Archief
Terug naar de homepage
 

Juni 2004
M
D
W
D
V
Z
Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

NAVO beëindigt SFOR in Bosnië-Hercegovina

De staats- en regeringsleiders van de zesentwintig NAVO-lidstaten hebben op de NAVO-topconferentie in het Turkse Istanbul besloten om de operatie Stabilisation Force (SFOR) in Bosnië-Hercegovina te beëindigen. De lopende operatie wordt aan het einde van dit jaar overgedragen aan de Europese Unie. De NAVO blijft alleen om te assisteren in de nationale defensiehervormingen én bij de aanhouding van Persons Indicted for War Crimes (PIFWC's).De NAVO begon met SFOR na de oorlog in het voormalige Joegoslavië. De aanvankelijke 31.000 manschappen zijn in de afgelopen jaren reeds teruggebracht tot ± 10.000, onder wie een gemechaniseerd bataljon uit Nederland.Tijdens de tweedaagse top heeft Minister van Defensie Henk Kamp gevraagd dat de NAVO-landen die (te) weinig militairen leveren voor operaties hierop worden aangesproken: ieder land zou ten minste acht procent van haar militairen daadwerkelijk moeten uitzenden. Nederland scoort hierin op dit moment tien procent.

Extra landmachtmilitairen naar Afghanistan

Premier Jan-Peter Balkenende deelt op de NAVO-topconferentie in het Turkse Istanbul mede dat Nederland extra militairen naar Afghanistan zal sturen. Nederland, dat al deelneeemt aan de operatie International Stabilisation Force (ISAF), heeft besloten de leiding te nemen over een zgn. Provincial Reconstruction Team (PRT) in de noordelijke provincie Baghlan. Baghlan, ter grootte van ruim 17.000 km², herbergt een half miljoen inwoners en heeft als hoofdstad Pol-e Khomri.De inzet van naar schatting 120 à 150 militairen is in beginsel gepland voor een periode van één jaar. De militairen zullen voor het grootste deel afkomstig zijn van de Groep Geleide Wapens , een grondgebonden eenheid van de Koninklijke Luchtmacht die is gevestigd op luchtmachtbasis De Peel, waarvan de kern wordt gevormd door vier Patriot-squadrons.Het PRT heeft als taak het assisteren van de Afghaanse overheid bij het vergroten van de veiligheid en stabiliteit. Hiermee wordt de Afghaanse regering in staat gesteld haar gezag buiten de hoofdstad Kabul te vergroten en (CIMIC-)wederopbouwactiviteiten mogelijk te maken.

Terug naar Boven

Fennek alleen nog geproduceerd in Duitsland

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het Ministerie van Defensie voor de productie van het lichte, gepantserde verkenningsvoertuig Fennek niet verder in zee gaat met de Nederlandse partners uit de binationale Arbeitsgemeinschaft (ARGE), waarin het Nederlandse bedrijf SP Aerospace & Vehicle Systems uit Geldrop en het Duitse bedrijf Krauss Maffei Wegmann (KMW) samenwerken.Het kabinet besloot in 2001 in totaal 410 stuks van de Fennek aan te schaffen voor een totaalbedrag van € 869 miljoen.Begin april 2004 ging onder andere RDM-Technology van de RDM-groep van zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen failliet. De Duitse firma Krauss Maffei Wegmann (KMW) in Kassel zal nu de verdere productie voor zijn rekening nemen. Ook de fabrikage van de Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) - de houwitser die bij de Koninklijke Landmacht de M-109 en de M-114 gaat vervangen - zal nu naar alle waarschijnlijkheid alleen door KMW ter hand worden genomen.

Terug naar Boven

Generaal Dick Berlijn nieuwe Chef Defensiestaf

In de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof heeft luitenant-admiraal Luuk Kroon zijn functie van Chef Defensiestaf (CDS) overgedragen aan luitenant-generaal Dick Berlijn. De voormalig Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten is hiermee de hoogste militair binnen de krijgsmacht geworden. Gelijktijdig met zijn benoeming tot Chef Defensiestaf wordt Berlijn bevorderd tot generaal.Luitenant-admiraal Kroon, die met pensioen gaat, werd benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van de Koningin en Commandeur in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Dick Berlijn was Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten sinds maart 2000. Daarvoor was hij onder andere Commandant Tactische Luchtmacht, Sous-chef Operatiën van de Defensiestaf en Sous-chef Operatiën van de Luchtmachtstaf.De functieoverdracht ging gepaard met militair ceremonieel. Generaal Berlijn gaf ook nog een statement over de huidige krijgsmachtbezuinigingen: "Voor de mensen bij Defensie is het van groot belang dat de politiek aangeeft dat de trend van dalende Defensie-uitgaven wordt gekeerd".Admiraal Kroon was zes jaar de hoogste militair van de Nederlandse krijgsmacht. Nederland nam onder zijn leiding deel aan diverse internationale militaire operaties in onder meer Afghanistan (ISAF), Bosnië (SFOR), Eritrea/Ethiopië (UNMEE), Irak (SFIR), Kosovo (KFOR), Liberia (UNMIL) en Macedonië (Task Force Fox).

Acht opgepakte Britten verlaten Iran

In Iran zijn de acht Britse militairen vrijgelaten die eerder waren opgepakt. De acht zijn in de stad Ahwaz overgedragen aan Britse diplomaten en zullen via Teheran het land verlaten.De acht Britten maken deel uit van het Britse contingent van SFIR in Irak. Op maandag 21 juni waren ze opgepakt toen ze met drie slaughboten een verkenningsmissie uitvoerden op de Shatt-Al-Arab, de grensrivier met Iran. Om nog onbekende reden dreven de slaughboten van de militairen af, waarna ze door de Iraanse grenswacht werden opgepakt. Het achttal werd onmiddellijk beschuldigd van illegale grensoverschrijding en schending van de territoriale wateren. De gearresteerde Britten werden geblinddoekt op de Iraanse staatstelevisie getoond, evenals de in beslag genomen slaughboten en wapens.Iran wilde de acht  Britten niet direct naar Irak laten terugkeren, omdat Teheran de door de Amerikanen geleide bezetting van Irak niet erkent. Met het vertrek van de acht Britten via de Teheraanse ambassade is een diplomatieke rel in de kiem gesmoord.

Terug naar Boven

PvdA steunt verlenging missie Irak

Volgens PvdA-fractieleider Wouter Bos zal zijn partij in de Tweede Kamer instemmen met verlenging van de Nederlandse missie in Irak. Wel benadrukte Bos dat het definitieve oordeel pas vanavond valt, na het debat met de ministers Ben Bot (Buitenlandse Zaken) en Henk Kamp (Defensie). Volgens Bos zijn er twee dissidenten in zijn fractie, die de vrijheid krijgen het oneens te zijn en zich neerleggen bij het meederheidsstandpunt van de fractie.Met de steun van de PvdA kan het kabinet toch nog rekenen op een grote meerderheid voor het besluit de missie in Irak met acht maanden te verlengen. CDA, VVD, D66, SGP en Christen Unie zijn eveneens voor. SP, GroenLinks, Groep Lazarak en waarschijnlijk ook de LPF zijn tegen.Een groot draagvlak in het parlement wordt als belangrijk beschouwd voor gevaarlijke missies met grote risico's voor Nederlandse militairen. In de afgelopen jaren stemde tweemaal een grote partij tegen een militaire missie. Regeringspartij VVD was in 2003 tegen het zenden van het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam richting de Liberiaanse kust en in 2000 onthield de toenmalige oppositiepartij CDA haar steun aan de VN-missie in Eritrea en Ethiopië. 

Terug naar Boven

Chef Defensiestaf uit zorgen over NAVO

In het interview 'Ook Nederland kan vechten' in de Volkskrant vindt de Chef Defensiestaf (CDS), luitenant-admiraal Luuk Kroon, Nederland wel degelijk een militaire natie. De hoogste Nederlandse militair die de politieke en ambtelijke Defensietop van advies dient, geeft onder andere aan als adviseur niet vóór de minister te gaan staan: "Ik heb geen ander verhaal te vertellen dan hij".De CDS laat zich over een groot aantal zaken uit. Over wat het minste pijn deed bij de bezuinigingen: "Wat het afstoten van de Orions betreft: ze zijn wel nodig, maar het minst nodig." Over een dreigend tekort aan personeel voor uitzendingen: "We hebben niets aan alleen maar sergeanten-majoor van 50 jaar, we hebben behoefte aan mannen die met vijftig kilo op de rug het veld in kunnen".En over de vaar-wal verhouding, het ambitieniveau van de krijgsmacht en, als laatste, over de NAVO: "De NAVO heeft veel eenheden, maar in de praktijk blijken die lang niet altijd beschikbaar. Soms wordt een besluit genomen om aan operatie X mee te doen, zónder dat de lidstaten de nodige mensen en materieel leveren. Zodra er concrete wensen ter tafel komen, kijkend iedereen zwijgend naar het plafond".

Terug naar Boven

90ste sterfdag majoor Lodewijk Thomson herdacht

Bij het Thomsonmonument op het Thomsonplein in Den Haag wordt de negentigste sterfdag van majoor Lodewijk Thomson herdacht. Er zijn redevoeringen gehouden en kransen gelegd ter nagedachtenis van de man die in 1914 in Albanië is gesneuveld. Lodewijk Thomson wordt beschouwd als de eerste Nederlandse vredesmilitair uit de krijgsgeschiedenis, die bij dienstverrichtingen in den vreemde sneuvelde.Sprekers waren Jolien Berendsen-Prins, voorzitter van de Thomson Foundation, de ambassadeur van Albanië in Nederland, Qirjako Qirko, en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal Ad van Baal.Kransen werden onder andere gelegd door de ambassadeur van Albanië, de Ridders van de Militaire Willemsorde (onder andere mevrouw B.J. Mulder-Gemmeke), de IGK en de commandant van het Haagse Studenten Schutters Korps 'Pro Libertate', Erwin van de Velde. De Koninklijke Militaire Kapel zette de ceremonie muzikaal luister bij, onder andere door het spelen van een nieuwe compositie ter nagedachtenis aan Thomson. Tot slot was er een militaire erewacht, geleverd door de 13de Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot.

Terug naar Boven

Erik O. betrokken bij staatsgeheime operaties met een 'license to kill'

Volgens het NOS Journaal is de sergeant-majoor Erik O. van het Korps Mariniers in het verleden als lid van de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) ingezet bij staatsgeheime operaties. Als BBE'er voerde hij antiterreuroperaties uit waarbij met instemming van de regering dodelijk geweld mocht worden gebruikt. Overigens werkt de Nederlandse krijgsmacht altijd volgens het principe van 'proportioneel geweld', wat ook geldt voor de leden van de BBE.Het militaire verleden van Erik O. is aan de grote klok gehangen door toedoen van het onderzoek dat de Koninklijke Marechaussee uitvoert naar aanleiding van het waarschuwingsschot van Erik O., waarbij op 27 december 2003 een Irakees dodelijk gewond raakte. Bronnen rond het onderzoek hebben tegen het ANP bevestigd dat Erik O. betrokken is geweest bij staatsgeheime operaties. Voor deze operaties is  Erik O. in het verleden meerdere malen onderscheiden door de Minister van Defensie.Bekend is dat in 1997, mogelijk op 18 december, Nederlandse mariniers en commando's hebben deelgenomen aan operatie Amber Star, waarbij in Bosnië-Hercegovina PIFWC's (Persons Indicted For War Crimes, oorlogsmisdadigers) zijn gearresteerd.Het Ministerie van Defensie heeft in een kort geding tevergeefs geprobeerd de journaaluitzending tegen te houden. De NOS hoefde zich van de rechter enkel te onthouden van het geven van details over het BBE-verleden van Erik O.De SP wil morgen in de Tweede Kamer van Minister van Defensie Henk Kamp weten wat er waar is over de "dodelijke missies" en staatsgeheime operaties. GroenLinks gaat een stap verder en wenst een interpellatiedebat met de meest betrokken bewindslieden.

Terug naar Boven

Kabinet verlengt missie Irak

Het kabinet verlengt de Nederlandse bijdrage aan de multinationale troepenmacht Stabilisation Force in Iraq (SFIR) met acht maanden. De SFIR-militairen blijven nog tot medio maart 2005 in het Arabische land. De tweede helft van juli vindt het in- en uitroteren plaats van respectievelijk SFIR-4 en SFIR-3. De Nederlanders zijn sinds augustus 2003 in Irak.Er is gekozen voor een verlenging van acht maanden zodat de Nederlandse militairen een bijdrage kunnen blijven leveren aan de stabiliteit in Irak tot en met de verkiezingen en aansluitend de regeringsvorming. De verkiezingen staan volgens resolutie 1546 - aangenomen op 8 juni - uiterlijk eind januari 2005 gepland. Samen met de voor 30 juni a.s. geplande soevereiniteitsoverdracht vormen deze verkiezingen een cruciale stap naar een veilig, stabiel en democratisch Irak.Minister van Defensie Henk Kamp en Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet zich bewust is van de risico's van de operatie voor de Nederlandse militairen: "Mede gelet op het belang van de operatie acht het kabinet deze risico's verantwoord. Tijdens de uitzendtermijn zullen de risico's vanzelfsprekend voortdurend worden getoetst."

Terug naar Boven

Martelen gevangenen volgens Pentagon geoorloofd

Uit een geheim rapport van het Pentagon blijkt dat Amerikaanse ambtenaren gevangenen mogen martelen als daarmee belangrijke informatie kan worden verkregen. Dat schrijft The Wall Street Journal in het artikel 'Pentagon Report set Framework for Torture'. Eerder schokten de tijdingen over vernederingen en martelingen van Iraakse gevangenen door Amerikanen in de Abu Graihb-gevangenis de wereld.Het geheime rapport werd opgesteld nadat de leiding van het gevangenenkamp op het Cubaanse Guantanamo Bay had geklaagd dat gevangenen tijdens een 'normale' ondervraging bleven zwijgen. In het Amerikaanse kamp zitten honderden gevangenen die verdacht worden van terrorisme.De ambtenaren zouden volgens het rapport niet justitieel vervolgd kunnen worden, omdat de Verenigde Staten kunnen aanvoeren dat het nationaal belang boven het individuele belang gaat. De internationale verdragen die marteling verbieden, zouden daarom niet opgaan. Het rapport stelt ook dat president Bush zelf de opdracht tot marteling kan geven en evengoed buiten schot kan blijven. Het rapport is geschreven voor Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld. Tot nu toe heeft de Amerikaanse regering altijd volgehouden dat gevangenen niet zouden worden gemarteld. De VS tekende in 1994 de VN-conventie die marteling verbiedt.

Commandant U.S. Southern Command, generaal James T. Hill, zegt dat er op Guantanamo Bay niets onwettigs plaatsvindt. Legale methoden om gevangenen onder druk te zetten die nu mogen worden toegepast zijn: gevangenen voor een beperkte tijdsduur voedsel, slaap en kleding ontzeggen (deprivatie), hen regelmatig in alle lichaamsopeningen fouilleren, en hen in een onnatuurlijke houding ketenen.

Terug naar Boven

Internationale herdenking D-Day in Arromanches-les-Bains

In het Normandische Arromanches-les-Bains heeft 's middags de internationale herdenking van de D-Day plaatsgehad. Staatshoofden uit meer dan twintig landen waren bijeen om stil te staan bij de invasie van de geallieerden in Frankrijk. Naast de Amerikaanse president George Bush, de Britse premier Tony Blair en Queen Elizabeth waren daarbij ook koningin Beatrix en premier Balkenende aanwezig. Het was voor het eerst dat er een Duitse bondskanselier, Gerhard Schröder, aanwezig was bij de herdenking van D-Day.De Franse president Jacques Chirac reikte daar aan de Nederlandse generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes een onderscheiding uit, behorende bij de titel Chevalier de la Légion d'Honneur (Ridder in het Legioen van Eer). Hemmes, voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders van de Prinses Irenebrigade, is één van de veteranen uit veertien landen die een onderscheiding kregen opgespeld. Het ereteken, in 1802 gesticht door Napoleon, is de hoogste Franse onderscheiding die wordt uitgereikt als erkenning van buitengewone verdiensten.In de nacht van 6 juni 1944 landden 25.000 parachutisten achter de Duitse linies van de Normandische stranden. Daarna zetten 4.000 landingsvaartuigen binnen enkele uren 155.000 Amerikaanse, Britse en Canadese militairen met 20.000 voertuigen aan land. Eigenlijk stond de invasie gepland voor 5 juni, maar generaal Dwight D. Eisenhouwer werd gedwongen de actie vierentwintig uur uit te stellen vanwege het slechte weer. Een opklaring zorgde ervoor dat de invasie met de codenaam Operation Overlord op 6 juni kon doorgaan.

Nederlands-Franse herdenking D-Day in Pont-Audemer, Normandië

In het Normandische Pont-Audemer hebben H.K.H. Koningin Beatrix, de Franse en Nederlandse premiers Jean-Pierre Raffardin en Jan Peter Balkenende, Minister van Defensie Henk Kamp, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Ad van Baal en Chef Defensie Staf (CDS) admiraal Luuk Kroon de Nederlands-Franse herdenking bijgewoond ter gelegenheid van de bevrijding van het stadje in de nacht van 26 op 27 augustus 1944.In die nacht slaagde de Prinses Irene Brigade erin, samen met de Belgische 1ste Brigade - beter bekend als Bigade Piron - het stadje bij een verrassingsaanval te bevrijden van de Duitse bezetter. Die bevrijding maakte deel uit van de geallieerde invasie die op 6 juni 1944, D-Day, begon.Behalve veteranen van de Prinses Irene Brigade waren Franse oud-strijders en een erecompagnie van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene aanwezig, afkomstig van 17 Pantserinfanteriebataljon van de Generaal-majoor De Ruijter van Steveninckkazerne uit Oirschot aanwezig. Na een inspectie van de troepen hebben zowel de vorstin als premier Balkenende kransen gelegd bij het herdenkingsmonument op de Place Victor Hugo in Pont-Audemer.

Terug naar Boven

Vermoeden verlenging Irak-missie stijgt

In de Trêveszaal, de vaste vergaderzaal van de ministerraad op het Binnenhof, hebben de Ministers van Defensie Henk Kamp en Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot de ministerraad - de gezamenlijke ministers - voorgelicht over de voors en tegens van de verlenging van de Nederlandse missie Stabilisation Force in Iraq (SFIR). Na afloop viel uit uitlatingen van beide bewindslieden op te maken dat de verlenging - uiterlijk volgende week vrijdag - niet op problemen zal stuiten.Minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst liet doorschemeren dat de D'66-ministers voor een verlengde militaire aanwezigheid zullen stemmen. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hans Hoogervorst zei tegen het NOS-Journaal een "positieve uitslag" te voorzien.De termijn waarmee verlengd wordt, is zeker een half jaar.        

Terug naar Boven

Toespraak Minister Kamp in Haagse sociëteit

Minister van Defensie Henk Kamp heeft in Sociëteit De Witte in Den Haag een toespraak gehouden over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid in het kader van het aankomend Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (EU).Nederland neemt op 1 juli voor de duur van een half jaar het voorzitterschap van de EU over van Ierland. Na het halfjaar zal Nederland de voorzittershamer overdrahen aan Luxemburg.

Terug naar Boven

Tekort aan jonge beroepsmilitairen, o.a. door heroprichting 45 Infanteriebataljon 'Oranje Gelderland'

Uit overleg tussen Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap en de Tweede Kamer blijkt dat de krijgsmacht een tekort van bijna 1.000 beroepsmilitairen voor bepaalde tijd (BBT'ers) heeft. Het wervingsprobleem dreigt in 2005 nog nijpender te worden, wanneer Defensie op zoek moet naar nog eens 4.000 BBT'ers.In het overleg is ook gesproken over de huisvesting van het heropgerichte 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland, waarschijnlijk op de Generaal Spoorkazerne in het Gelderse Ermelo.  Regiment Infanterie Oranje Gelderland, opgericht op 7 januari 1586, werd in 1994 opgeheven, evenals de regimenten Chassé, Johan Willem Friso (JWF) en Menno van Coehoorn. Intussen zijn JWF (44 Pantserinfanteriebataljon, Johannes Postkazerne, Havelte) en 'Oranje Gelderland' heropgericht. Laatste standplaats van 45 Infanteriebataljon was de Johan van den Korputkazerne in Steenwijk. Defensie kampt onder andere met het probleem dat veel jonge beroepsmilitairen weigeren om ver van huis gelegerd te worden.

Terug naar Boven

Kabinetsbesluit SFIR uiterlijk 11 juni

Uiterlijk vrijdag 11 juni a.s. zal het kabinet het besluit nemen over de verlenging van het verblijf van de Nederlandse troepen in Irak. Formeel loopt de Nederlandse missie SFIR op 15 juli af. De meest betrokken ministers hebben vanochtend over Irak vergaderd.In Den Haag wordt aangenomen dat het kabinet, nu de Verenigde Naties een grotere rol gaan spelen in Irak, ervoor kiest de 1.300 militairen nog twee periodes van vier maanden in Irak te laten blijven. Zo'n besluit kan op de steun rekenen van CDA,VVD en LPF.Ondanks twijfels bij D'66 verklaarde Minister van Economische Zaken aurens Jan Brinkhorst (D'66) gisteren in het wekelijkse discussieprogramma Buitenhof dat de Nederlandse troepen als het enigszins kan na 15 juli niet met de staart tussen de benen moeten weglopen.

Terug naar Boven