigde Staten vasthielden.

Biotechnologe Ammash was volgens de Amerikanen betrokken bij het Irakese programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens, terwijl microbiologe Taha verantwoordelijk zou zijn voor de ontwikkeling van miltvuur (anthrax).

Miltvuur is een bacteriële infectieziekte. De bacterie produceert toxinen en vormt sporen die decennia kunnen overleven. Vandaar dat de miltvuurbacterie ideaal als terroristisch wapen kan worden ingezet.

Terug naar Boven

MAANDAG 19 DECEMBER
Besluit over Uruzgan valt 22 december

Na de extra ministerraad van vanochtend is bekendgemaakt dat het kabinet het besluit over een mogelijk nieuwe missie naar Afghanistan heeft uitgesteld tot donderdag 22 december a.s. Daarmee is het dus nog altijd onzeker of er opnieuw militairen naar Afghanistan zullen worden uitgezonden. Er heerst binnen de regeringscoalitie onenigheid over de missie: het CDA hecht aan een breed draagvlak voor de missie, de VVD is voor en D’66 is tegen.

De missie is omstreden omdat het gebied gevaarlijk is. Toch ziet Minister van Defensie Henk Kamp kansen om D’66 alsnog te overtuigen.

Mocht de missie doorgang vinden, vertrekken medio juni 2006 ± 1.200 militairen naar Uruzgan. Na het kerstreces, dat op 16 januari 2006 eindigt, zal de Tweede Kamer een eventueel positief besluit van het kabinet in stemming brengen ter voltooiing van het besluitvormingsproces over deelname aan de missie in Uruzgan.

Terug naar Boven

ZONDAG 18 DECEMBER
Van Kappen wikt voors en tegens Uruzgan

De EO / KRO / NCRV-actualiteitenrubriek Netwerk op Nederland 1 is onder de titel Wel of niet naar Afghanistan? ’ in gesprek met militair adviseur Frank van Kappen.

De oud-generaal en voormalig adviseur van de Verenigde Naties bespreekt de voors en tegens van de uitzending van Nederlandse militairen naar de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan, waarover het kabinet maandag 19 december vermoedelijk een besluit zal nemen.

Hoewel de risico's voor de Nederlandse militairen groot zijn, spelen ook de belangen binnen de NAVO een hoofdrol. De Tweede Kamer wil alleen akkoord gaan met de missie als de veiligheidsrisico's aanvaardbaar zijn. Zo moeten Amerikaanse troepen in het kader van een exit-strategie de Nederlanders te hulp komen.

Oud-generaal en voormalig VN-adviseur Frank van Kappen

Terug naar Boven

Amerikaanse vice-president bezoekt Irak

De Amerikaanse vice-president Dick Cheney brengt een verrassingsbezoek aan Irak voor een ontmoeting met Irakese en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders en de Amerikaanse troepen. Cheney is in Bagdad ontvangen door de opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in Irak, generaal George W. Casey en de commandant van het U.S. Central Command, generaal John Abizaid.

Cheney’s bezoek was om veiligheidsredenen geheimgehouden. Zelfs de Irakese president Jalal Talabani en zijn premier Ibrahim al-Jaafari wisten niets van zijn komst. Cheney doet Bagdad aan als onderdeel van een rondreis langs zes landen: Irak, Afghanistan, Pakistan, Saudi-Arabië, Oman en Egypte.

Terug naar Boven

ZATERDAG 17 DECEMBER
Druk op Nederlandse deelname missie Afghanistan neemt toe

Secretaris-Generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO laat in het Radio 1-Journaal weten dat Nederland militairen moet leveren voor de nieuwe missie in Afghanistan. Hij doet hiermee op een politiek zéér gevoelig moment een klemmend beroep op het Nederlandse kabinet, dat maandag 19 december een besluit wil nemen over het uitzenden van militairen naar Uruzgan.

Er ligt grote druk op Nederland om militairen te sturen. Voor 2006 heeft de International Security Assistance Force (ISAF) de derde fase gepland: de uitbreidingsfase.

Secretaris-Generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO

Het operatiegebied van ISAF zal worden uitgebreid met zes provincies, waaronder Uruzgan, waarvoor ± 6.000 extra militairen nodig zijn.

Volgens De Hoop Scheffer leidt Nederland internationaal gezichtsverlies als het na alle gewekte verwachtingen afziet van de missie.

Het kabinet brengt volgens d e hoogste baas van de NAVO niet alleen landen als Canada en Denemarken in de problemen, maar ook zichzelf: “De NAVO-bondgenoten zullen het niet begrijpen en waarschijnlijk niet waarderen als het kabinet tegen een nieuwe missie in Afghanistan besluit”, zei De Hoop Scheffer.

Terug naar Boven

VRIJDAG 16 DECEMBER
Regeringspartij D'66 tegen missie Uruzgan

Boris Dittrich, fractieleider van regeringspartij D’66 in de Tweede Kamer, maakt bekend dat zijn partij een Nederlandse missie naar de Zuidafghaanse provincie Uruzgan niet zal steunen. “Deze missie, op deze plaats en onder deze omstandigheden draagt niet bij aan wat we allemaal willen: vrede en veiligheid in Afghanistan”, aldus de parlementariër. Volgens Dittrich is de situatie in Uruzgan nog te onveilig.

Dittrich zegt alleen namens de Tweede Kamerfractie van zijn partij te spreken, maar erkent dat ook de D’66-ministers Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) en Alexander Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) zeer kritisch staan tegenover de Afghanistan-missie.

Met de 6 zetels van D’66 én het tegenstemmen van Groen Links (8 zetels), LPF (8 zetels) en Socialistische Partij (9 zetels) komt het totaal aantal leden van de Tweede Kamer dat naar alle waarschijnlijkheid tegen de missie zal stemmen op 31.

Terug naar Boven

Koningin Beatrix ontvangst eerste exemplaar boek Militaire Huis

Koningin Beatrix heeft vanmiddag op haar woonverblijf Huis ten Bosch in Den Haag uit handen van Minister van Defensie Henk Kamp het eerste exemplaar in ontvangst genomen van ‘Militairen aan het Hof. De Geschiedenis van het Militaire Huis 1849- 2005’.

Het boek, geschreven door wetenschappelijk onderzoeker Jeoffrey van Woensel van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), schetst de werkzaamheden én taken die het Militaire Huis al ruim 1½ eeuw voor het Koninklijk Huis verricht.

‘Militairen aan het Hof. De Geschiedenis van het Militaire Huis 1849- 2005’ is verschenen bij Uitgeverij Boom, kost € 29,50 en heeft als ISBN 9085062284.

Terug naar Boven

DONDERDAG 15 DECEMBER
Eerherstel militaire groet per 1 januari a.s.

Generaal Dick Berlijn, Commandant der Strijdkrachten (CDS), wil met Aanwijzing 154 (A154) per 1 januari a.s. eerherstel van de militaire groet.

De Nederlandse manier om te groeten met "Doei", “Hallo” en “Hoi” wordt volgens de hoogste Nederlandse militair in het buitenland niet begrepen.

Generaal Berlijn vindt het te ver gaan de plicht om te salueren ook in Nederland opnieuw in te voeren; dan zou het niet brengen van de militaire groet moeten worden bestraft.

Groetplicht in den vreemde in ere hersteld

Aanwijzing 154 maakt deel uit van een 10-punten-plan waarmee generaal Berlijn de krijgsmacht in 2006 "sterker en scherper" wil maken. Fatsoen en het naleven van regels zijn hierin belangrijke onderdelen.

Het idee voor het uitbannen van het uitbanning van "Doei", “Hallo” en “Hoi” komt overigens van onderofficieren, niet van de CDS zelf. Onderofficieren hebben aangegeven dat zij de herinvoering tijdens missies in den vreemde op prijs zouden stellen.

De groetplicht is in 1973 afgeschaft door de toenmalige Minister van Defensie ir. Henk Vredeling en bleef enkel gehandhaafd op de Koninklijke Militaire Academie.

Zie ook: 31 maart 2005.

Terug naar Boven

Regering-Bush zwicht voor ‘Torture Ban’

De Amerikaanse regering is gezwicht voor de druk van het Congres en heeft een wet goedgekeurd die de Amerikaanse strijdkrachten en de buitenlandse inlichtingendienst Central Intelligence Agency (CIA) verbiedt gevangenen te martelen.

Volgens president George W. Bush was de wet niet nodig omdat deze zijn strijd tegen terrorisme zou kunnen vertragen én overbodig omdat in 1987 het ‘ VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’ is bekrachtigd.

De ‘Torture Ban’ is uiteindelijk aangenomen dankzij de Republikeinse Senator John McCain, die als lid van de U.S. Navy 5½ jaar in Vietnamese krijgsgevangenschap (P.O.W.)heeft doorgebracht.

Marteling is vanaf heden door de Verenigde Staten nog eens expliciet in de ban gedaan

McCain en Bush kwamen tot een akkoord na overleg op het Witte Huis. Na afloop zei McCain: "Wij hebben de wereld laten weten dat de Verenigde Staten niet zo zijn als de terroristen”.

Terug naar Boven

DINSDAG 13 DECEMBER
Russische T55-tanks te huur in Duitse Beerfelde

In de Volkskrant het artikel ‘Russische tanks te huur’ van Sander van Walsum over de voormalige Oostduitsers Jörg en Axel Heyse.

De broers hebben in het Duitse gehucht Beerfelde de eerste Panzerfunfahrschule Pantserkutscher (Pantserrijder) hebben opgericht.

Het tweetal beschikt over vier Russische T55-tanks, geassembleerd van onderdelen die zijn gekocht in Slowakije en Oekraïne en voorzien van emblemen van de Nationalen Volksarmee (NVA), het voormalige op Pruisische leest geschoeide leger van Oost-Duitsland.

Voor € 116,00 kunnen liefhebbers zelf zo'n 34 ton wegende tank besturen. Anderen kunnen in een bak op het voertuig meerijden over geaccidenteerd en bosrijk terrein ter grootte van 4 hectare.

Terug naar Boven

Na kerstreces debat over missie Afghanistan

In een procedurevergadering van de vaste kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie is afgesproken dat de Tweede Kamer pas na het kerstreces met het kabinet in debat zal gaan over de nieuwe missie naar Afghanistan.

Het kabinet moet het eerst a.s. maandag 19 december nog eens worden over de missie met 1.100 à 1.300 militairen naar de provincie Uruzgan. Als het kabinet daartoe besluit, willen de Tweede Kamerleden nog een briefing met hoge militairen en een hoorzitting met externe deskundigen. Groen Links, LPF en Socialistische Partij zijn bij voorbaat tegen de nieuwe missie.

De Tweede Kamer is tot en met maandag 16 januari 2006 met kerstreces.

Terug naar Boven

MAANDAG 12 DECEMBER
Fliegerhorst Venlo toegankelijk voor bezoekers

De gemeente Venlo en de Duitse steden Nettetal en Straelen gaan het voormalige Duitse vliegveld Fliegerhorst opknappen en toegankelijk maken voor bezoekers.

Direct na de Duitse inval in 1940 legden meer dan 15.000 dwangarbeiders binnen vijf maanden ten oosten van Venlo de Fliegerhorst aan. Het werd een van de grootste Europese vliegvelden met een oppervlakte van 12 km². Vanaf de Fliegerhorst, gelegen op de Grote Heide, stegen vele tientallen Mosquito-nachtjagers van de Luftwaffe op, die minstens 600 geallieerde bommenwerpers neerhaalden.

Van de Fliegerhorst resteert anno 2005 nog de commandobunker, een hangar en de toren van de verkeersleiding. Op 3 september 1944 werd het vliegveld door een Britse luchtactie volledig verwoest.

Terug naar Boven

ZONDAG 11 DECEMBER
Demonstratie in Split ten gunste van opgepakte Ante Gotovina

In de Kroatische stad Split zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan de Kroatische generaal Ante Gotovina, die deze week werd gearresteerd op het Spaanse eiland Tenerife en sinds gisteren in een cel van het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in Den Haag zit.

Demonstratie in Split ten gunste van generaal Ante Gotovina

De Kroaten, waarvan velen Gotovina nog steeds beschouwen als een volksheld, droegen potretten van Gotovina met zich mee en Kroatische vlaggen. Gisteren was er ook al een betoging in Zadar, vandaag tevens in de hoofdstad Zagreb.

De 50-jarige Gotovina wordt onder andere beschuldigd van de moord op 150 Serviërs in de strategisch belangrijke plaats Knin tijdens Operatie Storm (‘ Oluja’ in het Servo-Kroatisch) in augustus 1995. Gotovina leidde Operatie Storm, waarbij het Kroatische leger in korte tijd 175 à 200.000 Serviërs verdreef uit de zogenaamde Republika Srpska Krajina.

De aanhouding van Gotovina, voormalig lid van het Franse vreemdelingenlegioen, is steeds een heikel punt geweest wat de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie betreft.

Terug naar Boven

ZATERDAG 10 DECEMBER
340ste verjaardag Korps Mariniers

Ter gelegenheid van de 340ste verjaardag van het Korps Mariniers neemt Minister van Defensie Henk Kamp op de Coolsingel in Rotterdam onder grote publieke belangstelling en een stralend winterzonnetje het defilé af waaraan ± 2.000 oud-mariniers en vijf compagnieën van het Korps Mariniers deelnemen.

Het Korps Mariniers, opgericht op 10 december 1665, viert zijn 68ste lustrum - de traditie getrouw - met een defilé op de Rotterdamse Coolsingel.

Voorafgaand aan de ceremomie op de Coolsingel vindt een militaire plechtigheid plaats bij het mariniersmonument op het Oostplein.

Het defilé in Rotterdam ter gelegenheid van de 340ste verjaardag van het Korps Mariniers (© website Korps Mariniers), gefotografeerd ter hoogte van de kubuswoningen aan de Overblaak

Op het Oostplein stond van 1823 tot 1940 de kazerne van de mariniers.

Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam (tevens beschermheer van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers), de plaatsvervangend commandant van het Korps Mariniers, brigadegeneraal Herman van der Til, en de voorzitter van het Contact Oud-Mariniers (COM), luitenant-kolonel b.d. Jan Bruning, leggen kransen ter herdenking van alle gevallenen uit de geschiedenis van het Korps Mariniers.

Terug naar Boven

VRIJDAG 9 DECEMBER
Militaire Willems-Orde en Bronzen Leeuw postuum toegekend

Minister van Defensie Henk Kamp heeft na overleg met het Kapittel der Militaire Willems-Orde besloten dat de Poolse generaal-majoor Stanisław F. Sosabowski (1892-1967) postuum zal worden onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

Sosabowski was commandant van de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade tijdens de operatie ‘Market Garden’ in september 1944, die volgens de bewindsman “onvoldoende getraind was en weinig gevechtservaring had”.

Een groep van ± 200 Polen is er onder zwaar vijandelijk vuur toch in geslaagd de Neder-Rijn over te steken en vervolgens op de noordelijke oever, na aansluiting bij de Britten, deel te nemen aan de gevechten in Driel en Oosterbeek.

De Poolse generaal-majoor Stanisław F. Sosabowski

De 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade – of de eenheid die de tradities daarvan voortzet – wordt zelfs onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste dapperheidsonderscheiding die Nederland kent. De Militaire Willems-Orde is sinds 1952 niet meer uitgereikt.

Zie ook: Market Garden, 18 november 2005 (overlijden verzetsheldin Cora Baltussen) en 14 september 2004.

Terug naar Boven

Verdachten aanslag Dave Steensma vrijgelaten

Twee Irakese verdachten van de moordaanslag op de Nederlandse sergeant der eerste klasse Dave Steensma zijn vrijgelaten. Justitie in Irak zegt dat er te weinig bewijs is om het tweetal langer vast te houden.

Dave Steensma werd op 10 mei 2004 gedood in de Zuid-Iraakse provinciehoofdstad As-Samawah, toen twee mannen vanaf een motorfiets een granaat gooiden naar de groep waarmee hij over een brug patrouilleerde. Daarbij raakte ook de korporaal Van den Bergh gewond.

Dat de twee Irakezen zijn vrijgelaten, is volgens het Ministerie van Defensie hard aangekomen bij Steensma's familie en bij collega's van de Air Manoeuvre Brigade.

Het monument voor sergeant der eerste klasse Dave Steensma op de Oranjekazerne in Schaarsbergen (Arnhem)

Volgens de vader van Dave Steensma, O. Steensma, zijn de verdachten al in april jl. vrijgelaten. Het is onduidelijk waarom het Ministerie van Defensie de vrijlating niet zelf naar buiten heeft gebracht; het ministerie bevestigt het bericht op de website van weekblad Elsevier.

Terug naar Boven

VBM/NOV: tegen inzet militairen ter vervanging Amsterdamse brandweer

Volgens de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV, de grootste militaire vakbond, lijkt het erop dat de militairen die in Amsterdam brandweerlieden vervangen, worden misbruikt als stakingsbrekers. De militaire vakbond vindt het naïef dat de Defensiemedewerkers alleen in het kader van ‘militaire bijstand’ worden gebruikt.

De brandweerlieden in Amsterdam hebben zich ziek gemeld uit protest tegen het CAO-akkoord van de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat leidt tot een onaanvaardbare wijziging met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het niet langer meer dan 20 jaar mogen werken als brandweerman.

Bij veel ingezette militairen roept de gang van zaken gemengde gevoelens op. Ook militairen moeten langer doorwerken, met een verhoging van de ontslaggerechtigde leeftijd van 55 naar 65 jaar. Militaire vakbonden en het Ministerie van Defensie staan hierin lijnrecht tegenover elkaar.

Terug naar Boven

DONDERDAG 8 DECEMBER
Krijgsmacht schiet Amsterdamse brandweer te hulp

Zo’n 70 à 80 militairen hebben de plaats ingenomen van brandweerlieden in Amsterdam die zich ziek hebben gemeld. Op 4 van de 12 brandweerkazernes in de hoofdstad nemen militairen het werk van ziekgemelde brandweerlieden over.

De Amsterdamse brandweer voert massaal actie tegen een nieuwe CAO, die erop neerkomt dat ambtenaren met fysiek zware beroepen – zoals brandweer en ambulancedienst – met ingang van 2006 niet meer op 55-jarige leeftijd met pensioen kunnen door functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Op verzoek van burgemeester Job Cohen gaat de krijgsmacht de gemeente Amsterdam helpen om de basiszorg van de brandweer in stand te houden. Het gaat om personeel met een brandweeropleiding, dat normaal gesproken al actief is op luchthavens, bij de Koninklijke Marine en op militaire vliegvelden bij de Koninklijke Landmacht.

Terug naar Boven

WOENSDAG 7 DECEMBER
Rode Kruis introduceert Rode Ruit

Het International Committee of the Red Cross (ICRC of Rode Kruis) in Genève heeft op een algemene ledenvergadering ingestemd met een nieuw, neutraal logo naast het Rode Kruis en de Rode Halve Maan: de Rode Ruit (Red Crystal).

Van de afgevaardigden uit 135 landen die de Conventies van Genève hebben ondertekend, stemden in Genève 27 landen tegen, vooral Arabische en/of islamitische landen.

Door de introductie van de Rode Ruit kan ook de Israëlische hulporganisatie Magen David Adom (MDA) zich aansluiten. MDA gebruikt de Rode Davidster, die niet wordt erkend door het ICRC.

Op 12 september jl. kwamen de vertegenwoordigers van het ICRC voor het eens bijeen om over de introductie van de Rode Ruit te spreken,

Het nieuwe logo: de Rode Ruit (Red Crystal)

Terug naar Boven

DINSDAG 6 DECEMBER
Sectoroverleg Defensie uit impasse

De vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) levert een succesje op voor de bonden van Defensiepersoneel. Het overleg raakte in een impasse doordat het Ministerie van Defensie het arbeidsvoorwaardenoverleg wilde belasten met voorstellen om de ontslagleeftijd voor militairen en burgers verder te verhogen. Om het overleg alsnog vlot te trekken én om te spreken over de voorgestelde wijziging van de Militaire Ambtenarenwet (MAW) – daterend uit 1931 – hadden de Defensiebonden Staatssecretaris van Defensie (STAS) Cees van der Knaap opgeroepen een formeel SOD te beleggen.

Hoewel niet de STAS maar het Hoofd Directie Personeel (HDP) de vergadering voorzat, ging het SOD akkoord met een tussencontract waarin vóór de jaarwisseling een aantal urgente arbeidsvoorwaarden kunnen worden vastgelegd:

doorbetaling in het tweede ziektejaar

incidentele eindejaarsuitkering

Ziektekosten

Overigens moeten de daadwerkelijke onderhandelingen in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg nog beginnen. De voorstellen van de STAS om de ontslagleeftijd opnieuw te verhogen, zijn niet betrokken in het tussencontract. De vraag of de STAS eenzijdig de gemaakte afspraken over de ontslagleeftijd en het Sociaal Beleidskader (SBK) van tafel veegt blijft nog onbeantwoord. Het standpunt van de Defensiebonden is ongewijzigd.

Bron: websites Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV en Algemene Federatie van Militair Personeel

Terug naar Boven

MAANDAG 5 DECEMBER
Nederlanders ontsnappen aan explosie in Afghanistan

Een Nederlandse patrouille in het noorden van Afghanistan, is teruggekeerd naar haar compound in Pol-e-Khomri na een aanslag. De militairen maken deel uit van het Nederlandse Provincial Reconstruction Team in de provincie Baghlan.

De groep van dertien militairen was in vijf voertuigen op weg naar het district Andarab toen rond 09.30 uur lokale tijd niet ver van de plaats Khinjan tussen het eerste en tweede voertuig ”naar alle waarschijnlijkheid een geïmproviseerd explosief” ontplofte – een Improvised Explosive Device.

Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Defensie vielen er geen gewonden. De voertuigen liepen lichte schade op en van de dader(s) ontbreekt elk spoor.

Logo van het Provincial Reconstruction Team in Pol-e Khomri

Terug naar Boven

ZONDAG 4 DECEMBER
Activisten bezetten bos Schinveld tegen kap

In Schinveld, in de Limburgse gemeente Onderbanken, hebben actievoerders van de milieubeweging GroenFront! een stuk bos bezet om te voorkomen dat het wordt gekapt. De eco-activisten hebben zich in boomhutten verschanst en zijn met touwen aan elkaar verbonden.

De Raad van State oordeelde op 2 december jl. dat het bos op last van minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ( VROM) mag worden gekapt. Het ministerie, eigenaar van het bos, mag 6 hectare kappen. De NAVO had om alle 20 hectare gevraagd.

De bomen kunnen gevaar opleveren voor landende radarvliegtuigen van de NATO Airborne Early Warning and Control (AWACS) Force E-3A Component die op de nabijgelegen NATO Air Base Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) zijn gestationeerd.

Logo van de NATO Airborne Early Warning and Control (AWACS) Force E-3A Component op de NATO Air Base Geilenkirchen

Bewoners van Onderbanken (Schinveld) en Brunssum zijn bang dat de toestellen nog lager zullen overvliegen en meer lawaai veroorzaken. Beiden gemeenten ervaren de geluid- en stankoverlast van de AWACS-vliegtuigen als zeer hinderlijk.

Afgelopen week publiceerde de GGD een rapport van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), waaruit bleek dat de inwoners van Schinveld en Brunssum meer te lijden hebben onder het vliegtuiglawaai dan de omwonenden van Schiphol. Volgens TNO zou de AWACS-basis bij Schinveld het meest luidruchtige vliegveld in Europa zijn.

Terug naar Boven

Herdenking Slag bij Austerlitz in Bitva u Slavkova

In de Tsjechische plaats Bitva u Slavkova, die vroeger Austerlitz heette, wordt herdacht dat 200 jaar geleden de Slag bij Austerlitz plaatsvond. Tijdens de herdenking voeren 4.000 militairen uit landen over de gehele wereld de toenmalige veldslag opnieuw op, gehuld in historische kledij. Ook is er een eerbetoon aan de gevallenen.

In de Slag bij Austerlitz (ook wel Driekeizerslag genoemd) van 2 december 1805 versloeg het militaire genie Napoleon met zijn Grande Armée – maar met beduidend minder militairen dan de tegenstander – de strijdmachten van de Russische tsaar Alexander I en de Oostenrijkse keizer Frans I.

Logo van de herdenking dat de Slag bij Austerlitz 200 jaar geleden plaatsvond

Terug naar Boven

ZATERDAG 3 DECEMBER

Ontwikkeling JSF dreigt te stranden

Volgens De Telegraaf heeft de Amerikaanse Deputy Secretary of Defense Gordon England aan Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap kenbaar gemaakt dat de ontwikkeling van het supergevechtsvliegtuig F-35 Joint Strike Fighter (JSF) dreigt te stranden.

Het Pentagon heeft serieuze plannen om geheel of gedeeltelijk van de bouw van het hypermoderne jachtvliegtuig af te zien, onder zware druk van de bezuinigingen op defensie in de Verenigde Staten.

Logo van de Joint Strike Fighter

Nederland is voor € 857 miljoen betrokken bij de ontwikkeling van de JSF. De Tweede Kamer koos indertijd voor deelname omdat werd verwacht dat het project de industrie € 8 à 10 miljard aan tegenorders zou opleveren en een stimulans zou zijn voor de werkgelegenheid.

De uitgaven aan de oorlog in Irak, onvoorziene miljardenuitgaven door orkanen en tegenvallende belangstelling voor het vliegtuig spelen een rol bij de Amerikaanse heroverweging. De Amerikanen beslissen nu in februari 2006 over deelname aan de ontwikkeling van de JSF.

Terug naar Boven

VRIJDAG 2 DECEMBER
Zorgsymposium HeelVaardig voor krijgsmacht in Utrecht

Impressie van het symposium HeelVaardig

Ruim 900 militairen – met name artsen, Algemeen Militair Verpleegkundigen en commandanten van geneeskundige eenheden – komen in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht af op het symposium HeelVaardig over het werken aan vaardigheid voor alle militaire zorgverleners van de krijgsmacht.

Het symposium is georganiseerd door de Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG), de Vereniging Officieren Geneeskundige Diensten (VOGD), de Kring Mathijsen van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) en de Beroepsvereniging Nederlands Militair Verpleegkundigen en Verzorgenden (BNMVV).

Om 10.00 uur is het symposium geopend door commodore A.J. Van Leusden, de Directeur Militaire Gezondheidszorg (DMG).

Behalve lezingen, presentaties en workshops op velerhande gebied binnen de militaire en civiele zorgsetting, vinden er demonstraties plaats over de elektronische leeromgevingen (e-learning) voor zorgverleners binnen Defensie en zijn er demo-stands waar allerlei bedrijven innovaties op het gebied van zorgverlening laten zien.

De workshops gaan over Bone Injection Gun (BIG), Collective Protection (COLPRO), e-learning, Human Patient Simulator en skillslab (materieel dat het trainen van voorbehouden handelingen mogelijk maakt).

Terug naar Boven

DONDERDAG 1 DECEMBER
Verenigde Naties vragen € 4,2 miljard voor 2006

De Verenigde Naties willen voor 2006 een recordbedrag voor de slachtoffers van oorlog, hongersnood en natuurrampen: bijna vijf miljard dollar (€ 4,2 miljard). Volgens Secretaris-Generaal Kofi Annan heeft de internationale gemeenschap het geld, maar moet zij willen betalen. Volgens de VN is het gevraagde bedrag van € 4,2 miljard het equivalent van de uitgaven die er elke 48 uur in de wereld worden gedaan aan defensie.

Met het geld willen de VN 30 miljoen mensen helpen in 26 landen.

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan

De meeste hulpbehoevende landen liggen in Afrika, zoals Congo, Ivoorkust, Liberia, Somalië, Sudan, Tsjaad, Uganda en Zimbabwe. De VN verwachten ongeveer éénderde van het bedrag nodig te hebben voor Sudan, met name voor de regio Darfur. De VN vragen ook hulp voor Colombia, Guatemala, Nepal, Tsjetsjenië en de Palestijnse gebieden.

Chronisch probleem is dat 90% van de humanitaire hulp wordt opgebracht door slechts tien landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan en de Scandinavische landen. Nederland staat 8ste op de lijst van de tien grootste donoren.

Terug naar Boven