Archief
Terug naar de homepage
 

Juli 2004
M
D
W
D
V
Z
Z
     
1
2
3
4
6
7
10
12
15
18
19
21
26
28
29
31
 

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

vrijdag 30 juli 2004

NAVO gaat nieuwe Iraakse leger opleiden

Een team van de NAVO gaat het nieuwe Iraakse leger mee helpen opleiden. De NAVO-lidstaten zijn het hierover eens geworden. Door het bieden van logistieke steun voor de door Polen geleide Coalition Forces in Irak, was de NAVO indirect al aanwezig. Ook hebben 16 van de 26 lidstaten troepen in Irak.In Irak is de afgelopen maanden een nieuw leger opgericht dat zowel uit nieuwe als militairen van het oude leger bestaat. Irak telt nu 90.000 politiemannen, 40.000 leden van de National Guard en 4.000 gewone militairen, die geleidelijk de controle moeten overnemen van de door de Verenigde Staten geleide Coalition Forces in Irak. Velen missen nog afdoende opleiding.Al tijdens de topconferentie in Istanbul op 28 juni jl. hadden de VS gevraagd of de NAVO mee wilde helpen aan het opleiden van het nieuwe Iraakse leger. Aanvankelijk verhinderde Frankrijk dat de NAVO-instructeurs kwamen te vallen onder de door Washington geleide coalitiemacht, maar dankzij interventie van NAVO Secretaris-Generaal Jaap de Hoop Scheffer hebben beide landen hun conflict over de rol van de NAVO in Irak bijgelegd.Mogelijk volgende week vertrekt een eerste team van veertig militairen naar Irak. Het gaat om een voorhoede ('recce party') die contact zal leggen met de Iraakse overheid en met de multinationale troepen. De officieren zullen geleid worden door de Nederlandse generaal-majoor C.J.G. Hilderink, die sinds 2001 gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is. Tijdens zijn loopbaan heeft hij onder andere gewerkt op de Defensiestaf; in de periode 1976-'78 is hij als militair waarnemer voor de Verenigde Naties uitgezonden naar het Midden-Oosten.

Terug naar Boven

Oud-Chef Generale Staf Gerrit IJsselstein overleden

De voormalige Chef Generale Staf (CGS), tevens Bevelhebber der Landstrijdkrachten, Gerrit IJsselstein is op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag overleden. Hij bekleedde zijn hoge functie van 1 januari 1972 tot 1 december 1973.Gerrit IJsselstein werd in 1935 reserveofficier en vocht in de meidagen van 1940 als pelotonscommandant tegen de Duitsers aan de Maas bij Venlo. Van mei 1942 tot mei 1945 verbleef hij in Duitse krijgsgevangenschap. Na de oorlog diende hij van 1946 tot 1949 in Nederlands-Indië. Zijn militaire loopbaan sloot hij af als Chef Generale Staf en tevens Bevelhebber der Landstrijdkrachten.Nadat op 1 november 1945 de nieuwe, naoorlogse organisatie van de Koninklijke Landmacht op Britse leest was geschoeid, zou de legerleiding voortaan bestaan uit een Chef Generale Staf (operationele bevoegdheden), Kwartiermeester-Generaal (aanschaf en beheer materieel) en Adjudant-Generaal (personeelszaken). De eerste Chef Generale Staf, luitenant-generaal H.J. Kruls, kreeg veel ruimere bevoegdheden dan zijn voorgangers van vóór de Tweede Wereldoorlog.Sinds 1976 draagt de Nederlandse Generale Staf de naam Landmachtstaf (LAS). Aan het hoofd van de LAS staat tegenwoordig de Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS), de hoogste commandant van de Koninklijke Landmacht. Van 1954 tot 1992 was de CGS resp. de BLS tevens Chef Landmachtstaf (CLAS).

Terug naar Boven

Nieuwe Britse Special Forces-eenheid: Reconnaissance and Surveillance Regiment

The Sunday Telegraph onthult dat de Britse regering een Special Forces-eenheid opricht die moslimterreurbewegingen als al-Qaida moet infiltreren.De eenheid mag overal ter wereld opereren en moet samenwerken met de Britse elite-eenheden Special Air Service (SAS) en Special Boat Squadron (SBS) en bevriende buitenlandse organisaties, zoals de CIA en Mossad.De naam van de nieuwe eenheid, die zal bestaan uit 600 militairen, is Reconnaissance and Surveillance Regiment (RSR). Vrijwilligers voor het RSR zullen uit alle krijgsmachtdelen worden geworven. De rekrutering is reeds begonnen.

Terug naar Boven

Britse Chef Defensiestaf: "5.000 Britse militairen gereed voor Darfur"

Na de Britse premier Tony Blair - die donderdag 22 juli al aangaf dat Groot-Brittannië eventueel bereid is om troepen te sturen naar de Sudanese regio Darfur om de humanitaire crisis te beëindigen - laat ook de Chief of General Staff (Chef Defensiestaf) Sir Mike Jackson doorschemeren dat er 5.000 militairen gereed staan om naar Sudan gestuurd te worden. Concrete plannen zijn er echter niet.Sir Mike Jackson vertelde het BBC-programma HARDtalk: "Ik vermoed dat we inderdaad zeer snel een brigade kunnen samenstellen." Eerder deze week kondigde de Britse regering aan dat 20.000 banen binnen de krijgsmacht moeten worden geschrapt; zo dient de British Army vier infanteriebataljons weg te bezuinigen. Niettemin ontkende Sir Mike Jackson dat binnen de krijgsmacht de rek eruit is om acties zoals in Darfur uit te voeren.Intussen hebben Arabische pro-regeringsmilities meer dan één miljoen zwarte Afrikanen uit hun huizen in Darfur - dat grenst aan de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad - gedwongen. De regering in Khartum onderneemt weinig tot niets om de moordende en plunderende milities in Darfur te ontwapenen. Volgens de Sudanese Minister van Buitenlandse Zaken Mustafa Osman Ismail is een militaire interventie in Darfur niet nodig.Het Amerikaanse Congres, dat de Darfur-crisis als een "genocide" heeft bestempeld, vraagt de Verenigde Naties een multinationale troepenmacht te sturen om de orde te herstellen en humanitaire hulp mogelijk te maken. Volgens militaire analisten zijn er 15 à 20.000 militairen nodig om  in Darfur de orde te herstellen. De VN vreest voor een herhaling van de genocide in Rwanda in 1994 en van het onvermogen van de organisatie om een einde te maken aan de chaos in Somalië.

Terug naar Boven

39.711 deelnemers lopen Vierdaagse van Nijmegen uit

Bijna 89% van de deelnemers aan 88ste editie van de Vierdaagse van Nijmegen, onder wie vele militairen, voltooit op de Via Gladiola de laatste, vierde dag van de prestatiewandeltocht. Uiteindelijk lopen 39.711 deelnemers de Vierdaagse uit en hebben dus recht op het begeerde Vierdaagsekruisje. Traditioneel komen tussen half twee en vier uur de meeste wandelaars Nijmegen binnen.Er waren dit jaar meer uitvallers dan anders, in totaal 4.927. Oorzaak is met name de verzengende regen van de eerste wandeldag. De Vierdaagse-organisatie, waarin het Nederlandse Rode Kruis en de Geneeskundige Dienst van de Koninklijke Landmacht samenwerken, heeft in de vier dagen 3.847 blaarbehandelingen en 1.382 andere behandelingen verricht.

 Van de in totaal 5.027 gestarte militairen uit 19 verschillende landen heeft bijna 92% de Vierdaagse uitgelopen. De eerste rustplaats kreeg dit jaar verreweg de meeste patiënten te verwerken. Het geneeskundig detachement van 43 Geneeskundige Compagnie uit Havelte onder leiding van de tweede luitenant Schrijer kreeg de meeste blaarbehandelings-, massage- en arts-cliënten te verduren.

11 Bevoorradingscompagnie Air Manoeuvre Brigade Air Assault onder commando van de eerste luitenant Van der Wiel heeft op het eindpunt voor de militairen, Charlemagne, een vaantje uitgereikt gekregen door de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. De Interservice Beoordelings- en Controlecommissie beoordeelde alle deelnemende Nederlandse detachementen op geoefendheid, tenue, uiterlijk voorkomen en gedrag. De 89ste editie van de Vierdaagse wordt in 2005 gehouden van 19 t/m 22 juli. Dan zullen opnieuw ± 45.000 wandelaars aan de start verschijnen. Deze limiet is ingesteld, omdat meer deelnemers op de parkoersen zowel het wandelgenot als de veiligheid in gevaar kunnen brengen. De inschrijving voor de 89ste editie staat open vanaf begin februari 2005.

Terug naar Boven

Britse krijgsmacht schrapt 20.000 banen

De Britse Minister van Defensie (Defence Secretary), Geoff Hoon, heeft één van de meest drastische bezuinigingsmaatregelen sinds het einde van de Koude Oorlog bekendgemaakt: bijna 20.000 banen binnen de krijgsmacht zullen moeten verdwijnen. Landmacht en marine leveren elk 1.500 militairen in, de Royal Air Force 7.500 en 10.000 burgermedewerkers zullen op termijn moeten afvloeien.Het aantal infanteriebataljons wordt gedecimeerd van 40 naar 36, sommige regimenten zullen verdwijnen, zoals de Black Watch en de Royal Scots. Het aantal gevechtstanks van het type Challenger 2 zal met 84 verminderen, het aantal AS-90 artilleriestukken met 40 à 48. De Royal Air Force zal 46 Jaguars en 16 F-3 Tornados moeten inleveren, de marine twaalf schepen, inbegrepen drie torpedojagers (HMS Cardiff , Newcastle and Glasgow), drie fregatten (HMS Norfolk , Marlborough and Grafton) en drie onderzeeërs.

Terug naar Boven

Verkoop acht Orions aan Duitsland

Staatscretaris van Defensie, Cees van der Knaap, en zijn Duitse collega, dr. Peter Eikenboom, hebben in principe overeenstemming bereikt over de verkoop van acht P-3C Orions aan Duitsland. Met de verkoop is € 295 miljoen gemoeid.De ondertekening van het koopcontract is, na goedkeuring door het Duitse parlement voorzien voor komend najaar. Vanaf eind 2005 tot begin mei 2006 zullen de toestellen worden overgedragen. De Bundesmarine zal ook de Flight Trainer en reserveonderdelen van de MARPAT, de groep Maritieme Patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine, overnemen.Vliegers en onderhoudspersoneel van het 3de Marinefliegergeschwader uit Nordholz - bij Cuxhaven in de deelstaat Nedersaksen - zullen worden opgeleid op het Haagse marinevliegkamp Valkenburg. Het 3de Marinefliegergeschwader vliegt nu al met zestien Brequet Atlantics, die worden ingezet als maritieme patrouillevliegtuigen en voor de vergaring van SIGINT (Signal Intelligence).

Terug naar Boven

Serieuze dreigementen aan militaire deelnemers Vierdaagse van Nijmegen

De Nijmeegse politie heeft bedreigingen ontvangen tegen militairen die deelnemen aan de 88ste editie van de Vierdaagse van Nijmegen die a.s. dinsdag begint. Er zijn twee buitenlanders van 33 en 37 jaar opgepakt: een woont in het Gelderse Beek-Ubbergen, de ander heeft geen vaste woon- en verblijfplaats. De 33-jarige man wordt verdacht van bedreiging, de 37-jarige van voorbereiding tot moord. De Officier van Justitie sluit niet uit dat de verdachten alleen maar hebben geprobeerd paniek te zaaien.Burgemeester Guusje ter Horst sprak van "een serieuze bedreiging".De twee mannen zouden van plan zijn geweest om geweld tegen de militairen te gebruiken. Ter Horst riep de deelnemers op alert te zijn en zet uit voorzorg extra politiemensen in burger in.De dreigementen kwamen jl. donderdag bij de politie in Nijmegen binnen, die meteen 270 man op de zaak zette. Het is onduidelijk of er een verband bestaat met de algemene terreurdreiging die sinds vrijdag 9 juli in Nederland geldt. Mede op advies van het Nationaal Coördinatiecentrum van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de Nijmeegse burgemeester tot de conclusie gekomen dat de wandelmarsen en de Vierdaagsefeesten gewoon doorgang kunnen vinden.In het verleden werd in Nijmegen door anti-militaristen regelmatig actie gevoerd tegen de aanwezigheid van geuniformeerde militairen in de tocht. Aan de 88ste editie van de Vierdaagse van NIjmegen doen 48.639 deelnemers mee; daaronder zijn ± 5.000 militairen, van wie 2.000 uit Nederland

.Plichtsverzuim Amerikaanse sergeant na gebruik Lariam?

Het Amerikaanse leger zal géén vervolging instellen tegen een onderofficier die in oktober 2003 werd beschuldigd van "cowardice" (laf gedrag) in Irak.Staff Sergeant (SSGT) George-Andreas Pogany - inlichtingenspecialist bij de Special Forces (Green Berets), afkomstig van de basis Fort Carson, Colorado - werd tijdens de tweede nacht van zijn verblijf in de Iraakse stad Kamara geconfronteerd met het door geweervuur zwaar verminkte lichaam van een Irakees; hij moest overgeven en raakte in paniek. Hierop stuurden zijn meerderen hem terug naar de Verenigde Staten.De aanvankelijke aanklacht van "cowardice" werd omgezet in "dereliction of duty" (plichtsverzuim), maar na nu pas blijkt had Pogany medische problemen die waarschijnlijk zijn veroorzaakt door gebruik van mefloquine (het anti-malariamiddel Lariam®). De Amerikaanse Food and Drug Administration waarschuwt ervoor dat Lariam depressies, psychoses, agressie, bezorgdheid, paniekaanvallen en slaapproblemen kan veroorzaken. Gevechtsstress  - post-traumatisch stress-syndroom (PTSS) - kan die symptomen ook veroorzaken. Na de uitzending in het kader van de VN-vredesoperatie UNTAC in Cambodja in 1992 en '93 gaf ook een groep Nederlandse militairen aan lichamelijke en psychische klachten te hebben die zij toeschreven aan het verblijf in Cambodja. Ook toen werd het gebruik van Lariam® aangewezen als mogelijke oorzaak voor deze klachten.

Terug naar Boven

'Buy America Act' ergert Staatssecretaris

Volgens NRC Handelsblad heeft Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap hard uitgehaald naar het Amerikaanse Defensie-establishment: in een vraaggesprek met het gezaghebbende Britse tijdschrift Jane's Defence Weekly beklaagt de bewindsman zich over het Amerikaanse protectionisme op het terrein van de Defensie-industrie.

Ook spuwt Van der Knaap zijn gal over de zgn. 'Buy America Act' (BAA), die is ingediend door conservatieve leden van het Amerikaanse Congres. Als de BAA wordt aangenomen zal dit betekenen dat het Pentagon voornamelijk Amerikaans Defensiematerieel dient te kopen. De BAA is daarom slecht voor de Europese Defensie-industrie en kan de samenwerking met betrekking tot de F-35 Joint Strike Fighter (JSF) onder druk zetten.

Vooralsnog blijft Van der Knaap ervan overtuigd dat Nederlandse bedrijven het volle pond aan orders kunnen binnenhalen die verband houden met de ontwikkeling van de JSF. Aan de ontwikkeling van dit nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig, dat in de nabije toekomst waarschijnlijk de in 1979 in dienst gekomen F-16 vervangt en wordt geproduceerd door Lockheed Martin, betaalt Nederland mee.

C-130 Hercules brengt noodhulp naar Sudan

Een C-130 Hercules transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht is vanaf de vliegbasis Eindhoven met hulpgoederen vertrokken naar de Sudanese stad El Fasher. Het middelzwaar transportvliegtuig vervoert namens de Franse noodhulporganisatie 'Action Contre la Faim' 5.000 kilo aan voedselpakketten.Nadat de Hercules de voedselpakketten heeft afgeleverd, vliegt het toestel naar Burundi. Van daaruit zal het vliegtuig op verzoek van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking nog eens drie pendelvluchten naar Sudan uitvoeren. Met deze vluchten worden in totaal negen Amerikaanse Hummvee-terreinwagens ten behoeve van een humanitaire missie onder leiding van de Afrikaanse Unie naar Sudan gebracht.

Terug naar Boven

Commando-overdracht Stabilisation Force Iraq

Op Camp Smitty in de provincie Al Muthanna is het commando van het Nederlandse detachement van de Stabilisation Force Irak (SFIR) overgedragen. De commandant van SFIR-3, luitenant-kolonel Richard van Harskamp, heeft het commando overgedragen aan de commandant SFIR-4, luitenant-kolonel Kees Matthijssen. De commando-overdracht werd bijgewoond door lokale autoriteiten en vertegenwoordigers van verschillende internationale eenheden.Overste Matthijssen is van origine bataljonscommandant van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, gelegerd in Assen.SFIR-3 heeft de afgelopen vier maanden toegewerkt naar de soevereiniteitsoverdracht aan de Irakese autoriteiten op 28 juni jl. Tijdens deze periode zijn er verschillende schietincidenten geweest en een aantal aanslagen op Nederlandse militairen gepleegd, met als dieptepunt de laffe moordaanslag op de sergeant der eerste klasse Dave Steensma op 10 mei jl.SFIR-4 - naamgegeven als 13 (NL) Battle Group, bestaande uit drie infanteriecompagnieën, een staf- en antitankcompagnie en een geniecompagnie - zal zich de komende vier maanden, behalve met het ondersteunen van de Irakese autoriteiten op het gebied van stabiliteit en veiligheid in het gebied, meer dan SFIR-1 t/m SFIR-3 bezig houden met de wederopbouw in de provincie Al Muthanna, wat neerkomt op een taakverzwaring op het gebied van CIMIC.

Terug naar Boven

Luitenant-generaal b.d. De Veer adviseert veteranenregistratie

Voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal b.d. Cees de Veer overhandigt het 'Advies Veteranenzorg' aan Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap. Belangrijkste maatregel in dit advies die kan worden genomen om de veteranenzorg te verbeteren, is een sluitend registratiesysteem voor veteranen die hebben deelgenomen aan vredesoperaties.Met een sluitend registratiesysteem - liefst gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie én een front office-functie binnen elke gemeente in Nederland - zal het mogelijk zijn om oud-militairen te ondersteunen wanneer zich bijvoorbeeld het post-traumatisch stress-syndroom(PTSS) openbaart. Tussen de vijf en acht procent van alle uitgezonden militairen krijgt last van PTSS, in sommige gevallen pas na 15 jaar.Mede op basis van dit advies zal de Staatssecretaris de Veteranennota opstellen, die op zijn beurt deel zal uitmaken van de Personeelsbrief die op Prinsjesdag 2004 naar de Tweede Kamer zal worden verzonden.

Marinier Erik O. vervolgd voor schietincident Irak

Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem heeft bekendgemaakt dat de sergeant-majoor der mariniers Erik O. wordt vervolgd voor het schietincident op 27 december 2003 in Irak. De marinier wordt verweten de dienstvoorschriften te hebben overtreden door een schot te lossen op een groep Irakezen die een container probeerde te plunderen die van een vrachtwagen was gevallen. Als het lossen van een schot in de richting van een groep Irakezen niet kan worden bewezen, wil justitie terugvallen op dood door schuld.Volgens het OM hebben collega's van Erik O. verklaard dat er geen reden was om op de plunderende Irakezen te schieten. Erik O. zelf heeft steeds in diverse uitingen in de media volgehouden geheel volgens de regels te hebben gehandeld. Justitie hield Erik O. vorig jaar tot woede van het Ministerie van Defensie aan op verdenking van moord, doodslag of dood door schuld. Erik O. moet op 27 september voorkomen voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem, die bestaat uit twee rechters en een militair lid.

Terug naar Boven

Herdenkingen Srebrenica en VlaanderenIn Srebrenica, Bosnië-Hercegovina, hebben duizenden moslims de massamoord op Bosnische moslims negen jaar geleden herdacht. Op 11 juli 1995 doodde het Bosnisch-Servische leger meer dan 7.000 moslims. Van 1991 tot '95 was Bosnië het toneel van de verschrikkelijkste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Serviërs, Kroaten en Bosniacs (moslims) maakten zich schuldig aan etnische zuiveringen en oorlogsmisdaden. Vooral het jarenlange beleg van de hoofdstad Sarajevo en de slachtpartij onder de moslimbevolking in Srebrenica blijven in het geheugen hangen.In juli 1995 vluchten 7.500 Bosnische moslims weg uit de VN-enclave Srebrenica voor het oprukkende Servische leger. Het Bosnisch-Servische leger doodt alle mannen en jaagt de vrouwen weg. De hoofdverantwoordelijken van de genocide, de toenmalige Servische president Radovan Karadzic en zijn militaire bevelhebber Ratko Mladic, lopen nog altijd vrij rond. Ze worden gezocht door het  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in Den Haag. In Vlaanderen wordt op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap de Gulden Sporenslag gevierd. De Guldensporenslag vond 702 jaar geleden plaats. Op 11 juli 1302 stonden op de wallen van de Groeningekouter bij Kortrijk ± 9.000 Vlaamse strijders, grotendeels gewone burgers, ambachtslieden en boeren, te wachten op de aanval van het Franse ridderleger. Frankrijk had in 1300 Vlaanderen volledig geannexeerd en geprobeerd de Vlaamse steden te onderwerpen. Het Vlaamse volk echter, bewust van haar eigenheid, ging in het verzet en stond op tegen de Franse agressie. De slag zelf duurde ongeveer een uur, maar de mythen en verhalen leven voort tot op vandaag.

Terug naar Boven

Oud-militairen met PTSS op IKON-televisie

In de aflevering 'De verborgen soldatenziekte' van het IKON-televisieprogramma Factor komen drie oud-militairen aan het woord die hebben deelgenomen aan vredesmissies en nu lijden aan post-traumatisch stress-syndroom (PTSS). Uit onderzoek - in het programma bevestigd door kolonel-psycholoog Wil Martens, hoofd van de afdeling Individuele Hulpverlening van de Koninklijke Landmacht - blijkt dat gemiddeld 10 tot 20 procent van de uitgezonden militairen psychische schade oploopt, waarvan 3% ernstig. De ernstige vorm van PTSS kan zich uiten in alcohol- en drugmisbruik, waanvoorstellingen, maatschappelijke ontsporingen, echtscheidingen, afgezonderde levens, zelfmoorden en zware geweldsmisdrijven. Van de 75.000 militairen die de afgelopen 25 jaar op pad zijn gestuurd, lijden er bijna 4.000 aan deze ernstige vorm van PTSS.De oud-militairen die aan het woord komen zijn Rob Stolk, die als verkenner/chauffeur in 1981 en '82 in Libanon (UNIFIL) zat, Jos Veenendaal, eveneens oud-UNIFIL'er en kolonel-arts b.d. Sacha Jordanov, zelf destijds uitgezonden met Dutchbat-III in Bosnië: "PTSS werkt als een computervirus. Het komt in je en verandert bepaalde programma's. En dan reageer je anders op de dagelijkse gebeurtenissen."Het Ministerie van Defensie voert geen actief beleid om oud-militairen (met PTSS) te traceren: hulp wordt alleen verleend aan wie zichzelf melden.

Belgische leger telt drie buitenlanders

Het Belgische leger heeft tot nu toe drie buitenlanders ingelijfd: twee Fransen en een Italiaan. In totaal hebben reeds 85 buitenlanders belangstelling getoond om militair in de Belgische krijgsmacht te worden.Sinds begin 2004 kunnen ook niet-Belgen zich aandienen bij het leger; vooral Fransen en Italianen blijken geïnteresseerd te zijn. Er zijn ook negen Nederlandse kandidaten geregistreerd.Het Belgische leger laat overigens tezelfdertijd weten dat de recrutering van Belgen goed loopt.

Terug naar Boven

 Nederlandse helikopters voor Darfur

Nederland zorgt op korte termijn voor drie helikopters die waarnemers en hulpgoederen kunnen gaan vervoeren voor de hulpverlening in de bergachtige westelijke Sudanese provincie Darfur. Bij een stammenstrijd in Darfur worden op grote schaal mensen gedeporteerd en vermoord en dorpen geplunderd en verwoest door de regeringsmilities uit de hoofdstad Khartoum, de janjaweed.De helikopters gaan vliegen onder verantwoordelijkheid van de Afrikaanse Unie. Hiermee komt Nederland tegemoet aan het verzoek dat de Afrikaanse Unie dinsdag 6 juli jl. in Addis Abeba heeft gedaan aan Minster voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne. Minister Van Aardenne is woedend over de kritiek dat Nederland als voorzitter van de Europese Unie te weinig zou doen om een einde te maken aan de humanitaire crisis in Darfur. Van Ardenne zei de kritiek "onbegrijpelijk, beneden de maat en schandalig" te vinden.De Sudanese regering wil de onlangs gemaakte afspraken met Kofi Annan en Colin Powell nakomen, wat betekent dat de regering snel een einde moet maken aan het geweld én in Darfur maximale toegang moet geven aan de hulpverleners. Inzet van de door Nederland aangeboden helikopters moet het mogelijk maken om een inhaalslag te maken teneinde de vluchtelingen van Sudan te helpen. Met de financiering van materieel en transport voor drie helicopters voor de duur van drie maanden komt de bijdrage van Nederland voor Darfur in totaal op € 27,5 miljoen.

Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg: 'Hospikken zijn te onervaren'

NRC Handelsblad meldt in het artikel 'Hospikken zijn te onervaren' dat de  Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG) in zijn jaarverslag 2003 aangeeft dat de praktische vaardigheden van het geneeskundig hulppersoneel binnen de krijgsmacht onvoldoende zijn. De IMG, de brigade-generaal arts E.G. van Ankum, valt binnen de Defensieorganisatie rechtstreeks onder de Minister van Defensie.Vooral de ervaring op het gebied van traumabehandeling bij gewonden ontbreekt. Het Ministerie van Defensie onderschrijft de kritiek en stelt dat er wordt gewerkt aan een oplossing.De Algemene Federatie van Militair Personeel, de FNV-bond voor militairen, spreekt van een "ontoelaatbare" situatie.

Een van de constateringen in het jaarverslag, naar aanleiding van een bezoek van de IMG aan de oefening Polish Falcon in Polen in april jl., is dat tijdens de opleiding en de dagelijkse werkzaamheden op de kazerne het geneeskundig hulppersoneel niet of nauwelijks in aanraking komt met echte patiënten. Het is dan ook niet bevreemdend dat naar aanleiding van een ander werkbezoek - dat aan de geneeskundige eenheden van de International Security Assistance Force (ISAF) in Kabul, Afghanistan - de IMG aanbeveelt militair geneeskundig hulppersoneel buiten de militaire inzet zo veel mogelijk praktische ervaring te laten opdoen in militaire of civiele geneeskundige inrichtingen.

Terug naar Boven

Taakstraffen voor uit de hand gelopen ontgroeningen

Een 28-jarige oud-commando is voor de Militaire Kamer van de Rechtbank van Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. De militair had de leiding over een totaal ontspoorde ontgroening op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot in de nacht van 15 op 16 oktober 2003. De elf daders behoorden tot 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. In die eenheid kwamen nieuwkomers op bij oud-Bosniëgangers, die vonden dat de nieuwkomers moesten worden ontgroend.Samen met tien andere militairen sleurde de oud-commando vijf nieuwkomers op de kazerne uit hun kamer, bonden ze de mannen vast op een stoel, trokken ze een kussensloop over hun hoofd en overgoten hen met bier. Vervolgens schoren ze hun beenhaar af, drukten peuken uit op hun lichaam en sloegen hen met stokken. De eerste twee slachtoffers deden later zelf mee aan de daarop volgende ontgroeningen.Acht militairen zijn ontslagen, twee zijn berispt en één militair is overgeplaatst naar een ander onderdeel. Volgens de rechtbankvoorzitter hebben de oud-commando en de tien anderen alle grenzen overschreden. Het Openbaar Ministerie verwijt de daders dat de slachtoffers zijn aangetast in hun menselijke waardigheid en dat niet alleen de slachtoffers psychische en lichamelijke schade is berokkend maar ook de Defensieorganisatie in een kwaad daglicht is gesteld.Volgens woordvoerder De Jong van het Openbaar Ministerie heeft verder meegespeeld in de hoogte van de eis dat géén van de verdachten eerder in aanraking was geweest met de politie. Dat de zaak veel publiciteit heeft gekregen is aangevoerd als verzachtende omstandigheid.

Terug naar Boven