MAART 2005
Terug naar de homepage
 

Maart 2005
M
D
W
D
V
Z
Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

DONDERDAG 31 MAART 2005

Defensietop denkt aan herinvoering groetplicht

Tot in de hoogste militaire kringen wordt serieus gediscussieerd over herinvoering van de groetplicht. Een van de hoofdredenen zou zijn dat Nederlandse militairen door hun informele omgang met elkaar en met buitenlandse collega's een modderfiguur slaan. Een van de discussiepunten is of de groetplicht alleen moet gelden tijdens missies in het buitenland of ook op Nederlandse kazernes. Als er overeenstemming is bereikt zal de Chef Defensiestaf (CDS), generaal Dick Berlijn, een advies uitbrengen aan de politieke top van het Ministerie van Defensie.

Volgens hoofd Landmachtvoorlichting overste Nico van der Zee is de groetplicht een uitdrukking van het ‘esprit de corps’ en dient de groetplicht niet alleen te worden gezien als een disciplinaire maatregel.

In augustus 1973 is de groetplicht, na jarenlang actievoeren hiertegen door met name de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM), afgeschaft door de toenmalige Minister van Defensie ir. Henk Vredeling.

Hoewel formeel de groetplicht is afgeschaft, is het bijvoorbeeld op de Koninklijke Militaire Academie in Breda een gewoonte dat militairen in opleiding de vaste staf de militaire groet brengen; van elke meerdere wordt verwacht dat hij of zij de groet op de correcte wijze beantwoordt.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 30 MAART 2005

Burgerpersoneel Defensie wacht op onkostenvergoedingen

Volgens De Telegraaf zegt de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV dat personeel werkzaam bij het Ministerie van Defensie, met name burgerpersoneel, vaak erg lang moet wachten op vergoedingen van onkosten, zoals dienstreisdeclaraties, toelages, toeslagen en vergoedingen.

De problemen worden vooral veroorzaakt door de invoering van een nieuw betalingssysteem, afgelopen winter. Overigens wordt medio april een nieuw declaratiesysteem ingevoerd, dat de naam DIDO draagt.

Volgens een woordvoerder van de militaire vakbond komen er dagelijks 2 tot 3 klachten binnen. Defensie erkent de problematiek en werkt aan verbetering.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 29 MAART 2005

PvdA wil onderzoek Rekenkamer naar Joint Strike Fighter

In de Volkskrant kondigen de parlementariërs Frans Timmermans en Luuk Blom van de PvdA aan dat zij willen dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek doet naar de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF).

Het tweetal maakt zich ernstig zorgen over de forse kostenstijging die gepaard gaat met de ontwikkeling van de JSF. De Amerikaanse tegenhanger van de Algemene Rekenkamer heeft becijferd dat de ontwikkelingskosten van de JSF sinds 1996 met 80% zijn gestegen tot 45 miljard dollar. Nederland draagt 800 miljoen dollar (€ 600 miljoen) bij aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig.

Vanaf medio 2012 moet de JSF de huidige F-16 gaan vervangen; Nederland wil tussen de 65 en 85 JSF’s kopen; per stuk kost het toestel volgens de meest recente gegevens 44,8 miljoen dollar, tegen 31,5 miljoen dollar in 1996. Bij aankoop van het minimale aantal van 65 JSF’s is Nederland dan 2,9 miljard dollar kwijt.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 28 MAART 2005

NRF-oefening 'Noble Javelin' begint

Op de Canarische Eilanden begint de oefening ‘Noble Javelin’, die draait om een gefingeerde inzet van de NATO Response Force (NRF), de snelle reactiemacht van de NAVO. Op en rond de eilanden Fuerteventura en Gran Canaria zullen ± 3.000 NAVO-militairen actief zijn, waaronder Nederlandse genisten, geneeskundige militairen en stafpersoneel van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Daarnaast nemen militairen uit 15 andere NAVO-landen deel.

De leiding over de oefening ligt in handen van het regionale hoofdkwartier van het zuidelijke commando van de NATO’s Headquarters Allied Joint Force Command in Napels, Italië.

De NRF is uiteindelijk bedoeld voor een inzet in het hoge geweldsspectrum: niet alleen voor Peace Support Operations (PSO) maar ook voor acties die met geweld een einde maken aan conflicten (Crisis Response Operation, CRO), Non-Combattant Evacuation Operations (NEO) of om de komst mogelijk te maken van een vredesmacht van de Verenigde Naties volgens hoofdstuk VI of VII van het VN-Handvest.

De eenheid is van 1 tot en met 12 april per post te bereiken onder NAPO 225, 3509 VP te Utrecht, onder vermelding van de (sub)eenheid en de naam en het registratienummer van de oefenende individuele militair.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 25 MAART 2005

Nieuwe petrolkleurige baret voor landmacht

De Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS), luitenant-generaal Marcel Urlings, besluit om de kleur van de huidige ‘KL-baret algemeen’ aan te passen. Deze baret werd in 2003 ingevoerd met het nieuwe Dagelijks Tenue (DT) van de Koninklijke Landmacht.

Urlings heeft het besluit genomen naar aanleiding van bevindingen opgedaan in het afgelopen jaar, alsmede ingewonnen adviezen. Daaruit is naar voren gekomen dat het kleurverschil tussen de huidige KL-baret algemeen en de groene baret van de leden van het Korps Commandotroepen in de praktijk niet zo duidelijk is als verwacht.

Met de aanpassing van de kleur van de KL-baret komt de BLS tegemoet aan de bezwaren die onder meer bestonden bij actief dienende en oud-commando’s tegen de huidige baret, verenigd in de Stichting ‘Redt de Groene Baret’. De aangepaste baret, die de kleur petrol (blauwgroen) krijgt, doet de bezwaren teniet. Naar verwachting zullen alle 24.000 militairen van de Koninklijke Landmacht nog voor Prinsjesdag de nieuwe KL-baret uitgereikt krijgen.

De kleur PETROL voor de baret KL-algemeen

De Stichting ‘Redt de Groene Baret’ is blij met het nieuwe besluit. Ook Zijne Koninklijke Hoogheid wijlen Prins Bernhard maakte zich op meerdere momenten hard voor de exclusiviteit van de groene commandobaret.

De vervanging van de groene KL-baretten voor petrolkleurige kost de schatkist ruim € 200.000, maar volgens de top van de Koninklijke Landmacht en Staatssecretaris Cees van der Knaap weegt deze investering ruimschoots op tegen de beëindiging van de onrust die de groene KL-baret veroorzaakte.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 24 MAART 2005

Redeployment Ondersteunings Detachement klaart klus Irak

Nederlandse militairen van het Redeployment Ondersteunings Detachement (RedOstDet) halen de laatste containers uit Camp Smitty. De Nederlandse compound bij de Iraakse stad As Samawah, waar tot voor kort ± 800 Nederlandse militairen gelegerd waren, wordt nu geheel bevolkt door The Queen's Dragoon Guards - The Welsh Cavalry.

Het RedOstDet, bestaande uit drie transportpelotons, een herstelpeloton en een staf, staat onder leiding van luitenant-kolonel Ivo de Jong, commandant van 200 Bevoorradings- en Transportbataljon uit Garderen.

Al bijna twee maanden rijden vrijwel dagelijks twee pelotons met trekker-oplegger combinaties (tropco’s) vanuit Camp Virginia, een Amerikaanse basis in de woestijn van Koeweit, naar de verschillende compounds in Irak. De kampen Al Khidr en Ar Rumaytah waren al eerder leeggereden en overgedragen aan de Iraakse overheid, maar nu zijn dus ook de werkzaamheden in As Samawah geklaard. Tijdens de lange ritten door de woestijn worden de tropco’s beschermd door Force Protection-pelotons.

Terug naar Boven

F-16's naar Kabul

Vanochtend zijn vier F-16’s van de Vliegbasis Volkel opgestegen met bestemming Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Het viertal jachtvliegtuigen is uitgerust met een systeem om de informatievoorziening tussen vliegers en grondtroepen te verbeteren.

De eerste F-16 missie van de 1st Fighter Wing  binnen een uitzendgebied zal op 1 april in Kabul van start gaan.

De F-16 is inzetbaar volgens het ‘swing-role’-principe: de F-16 kan zowel voor luchtverdedigingstaken als voor het ondersteunen van landstrijdkrachten worden ingezet. De opdracht bepaalt het type bewapening dat een F-16 meevoert.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 22 MAART 2005

Presentatie eerste Veteranendag

In het Haagse perscentrum Nieuwspoort wordt door het Comité Nederlandse Veteranendag een persconferentie gehouden over de eerste Nederlandse Veteranendag op 29 juni a.s. Dit is de geboortedag van Zijne Koninklijke Hoogheid wijlen Prins Bernhard. De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, draait om erkenning en waardering voor alle veteranen en dient het onderlinge begrip tussen de Nederlandse samenleving en de veteranen te vergroten.

Naast de te organiseren Veteranendag is er een website (www.veteranendag.nl) en volgt er onderwijsvoorlichting voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar.

Nederland telt nu al ruim 150.000 veteranen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog tot op heden. Alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband, mogen zich veteraan noemen.

In het Comité Nederlandse Veteranendag hebben o.a. zitting Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje (beschermheer), luitenant-generaal Van Baal, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal b.d. Maas, oud-chef van het Militair Huis en kolonel b.d. Knoppien, voorzitter van het Algemeen Bestuur Stichting Veteranenplatform.

Terug naar Boven

 

ZONDAG 20 MAART 2005

Tweede Golfoorlog begon twee jaar geleden

Vandaag precies twee jaar geleden begon wat de geschiedenis inging als de Tweede Golfoorlog, officieel operatie ‘Iraqi Freedom’. Het zuiden van Irak en haar hoofdstad Bagdad werden grootschalig gebombardeerd door Amerikaanse en Britse vliegtuigen én Tomahawk-kruisraketten; Irak zelf vuurde raketten af op buurland Koeweit, gericht op de geallieerde coalitietroepen. 's Avonds trokken Amerikaanse en Britse troepen vanuit Koeweit Irak binnen, waarna snel de havenstad Umm Qasr werd ingenomen.

Doel van de oorlog was het ten val brengen van het regime van Saddam Hoessein, die de Iraakse bevolking onderdrukte, het internationale terrorisme ondersteunde en massavernietigingswapens ontwikkelde en inzette. ‘Iraqi Freedom’ verliep voorspoedig en met een zeer gering aantal slachtoffers aan de zijde van de coalitietroepen. Op 9 april 2003 werd Bagdad veroverd en op 14 april 2003 tenslotte een einde gemaakt aan het regime van Saddam Hoessein.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 19 MAART 2005

Sneuvelen Nederlandse militairen "acceptabel"

Volgens een opinieonderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de Volkskrant vindt de Nederlandse bevolking het acceptabel dat eigen militairen tijdens oorlogsmissies sneuvelen. Maar het laatste woord over uitzending naar een oorlogsgebied dient niet bij de NAVO of de regering te liggen: de Tweede Kamer moet daarvoor groen licht geven ( vindt 60% van de in totaal 800 stemgerechtigde ondervraagden).

58% van de ondervraagden heeft er begrip voor dat Nederlandse militairen kunnen omkomen bij oorlogsmissies, 40% vindt het niet acceptabel.

Spoedig worden gevechtseenheden naar Afghanistan gestuurd op een geheime missie die onder leiding staat van de Amerikanen. Omdat de missie van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers uitlekte, kon de Tweede Kamer groen licht geven. Niettemin is de weerstand tegen de missie naar Afghanistan groot: er zijn meer Nederlanders tegen (49%) dan voor (45%). Tegenstanders zitten vooral bij de linkse partijen.

Beduidend minder controversieel zijn de vredesmissies. Missies van de Verenigde Naties, zoals in Libanon (UNIFIL) en Cambodja (UNTAC), hebben de goedkeuring van maar liefst ruim tweederde van de ondervraagden (69%).

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 18 MAART 2005

Presentatie boek over oorlogsrecht in mei 1940

Het Instituut voor Militaire Geschiedenis (IMG) presenteert het 98 pagina’s tellende boek ‘ Ik had mijn Rode Kruisband afgedaan. Oorlogsrecht en gedragingen van Nederlandse en Duitse militairen in gevecht, mei 1940’.

Het boek is de uitkomst van onderzoek naar de toepassing van het oorlogsrecht tijdens de Duitse aanval op Nederland in mei 1940, uitgevoerd door professor dr. Herman Amersfoort, bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam in dienst van het Ministerie van Defensie.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat militairen zich tijdens de oorlog in mei 1940 in zijn algemeenheid aan het oorlogsrecht hebben gehouden. Voor wat betreft het Duitse optreden staat deze conclusie haaks op het beeld dat in het publieke debat in Nederland lange tijd gemeengoed is geweest. Niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse militairen vochten echter voor het grootste deel volgens de regels: zij verzorgden eigen gewonden en gewonden van de tegenpartij goed en behandelden krijgsgevangenen met respect. De regels van het oorlogsrecht waren er bij de eenheden van beide partijen goed ingeprent.

De paperback is in de boekhandel te koop voor € 17,50 (Uitgeverij Sdu, ISBN 9012107504).

Terug naar Boven

MAANDAG 14 MAART 2005

Eerste groep SFIR keert terug uit Irak

Minister van Defensie Henk Kamp verwelkomt op Vliegbasis Eindhoven de eerste grote groep terugkerende Nederlandse militairen uit Irak. Deze eerste groep keert terug na de overdracht van de verantwoordelijkheden aan de Britten op 7 maart. De militairen namen de afgelopen vijf maanden deel aan het vijfde Nederlandse detachement van de Stabilisation Force Iraq.

SFIR-5 richtte zich de afgelopen maanden voornamelijk op de voorbereiding en ondersteuning van de verkiezingen in de provincie Al Muthanna die in januari 2005 plaatshadden.

De eenheid, onder leiding van luitenant-kolonel Frits van Dooren, bestaat uit ongeveer 1.350 militairen, afkomstig van de A- en B-Compagnie van 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Garderegiment Grenadiers & Jagers uit Schaarbergen, de C-Compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fusiliers Prinses Irene uit Oirschot , een eenheid van 14 Afdeling Veldartillerie uit 't Harde en daarnaast uit eenheden van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

Terug naar Boven

ZONDAG 13 MAART 2005

Nederland nog 2 à 3 jaar actief in Afghanistan

Volgens Minister van Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne blijft Nederland de eerstkomende 2 à 3 jaar actief in Afghanistan. Dit meldt het RTL Nieuws. De bewindsvrouw heeft dit toegezegd in gesprekken met de Afghaanse regering in Kabul: Nederland zal blijven helpen in de strijd tegen terrorisme en armoede en voor de opbouw van de democratie.

Volgens Van Ardenne is de toestand in Afghanistan nog altijd zorgelijk. Ongeveer 80% van de vrouwen is analfabeet, één op de vijf kinderen sterft voor de eerste verjaardag. De productie van papaver (grondstof voor heroïne) is explosief gegroeid tot niveaus die hoger liggen dan ten tijde van het Taliban-regime.

Voor Van Ardenne is in de Nederlandse bijdrage de combinatie van ontwikkelingshulp én de bijdrage met Nederlandse militairen aan de veiligheid in het land cruciaal. Momenteel zijn ± 130 militairen in het noorden van het land actief in een provinciaal reconstructieteam; ook zit een aantal militairen op het hoofdkwartier van ISAF. Binnenkort komen daar 165 commando's en mariniers en 85 man luchtmachtpersoneel (met vier transporthelikopters bij. zijn al ruim 300 Nederlandse militairen in Afghanistan actief.

Terug naar Boven

DONDERDAG 10 MAART 2005

PvdA tegen Afghanistan-missie

De Partij van de Arbeid en de andere linkse partijen, Groen Links en SP, blijven gekant tegen het sturen van Special Forces naar Afghanistan. Grootste struikelblok voor de linkse oppositie is de slechte manier waarop de Amerikanen de Afghanen behandelen die op verdenking van terroristische activiteiten zijn gearresteerd.

De regeringspartijen CDA, D'66 en VVD stemmen wél in met de missie, evenals de fracties van ChristenUnie, LPF en SGP.

Tweede Kamerlid en PvdA-woordvoerder voor Defensie en Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, was onverbiddelijk: "Deze missie is een breuk met de Nederlandse traditie om te opereren binnen de kaders van het internationaal recht."

Terug naar Boven

DINSDAG 8 MAART 2005

3de Nationale Conferentie voor Onderofficieren van start

Op de Marinekazerne aan in Amsterdam is de derde Nationale Conferentie voor Onderofficieren officieel geopend door de Chef Defensiestaf, generaal Dick Berlijn. De conferentie heeft als thema 'Aan de basis van een adequaat Defensieapparaat. De onderofficier in de krijgsmacht'.

De conferentie is een initiatief van de krijgsmacht- en krijgsmachtdeeladjudanten - onder wie landmachtadjudant Arend Brinkman - in samenwerking met de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV onder voorzitterschap van Jean Debie.

Dagvoorzitter op beide dagen is generaal-majoor b.d. Frank van Kappen. Op de tweede dag, woensdag 9 maart, zullen de krijgsmachtdeeladjudanten de 'Beleidsvisie op de rol en positie van de onderofficier in de Nederlandse krijgsmacht' aan de Chef Defensiestaf presenteren.

Terug naar Boven

MAANDAG 7 MAART 2005

Nederland draagt commando over in Irak

De Nederlandse militairen in Irak dragen het commando over de provincie Al Muthanna over aan de Britten. Met de bevelsoverdracht komt een einde aan 20 maanden Nederlandse aanwezigheid in Irak, waaraan ruim 7.000 militairen hebben deelgenomen. Twee Nederlandse SFIR-militairen lieten hierbij het leven: sgt¹ Dave Steensma (10 mei 2004) en wmr¹ Jeroen Severs (14 augustus 2004).

De plechtigheid vond plaats op de compound Camp Smitty in As-Samawah. Aanwezig waren onder anderen de Nederlandse chef-defensiestaf generaal Dick Berlijn, de Britse MND(South-East)-commandant Andrew Riley , Japanse militairen en Iraakse autoriteiten.

Na de overdracht blijven de Nederlandse militairen nog een week operationeel, waarin de Britten worden ingewerkt. Tussen 15 en 21 maart gaan de meeste Nederlanders naar huis.

Groot-Brittannie ontplooit 600 militairen in de provincie Al-Muthanna, afkomstig van het 2nd Battalion, the Princess of Wales Royal Regiment en de Queens Dragoon Guards.

Terug naar Boven

ZATERDAG 5 MAART 2005

Defensieminister twijfelt over Irak

In een interview met het Algemeen Dagblad geeft Minister van Defensie Henk Kamp aan twijfels te hebben over de beweringen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië dat Saddam Hussein over massavernietigingswapens beschikte. Ook vraagt de bewindsman zich af of de VS wel voldoende militairen naar Irak stuurde.

De minister uit zijn bedenkingen in een terugblik op de Irak-missie die a.s. maandag in As-Samawah op Camp Smitty wordt afgesloten.

Kamp is nog niet toe aan een eindoordeel: “Je kunt je afvragen of er voldoende informatie was over de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Kon je op basis daarvan wel conclusies trekken? Die vragen leven bij iedereen. Een antwoord heb ik nog niet. De geschiedenis zal ons dat geven.”

De Tweede Kamer reageert met grote verbazing op de uitlatingen van de minister. De Tweede Kamerleden Bert Bakker (D’66) en Bert Koenders (PvdA) willen de minister op het matje roepen. De Nederlandse regering weigerde de Tweede Kamer tot nu toe inzage te geven in de informatie waarop de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak is gebaseerd.

Terug naar Boven

VRIJDAG 4 MAART 2005

Weer parlementair onderzoek naar besluitvorming missies

De Volkskrant meldt dat de Tweede Kamer opnieuw een parlementair onderzoek gaat houden naar de besluitvorming rond militaire missies. Aanleiding is de onduidelijkheid over de rol van de Kamer bij de Nederlandse inbreng in de NATO Response Force van de NAVO.

In 2000 hield de Tweede Kamer al eens een parlementair onderzoek naar de besluitvorming rond vredesmissies. De zogenoemde Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (TCBU), onder voorzitterschap van D’66-Tweede Kamerlid Bert Bakker blikte toen terug naar de missies in Bosnië, de Perzische Golf, Haïti, Angola, Cambodja en Cyprus in de jaren ’90. De commissie concludeerde onder meer dat het kabinet de Tweede Kamer moet informeren over een mogelijke missie, nog voordat militairen informeel worden aangeboden aan de Verenigde Naties of de NAVO.

Indertijd hield de TCBU verschillende openbare hoorzittingen, deed minutieus dossieronderzoek en bracht op 4 september 2000 haar rapport 'Vertrekpunt Den Haag' uit.

Terug naar Boven

Rekrutering Amerikaanse en Nederlandse krijgsmacht loopt achter

Voor het eerst in vijf jaar heeft de Amerikaanse krijgsmacht moeite om rekruten te werven. In de maand februari 2005 bleef het aantal nieuwe inschrijvingen steken op 75% van het streefgetal. Ook bij elite-eenheden als de mariniers vielen de aanmeldingen tegen. Volgens de Amerikaanse krijgsmacht is de terugval te wijten aan de oorlog in Irak, die jongeren bewuster heeft gemaakt van de gevaren van het militaire beroep. In een poging meer rekruten te werven heeft het leger de inschrijvingsbonus verhoogd en meer wervers ingezet. 

In Nederland probeert Defensie uit alle macht 5 à 7.000 militairen te werven. Het Nederlandse wervingsproject, geleid door de Taskforce Personeelsvoorziening van het Ministerie van Defensie, werkt samen met de uitkeringsinstanties Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Alleen al voor het nieuw op te richten 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo heeft de Koninklijke Landmacht ± 500 militairen nodig.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 3 MAART 2005

Defensie levert permanent 3.000 militairen voor bijstand

De Telegraaf meldt dat de ministers Henk Kamp (Defensie), Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) en Piet Hein Donner (Justitie) een convenant hebben ondertekend dat er in voorziet dat Defensie permanent 3.000 militairen achter de hand houdt voor bijstand bij rampen, ongevallen of andere grootschalige klussen.

Voorbeelden van dergelijke klussen zijn steun aan het afsluiten van gebieden met bijvoorbeeld varkenspest, inzet van bijzondere bijstandseenheden bij terroristische acties, het helpen van zorgbehoevenden die door hevige sneeuwval in de problemen zijn gekomen en samenwerking op het gebied van ontsmetting bij een aanval van massavernietigingswapens.

Het convenant vervangt de oude bestuursafspraken uit 1993, waarin nog geen duidelijke regeling was getroffen voor de omvang van de militaire bijstand aan civiele autoriteiten. De 3.000 militairen die nu door Defensie beschikbaar zijn gesteld, zijn gebaseerd op worst case-scenario’s die in overleg zijn opgesteld.

Gaat het om grootschalige situaties dan levert Defensie:

binnen 8 uur 200 militairen
binnen 12 uur 500 militairen
binnen 24 uur 1.500 militairen

Snel daarna kan het aantal worden aangevuld tot het maximum van 3.000. Het Ministerie van Defensie levert volgens de nieuwe afspraken verder tijdelijke opvang voor grote aantallen mensen. De organisatie heeft hiervoor een aantal defensiecomplexen op het oog door het gehele land.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 1 MAART 2005

Staatssecretaris bezoekt Battle Griffin 05

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap brengt een bezoek aan de Noorse oefening Battle Griffin 05. Aan deze oefening, begonnen op 28 februari en aflopend op 11 maart, nemen eenheden van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers deel.

Battle Griffin 05 is een zgn. live joint combined exercise (LIVEX). Alle aspecten van ‘out of area’-operaties worden hierin beoefend, met de nadruk op het amfibisch optreden. Voor het Eerste Mariniersbataljon aan boord van de Hr. Ms. Rotterdam is Battle Griffin 05 de eindoefening van de wintertraining. Het gehele bataljon wordt getraind, inclusief de bataljonsstaf.

Terug naar Boven

 

Inschrijving Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht start

Vanaf vandaag kan onder andere op de website van de organiserende Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (www.kvnro.nl) worden ingeschreven voor de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT) die in 2005 plaatsheeft van 11 t/m 13 mei.

De TMPT is een tocht die rondom de Legerplaats Harskamp (gemeente Ede) wordt gehouden; hierin geven de deelnemers blijk te beschikken over een breed scala aan militaire vaardigheden en uithoudingsvermogen. Aan deze prestatietocht kan worden deelgenomen door beroeps- en reserve militairen van alle krijgsmachtdelen.

Overigens kan ook worden ingeschreven op de intranet-website van de Koninlijke Landmacht.
Terug naar Boven