JUNI 2005
Terug naar de homepage
 

JUNI 2005
M
D
W
D
V
Z
Z
13
18
19
20
24
28

 

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

DONDERDAG 30 JUNI 2005

Nederlandse commandant 1 GNC

Luitenant-generaal Tony van Diepenbrugge neemt het commando over het 1ste Duits-Nederlandse Legerkorps (1 GNC) in Münster over van zijn Duitse voorganger, luitenant-generaal Norbert van Heyst. Minister van Defensie Henk Kamp en de Bundesminister der Verteidigung Peter Struck zijn bij de plechtigheid aanwezig.

Nieuwe commandant 1 GNC, luitenant-generaal Tony van Diepenbrugge (© http://www.1gnc.de)

1 GNC werd in 2003 werd voor het eerst als NAVO-hoofdkwartier voor de International Security Assistance Force (ISAF) uitgezonden naar Kabul. Als meest recente wapenfeit leidde het hoofdkwartier de oefening ‘Iron Sword' van de NATO Response Force (NRF) in Noorwegen.   

Tony van Diepenbrugge was in zijn vorige functie plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten; daarvoor was hij commandant van de  Multinational Brigade Southwest (MND-SW) van SFOR in Bosnië-Hercegovina.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 29 JUNI 2005

Geslaagde eerste Nationale Veteranendag

Op de verjaardag van de ‘Veteraan der Veteranen' – wijlen Prins Bernhard – hebben in Den Haag de officiële plechtigheden plaatsgevonden rondom de eerste nationale Veteranendag. In de Ridderzaal hielden vice-premier Gerrit Zalm en Tweede Kamer-voorzitter Frans Weisglas toespraken. Vervolgens hebben onder meer Minister van Defensie Henk Kamp, Prins Willem-Alexander en ± 80 veteranen 282 militairen op het Binnenhof onderscheiden met de Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

Herinneringsmedaille Vredesoperaties (© Ministerie van Defensie)

Zalm zei namens het kabinet dat de behandeling van Indië-veteranen verkeerd is geweest: de mannen die in Nederlands-Indië hebben gediend “vonden bij terugkeer geen erkenning, geen respect en waardering. Dat is betreurenswaardig.”

Hoogtepunt van de Veteranendag was de uitreiking van het Kruis van Verdienste aan de soldaten der eerste klasse J.J. Kloek en E.R. Jongbloed van 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers “ die zich in het belang van de Nederlandse staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden.”

Kruis van Verdienste (© Ministerie van Defensie)

Beide militairen hebben tijdens de missie SFIR 3 in Irak in mei 2004 met gevaar voor eigen leven voorkomen dat slachtoffers aan Nederlandse zijde zijn gevallen. Op het moment dat de groep van de beide soldaten bij het inrichten van een vehicle checkpoint op vijandige partijen stuitte, hebben beiden teruggeschoten opdat collega's dekking konden zoeken, terwijl zij voortdurend zelf onder vuur lagen. De laatste maal dat de dapperheidsonderscheiding werd uitgereikt, was in 1963 naar aanleiding van inzet in Nieuw Guinea.

Draaginsigne Gewonden (© Ministerie van Defensie)

Het Draaginsigne Gewonden werd uitgereikt aan U.N.I.F.I.L.-veteraan Chris Laarhoven , die aan zijn uitzending naar Libanon in 1981 een post-traumatische stress-syndroom (PTSS) overhield en arbeidsongeschikt raakte.

Terug naar Boven

MAANDAG 27 JUNI 2005

Verplichte drugstekst krijgsmacht

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat om het gebruik van drugs binnen de krijgsmacht te voorkomen en te bestrijden, het op termijn mogelijk is militairen verplicht een urinetest te laten ondergaan. De bewindsman heeft zijn besluit genomen op advies van mr. Rein Jan Hoekstra, lid van de Raad van State.

Volgens Hoekstra's advies is het invoeren van verplichte urinetesten als preventief middel legitiem. Vanwege de rechtvaardiging in de bijzondere arbeidsomstandigheden – het operationeel risico – van de militair acht Van der Knaap invoering proportioneel.

Om iedere twijfel over een wettelijke grondslag te voorkomen, zal artikel 12d van de Militaire Ambtenarenwet uit 1931 worden aangepast. Artikel 12d heeft het over de verplichting van de militair om een “onderzoek aan lichaam en kleding” te ondergaan. Na de wetswijziging wil de staatssecretaris een proef houden bij een onderdeel dat bijzonder gebaat kan zijn bij aanscherping van het drugsbeleid. Hoekstra oordeelt ook dat de test niet gezien moet worden als een medische handeling en daarom niet behoeft te worden afgenomen door een arts en dus evenmin door een arts van de militair-geneeskundige dienst.

De Chef Defensiestaf, generaal Dick Berlijn, is verheugd over de brief: “Ik ben blij met dit nieuwe controlemiddel, omdat gebruik van verdovende middelen ten koste kan gaan van de inzet van personeel”.

Terug naar Boven

ZONDAG 26 JUNI 2005

Rumsfeld dringt aan op geduld in kwestie Irak

Op de Amerikaanse nieuwszender Fox News Channel heeft de Amerikaanse Minister van Defensie Donald Rumsfeld gewaarschuwd dat het nog jaren kan duren voordat de rebellie in Irak is verslagen: “We're not going to win against the insurgency. The Iraqi people are going to win against the insurgency. That insurgency could go on for any number of years. Insurgencies tend to go on five, six, eight, ten, twelve years.”

De bewindsman ziet hierin eerder een taak weggelegd voor de Iraakse troepen dan voor de coalitietroepen.

Zijn noodkreet volgt op groeiende bezorgdheid in de Verenigde Staten over het stijgend aantal slachtoffers en waarschuwingen dat de opstand juist sterker wordt.

Meer dan 1.000 mensen – meest Irakezen – zijn gedood sinds de installatie van de nieuwe regering in april jl. De gewelddadigheden zouden nog erger kunnen worden in verband met de nieuwe verkiezingen voor een permanente regering in december a.s.

Terug naar Boven

VS onderhandelen met Iraakse rebellen

Volgens de Britse krant The Sunday Times praten de Verenigde Staten in Irak met vertegenwoordigers van de rebellen. Op deze manier hopen de Amerikanen tot een akkoord te komen dat een einde kan maken aan het geweld in Irak.

Vier Amerikanen zouden in elk geval op 3 en 13 juni jl. in een villa in Balad, 65 km ten noorden van Baghdad, in het geheim een ontmoeting hebben gehad met de rebellen. Vertegenwoordigers van Abu Musab al-Zarqawi, de leider van Al-Qaida in Irak, hebben echter niet deelgenomen aan beide meetings.

Ondanks maandenlange Amerikaanse aanvallen op bases van Iraakse rebellen, heeft generaal John Abizaid, de Amerikaanse commandant van het U.S. Central Command, tegenover het Amerikaanse Congres toegegeven dat de sterkte van de oppositie “about the same” is als zes maanden geleden en dat er nog veel werk te doen is tegen de rebellen. Blijkbaar behoren geheime onderhandelingen met de Iraakse rebellen hier nu ook toe.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 25 JUNI 2005

Motorclub Veterans M.C. niet op Veteranendag

Volgens RTL Nieuws is een herdenkingstocht van Motorclub Veterans M.C. uit Schaijk op de eerste Nationale Veteranendag op woensdag 29 juni a.s. afgelast, omdat de motorclub contacten heeft met de Hell's Angels. Het Ministerie van Defensie wenst niet met de Hell's Angels geassocieerd te worden.

Veterans M.C. heeft hierop zelf besloten de motortocht – die zou gaan naar het Monument voor Vredesoperaties in het stadspark Hattem in Roermond – niet te laten doorgaan.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 23 JUNI 2005

Luchtmobieler gewond in Frankrijk

Tijdens de oefening French Falcon van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in het zuidoosten van Frankrijk is vanmiddag een militair gewond geraakt. Het voertuig waarin de korporaal en een collega reden raakte door onbekende oorzaak van de weg. Betrokken korporaal is met zware verwondingen in een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Toulon overgebracht, maar is inmiddels stabiel en buiten levensgevaar.

Terug naar Boven

Nederland moet uitgaven Defensie verhogen

Volgens De Telegraaf vindt secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO dat Nederland zijn defensie-uitgaven moet verhogen, ook al heeft Nederland een efficiënt en actief leger. Het defensiebudget zou idealiter 2% van het nationaal inkomen moeten zijn. In 2004 was dat 1,7%.

Minister van Defensie Henk Kamp heeft onlangs nog gezegd niet zo te letten op dit “kale cijfer” , omdat volgens hem het Nederlandse leger niet zo goed vergelijkbaar is met andere legers. Volgens de bewindsman is de Nederlandse krijgsmacht efficiënter en doet zij veel mee aan vredesoperaties.

Nederland is bepaald niet de enige NAVO-lidstaat die het doel niet haalt. Van de 26 NAVO-landen zaten er in 2004 slechts acht boven het streefcijfer van 2%.

De Hoop Scheffer begrijpt dat NAVO-Ministers van Defensie het niet gemakkelijk hebben om meer geld te krijgen, “maar als de landen onze doelen serieus nemen, moeten ze voldoende investeren. De hervorming van de legers naar snellere reactiemachten kost geld. Het levert aan het einde misschien geld op, maar het kost geld. Dat is zo.” Twee weken geleden constateerden de gezamenlijke ministers in Brussel nog tekorten bij ondersteunende technici, doktoren en transport- en tankvliegtuigen. Dat kan bijvoorbeeld de inzet hinderen van de NATO Response Force (NRF).

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 22 JUNI 2005

Volgens NOVA kampt Koninklijke Marechaussee met problemen

Volgens een nog geheim rapport van een commissie onder voorzitterschap van Boele Staal (D'66) - commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht en voormalig korpschef in Almere - waar het actualiteitenprogramma NOVA de hand op heeft weten te leggen, kampt de Koninklijke Marechaussee met problemen. De belangrijkste problematiek zou zijn:

Veel marechaussees hebben een lage arbeidsmotivatie
De marechaussee werkt niet doelmatig
De werkdruk is te laag
De kwaliteit van de leiding zou onder de maat zijn (officieren onvoldoende gekwalificeerd)
De marechaussee is bureaucratisch
Er is sprake van interne chantage en machtsmisbruik

Ongewenst gedrag wordt niet aangepakt

 

Juist vandaag beantwoordde de bewindsman vragen van de Tweede Kamerleden Angelien Eijsink en Jeroen Dijsselbloem (beiden PvdA) en Harry van Bommel en Krista Van Velzen (beiden Socialistische Partij) over wangedrag tijdens de SFIR-missies in Irak. Naar aanleiding hiervan zei Kamp onder andere “dat de Arbo-regels, zoveel als onder operationele omstandigheden mogelijk, worden nageleefd. De bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld is geregeld in de Regeling Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag en Vermoeden van Misstanden Defensie (KOGVAM).”

Terug naar Boven

 

DINSDAG 21 JUNI 2005

Dutchbatters in psychische nood na Srebrenica

Van de Dutchbat-militairen die in Srebrenica zaten tijdens de val van de moslimenclave, heeft 40% psychologische hulp nodig gehad. Een aantal van de Dutchbatters is nu, 10 jaar na dato, nog altijd onder behandeling. Dat staat in het boek Herinneringen aan Srebrenica, 171 soldatengesprekken dat vandaag aan Minister van Defensie Henk Kamp is aangeboden. Het boek is samengesteld door Hendrina Praamsma, Jet Peekel en Toni Bouwmans. 

In het boek praten 171 van de in totaal ± 400 Dutchbatters voor het eerst over hun persoonlijke ervaringen. Veel militairen werden agressief, raakten aan de drank en de drugs. Een enkeling wilde zelfs zelfmoord plegen.

Van alle uitgezonden Dutchbatters keerde 10% terug met een post-traumatisch stress-syndroom, tweemaal zoveel dan normaal na een uitzending; 65% van de Dutchbatters werkt niet meer bij Defensie. Omdat zoveel militairen de Koninklijke Landmacht hebben verlaten, heeft Defensie zelf géén cijfers over psychologische problemen. Defensie laat weten niet verbaasd te zijn over het hoge aantal.

Het boek Herinneringen aan Srebrenica, 171 soldatengesprekken kost € 19,95 en is verschenen onder ISBN 903512863X.

Terug naar Boven

U-2 neergestort in Zuidwest-Azië

Volgens BBC en CNN is ± 23.30 uur GMT een Amerikaans U-2 spionagevliegtuig in Zuidwest-Azië neergestort. Het Pentagon wil de plaats noch de omstandigheden van de crash bekendmaken, maar volgens het U.S. Central Command vloog het toestel een missie voor de Amerikaanse krijgsmacht in Afghanistan. De eenheid van de piloot – die bij de crash om het leven zou zijn gekomen - is de 380th Expeditionary Wing, gestationeerd op Al-Dhafra Air Base in the Verenigde Arabische Emiraten.

De U-2 doet al ruim 50 jaar dienst bij de U.S. Air Force. Het toestel kan tot een hoogte van 27 km verkennings- en spionagemissies vliegen.

De U-2 kreeg internationale bekendheid tijdens de Koude Oorlog. Op 1 mei 1960 schoot de Sowjet-Unie een toestel neer tijdens een spionagemissie boven haar grondgebied. De Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower ontkende in eerste instantie het incident, maar moest die verklaring intrekken toen de piloot van de U-2, Gary Powers, op de Sowjet-televisie werd getoond. Powers kreeg tien jaar cel, maar kwam na twee jaar vrij tijdens een spionageruil tussen Washington en Moskou.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 17 JUNI 2005

NRF-oefening 'Iron Sword' afgelopen

De NATO Response Force-oefening ‘Iron Sword' is afgelopen. Ruim twee weken achtereen oefenden 5.700 militairen uit tien landen, waaronder ± 5.000 militairen van de Koninklijke Landmacht, in Noorwegen, zo'n 1.500 km van de verschillende vredeslocaties in Nederland.

Alleen de terugverplaatsing (redeployment) naar Nederland rest nog, waarbij ± 2.250 voertuigen een plaatsje in één van de negen schepen moeten vinden. Containers en voertuigen worden van het oefengebied in de omgeving van Hamar naar de haven in Fredrikstad gebracht. Daar wordt het materieel ingescheept in de zgn. Point of Embarkation (POE).

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 16 JUNI 2005

Karremans verhoord in Den Haag

Voormalig commandant Thom Karremans van Dutchbat-III is vandaag als vierde militair gehoord voor de rechtbank in Den Haag in het getuigenproces dat is aangespannen door nabestaanden van slachtoffers van de val van Srebrenica.

Thom Karremans

Na tien jaar is het geheugen van de gepensioneerde kolonel niet meer zo scherp. Op vragen van de Amsterdamse advocate Liesbeth Zegveld - van het advocatenkantoor BFKW - kon Karremans alleen antwoord geven als hij daarvoor een 'kapstok' vond in zijn persoonlijke notitieboekjes over de val van de moslimenclave.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 15 JUNI 2005

Borstbeeld Johan de Witt onthuld

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap onthult in het hoofdgebouw van de Van Ghentkazerne in de Rotterdam-Kralingen een borstbeeld van de geestelijk vader van het Korps Mariniers, raadspensionaris Johan de Witt (1625-1672).

Johan de Witt

Staatsman Johan de Witt pleitte in juni 1664 voor de oprichting van een Regiment Zeesoldaten, de voorloper van het huidige Korps Mariniers. In juni 1667 oogstte het Regiment vervolgens grote successen bij de ‘Tocht naar Chatham’, een Engelse vlootbasis bij Londen, in het kader van de Tweede Engelse Oorlog. Michiel de Ruyter geldt overigens als de oprichter van het Korps Mariniers.

Terug naar Boven

 

diNSDAG 14 JUNI 2005

Falklandoorlog eindigde 23 jaar geleden

Vandaag 23 jaar geleden eindigde de Falklandoorlog. De Falklandeilanden waren al decennia een twistpunt tussen Groot-Brittannië en Argentinië, maar op 2 april 1982 vielen de Argentijnen – om de binnenlandse problemen af te leiden – de hoofdstad Port Stanley aan en namen de eilandengroep, bewoond door ± 2.000 Britse kolonisten, in. De Falklands werden omgedoopt tot Las Malvinas, de hoofdstad tot Puerto Argentino.

De Britten reageerden door al drie dagen later een vloot richting de eilanden te sturen. Tot 2 mei probeerden beide landen er via de onderhandelingstafel uit te komen, maar zowel generaal Leopoldo Galteiri als premier Margaret ‘Iron Lady’ Thatcher gaven niet toe.

Na vijf weken arriveerde de Britse expeditie bij de Falklands; Thatcher besloot tot een heroveringsactie. Op 21 mei landden de Britten bij Port San Carlos. Vervolgens brachten zij de kruiser Belgrano tot zinken, waarbij 321 opvarenden om het leven kwamen. Daarna liet de Argentijnse marine zich niet meer zien. Wél voerde de Argentijnse luchtmacht aanvallen uit tegen de Britse vloot, maar nadat de Britse troepen eenmaal waren geland werd de Argentijnse bezettingsmacht snel verslagen. In totaal vonden 236 Britten en 655 Argentijnen de dood.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 12 JUNI 2005

Minister Kamp bezoekt Midden-Afrika

Vanaf vandaag t/m vrijdag 17 juni brengt Minister van Defensie Henk Kamp een bezoek aan Afrika. Hij doet achtereenvolgens Oeganda, Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Kongo (DRC) aan. De bewindsman wil zich tijdens deze reis oriënteren op de problematiek van het Grote Merengebied en voert daartoe gesprekken met zijn collega-ministers in deze landen.

Daarnaast heeft hij in Rwanda een onderhoud met president Paul Kagame. In de Democratische Republiek Congo brengt Kamp een bezoek aan de missie United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) in Bukavu, waar hij wordt ontvangen door de Nederlandse VN-commandant, generaal-majoor der mariniers Patrick Cammaert.

Zie voor achtergronden over MONUC en Cammaert het nieuwsarchief van 17 mei 2005.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 11 JUNI 2005

Mladic naar Joegoslavië-tribunaal?

In het actualiteitenprogramma NOVA een portret van oud-generaal Ratko Mladic naar aanleiding van de aanwijzingen dat hij op zeer korte termijn naar de strafgevangenis van Scheveningen gestuurd zou kunnen worden. Volgens Servische media, voorop het onafhankelijke radio- en televisiestation B92, onderhandelt Mladic met Belgrado. Hierbij zou het met name gaan om een pensioenregeling voor zijn lijfwachten. B92’s berichtgeving zou gebaseerd zijn op bronnen binnen de Servische veiligheidsdienst.

Links Radovan Karadzic, rechts Ratko Mladic

De regering in Belgrado ontkent het bericht categorisch. De voormalig bevelhebber van de Bosnisch-Servische strijdkrachten is door het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in Den Haag aangeklaagd voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Srebrenica in 1995, waar ± 7.000 Bosnische moslims, jongens en mannen tussen de 16 en 60 jaar, op zijn bevel werden vermoord.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 10 JUNI 2005

Zesdaagse Oorlog 38 jaar geleden beëindigd

Vandaag 38 jaar geleden eindigde de Zesdaagse Oorlog tussen aan de ene kant Israël en aan de andere kant Egypte, Jordanië en Syrië. Een voor de regio ingrijpende oorlog. De Israëliërs begonnen de oorlog om een aanval van zijn Arabische buurlanden te voorkomen. De oorlog leverde de staat Israël een enorme gebiedsuitbreiding op: Gaza-strook, Golan-hoogvlakte, Sinaï-woestijn en de Westelijke Jordaanoever. Ook de oude stad Jeruzalem werd heroverd op Jordanië. Onmiddellijk na de oorlog begon Israël in de bezette gebieden in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever met de aanleg van nederzettingen.

In de vroege ochtend van 5 juni 1967 opende Israël de aanval op zijn buurlanden. Al snel werd de oorlog een succes. In amper drie uur tijd werd de gehele Egyptische luchtmacht uitgeschakeld en in enkele dagen werden de strijdmachten van Egypte, Syrië en Jordanië verslagen. Israël had laten zien dat het niet alleen in staat maar ook bereid was een oorlog te beginnen om de geopolitieke regionale balans te veranderen.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 9 JUNI 2005

Nederland doet mee aan NAVO-operatie Darfur

In een NAVO-vergadering in Brusseel heeft Minister van Defensie Henk Kamp aangegeven dat Nederland meedoet met de NAVO-operatie in Darfur. Nederland zal enkele vluchten uitvoeren om binnen enkele weken ± 5.000 Afrikaanse militairen te vervoeren naar het spanningsgebied Darfur in het westen van Soedan.

Om hoeveel vluchten het gaat, kon de bewindsman nog niet zeggen, maar het hangt af van de beschikbaarheid van de toestellen die doorgaans de Nederlandse troepen in Afghanistan bevoorraden. Nederland heeft twee C-130H-30 Herculestoestellen, “ Ben Swagerman” (G-273) en “Joop Mulder” (G-275), en twee KDC-10 toestellen, “ Prins Bernhard” (T-264) en “Jan Scheffer” (T-235), beschikbaar voor de vluchten. De vier toestellen zijn ingedeeld bij 334 Squadron Vliegbasis Eindhoven.

Andere landen die meedoen zijn Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. De operatie gebeurt samen met de Europese Unie, op verzoek van de Afrikaanse Unie. Het is de eerste NAVO-actie in Afrika.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 8 JUNI 2005

Belgische generaal bevelhebber Eurocorps

De Belgische generaal-majoor Charles-Henri Delcour vervangt eind september de Franse generaal Jean-Louis Py als bevelhebber van het Eurocorps. Binnenkort wordt Delcour bevorderd worden tot luitenant-generaal. Het Eurocorps heeft afwisselend commandanten uit de vijf deelnemende landen.

Compilatiefoto van militairen van het Eurocorps

Delcour maakt sinds begin 2004 maakt deel uit van de generale staf van het Eurocorps en was éébn van de plaatsvervangend commandanten toen het Eurocorps het bevel voerde over de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan.

Het Eurocorps werd opgericht in 1993, telt 60.000 militairen uit de vijf deelnemende Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Spanje), kan optreden als snelle interventiemacht voor zowel de Europese Unie als de NAVO en heeft zijn hoofdkwartier in de Franse stad Straatsburg. Behalve in Afghanistan maakte het Eurocorps recent deel uit van de vredesmachten in Bosnië en Kosovo.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 7 JUNI 2005

Wapenhandel 8% toegenomen volgens SIPRI

Volgens het jaarverslag van het SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), het Zweedse onderzoeksinstituut voor de vrede, is in 2004 wereldwijd meer dan één biljoen dollar (€ 840 miljard) besteed aan militaire uitgaven. In vergelijking met 2003 is dit een stijging van 8%.

Verschillende soorten Kalasjnikovs

Het bedrag dat vorig jaar werd besteed aan wapens, komt neer op 162 dollar (€ 132) per persoon op aarde. Een record is dat niet, want aan het einde van de jaren ’80 (ten tijde van de Koude Oorlog), gaven de gezamenlijke landen veel meer geld uit aan wapens. De Amerikanen zijn met bijna de helft van de uitgaven koploper. Zij wijten de gigantische wapenaankopen aan strijd tegen het terrorisme, vooral tegen Al-Qaida en de oorlogen in Afghanistan en Irak.

Overigens komt het zakencijfer van de honderd grootste wapenfabrikanten ter wereld overeen met het brutonationaal inkomen van de 61 armste landen ter wereld.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 6 JUNI 2005

Minister bezoekt 'Iron Sword'

Minister van Defensie Henk Kamp brengt vandaag en morgen een bezoek aan Noorwegen. Daar praat hij met zijn Noorse ambtgenoot Kristin Krohn Devold over de Noors-Nederlandse samenwerking op het gebied van luchtverdediging. Al in 2002 kwamen beide landen overeen de militaire samenwerking te intensiveren. Toen is onder andere de intentie uitgesproken om materieel uit te wisselen. Een voorbeeld is de overdracht van Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) aan de Nederlandse luchtverdediging. Met deze NASAMS kan worden voorzien in de Nederlandse Short Range Air Defence (SHORAD) behoefte.

Daarna bezoekt de minister de NRF-oefening ‘Iron Sword’, waaraan ± 6.000 voornamelijk Nederlandse militairen deelnemen.

‘Iron Sword’ is een oefening van de NATO Responce Force. Dit is een internationale troepenmacht die binnen een maand overal op de wereld kan worden ingezet. De oefening, die plaatsvindt in de provincie Hedmark  ten noordoosten van Hamar, is één van de grootste oefeningen voor de Koninklijke Landmacht , die daaraan bijdraagt met eenheden van 43 Gemechaniseerde Brigade, 101 Geniebataljon en 103 I.S.T.A.R.-bataljon. Aan Iron Sword nemen ook militairen uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en gastland Noorwegen deel.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 5 JUNI 2005

Goud voor turner en KL-sergeant Yuri van Gelder

In de Hongaarse stad Debrecen is turner en sergeant - onderofficier toegevoegd aan de Sappeursschool van het Genie Opleidings- en Trainingscentrum (GOC) in Vught – Yuri van Gelder Europees kampioen geworden op het onderdeel ringen.

Yuro van Gelder met zijn gouden plak

De 22-jarige Waalwijker, die binnen Defensie een topsportaanstelling heeft tot 2009, kreeg in de finale de waardering 9,712 van de jury. Hij werd gedeeld kampioen, want de Italiaan Andrea Coppolino kreeg dezelfde score. Van Gelder is na Thea Belmer, die in 1963 in Parijs de titel greep op brug, de tweede Nederlander die erin slaagt Europees kampioen te worden.

Terug naar Boven

ZATERDAG 4 JUNI 2005

Laatste Open Dag Valkenburg

Voor de laatste keer in haar bestaan heeft het Marinevliegkamp Valkenburg haar poorten opengesteld voor het publiek tijdens de Open Dag. Nadat 's ochtends een reünie is gehouden en de gevallenen zijn herdacht bij het MLD-monument, heeft het publiek ‘s middags h et marinevliegkamp kunnen bezoeken.

Vanwege het besluit van het kabinet in 2004 wordt het Marinevliegkamp Valkenburg opgeheven en zijn de dertien P-3CII Orion maritieme patrouillevliegtuigen inmiddels verkocht aan de Duitse Bundesmarine (8) en Portugal (5).

Terug naar Boven

Nieuwe overkoepelende anti-terreureenheid

Enkele speciale eenheden van politie en het Ministerie van Defensie gaan op in een nieuwe overkoepelende dienst met de naam Dienst Speciale Interventies (DSI). De dienst komt in actie bij terreursituaties, grof geweld en in andere bijzondere gevallen.

Het kabinet heeft hiertoe besloten op voorstel van de ministers Piet Hein Donner (Justitie), Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) en Henk Kamp (Defensie). Met de herziening van de speciale eenheden volgt het kabinet een vertrouwelijk advies op van criminoloog en strafrechtdeskundige prof. dr. Cyrille Fijnaut.

De DSI gaat bestaan uit de BBE-Snelle Interventie Eenheid (BBE-SIE), een scherpschutterscapaciteit en een eigen staf met een eenhoofdige leiding. De in te zetten eenheden blijven onder de verantwoordelijkheid vallen van de politie en Defensie; het gaat hierbij om de Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden (AOE) van de politie en van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee en de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) van het Korps Mariniers. De DSI kan worden ingezet na goedkeuring van de minister van Justitie en staat onder gezag van het Openbaar Ministerie.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 3 JUNI 2005

Negen Duitsers gewond tijdens 'Iron Sword'

Bij een verkeersongeval tijdens de NATO Response Force-oefening Iron Sword in Noorwegen zijn aan het einde van de ochtend negen Duitse militairen gewond geraakt, van wie één zwaar. Twee van de militairen zijn ter observatie opgenomen in een lokaal ziekenhuis, omdat zij enige tijd buiten kennis geweest zijn. Van de overige zeven heeft er tenminste één een beenbreuk opgelopen.

Het ongeval gebeurde op de E6 in de omgeving van Elverum, tussen Oslo en Lillehammer. Er waren vier voertuigen van de Bundeswehr bij betrokken, waaronder twee jeeps van het type LKW Leicht Wolf.

Terug naar Boven

 

Schokkende video Srebrenica-moorden

Acht Servische militairen zijn opgepakt na de vondst van schokkende beelden uit de Joegoslavië-oorlog. Op een tien jaar oude videoband is te zien hoe zij zes moslims uit Srebrenica afslachten. De beelden doken op in de strafzaak tegen ex-president Slobodan Milosovic voor het International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in Den Haag. De aanklagers hebben in de rechtzaal niet alles laten zien, omdat het beeldmateriaal te schokkend is.

Op de video is te zien hoe zes moslimjongens met de handen op de rug gebonden uit een vrachtwagen worden geleid; daarna is te zien hoe vier van dichtbij worden neergeschoten. De twee anderen moeten de lijken naar een graf dragen en worden daarna zelf vermoord.

President Vojislav Kostunica van Servië en Montenegro heeft geschokt op de videoband gereageerd. Het nieuwe bewind in Servië wil graag de banden met Europa aanhalen, en heeft de acht verdachten die op de video te zien zijn, meteen aangehouden. De slachting zou zijn uitgevoerd door de 'Scorpions', een beruchte paramilitaire militie die viel onder het toenmalige Servische Ministerie van Binnenlandse Zaken. De 'Scorpions' is in 1991 in de Krajina - destijds een door Serviërs bewoonde streek in Kroatië - opgericht als bewakingseenheid van een oliemaatschappij.

De beelden zouden het eerste bewijs op video zijn van moord op moslims door Servische troepen onder het bewind van Milosevic. Bij de volkerenmoord in Srebrenica zijn 8.000 moslimmannen omgekomen. De enclave stond in die tijd onder controle van de Nederlandse militairen van Dutchbat.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 2 JUNI 2005

TBS voor verwarde oud-Libanon-ganger

De rechtbank in Lelystad legt de 41-jarige oud-militair Theo H. terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging op. De Groninger is schuldig verklaard aan moord en poging tot moord op een bejaard echtpaar in Schokkerhaven. Hij schoot de slachtoffers op 8 juni 2004 met een revolver in het hoofd. De 86-jarige Jan Marees overleed, zijn vrouw kreeg een kogel in het hoofd maar overleefde.

Het eigenlijke doelwit van de oud-militair was de zoon van de slachtoffers, Leo Marees, die tijdens zijn verblijf in Libanon (U.N.I.F.I.L.) zijn kapitein was. Theo H. wilde wraak nemen op zijn leidinggevende, omdat Dutchbat zijn “telepathische gaven niet erkende”. Theo H. is ervan overtuigd dat hij telepathische gaven heeft. Ook wilde niemand geloven dat hij “een staatsgreep door Dutchbatt” had voorkomen.

De Groninger is volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij heeft paranoïde schizofrenie en grootheidswaanzin. De stoornissen zijn in Libanon in de jaren tachtig verergerd. “Het moest gebeuren, het was een missie” , verklaarde de oud-Dutchbatt’er over de schietpartij. Vermoedelijk heeft hij tijdens zijn verblijf in Libanon een Post-Traumatische Stress-Syndroom opgelopen.

Terug naar Boven

 

Staatssecretaris bezoekt Bosnië-Hercegovina

Vandaag en morgen bezoekt Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap de Nederlandse eenheden in Bosnië-Herzegovina. De Nederlanders nemen deel aan de missie Althea van de Europse Unie.

In Sarajevo ontmoet de bewindsman generaal-majoor David Leakey, sinds december 2004 de commandant van European Union Force in Bosnia and Hercegovina (EUFOR). Daarna gaat hij langs bij twee LOT (Liaison Observation Team)-teams in Livno en Mrkonjic Grad en bezoekt hij de Nederlandse militairen in Banja Luka, Bugojno en Sarajevo.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 1 JUNI 2005

Advies geestelijke gezondheidszorg Defensie gepresenteerd

Prof. dr. Berthold Gersons, hoogleraar psychiatrie bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, overhandigt zijn advies 'Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen' aan Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap. Daarin doet Gersons aanbevelingen voor de herinrichting van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) binnen het Ministerie van Defensie.

Het rapport Veteranenzorg, op 13 juli 2004 aangeboden door voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal b.d. Cees de Veer van de Koninklijke Luchtmacht, stelde al vast dat de zorg voor veteranen bij Defensie er weliswaar is, maar dat deze beter dient te worden gestructureerd. Tevens concludeerde De Veer vorig jaar dat er behoefte bestaat aan een duidelijke zorgvisie. Naar aanleiding daarvan vroeg Van der Knaap aan Gersons een advies uit te brengen.

Gersons constateert onder meer dat militairen een risicovol beroep hebben en als gevolg van missies in het buitenland vatbaar zijn voor psychische stoornissen. In totaal krijgt 1 op de 5 vijf militairen "lichamelijk onverklaarbare klachten"; 1 op de 20 uitgezonden militairen krijgt last van een Post-Traumatische Stress-Syndroom (PTSS). Dit is duidelijk meer dan bij het geheel van de Nederlandse bevolking, maar weer minder dan bij burgerslachtoffers van rampen.

Samen met deskundigen op het gebied van de GGZ, van zowel binnen als buiten Defensie, formuleerde Gersons de nodige aanbevelingen. De bewindsman heeft deze inmiddels verwerkt in de nota 'Veteranenzorg' die eveneens vandaag naar de Tweede Kamer wordt verzonden.

Terug naar Boven