Archief
Terug naar de homepage
 

APRIL 2004
M
D
W
D
V
Z
Z
     
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
18
20
21
24
25
26
28
   

Maak uw keuze uit de hierboven getoonde lijst

 

Bezoek Minister van Defensie aan Irak

Gouverneur Mohammed Ali Hassan Abbas al-Hassani van de Zuid-Iraakse provincie Al Muthanna wil dat de Nederlandse troepen ook na 15 juli in Irak blijven. Dat heeft hij gezegd tijdens het bliksembezoek dat Minister van Defensie Henk Kamp bracht aan de Iraakse provincie waar de Nederlandse compounds zich bevinden. Nederland heeft nu 1.300 militairen in Irak, maar op 15 juli loopt de missie af. Het kabinet moet nog een beslissing nemen of de missie wordt verlengd.Om veiligheidsredenen was het bezoek van de minister tot het laatste moment geheim gehouden. De bewindsman wilde met zijn bezoek de troepen een hart onder de riem steken, liet zich op de hoogte stellen van de stand van zaken en bracht vanwege Koninginnedag (met oranjebitter) een heildronk uit op Hare Majesteit Koningin Beatrix. Kamp beloofde tijdens een toespraak dat de Nederlandse bases beschikking krijgen over radarapparatuur die mortieraanvallen beter kunnen opsporen. De mortieropsporingsradar bepaalt waar de mortieren vandaan komen, zodat de schutters sneller opgespoord kunnen worden.

Terug naar Boven

Wetenschappelijk overzichtswerk krijgsmacht verschenen

Vandaag is 'Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden', het eerste wetenschappelijke overzichtswerk waarin de belangrijkste inzichten over de krijgsmacht zijn gebundeld, verschenen bij Uitgeverij Kluwer. Het lijvige boekwerk telt 802 bladzijden. De dertig hoofdstukken van het boek zijn gegroepeerd rond de hoofdthema's bestel, organisatie en optreden.'Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden' is een initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden, het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek  en de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap - de laatste ook uitgever van 'Militaire Spectator', het oudst verschijnende tijdschrift in Nederland. De samenstelling van het wetenschapsoverzicht stond onder redactie van brigade-generaal prof. J.M.J. Bosch, luitenant-kolonel I.M. de Jong, prof. mr. dr. E.R. Muller en generaal-majoor D. Starink. Het boek heeft als ISBN 9013011306 en kost € 52,50.

Terug naar Boven

Spanningen met marechaussee in Irak

Al sinds het begin van het Nederlandse aandeel in de missie Stabilisation Force Iraq (SFIR) in Irak, in juli 2003, zijn er spanningen tussen de daar optredende militairen en die van het vierde krijgsmachtdeel, de Koninklijke Marechaussee. De bevelhebber van de marechaussee, generaal-majoor C.N.J. Neisingh, heeft hiervoor gewaarschuwd in een drietal brandbrieven aan de top van het Ministerie van Defensie. Deze brieven zijn door het actualiteitenprogramma NOVA, als gevolg van de Wet Openbaarheid van Bestuur, gepubliceerd.De brieven van generaal Neisingh dateren van 18 november 2003. Van de bevelhebbers van de overige krijgsmachtdelen heeft niemand gereageerd. Hoewel een groot deel van de openbaar gemaakte brieven door Defensie is witgemaakt, kan worden geconcludeerd dat met name de verhoudingen tussen het Korps Mariniers, die het leeuwendeel van de rotaties SFIR-1 en SFIR-2 hebben gevormd, en de marechaussee wel degelijk "een punt van zorg" zijn geweest.Twee door de generaal Neisingh aangedragen aspecten behelsden de meldingen van commandanten aan de Koninklijke Marechaussee én de aangiftebereidheid van personeel inzake vermeende strafbare feiten. Vijf weken na de bewuste brieven had het schietincident met sergeant-majoor der mariniers Erik O. plaats.

Terug naar Boven

Vrijgave foto's Amerikaanse doodskisten op internet

Op de Amerikaanse website TheMemoryHole.org zijn sinds vandaag 361 foto's te zien van de aankomst van de doodskisten van militairen die in Irak om het leven zijn gekomen. Webbeheerder Kick Russ heeft de foto's verkregen na een beroep op de Freedom of Information Act (wet openbaarheid van bestuur).Het Amerikaanse Department of Defense is er niet gelukkig mee dat de Air Force de foto's heeft moeten vrijgeven: op de beelden berustte jarenlang een verbod met het argument dat daardoor de gevoelens van de nabestaanden konden worden ontzien.

De lichamen van gedode Amerikaanse militairen komen aan op Dover Air Force Base in Dover, Delaware, aan de Amerikaanse oostkust. De bezetting van Irak heeft tot nu toe vele honderden levens geëist.

Terug naar Boven

donderdag 22 april 2004

Mortiergranaat gedetoneerd op Camp Smitty

In de vroege ochtend is een mortiergranaat gedetoneerd op het Nederlandse Camp Smitty in As Samawah (Irak), waar ongeveer 750 militairen gelegerd zijn. De detonatie richtte geen schade aan. Een tweede granaat, die ook op het kamp terechtkwam, ontplofte niet. Een derde granaat explodeerde buiten het kamp. De mortierbeschietingen vonden plaats rond 03.00 uur lokale tijd (01.00 uur Nederlandse tijd). Volgens de geldende procedures zijn de Nederlandse militairen in de bunkers gegaan en is de wacht versterkt.

In het kader van de vredesmissie Stabilisation Force Iraq (SFIR) heeft Nederland in de Zuid-Iraakse provincie Al Muthanna ongeveer 1.275 militairen gelegerd, die de opdracht hebben de regio te stabiliseren en aan de wederopbouw mee te helpen.

Terug naar Boven

maandag 19 april 2004

Woodward analyseert start Tweede Golfoorlog in 'Plan of Attack'

Bij Uitgeverij Simon & Schuster verschijnt het bijna 500 pagina's dikke boek 'Plan of Attack' van onderzoeksjournalist Bob Woodward van de Washington Post. Het boek is de eindrekening van een keerpunt in de geschiedenis van de Amerikaanse president George W. Bush, die met zijn oorlogsraad preventief de aanval opende op Irak, Saddam Hussein omverwierp en het land overnam.Volgens het boek zijn vice-president Dick Cheney en Minister van Defensie Colin Powell nauwelijks nog 'on speaking terms' als gevolg van het beginnen van de oorlog in Irak. Powell, aldus Woodward, was tegen de Tweede Golfoorlog en geloofde dat Cheney obsessief heeft geprobeerd om een link tussen Irak en het terroristische Al Qaida-netwerk te creëren.Woodward, meest bekend vanwege zijn rol in het Watergate-schandaal dat in 1974 president Richard Nixon ertoe dwong af te treden (waarover hij het boek 'All the President's Men' schreef), interviewde diverse regeringsofficials voor het boek, inclusief president Bush.

De Nederlandse vertaling, 'Aanvalsplan', verschijnt eind juni bij Uitgeverij Balans onder ISBN 9050187420 en tegen een prijs van ± € 20,-

zaterdag 17 april 2004

Eerste Amerikaanse militair ontvoerd in Irak

De Arabische nieuwszender Al Jazeera zendt beelden uit waarop een gegijzelde Amerikaanse militair onder schot wordt gehouden door gemaskerde Iraakse ontvoerders. De militair, die zich identificeerde als de soldaat Keith Matthew Maupin, wordt sinds eind vorige week vermist. De 20-jarige Maupin is lid van het Army Reserves 724th Transportation Company dat is gelegerd in Bartonville, Illinois. Het is in de lange reeks van ontvoeringen in Irak voor het eerst dan een Amerikaanse militair is ontvoerd. Soldaat Maupin maakte deel uit van een konvooi dat ten westen van Bagdad werd aangevallen. Bij die aanval verdween nog een soldaat en zeven Amerikaanse burgers, onder wie de eerder op Al Jazeera getoonde Thomas Hamill.

Volgens een woordvoerder van de ontvoerders wordt Maupin "behandeld volgens de islamitische wijze van het behandelen van krijgsgevang

Terug naar Boven

woensdag 14 april 2004

Netwerk onthult: in 1994 zestien Nederlanders uitgezonden naar Rwanda

Volgens een reportage van het actualiteitenprogramma Netwerk zijn eind augustus 1994 zestien Nederlandse militairen zonder medeweten van de Tweede Kamer uitgezonden geweest naar Rwanda.Ondanks het officiële besluit juist géén troepen naar Rwanda te sturen - omdat het Nederlandse kabinet én de Tweede Kamer bang waren dat de Nederlanders voor Belgen zouden worden aangezien - heeft de toenmalige Minister van Defensie Relus ter Beek toch de beslissing genomen Nederlanders uit te zenden naar Rwanda ter begeleiding van VN-materieel. In zijn in 1996 verschenen boek 'Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4' rept de oud-bewindsman met geen woord over deze groep uitgezonden militairen.

In april 1994 begon in Rwanda de genocide tussen Hutu's en Tutsi's; in diezelfde maand werden tien Belgische para's, die als blauwhelm een politieke machtsdeling in het etnisch verscheurde land probeerden te begeleiden, in koelen bloede vermoord door het toenmalige regeringsleger. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen reageert in Netwerk: hij herinnert zich dat de Tweede Kamer, ondanks de formele ontkenning van Ter Beek, via de media moest vernemen dat er Nederlanders naar Rwanda gingen

Terug naar Boven

dinsdag 13 april 2004

Prins Bernhard zal bevrijdingsdefilé Wageningen bijwonen

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bekendgemaakt dat Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard op 5 mei in Wageningen het jaarlijkse defilé ter gelegenheid van bevrijdingsdag zal afnemen. De prins voelt zich inmiddels weer goed genoeg.Op 5 mei 1945 werd in de gelagkamer van Hotel De Wereld onderhandeld over de capitulatie van nazi-Duitsland in Nederland, die vervolgens een dag later definitief werd getekend in de belendende Aula van de Landbouwhogeschool. De capitulatiebesprekingen werden gevoerd tussen de Canadese luitenant-generaal Charles Foulkes en de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, in aanwezigheid van de toenmalige Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten (BNS), Prins Bernhard.

De gezondheid van de 92-jarige prins was ten tijde van het overlijden van koningin Juliana, op 30 maart jl, zo fragiel dat even gevreesd werd dat hij zelfs de bijzetting niet zou kunnen bijwonen.

Terug naar Boven

vrijdag 2 april 2004

Kolonel b.d. Karremans ontvlucht Nederland

In het IKON-televisieprogramma Factor met als titel 'Het geweten van de commandant' geeft de  Nederlandse oud-bataljonscommandant van Dutchbat-III, Thom Karremans, aan dat hij Nederland is ontvlucht omdat hij zich in Nederland niet langer veilig voelt.Kolonel buiten dienst Karremans, die regelmatig verbaal is bedreigd, woont sinds zijn pensionering in 2003 in de Spaanse havenstad Alicante aan de Costa Blanca, waar hij een teruggetrokken bestaan leidt.

Karremans voerde het bevel over een 'mission impossible' van de Verenigde Naties: onder andere een te beperkt mandaat en te weinig middelen bleken, achteraf gezien, uiteindelijk funest voor de bewoners van de moslimenclave Srebrenica.

Terug naar Boven