Archief
Terug naar de homepage
 

September 2004
M
D
W
D
V
Z
Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2004

Oud-BLS Couzy wordt voorzitter FVNO

Luitenant-generaal b.d. Hans Couzy, van 1992 tot 1996 Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS), wordt de voorzitter van de nieuwe officierenvakbond Federatie van Nederlandse Officieren en Hoger Burgerpersoneel (FVNO). De FVNO, opgericht op 18 juni jl., streeft ernaar alle Nederlandse officieren binnen de krijgsmacht te verenigen.

Oud-Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal b.d. Hans Couzy

Couzy – die tijdens zijn BLS-schap enkele malen in aanvaring kwam met de politieke leiding en kritiek te verwerken kreeg over de afwikkeling van het Srebrenica-drama van 1995 – staat voor de taak alle Nederlandse officieren binnen de FVNO te verenigen. Zo moet een einde komen aan de verdeeldheid die sinds enige jaren effectieve samenwerking in de weg staat. Volgens Couzy moet “het onderlinge gekissebis” ophouden.

Nu nog zijn de meeste (landmacht-, luchtmacht- en marechaussee-)officieren lid van de Nederlandse Officieren Vereniging , die integraal deel uitmaakt van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV, en de meeste marine-officieren van de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO).

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2004

SMS-bedreigingen aan adres SFIR-militairen

RTL Nieuws en de Leeuwarder Courant melden dat Nederlandse militairen van het detachement SFIR-3 in Irak, voorafgaand aan hun uitzending, per SMS zijn bedreigd om te voorkomen dat zij aan de vredesoperatie zouden deelnemen. Vanuit Irak vallen onbekende bellers juist de thuisblijvers in Nederland lastig. De bedreigingen zijn door de betrokken militairen aan superieuren gemeld en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft de SMS'jes in onderzoek.

De MIVD doet nog onderzoek naar de herkomst van de telefonades. Het is mogelijk dat Irakezen de onbeveiligde satelliettelefoon waarmee de soldaten contact hebben met het thuisfront hebben afgeluisterd. Ook is in het verleden in Irak post met adressen van de afzenders met het vuilnis meegegeven en op openbare plaatsen beland.

Het Ministerie van Defensie bevestigt noch ontkent de berichten.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 27 SEPTEMBER 2004

Grote belangstelling begin rechtzaak tegen Eric O.

Onder grote belangstelling van militairen en veteranen – o.a. van Contact Oud Mariniers, Wapenbroeders en Stichting Redt De Groene Baret – is voor de meervoudige militaire kamer van de rechtbank in Arnhem het proces begonnen tegen de sergeant-majoor der mariniers Eric O.

Eric O., commandant van de toegesnelde Quick Reaction Force die om assistentie was gevraagd, loste op 27 december 2003 waarschuwingsschoten toen een groep Irakezen een van een vrachtwagen gevallen container probeerde te plunderen. Daarbij zou een Irakees om het leven zijn gekomen. De daarop volgende arrestatie van Eric O. en zijn zes dagen cel in Soesterberg leidde tot veel commotie en onrust bij de militairen in Irak.

Het proces spitst zich toe op de vraag of Eric O. de geweldsinstructie heeft overtreden. De marinier, die zegt onschuldig te zijn, vond het noodzakelijk om te schieten omdat er sprake was van een situatie die uit de hand zou kunnen lopen; in de rechtzaal reageerde Eric O. dan ook emotioneel: “Ik had het overzicht, ik had de verantwoordelijkheid en daardoor heb ik gedaan wat ik gedaan heb”.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2004

Vijftienduizend huurlingen in Irak

In het IKON-programma FACTOR op Nederland 1 is te zien dat een ongekend groot aantal van 15.000 niet-Irakezen zich in Irak voor veel geld laat betalen als huurling, bodyguard of trainer; bedragen van 250 tot 300 dollar per dag zijn geen uitzondering; soms wordt tot wel 6.000 à 20.000 euro per maand betaalt. Er zijn méér huurlingen in Irak dan reguliere Britse troepen.

De bewakingsbedrijven - met namen als Blackwater USA, Erinys International, ISI, Neareast Security, Presidium en Secopex - zijn de zgn. Private Military Companies (PMC's) die in Irak met de reguliere Amerikaanse en Britse strijdkrachten vechten tegen de Iraakse opstandelingen. Sterker nog: vaak zijn de PMC's, vanwege de expertise die ze kunnen aanwenden, door Groot-Brittannië of de Verenigde Staten ingehuurd en knappen ze klussen op waar de militairen niet aan toe komen. Dat deze klussen levensgevaarlijk zijn, bleek op 31 maart jongstleden:  vier medewerkers van Blackwater USA kwamen in Fallujah om het leven.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 21 SEPTEMBER 2004

Prinsjesdag: soberheid en duidelijkheid troef

Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft in haar Troonrede de NAVO en de krijgsmacht aangehaald:

“Volgend jaar herdenken wij dat zestig jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde. Bijdragen aan vrede en veiligheid betekent dat landen medeverantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor de internationale rechtsorde en solidariteit. Uitgangspunten voor Nederland daarbij zijn een daadkrachtige Europese Unie, een sterke transatlantische relatie, vooral in NAVO-verband, en een effectief functioneren van de Verenigde Naties. Door een actief buitenlands beleid en door te participeren met ruim 2.000 militairen in internationale missies, ondersteunt Nederland Irak, Afghanistan en de Balkan bij hun democratische en economische wederopbouw. De mannen en vrouwen van onze krijgsmacht die daaraan bijdragen, verdienen groot respect en dankbaarheid. De regering voelt zich met hen en hun naasten verbonden; onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de gewonde en gesneuvelde Nederlandse militairen en naar hun families.”

Militairen langs de route van de Gouden Koets op de Derde Dinsdag in september

Uit de presentatie van de Rijksbegroting en de Miljoenennota blijkt dat het Ministerie van Defensie in het parlementaire jaar 2005 € 7,7 miljard zal uitgeven. Nederland blijft een actief vredes- en veiligheidsbeleid uitvoeren, o.a. binnen een geïntegreerd buitenlands- en veiligheidsbeleid.

De krijgsmacht moet verder worden omgevormd naar een kleinere, maar doelmatiger en kwalitatief hoogwaardige en volledig inzetbare krijgsmacht, waarbij de inzetbaarheid van de krijgsmacht wordt versterkt voor crisisbeheersingsoperaties (o.a. NATO Response Force). Crisisbeheersingsoperaties zijn tegenwoordig de 'core business' van de krijgsmacht.

In totaal zal de krijgsmacht worden teruggebracht van ruim 70.000 naar bijna 64.000 man. Deze besparingen komen voornamelijk ten gunste van investeringen in hoogwaardige militaire capaciteiten. Verder wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een flexibeler personeelssysteem, waarbinnen meer sturingsmogelijkheden komen voor de uitstroom van personeel. Ten slotte zijn de staven van de drie nieuwe operationele commando's uiterlijk 1 januari 2006 volledig operationeel, waarna de functie van de bevelhebbers en de aan deze functionarissen verbonden staven worden opgeheven.

Het enige Defensiehoogtepunt is dat Minister van Defensie Henk Kamp Tomahawk-kruisraketten wil kopen voor de vier hypermoderne Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF) van de Koninklijke Marine, waar een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, Groen Links, PvdA en SP) tegen is. Volgens de bewindsman is een kruisraket "een zeer mensvriendelijk wapen" dat over een afstand van 600 tot 1.500 km met grote precisie een doel kan raken.

Terug naar Boven

 

MAANDAG 20 SEPTEMBER 2004

Dittrich tegen  verlenging SFIR-mandaat Nederland

In het Radio 1 Journaal geeft D’66-fractieleider Boris Dittrich aan tegen een verlenging van het mandaat in Irak te zijn. D66 twijfelde al eerder over verlenging van de Irak-missie. Volgens afspraak moeten, althans volgens Dittrich, de Nederlandse SFIR-troepen in maart 2005 Irak verlaten. Dittrich vindt bovendien dat het de beurt is aan andere landen om troepen naar Irak te sturen, waardoor Nederland zich na maart 2005 kan richten op andere missies, bijvoorbeeld in Centraal-Afrika.

Dittrich reageert hiermee op de Iraakse interim-president Ghazi al-Yawar. Die zei tijdens zijn bezoek aan Nederland een uitstel van de verkiezingen in zijn land niet uit te sluiten, zo lang deze niet onder veilige omstandigheden kunnen worden gehouden. Als de ministers Ben Bot en Henk Kamp, respectievelijk van Buitenlandse Zaken en Defensie, om die reden de Nederlandse missie willen verlengen, zal D66 daar niet aan meewerken.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2004

Oorlogsfotograaf Eddie Adams overleden

In de Verenigde Staten overlijdt oorlogsfotograaf Eddie Adams. Adams fotografeerde gedurende zijn 45-jarige carrière dertien oorlogen – met inbegrip van Vietnam – voor onder andere het persbureau Associated Press (AP) en het tijdschrift Time Magazine.

Standrechtelijke executie door generaal Nguyen Ngoc Loan

Wereldberoemd werd hij door de foto die hij op 1 februari 1968 op straat maakte van de standrechtelijke executie van een gevangen officier van de Viet Cong door generaal Nguyen Ngoc Loan. Volgens Loan had de gevangene acht Zuid-Vietnamezen vermoord. De onvergetelijke foto droeg bij aan het groeiende anti-oorlogssentiment in de Verenigde Staten. Voor deze foto werd Eddie Adams – die 71 jaar is geworden – in 1969 de Pulitzer Prize toegekend.

Terug naar Boven

Memorial Jump Market Garden trekt 60.000 bezoekers

Elf veteranen - tien Britse en één Poolse - hebben meegedaan aan de jaarlijkse Memorial Jump – herdenkingssprong - naar aanleiding van de operatie Market Garden. De Memorial Jump is een waardige herdenking van de gesneuvelde militairen van de luchtlandingseenheden tijdens de Slag om Arnhem. Locatie is het gebied aan de oostzijde van Ede – in de oorlog aangeduid als dropping zone ‘Yankee’ - op de Ginkelse Heide bij de schaapskooi ten zuidoosten van de Verlengde Arnhemseweg (N 224), de provinciale weg van Arnhem naar Ede.

Memorial Jump naar aanleiding van de luchtlandingen op de Ginkelse heide

In 2004 begon het programma met een verkenningssprong door militairen (Pathfinders) van het 4th Para Volunteer Battalion van het Britse Parachute Regiment. Daarna volgde de dropping van achttien Tsjechische militairen uit de partnerstad Chrudim. Vervolgens sprongen de veteranen uit een Norman Ylander (solo) en een Dakota (tandemsprong). Na de landing door de veteranen is er een demonstratie door 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB) met Chinook- en Cougar-helikopters. Tot slot waren er parachutesprongen aan zgn. “bolletjes”, zoals de valschermen die in 1944 werden gebruikt ook wel worden genoemd. Uit acht Amerikaanse, Britse en Nederlandse C-130 Hercules-transportvliegtuigen en Dakota’s sprongen zeshonderd militairen en vrijwilligers van het 2de en 4de Britse parachutistenbataljon en 11 Air Manoeuvre Brigade.

Aansluitend aan de paradroppings had de traditionele kranslegging plaats bij het Airborne Monument aan de N 224 op de Ginkelse Heide. Op het monument staat de tekst uit Jesaja 40:31: … Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden…

Op de 60ste herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide én de Memorial Jump Market Garden 2004 kwamen naar schatting 60.000 mensen af.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004

Operatie Market Garden 60 jaar geleden begonnen

Het is 60 jaar geleden dat de geallieerde operatie Market Garden begon, de grootste luchtlandingsoperatie ooit. Op 17 september 1944 begonnen de geallieerden – Amerikanen, Britten en Polen – een offensief met als doel om strategisch gelegen bruggen rond Arnhem en Nijmegen te veroveren, de grote rivieren over te steken en vervolgens door te marcheren naar Berlijn. Market Garden bleek succesvol tot en met de Waal-brug bij Nijmegen; de Rijn-brug bij Arnhem bleek “een brug te ver” en leidde tot velen doden en gewonden onder de Britse 1ste Airborne Division, met name in de 1ste Parachutisten Brigade.

De luchtoperatie werd door 6320 vliegtuigen en 35.000 manschappen uitgevoerd, onder wie ruim 20.000 parachutisten.

In de buurt van Arnhem ging het fout. De Britse para's stuitten op onverwacht hevig Duitse verzet en slechts een klein deel kon de noordkant van de Rijn-brug in handen krijgen. Vanwege de enorme personele verliezen moesten de Britten de posities op 21 september prijsgeven; op 25 september ontsnapten 2.200 Britten over de Rijn en was de Slag om Arnhem ten einde.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2004

Nedeland wil battlegroup-structuur in Europese Unie

Nederland wil graag militairen leveren voor twee nieuwe gevechtsgroepen. Met de voorstellen voor deze nieuwe structuur loopt Nederland voorop in de Europese Defensiesamenwerking. Minister van Defensie Henk Kamp laat op de Europese Defensietop in Noordwijk doorschemeren dat hij gezamenlijke battlegroups wenst met zowel Duitsland als Groot-Brittannië.

De Europese Unie wil vanaf 2007 twaalf tot vijftien battlegroups gevechtsgereed hebben om overal ter wereld kleinschalige conflicten in de kiem te smoren; elke battlegroup zal ± 1.500 militairen tellen en moet binnen 5 tot 20 dagen kunnen worden ingezet voor een maximale inzetperiode van vier maanden. Voor de grotere conflicten is er een reactiemacht van 60.000 militairen, alsook de NATO Response Force.

Terug naar Boven

 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2004

Noorwegen ziet af van kopen houwitsers

Noorwegen ziet, ondanks eerder gemaakte afspraken, af van de aankoop van 18 Nederlandse pantserhouwitsers. Noorwegen heeft geen belangstelling meer. De nog ongebruikte houwitsers zouden feitelijk worden geruild voor Noorse precisiemunitie.

Panzerhaubitze PzH2000

In 2002 bestelde de Nederlandse krijgsmacht 57 pantserhouwitsers van het type PzH 2000 (Panzerhaubitze) ter vervanging van de oudere vuurmonden van het type M109 en M114 voor de parate afdelingen veldartillerie van de drie gemechaniseerde brigades: 11 Afdeling Rijdende Artillerie (13 Gemechaniseerde Brigade), 41 Afdeling Veldartillerie (41 Gemechaniseerde Brigade) en 14 Afdeling Veldartillerie (43 Gemechaniseerde Brigade); later besloot Defensie het aantal te beperken tot 39. Door het niet doorgaan van de Noorse koop zit Minister van Defensie Henk Kamp met een gat op de begroting van ± € 100 miljoen.

 

Duitsers weg uit Budel

Vanaf 2006 zal de Duitse krijgsmacht géén gebruik meer maken van de Nassau Dietz-kazerne in het Brabantse Budel. Het Duitse Ministerie van Defensie heeft in verband met de krijgsmachtherstructureringen de knoop doorgehakt om het luchtmachtopleidingscentrum op te heffen. Budel werd sinds de zgn. Budel-Seedorfovereenkomst uit 1963 gebruikt als opleidingsinstituut.

In Budel zijn ± 1.200 Duitse militairen gelegerd en 175 Nederlandse militairen als ondersteuningspersoneel.

 

Amerikaanse huurlingen in Kabul veroordeeld

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee Amerikanen veroordeeld tot tien jaar cel voor marteling, het runnen van een privégevangenis en het illegaal opsluiten van mensen; een derde Amerikaan kreeg acht jaar cel. De Amerikanen gaan tegen het vonnis in beroep.

De veroordeelden zijn de huurlingen Jonathan 'Jack' Idema en Brent Bennett én documentairefilmer Edward Carabello. Het drietal werd in juli gearresteerd nadat veiligheidstroepen hun geheime gevangenis had ontdekt.
De drie veroordeelden hebben steeds volgehouden dat ze het groene licht hadden van Washington en Kabul om Taliban-leden en aanhangers van Al Qaida op te sporen. Sinds hun arrestatie is bekend geworden dat de internationale vredesmacht ISAF in Afghanistan inderdaad met hen heeft samengewerkt tijdens drie operaties. ISAF nam aan dat de drie lid waren van een Amerikaanse speciale eenheid.

Jonathan 'Jack' Idema

De bekendste veroordeelde is Jonathan ‘Jack’ Idema; hij is een oud-marinier, voormalige Green Beret en tegenwoordig premiejager. In 1997 probeerde hij regisseur Steven Spielberg aan te klagen, omdat de door George Clooney in de film ‘The Peacemaker’ gespeelde commando – kolonel Thomas Devoe –  op hem zou zijn gebaseerd. In het boek ‘The Hunt For Bin Laden’ (2003) van Robin Moore wordt Idema geportreteerd als een onconventionele maar effectieve drijvende kracht in de strijd tegen Al Qaida.

Terug naar Boven

 

DINSDAG 14 SEPTEMBER 2004

Rehabilitatie Polen uit Slag om Arnhem

Minister van Defensie Henk Kamp wil de Poolse parachutisten die hebben meegevochten in de Slag om Arnhem alsnog eren. Het actualiteitenprogramma Netwerk onthult dat een opdracht van koningin Wilhelmina om de Polen te onderscheiden om onbekende redenen zowel in 1946 als in 1961 niet is uitgevoerd.

De Poolse generaal Stanislaw Sosabowski

De Nederlandse regering heeft de rol van de Polen officieel nooit erkend. Minister Kamp is van plan dat goed te maken door de Polen "een blijk van waardering" te laten overhandigen.

De onderscheiding gold de Poolse generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, commandant van de parachutisten van de 1ste Poolse Onafhankelijke Brigade. Sosabowski zelf krijgt de schuld van het mislukken van operatie Market Garden, die op 17 september 1944 van start ging. Toen bleek dat de Britse troepen bij het doorstoten naar Arnhem op zeer veel weerstand stuitten, werden de Polen als onderdeel van de 1ste Britse Airborne Division ingezet. Sosabowski zag geen heil in de onderneming. Helaas zou de Poolse generaal-majoor gelijk krijgen: de para’s werden ter hoogte van Driel als konijnen afgeslacht. Desondanks lukten het de Polen duizenden gevluchte Britten over de Rijn te helpen.

De werkelijkheid over Market Garden is anders: niet generaal-majoor Sosabowski was schuldig aan het mislukken van de operatie, maar beoordelingsfouten van het Britse opperbevel. Toch werd hij in december 1944 door generaal Frederick Browning van zijn commando ontheven. Sosabowski verkoos ervoor om in Groot-Brittannië in ballingschap als fabrieksarbeider verder te leven. In 1966 ging hij met pensioen, een jaar later overleed hij en werd hij met militaire eer begraven in het familiegraf in Warschau.

Terug naar Boven

 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2004

Reünie Regiment Van Heutsz in Bossche Brabanthallen

De Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch vormen het decor van de grootste reünie van Nederlandse strijdkrachten die ooit in Nederland is gehouden. Leden van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Van Heutsz geven acte de présence met voertuigen en uitrustingsstukken en er is de presentatie van het pantserwielvoertuig Boxer, het nieuwste voertuig van de krijgsmacht.

Het beroemde Indian Head-logo van het Regiment Van Heutsz 

De reünie is bedoeld voor de dienstplichtigen en hun kaderleden die in de periode tussen 1966 en ‘92 bij 48 Pantserinfanteriebataljon Regiment Van Heutsz hebben gediend. Deze militairen waren gelegerd op de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet en op de Koning Willem I-kazerne in ’s-Hertogenbosch.

Terug naar Boven

 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004

Defensie wil preventief testen op drugs

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap laat onderzoeken of het mogelijk is militairen - evenals bijvoorbeeld topsporters en gedetineerden - preventief te testen op drugsgebruik. Defensie, die het drugsgebruik onder militairen zeer serieus neemt, voert al langer een zero-tolerance-beleid: handel of gebruik van harddrugs betekent onmiddellijk ontslag, softdrugsgebruikers krijgen één waarschuwing.

Analoog aan de situatie in zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten, waar militairen allang aan drugstesten worden onderworpen, wordt juridisch, medisch-ethisch en privacywetgeving-technisch onderzocht in hoeverre drugstesten kunnen worden ingevoerd.

De militaire vakbonden zijn mordicus tegen, maar VVD-Kamerlid Hans van Baalen is meer resoluut: "Militair ben je 24 uur per dag. Je hebt een voorbeeldfunctie en dan gaat lekker op zondagmiddag in de tuin blowen en maandag weer naar het werk er bij mij niet in".

 

Akkoord over voortzetting jungletraining  Suriname

Nederland bereikt met Suriname overeenstemming over voortzetting van de jungletrainingen. Beide landen zijn het eens over de juridische status waaronder de Nederlandse militairen in Suriname opereren en de tegenprestatie die Nederland daarvoor levert.

Jungletraining door mariniers

De eerste Jungle Warfare Training start in oktober 2004, waarbij 60 militairen van het Korps Mariniers en de Koninklijke Landmacht een training zullen volgen in de grondbeginselen van militair opereren in de jungle. De opleiding duurt één maand; de logistieke ondersteuning geschiedt door mariniers van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Het is de bedoeling dat tweemaal per jaar jungletrainingen voor Nederlandse militairen in Suriname plaatsheeft.

Terug naar Boven

 

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2004

Generaal-majoor der mariniers Willem Prins draagt het commando over het Korps Mariniers over aan generaal-majoor der mariniers Rob Zuiderwijk. De bevelsoverdracht vond plaats in de Rotterdamse Van Ghentkazerne en werd met bijbehorend militair ceremonieel uitgevoerd.

Commando-overdracht van generaal-majoor Willem Prins aan generaal-majoor Rob Zuiderwijk

De nieuwe commandant van het Korps Mariniers is geboren in Den Haag op 13 januari 1951 en is in augustus 1968 in dienst gekomen bij het Korps Mariniers. Generaal-majoor Prins, die met leeftijdsontslag is gegaan, was sinds 26 september 2001 commandant van het Korps Mariniers; gedurende zijn bevelsperiode heeft het Korps Mariniers deelgenomen aan de missies in Irak (SFIR) en Liberia (UNMIL).

Terug naar Boven

 

DINSDAG 7 SEPTEMBER 2004

Gevolgen van militaire uitzending worden onderschat

Het discussieprogramma Soeterbeeck (http://www.katholieknederland.nl/soeterbeeck/index.php) op Nederland 1 heeft als onderwerp ‘De gevolgen van militaire uitzending worden onderschat’.

Maar liefst 20% van alle uitgezonden militairen krijgt ooit last van psychische problemen. Presentator Wilfred Kemp praat met oud-marinier Jan Sieders, humanistisch raadsvrouw b.d. Klazien van Brandwijk, generaal majoor b.d. Adriaan van Vuuren en Jan Schoeman van het Veteraneninstituut over de stelling: ‘De persoonlijke gevolgen van militaire uitzendingen worden onderschat’.

Terug naar Boven